Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 15 mars, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 15 mars, 2012


Numret 144 har talats om vid många tillfällen och vi skulle vilja klargöra egenskaperna hos denna energi. Numret 144 betecknar energiegenskaper av en högre strukturell frekvens. Detta nummer är byggstenen för högre dimensionell struktur och form, och baserat på detta nummer kommer ert nya hem att vara designat och konstruerat.

Mycket av detta Universum har skapats genom matematiska system och er värld idag är inte annorlunda. Er värld idag är en produkt av en lägre dimensionell, matematisk formel, och era erfarenheter här är ett direkt resultat av denna ekvation. Den matematiska strukturen hos er värld förändras nu, bryts ner och blir omkonstruerad genom användningen av en större matematisk formel. Resultatet blir att ni kommer att börja uppleva högre dimensionella tillstånd och erfarenheter, och dessa kommer att baseras på numret och dess medföljande energier av 144. Det är därför ni ser detta nummer ofta vid den här tiden, och att se och erkänna detta nummer kommer att hjälpa till i er omstruktureringsprocess.

Det finns många nummer som många av er börjar märka genom ert uppvaknande, och numret 144 är endast ett av dem. Varje nummer som ni lägger märke till äger en unik frekvens och därför unika essenser, egenskaper och krafter. Varje nummer har avsiktligen placerats inom era individuella och kollektiva verkligheter för att fungera som en utlösande anordning, som ett stöd för er upplyftning, omstrukturering och ert återvändande till fullt medvetande. Dessa nummer har placerats strategiskt för att möjliggöra att ett stort antal av er ser dem och drar de största fördelarna av dem vid denna viktiga period i er historia. Dessa nummer kommer att hjälpa er att forma er själva och er nya värld att ta formen av vad det är du som en individ, och som kollektiv, önskar.

Dessa matematiska formler är urgamla och de är heliga, eftersom de är byggstenar i form och struktur och kan användas till att skapa Universa såväl som individuella själar. Flera av er planets heliga, liksom hemliga, sällskap besitter kunskapen om dessa heliga nummer och de kan ofta hittas gömda i forntida, och även moderna, arkeologiska strukturer. Hemligheterna i dessa monument och strukturer, såväl som all kunskap om dessa heliga nummer, kommer att avslöjas för er under de kommande dagarna, då det inte kommer att finnas några fler hemligheter som döljs för er, och all kunskap som ni vill äga kommer att bli tillgänglig för er. Detta är en del av den nya, matematiska strukturen av er existens. Allt kommer att finnas tillgängligt för er och ni kommer inte längre att lida under de begränsande kvalitéerna i er nuvarande matematiska struktur.

Er nya, matematiska design kommer att bli ett hem för otrolig skönhet, frihet och välstånd, och era nya kroppar kommer att vara perfekta redskap som gör att ni kan uppleva er nya skapelse utan att kompliceras av era nuvarande fysiska farkoster. Era nya kroppar kommer inte att brytas ner på grund av ålder, och de kommer att förbli fria från ohälsa och sjukdomar och på så sätt ge er friheten att uppleva ert nya hem utan begränsningar. Ni kommer att instrueras om hur man lämpligen uppehåller er nya, högre dimensionella farkost, och avancerade teknologier kommer att introduceras till er så att ni till fullo kan behålla era nya kroppar i ursprungligt skick och perfekt funktion.

Era nya kroppar blir era som en gåva från Skaparen, och vi ser så mycket fram emot att hjälpa er i presentationen av dem för er. Som vi har sagt förut, alla gåvorna ni kommer att få är inte gåvor från oss utan gåvor från er Skapare. Och genom dekret skall vi i de högre rikena assistera er på vårt eget sätt för att göra allt detta möjligt. Dessa gåvor har skänkts till oss i det förflutna och de presenterades för oss av andra som assisterade i skapandet på det här sättet. Tillåt oss att dela dessa välsignelser med er, precis som de har delats med oss, för det här är det sätt som detta Universum har utformats – utan slut i sin väldighet, sin skönhet och sitt överflöd.

Oavsett hur högt uppe i skyarna vi är så kommer vi alltid att vara nära er, vi vägleder er och skyddar er. Ni har aldrig varit ensamma på era resor, det spelar ingen roll hur länge de har pågått och vad ni har måst utstå för er utveckling. Vi kommer till er nu i en återförening, vi möts inte för första gången. Var snälla och gör vad ni kan för att hjälpa andra att förstå detta, då det gör det mycket lättare för dem att komma över rädslan för oss och att acceptera oss. Vi är era familjer, vi är inga främlingar. Vi är era vänner, inte era fiender. Vi är här för att hjälpa er och inte för att erövra något. Alla kommer att förstå detta och alla kommer att lära sig att deras rädslor var ogrundade. Det är så det kommer att bli, så det måste vara till er fördel.

Det är mycket viktigt för människorna i er värld att acceptera oss. Vi kommer på ett uppdrag för att hjälpa er igenom den här perioden i er historia, som kommer att bli mycket utmanande. Vi vet vad som ligger framför er. Många av er ser inte detta ännu, det som vi ser helt klart. Vi vet vad som behöver göras och vi har verktygen och erfarenheten att slutföra dessa uppgifter. Låt oss få dela vad vi har med er. Det är till stor fördel för er alla om ni kan komma över rädslan för oss, och vi är ivriga och glada för att kunna stå till tjänst på det här sättet.

Tiden närmar sig för oss att göra vår introduktion för er. Vi måste börja snart med våra många projekt och några av dem är ganska omvandlande och komplexa. Dessa projekt behöver bli slutförda vid tiden för er uppstigning och då tiden snabbt komprimeras då ni går framåt, är tillgänglig tid för att få jobbet gjort mycket kort. Så snart vi kan komma igång skall vi arbeta mycket snabbt, då det inte kommer att finnas tillgänglig tid att slösa bort med att sitta sysslolösa.

Vi kommer att rekrytera så många av er som behövs för att hjälpa till med dessa stora uppgifter, och era träningssessioner kommer också att ske i rask takt. Det är därför vi ber er att förbli fokuserade. Det kommer snart att bli så att ni blir kallade till tjänst, och ni förväntas göra ert bästa och nå er högsta potential som en medlem av Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanal: Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish