Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 13 april, 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 13 april, 2012


Medias kanaler får sina meddelanden från kanaler som också får meddelanden sända till sig från mediakanaler. När denna kedja av information bryts av någon anledning blir de meddelanden som kommer genom våra kanaler till folket i er värld tillfälligt avbrutna. Så har varit fallet under den senaste tiden här då andra angelägna frågor har fått ersätta våra ordinarie arbetsuppgifter att skicka meddelanden genom den här kanalen. Mycket inträffar bakom kulisserna och vi vill att ni skall veta att här på vår sida är vi väldigt upptagna med sista-minuten-detaljer innan en ström av aktiviteter börjar i er värld.

Ni kan alltid lita på att vi är här och vi är alltid med er, även om det är några få dagar som vi inte kan dela våra budskap med er. Det kommer aldrig en tid när vi skulle lämna er utan att våra planer skulle vara fullt förklarade för er. Som vi sagt, vi har varit mycket upptagna med de slutliga detaljerna som kommer att leda er värld till de många förändringarna som vi så ofta pratat om med er. Det är alltid lugnast före stormen och den regeln gäller verkligen här. Var beredda på att en uppsjö av aktiviteter sätter igång och att allt det vi har diskuterat nu börjar hända.

Som vi sagt hela tiden så finns det ingenting att vara rädd för då vi har ert välbefinnande klart i åtanke och vi kommer att göra allt som är möjligt för att se till att ingen skada kommer att ske för någon av er. Med stor förändring kommer ofta en viss nivå av tumult och vi märker detta under de här händelserna, men vi ser också att människorna i er värld hanterar dessa förändringar på ett bra sätt, och vi finns här för att hjälpa till på vårt sätt så att förändringarna går så smidigt som möjligt.

Tiden för massarresteringarna av dem i er värld som har konspirerat mot människorna ligger nu nära och fastän vi inte kan säga säkert när denna händelse skall börja så kan vi säga att de sista bitarna har flyttats på plats och alla system är klara att sättas igång. Detta är allt vi kan säga just nu, eftersom vi inte vet exakt när signalen kommer att börja. Vi önskar att vi kunde ge er tydligare information om detta, men det är bortom våra begränsningar, då den signalen inte kommer att ges av oss utan av våra Jordallierade. Vi skall försöka ge er någon typ av förvarning när vi är säkra på att arresteringarna kan börja, men igen, räkna inte med detta, för vi kan inte garantera något mer avancerat varsel än vad som redan getts till er.

Gör ert bästa för att behålla lugn och balans genom dessa arresteringar och fungera som vägvisare för era bröder och systrar som kanske upplever en ström av känslor, inklusive rädsla och förvirring, för vad dessa gripanden betyder. Gör ert bästa för att nå ut till så många ni kan och förklara vad det är som pågår och hjälp dem att förstå att dessa arresteringar var väntade sedan länge och är det bästa som kan hända för er värld just nu.

Det dröjer inte länge förrän era ord ses av alla som sanning, och vi ber er att vara en ledstjärna för denna sanning genom hela detta förfarande som kan pågå i dagar och även längre än så. Det är svårt att förutse exakt hur lång tid det kommer att ta för att fängsla så många individer som idag är spridda över så många områden i er värld. Från vår utsiktspunkt ser vi att dessa gripanden går smidigt och vi ser att de fullbordas, men vi kan inte se exakt hur lång tid det kommer att ta.

Vänligen ber vi er att ha de tillbehör som behövs i era hem för några dagar, eller t o m upptill några få veckor, då det är möjligt att det kommer att bli något avbrott i vissa områden när arresteringarna fortsätter och vissa tjänster blir störda. Var snälla och fortsätt med det enorma arbete ni gör och sprid denna information i era cirklar. Vi ser att många av er bara för en kort tid sedan inte hade en aning om att dessa arresteringar skulle ske och nu är inte bara full medvetna om detta nu utan ni också delar med er av denna information till andra. Detta värmer våra hjärtan oerhört, för det är detta delande av information till andra som kommer att fortsätta att vara av central betydelse för människorna i er värld. Och vi kan inte tacka er, våra bröder och systrar, tillräckligt mycket för det arbete som ni utför.

Många av er kommer att arbeta tillsammans med oss i våra många projekt och ni kan vara säkra på att denna dag närmar sig med stormsteg. Vi skulle säga att från den tidpunkt då lanseringen av massarresteringarna sker, och hela vägen till slutet av ert år, kommer ni att få se nästan konstant aktivitet, för det finns så mycket kvar som skall göras och en mycket kort tid att göra det på.

Ett av de stora projekt vi måste utföra är avslöjandet av vår närvaro för folket i er värld. Som vi sagt idigare så skulle vi börja med att tillåta fler iakttagelser av våra skepp och vi skulle vilja göra mycket tydligare och längre visningar som skulle leda fram till våra avslöjande meddelanden. Vi är mycket glada över att så många av er videofilmar våra skepp och delar denna information med alla på internet. Vi kommer att fortsätta med processen under dagarna och veckorna som ligger framför oss för att så många som möjligt i er värld skall bli bekanta med vår närvaro i er himmel.

Några av er kommer att arbeta med oss på projektet för avslöjande, och i sinom tid kommer detaljerna när det gäller detta att förklaras för er. Vi skulle vilja börja den här processen mycket snart, och vi ber att de av er som har valts ut till detta är förberedda på att plockas upp av oss med ett ögonblicks varsel, för att eskorteras till ett möte som skall äga rum i rymden under några timmar. Var snälla och förbered er själva och det ni måste göra hemma så att ni kan lämna på en obestämd tid. Som vi känner det nu blir det inte mer än för några timmar men vi kan inte säga exakt hur många.

Bara förstå att vi önskar att ni stannar hela tiden så länge mötet varar och vi vill inte avbryta detta möte för att leverera er tillbaka hem innan mötet är klart. Detta är ett mycket viktigt uppdrag och som sådant förtjänar det en viss nivå av förberedelse från er sida. Vi ber att ni fortsätter att vara så förberedda ni kan vara, för vi kommer att kontakta er utan vidare förvarning när det är dags att plocka upp er och eskortera er till vårt väntande skepp. Vi kan inte ge er någon mer varning än detta, då vi måste göra allt vi kan för att skydda er säkerhet och säkerheten för vår besättning.

De av er som kommer att delta i våra planer för avslöjande har redan blivit kontaktade och skall vid det här laget tydligt förstå vad nästa steg blir. Så snart vi kan tala med er mer personligt skall vi fullt ut förklara för er vad detta uppdrag innebär och vad vi ber er om och vi kommer att besvara alla frågor som ni kan ha. För nu är det allt vi kan säga i denna fråga då en viss nivå av sekretess fordras. Till de av er som har uttryckt en önskan att ta del i dessa planer på avslöjande, men ännu inte blivit kontaktade av oss, säger vi, att det kommer att bli framtida möjligheter att delta i den här planen som kommer att pågå under dagarna och månaderna som ligger framför oss. Detta blir inte den enda möjligheten att delta i våra ansträngningar för ett tillkännagivande om att vi finns och det kommer också att finnas många möjligheter att arbeta med oss i alla de projekten vi har tillsammans.

De som valdes ut för detta uppdrag just nu har uppfyllt vissa kriterier som vi anser är viktiga. Vissa av dessa kriterier rör möjligheten för dessa individer att kunna lämna sina hem under en viss tidsrymd för att delta i händelser i media. Vi förstår att inte alla kan lämna sina hem, era jobb och/eller era familjer för längre perioder, och vi måste ta hänsyn till detta. Vi önskar att vi kunde ha valt ut er alla för detta uppdrag, men återigen, vi säger till er att det kommer att finnas många fler möjligheter att arbeta med oss under de kommande dagarna.

Vi tackar alla er som uttryckt sitt intresse att arbeta med oss i vårt projekt för avslöjandet och vi ser fram emot att arbeta med många av er längre fram. Till dess, vänligen fortsätt med att göra det enorma arbetr ni gör idag med att sprida nyheten om dessa massarresteringar och av vår närvaro här i er värld. Vi säger till er att inget av det arbete ni gör är förbisett, då vi till fullo inser och uppskattar allt det arbete som var och en av er gör. Ingenting som vi åstadkommer kunde bli gjort utan det arbete som ni gör, och vi kommer att tacka er personligen under kommande dagar.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish