Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Ashtar Command - 28 mars, 2012Meddelande från Ashtar Command - 28 mars, 2012

Atlantis


Vi skulle vilja ändra på historien här och det är syftet med vårt uppdrag. Det fanns händelser i ert förflutna som såg förstörelsen av en hel kontinent och miljontals liv förlorades i denna katastrof. Det är vår avsikt att spela upp den händelsen igen, men den här gången önskar vi uppnå ett annat slutresultat. Detta är grunden till vår närvaro här i er värld och när vi går vidare framåt med mer av vad vi avser att göra kommer mer att avslöjas för er. När mer information delas med er kommer ni att bättre förstå skälet till varför ni är här också.

Många liv gick förlorade när er planet upplevde stor seismisk aktivitet och era oceaner blev berg av vatten som rusade över kontinenterna. Vad vi tänker göra är att förbereda er planet och ert folk för dessa händelser just nu och skona så många liv som möjligt från dessa konsekvenser. Vi har en plan, och vi har en mycket mer avancerad teknik än vad ni har idag här i er värld, och vi kommer att dela med oss av dessa tekniker till er för att ni bättre skall kunna förbereda er den här gången för denna seismiska aktivitet som återigen kommer att resultera i stigande havsnivåer.

Det finns ingen anledning till panik eller att bli rädda. Istället är detta en tid för att vara lugna, balanserade och modiga, för vi skall tillsammans arbeta för att förbereda er värld för dessa eventualiteter. Med tiden kommer vi att avslöja våra planer för ert folk och ge alla en möjlighet att förbereda sig själva för dessa seismiska händelser. Alla, utan undantag, kommer att få möjligheten att omplacera sig till vad vi kallar säkra zoner.

Dessa säkra zoner kommer att vara utspridda runt er planet och de kommer att vara tillgängliga via tekniska hjälpmedel som vi kommer att avslöja för er i rätt tid. Så snart ni är i dessa säkra zoner kommer ni att vara säkra från att skadas när planeten omstrukturerar sig själv för hennes nya start som en femdimensionell värld. När dessa händelser kulminerar och er planet höjs i sin frekvens kommer ni att vara fria att lämna dessa säkra zoner och skåda ert nya hem inom de högre rikena.

Det kommer att finnas gott om tid för var och en av er att flytta till dessa säkra zoner och det kommer också att finnas ordentliga bostäder tillgängliga för er alla, vilket kommer att tillhandahållas genom de avancerade tekniker som vi har kommit hit för att dela med er. Dessa områden kommer att vara säkra hamnar för er och era familjer, och ingen skada kommer att drabba er så länge som ni befinner er inom dess gränser under de seismiska omvälvningarna.

Stor omsorg har lagts ner på planeringen av dessa händelser och återigen önskar vi att ni skall förstå att det inte finns någonting att frukta och att vi inte vill skapa panik. Vi känner att det nu är dags för er att börja förstå bättre de händelser som skall ske under ert år 2012 och varför vi är här nu. Ni, våra Ljusarbetare på fältet, kommer att uppmanas att göra ert bästa för att upprätthålla lugn hos era bröder och systrar. Detta är en av de viktigaste orsakerna till att ni är här, inkarnerade i den mänskliga kroppen vid denna tidpunkt. Som de varelser ni är kommer ni att kunna upprätthålla ert lugn, och vi vill att ni agerar som vägvisare för att leda era medmänniskor och visa för dem att det inte finns någon anledning till panik eller att frukta dessa händelser.

Dessa händelser som nu skall ske är nödvändiga på flera olika nivåer och de måste ske. Det finns inget val när det gäller detta, men hur du som en individ och ni som ett folk lever er igenom dessa händelser är en fråga om val, och vi är här för att erbjuda er ett av dessa val. Vi erbjuder er möjligheten att triumfera över dessa händelser genom att ni kommer tillsammans som ett, utan rädsla och utan panik, och modigt möter dessa förändringens tider i vetskap om att vad som väntar er på andra sidan är strålande och den nya början som så många av er förstår är nödvändig för er ras och er civilisation.

Vi vill att ni skall förstå att händelser som den här inträffar från tid till annan genom hela vårt Universum på grund av många olika bidragande faktorer. De faktorer som bidragit till just denna händelse är de skador som gjorts mot denna planet i namn av girighet och vinster. Er planet har skadats på ett sätt som endast kan bli reparerat genom att bryta ner hennes tredimensionella skal och låta henne bli pånyttfödd som morgonsolen. Detta kommer att ske inom detta kalenderår 2012 och vi vill att omflyttningsprogrammet skall avslutas innan dessa seismiska händelser börjar växa sig tillräckligt kraftiga för att orsaka omfattande skador och översvämningar.

Om vi tittar på vår tidslinje skulle vi vilja säga att vi vill ha er befolkning omflyttad till de säkra zonerna vid hösttid detta år. Detta kommer att ge oss tid att introducera oss själva för er och bygga upp ett förtroende och en tillit mellan oss, innan inledningen av dessa omlokaliseringsprogram. Och vi kommer att sända meddelanden om detta genom era medieföretag så snart de är befriade från kontrollen hos er mörka Kabal.

Dessa meddelanden och förklaringar till de geofysiska händelserna kommer att sändas upprepade gånger under månader tills vi är övertygade om att alla runt om på er planet har fått tillräckligt med information. Vi har naturligtvis alternativa sätt att nå individer på som inte har tillgång till populära medier, och vi kommer att se till att alla runt om på er planet har tillgång till denna information på ett eller annat sätt.

Nu ber vi er, våra Ljusarbetare, att diskutera med er familj och era vänner om er förståelse angående dessa händelser som kommer att ske. Vi önskar att ni gör detta utan att orsaka någon panik och att ni gör ert bästa för att förklara dessa händelser utan att orsaka att de blir rädda på något sätt. Vi förstår att detta inte blir möjligt för alla individer ni talar med om detta, och vi ber er att göra ert bästa för att lugna deras rädslor och försäkra dem att det finns en evakueringsplan och det finns hängivna team i stort antal som är mycket tränade i och mycket kapabla för att utföra dessa omflyttningar som kommer att säkerställa säkerheten för alla som är villiga att delta.

Vi kan förutse att det kommer att finnas de som vägrar att ta emot vår hjälp och vi måste hedra deras fria viljas val att uppleva dessa händelser på det sätt de önskar. Vi kan inte, och vill inte heller, tvinga någon att flytta sig från var de nu befinner sig. Vi kan bara erbjuda vår hjälp, våra råd, vår expertis och vår assistans. Detta är allt vi kan göra och vi kommer inte att göra något mer.

Det kommer att finnas de som ser dessa händelser och våra planer om förflyttning av er till säkra zoner som en form av taskspeleri eller bedrägeri av något slag. Det kommer att bli debatter bland er om huruvida ni skall lita på oss eller inte och vi ber er lita på er intuition och er inre vägledning och följa vart än denna inre röst leder er. Oavsett om denna röst leder er till de säkra zonerna, eller om denna inre röst övertygar er om att detta är helt och hållet en del av en ond komplott, så kommer vi att hedra era beslut.

Detta kommer att bli utmanande tider för er, vi vill gärna göra detta klart för er, men vi önskar också att ni skall veta att vi ser detta som en underbar möjlighet för allt folket i er värld att komma tillsammans som ett stöd för varandra, som en hjälp för varandra och i kärlek för varandra och som en triumf över dessa motgångar. Vad som väntar er bortom dessa utmaningar kommer att vara en strålande ny början för er och ni kommer fram till ert nya hem tillsammans som ett.

Vi vill säga att vi ser dessa händelser som mänsklighetens lysande ögonblick, och vi har förtroende för att ni kommer att triumfera över varje utmaning som ligger framför er. Ni har alla gått igenom så mycket genom alla era inkarnationer och vi ser dessa händelser som en sista utmaning för er att erövra innan himmelens välsignelser skänks er. Vi är här för att hjälpa er och tillsammans finns det ingen utmaning som kan besegra oss.

Rädsla är ert största hinder nu, och bara rädsla kan stå i vägen för er och er nya värld. Vi har delat med er av hur vi känt att rädsla skulle kunna spela en så stor roll under de kommande dagarna, och det är just här som rädsla kommer att presentera sin största utmaning för många av er. Det är er uppgift att övervinna varje rädsla ni kan ha, och det är ert uppdrag att hjälpa andra att övervinna rädslor som de kan duka under för.

Många av er har tränat avsevärt under många livstider för att kunna stå till tjänst i dessa utmanande tider. Och ni kommer att bli kallade till första linjen för att ta fram all er träning och era gåvor för att använda till tjänst för era bröder och systrar i er värld. Vi ber er att vara där för andra och vara en stöttepelare och ha lugn tillförsikt genom dessa utmanande tider.

Vi kommer att börja våra meddelanden under de närmaste dagarna och det är här i dessa inledande meddelanden som fruktan kommer att frambringa sin största utmaning för många människor i er värld, så det är här som vi ber er att ta tillfället i akt och göra det ni är bäst på.

Vi ser dessa händelser och hur ni kommer att triumfera över dem som vägledande ljus som kommer att lysa över er nya värld. Denna händelse kommer att bli förevigad i era historieböcker, era konstverk och era sånger också, för eoner av tid som ligger framför er, och alla framtida mänskligheter kommer att lära sig om födelsen av er nya Jord och om de män och kvinnor som kom tillsammans och gjorde allt detta möjligt. Detta kommer att bli historien om skapandet av er nya värld, och var och en av er kommer att spela en stjärnroll i er saga.

Vi är er Familj av Ljus från stjärnorna.

Kanal: Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish