Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 21 april, 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 21 april, 2012


Du har blivit intresserad, så låt oss nu gå in lite mer i den roll du kommer att spela i dessa framtida händelser. Du kommer att få lära dig nya färdigheter och du kommer att tillämpa vad du lärt dig genom en lång följd av inkarnationer. Du kommer att tillämpa dessa färdigheter där de behövs och inom områden som kan dra fördel av din expertis och din förmåga till ledarskap.

Längs hela din resa har du lärt dig viktiga färdigheter och kunskaper som bedömdes vara viktiga nog för att basera många av dina inkarnationslektioner på. Din skicklighet har utvecklats avsiktligen och målmedvetet inför den tidsperiod som du nu befinner dig själv i. Genom att använda de färdigheter du har och tillämpa dem på de uppgifter som nu ligger framför dig är någonting som du måste ta på dig att göra.

Vi, Galaktiska Federationen av Ljus, kommer inte att gå ner till dig och leda dig till den uppgift som du är bättre lämpad för och förklara för dig vad det är som skall göras. Detta är av en anledning och ett högre syfte, och det är upp till dig att upptäcka vad det är som du gör så bra. Och det är också upp till dig att komma på hur du kan tillämpa dessa förmågor och hur du kan hjälpa dina medmänniskor under deras tid av uppstigning.

Vi förstår att många av er vid denna tidpunkt upplever förvirring och tvekan för vad ni kan göra, och vi frågar dig nu vad det är du vill göra. Vad är det du kan göra? Vad är det som du är så bra på? Inom vilka områden kan du göra en skillnad? Vilket område känner du dig attraherad till? Dessa frågor är vad som kommer att leda dig fram till de svar du söker. Vi kommer att hjälpa dig att finna svaren, detta är vad vi vill göra, men vi kommer inte att ge dig dessa svar – det är det vi inte kommer att göra.

Ingen vid denna tidpunkt som funnit sin nisch och upptäckt precis vad det är de skulle kunna göra har fått detta svar från oss. Istället har de tagit initiativet och följt sin inre röst och känt vilken uppgift de kan fullfölja idag. Det är så det måste vara för varenda en av er, och vi säger att tiden nu har kommit för er att aktivt försöka komma på vilken position som bäst kan hjälpa mänskligheten och er planet genom dessa mycket viktiga dagar som ligger framför er nu.

Många av er söker vägledning för dessa svar och detta är vad du får just nu: vägledning. Men åter igen, du får inte svaren, för de har inte erbjudits dig. Vi har gjort det helt klart vid många tillfällen att detta är er show. Ni är producenterna, ni är regissörerna, ni är aktörerna, ni är scenarbetarna och ni är var och en varandras åhörare och publik. Hela denna produktion är er, den tillhör er, och vi kommer alltid att förstå detta och hedra det.

Vi kommer inte att på något sätt överskrida våra gränser och ge er svaren på alla era frågor för det är en linje som vi inte vill passera över. Ni kan göra det själva, varenda en av er. Vi är bara här för att assistera er i frågor som ni inte själva kan hantera fullt ut, men vi är inte här för att utföra uppgifter för er som ni är mycket kapabla och kvalificerade att själva ta hand om. Och även att upptäcka vad det är ni kan göra i service till mänskligheten vid den här tiden är en uppgift som ni också är mycket kapabla att slutföra själva. Ni behöver inte vår hjälp med den uppgiften.

Vi ber er att ta en titt inom er själva, tänk på en av de saker som du lärt dig i det här livet. Tänk på alla de talanger du har förvärvat. Tänk på några av de jobb som du har haft under den här inkarnationen. Fick du någon utbildning för dessa jobb? Vad innebar denna utbildning? Vad lärde du dig att göra som du inte kunde innan du hade det här jobbet? Ser du detta som en ledtråd till en förmåga som du kan behöva senare i ditt liv? Ser du varje jobb du har haft som helt enkelt ett slumpmässigt element på en meningslös resa?

Vi kan berätta för dig att vad du har erfarit var av ett mycket gott skäl och för ett mycket speciellt syfte. Förstå detta, vet detta, gå tillbaka genom sidorna i ditt liv och undersök närmare den historia som berättas. Vart ledde allt detta till? Vilka färdigheter har du lärt dig? Är några av dessa färdigheter du lärt dig relaterade på något sätt? Kan några av de färdigheter som du ha lärt dig användas allesammans på en gång vid en position? Har du vänner och familj som kan utföra vissa arbeten, och kan detta på något sätt vara ett tecken för dig på var du bäst kan använda de talanger du har lärt dig för att hjälpa mänskligheten genom deras tid för uppstigning?

Det finns vid den här tiden så många områden där människor kan dra nytta av hjälp. De finns överallt, och där är så många relaterade områden där du kan använda de talanger och färdigheter som du har förvärvat under dina många livstider och göra en skillnad i dessa människors liv. Törstar dessa människor som finns runt om dig efter kunskap och förståelse? Lider de av effekterna från rädsla och förvirring? Har de hälsoproblem? Kan de få nytta av healing? Kan de dra nytta av en förståelse för bättre näring och praktiserande av detta? Detta är frågor du kan ställa till dig själv i granskningen av de som finns runt om dig. Detta är frågor du kan ställa till dig själv medan du reflekterar på alla dem du känner och har mött både genom livet och på internet.

Det kommer att bli en ökning av de människor som kan dra nytta av hjälp, och de kommer att söka vägledning inom många områden. Du kommer att bli kallad till förgrunden för att vara där för dessa själar, och du kommer att bli en vägledande kraft i deras liv. Du har fortfarande tid för att finna ut vad det är som du är bra på, och du får många tillfällen att tillämpa dessa färdigheter och fullfölja plikterna i ditt kontrakt som en Ljusarbetare.

Det är inte för sent och du har inte missat någonting, du kan lita på det, och i vetskapen att detta också kommer att hjälpa dig att hitta ett lugnt och balanserat tillstånd för dina känslor, där du kan mer klart reflektera på vilka dina talanger och förmågor är och var du bäst kan tillämpa dessa gåvor.

Du behöver inte känna brådska, men vi vill säga att det nu är dags för ett svar på dina inre frågor. Vi önskar bara att du kan närma dig detta och varje fråga som är relaterad i lugn och balans i dina känslor, då detta tillstånd avsevärt förbättrar dina förmågor på alla sätt. Detta är någonting som vi önskar att ni alltid har i åtanke, oavsett vad som kommer i er väg. Ingenting kan och kommer att bli lätt om du inte är i ett balanserat tillstånd. Svaren kommer att gäcka dig, bättre vetande kommer att lämna dig, och det rätta resultatet på dina uppgifter kommer att undgå dig om du fortsätter i ett obalanserat tillstånd.

Under de kommande dagarna kommer positioner att erbjudas dig inom områden som du just nu inte är medveten om. Det finns många olika positioner som behöver fyllas och var och en av er kommer att ges möjlighet att fylla en av dessa positioner baserad på erfarenhet och villighet att lära en ny färdighet.

Vi kommer att, när tiden är inne, förklara fullt ut dessa möjligheter och vad du kan göra för att göra dina önskemål kända för oss, att du är intresserad av en av dessa positioner. Vi har många projekt som vi kommer att arbeta på med er och många av er som läser dessa ord kommer att arbeta tillsammans med oss i slutförandet av dessa uppgifter. Vad du väljer att göra med dessa möjligheter är helt och hållet upp till dig, och vi vill bara göra dessa möjligheter tillgängliga för er alla och inte insistera eller övertyga dig att fatta några beslut, då varje beslut som du kommer att göra är ditt eget.

Vet att varje val du kommer att göra från denna stund och framåt kommer att vara helt ditt eget beslut, och vi vill inte otillbörligt påverka ditt beslutstagande i något område. Du kommer att få njuta av total frihet under kommande dagar och medan du arbetar med oss och ingenting du kommer att göra sker genom något annat än dina egna val. Det är så det kommer att vara och det blir inte på något annat sätt, därför att det är er värld och detta är din resa och det är helt upp till dig.

Som vi har sagt hela tiden, vi är inte här för att ge order. Vi är inte här för att tala om för er vad ni skall göra och när, och vi är inte här för att det skall göras så eller så. Vi är här för att hjälpa er att forma och skapa den värld som ni önskar leva i, men denna värld är er och vi kommer alltid att förstå detta och respektera detta. Vi är bara här för att erbjuda vår assistans om ni önskar göra världen till en bättre plats att leva i för er alla.

En del av er kommer att göra övergången till den 5e dimensionen, och även där bortom, och vi ber er hjälpa till med denna övergång genom eliminering av de aspekter i livet som tjänar till att dra ned er till de lägre dimensionerna. Vi ser att många av er kämpar med några av dessa aspekter i era liv och vi kan bara hjälpa er att lindra dessa mönster och vanor genom att erbjuda råd och vägledning för att leda er in på en ny väg som kommer att ta er till högre destinationer än de vägar ni för närvarande färdas på.

Att lämna en väg och börja om på en annan kräver stor ansträngning och ren beslutsamhet och viljekraft. Vi vill inte för ett ögonblick låtsas att det inte är så och att det skulle vara en lätt uppgift alls. Alla vi inom de högre rikena har vid någon tidpunkt gjort denna omställning, denna omvändning från en väg till en annan, och vi kan säga er att belöningarna för att göra detta val är stora och har varit värda alla de ansträngningar som behövdes för att uppnå det målet. Ni kan göra det, vi vet att ni kan det, och vi kommer att erbjuda er vägledning och en riktning för att leda er rätt.

Vad tror du att det är som vid denna tid agerar för att trycka ner dig och hålla dig nedsänkt inom den tredje dimensionen? Vad är det i ditt liv som du skulle vilja bryta dig fri från och som du vet inte tjänar ditt eget bästa? Var någonstans är det du skulle vilja vara, och vad skulle krävas för att få dig dit? Vad kan du göra idag för att leda dig till de första stegen i ditt nya liv? Vilka aspekter i ditt liv eller i dig själv kan du släppa som ett tungt ankare som håller dig nedtyngd? Förstår du vad det är i ditt liv idag som fungerar som detta ankare? Ser du styrkan som du kan få genom att släppa det som håller dig tillbaka?

Under hela din resa har vi i de högre världarna fungerat som dina guider och försökt att belysa vad det är som har hållit dig tillbaka. Vi kan naturligtvis inte ta bort dessa hinder för dig, det är din uppgift. Vi kan bara arbeta för att belysa dessa aspekter hos er själva för att låta er se klarare vad det är som drar ner er. Vad du väljer att göra åt detta efter att ljuset har lyst på dessa områden är upp till dig. Det är ditt liv och varje val är ditt eget. Som era guider har vi gjort överenskommelser med er innan er nuvarande inkarnation och vi kommer att hålla fast vid dessa avtal ord för ord, bokstav för bokstav. Vi kommer inte att överskrida våra gränser, eftersom detta inte kommer att gynna dig, och det är det som är till störst fördel för dig som är det viktigaste för oss.

Hjälp oss att hjälpa dig och vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig att utföra de uppgifter och nå de målen du satt upp för dig själv innan du gjorde din entré i den fysiska världen som ett nyfött barn. Hjälp oss att förstå tydligare vad det är du önskar åstadkomma och vi kommer att göra allt vi kan för att vägleda dig längs vägen. Ibland är det svårt för oss att förstå helt klart vad det är du önskar och vad det är du vill göra. Du kan kommunicera med oss tydligare än du tror, och vi kan tala om för dig att vi lyssnar och vi kommer att höra dig och vi vill att du låter oss veta dina önskningar. Du har vårt ord på att vi gör allt vi kan för att vägleda dig längs varje väg du väljer, så länge som vi tydligt förstår var du önskar befinna dig. Om det är här med oss i de högre rikena, då kommer vi att göra allt i vår makt för att vägleda dig längs vägen som leder dig till den här destinationen.

Det finns nu, och det har funnits förut, stunder i ditt liv som du kan ha känt gudomligt ingripande, och vi ber till dig att följa din intuition och lyssna till din inre röst, för vi har verkligen ingripit och det har funnits en hand som stäckts ut för att guida dig. Många av er har känt denna hand och kommer att fortsätta att känna vår vägledning under de kommande dagarna. Aldrig förut, innan denna period i era liv, har era gider, era vänner och er familj från de högre världarna varit mer aktiva med att arbeta för att kommunicera med er, att guida er, att erbjuda er råd och assistans när ni banar er väg genom krokar och svängar vid slutet av er långa resa. Och passande nog har det aldrig förut funnits en tid där det var viktigare för er att lyssna, se och känna efter oss och våra ansträngningar för att guida er än det är idag.

Kan du höra oss ibland? Kan du känna oss? Vi är här, och om det är här du önskar att vara så räcker vi ut vår hand till dig för att hjälpa till att lyfta upp dig. Ta vår hand, lita på oss! Vet att vi älskar dig och bara vill det som är bäst för dig och vad du önskar för dig själv. Vi kommer bara att erbjuda dig detta och ingenting annat och ingenting mindre, för det är ditt liv och din resa och vi är endast vägledare längs vägen.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se
As channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish