Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av ljus - 10 maj, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av ljus - 10 maj, 2012


Jag är här uppe där jag bättre kan visualisera era framtida vägar och ser precis vart varje val ni gör kommer att leda er. Vi i de högre rikena njuter av denna fördel och försöker hela tiden att utnyttja vår förmånliga utsiktspunkt för att bättre kunna hjälpa dig längs gångstigen i din resa. Vi överskrider inte våra gränser och leder dig på vägar som du gör klart för oss att du inte vill färdas på. Vi svarar bara an på din begäran om hjälp för denna typ av stöd, och det är då, och bara då, som vi svarar på ditt anrop och hjälper dig att styra rätt, så att du kan behålla riktningen mot det mål du önskar färdas till.

Du har många gånger svängt av från den kurs som du har valt och vi har svarat med att blåsa vind i dina segel för att hjälpa dig och vägleda dit tillbaka till rutten som du hade för avsikt att färdas på. Låt oss vid denna tid få hjälpa dig med att styra dig till de hamnar du rådde oss att hjälpa dig att komma till, dit där du önskar att docka ditt skepp, genom att du känner vår vind och justeringen av dina segel. Detta är ibland ingen lätt eller enkel uppgift, utan en konst i sig själv och en färdighet som måste läras, finslipas och upprätthållas under hela din långa resa till sjöss.

Vi vet att kompassen pekar på varenda en av dina önskningar och vi fyller försiktigt dina segel för att hålla dig på rätt riktning när du styr kosan mot slutförandet av din långa resa. Många av er har redan sett land framför er i era teleskop. Detta är er hamn. Det är här ni valde att stiga i land för så många år sedan. För en del av er kommer vinden som fyller era segel börja bli märkbart starkare och ni börjar färdas inte bara med vinden utan även med vågorna och tidvattnet in i hamn.

Många i din trogna besättning reser med dig, även då det ibland kan verka som att du rider på vågorna helt ensam. Detta är inte fallet, och det har aldrig varit fallet. Ni är alla delar av en besättning. Ni har en kapten, ni har erfarna däcksmanskap, ni har kartor, ni har navigationsverktyg och ni delar ett skepp, mäktigt i dess bredd, höga segel och sjövärdigt i dess kapacitet för att bära er besättning säkert genom många mil, under många år och till många nya länder.

Ditt skepp och din besättning har gått ombord på många äventyrliga resor. Du har sett strider, du har upptäckt skatter och du har ibland utsatts för brand eller har blivit fångad i orkanens mäktiga vindar, men du har aldrig övergivet skeppet och du har aldrig förklarat myteri. Istället kämpade du på och du framhärdade i att hitta den där vinden som skulle lyfta din båt och skjutsa dig framåt ännu en mil.

Er långa resa kommer snart att vara över för många av er, och vi ber dig just nu att klättra till den högsta punkten på ditt skepp och bara för några ögonblick vända dig och se tillbaka. Se på kölvattnet efter ditt skepp och tänk på alla de hamnar som du har dragits in i, alla de människor som du har mött, alla de äventyr som du deltagit i och alla de skatter som du har vunnit och förlorat längs vägen. Och tänk också på vem du är och vem du skulle ha varit om du aldrig hade hissat seglen efter dopet av ditt skepp.

Tror du att du idag skulle ha varit samma person om du aldrig hade satt segel på din nuvarande resa? Hur mycket av dig själv består idag av alla dessa upplevelser som nu är lämnade bakom dig i ditt skepps kölvatten? Hur mycket av dig själv skulle försvinna som en sjunken skattkista om alla de dagar och de mil av din nuvarande resa på något sätt kunde raderas ut som om de aldrig hänt? Vi ber dig att värdesätta varje ögonblick av din resa, de goda tiderna, de dåliga tiderna och allting där emellan, därför att allt detta har gjort dig till den du är, stående på det där skeppet och rider på dessa vågor in i hamn idag.

Det kommer tillfällen för dig längre fram där du kan reparera skadan som ditt skepp har fått när havet slog mot skrovet och vindarna slet genom dina segel under din långa resa. Ditt skepp kommer att få en komplett genomgång, från den minsta spik till de största masterna som håller dina stora segel, innan du drar upp nya sjökort och sätter segel än en gång på en ny resa av upptäckter och äventyr.

Detta är en av dina gåvor till dig från din Skapare som övervakar skeppen i sin flotta från sin egen utsiktspunkt och aldrig tillåter dem att navigera haven utan hans skydd och utan hans kärlek. Skaparen är Amiralen över alla flottor i hans Armada, och ni är alla kaptener på era egna skepp som seglar på de stora haven i ert Universum.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish