Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Visa oss att ni är redo! 16 juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Visa oss att ni är redo! 16 juni, 2012


Att så frön av tankar där de kan slå rot är din uppgift vid denna tid här i denna värld. Vi, Galaktiska Federationen av Ljus, färdas bortom stjärnorna och reser till världar som vi anser är redo att acceptera gåvorna som vi kan erbjuda på uppdrag av Skaparen av oss och vårt Universum. Vi har rest till denna planet du kallar Jorden tidigare. Detta är inte den första gången vi har färdats hit, men det är första gången som vi känner att ni människor nu är redo att acceptera gåvorna som vi överräcker till er i kärlek och vänskap, för att kunna tjäna er bättre och förbättra livet för varje själ som kallar denna planet sitt hem just nu.

Vänligen visa oss att ni verkligen är redo att ta emot dessa avancerade teknologier, vetenskaper, hälsa och välfärd, och vi kommer att göra vad vi kan för att dela dessa gåvor med er. Vi ser att många av er just nu visar oss att ni verkligen är redo att ta emot dessa gåvor och att ni kommer att använda dem klokt och korrekt, säkert och på ett förståndigt sätt. Detta är förutsättningarna för att vi skall dela dessa gåvor med er, för varje värld som vi reser till måste först visa att de nu har nått en viss nivå av ansvar och visdom i avseende på korrekt hantering och underlättande av avancerade teknologier och vetenskaper. Vi känner, baserat på våra undersökningar av era samhällen och nivån på era medvetanden, att ni kanske nu är redo för genomförandet av en viss mängd av avancerade teknologier i er värld.

Vi skulle vilja få reda på hur många av er som nu är förberedda på detta och på meddelanden om vår närvaro här, då detta är en nödvändig del av projektet och det måste vara förstått av ert folk varifrån denna teknologi kommer. Det är därför vi betonar för er hur viktigt det är att de av er som har nått en förståelse av vem vi är och varför vi är här delar denna information med alla era bröder och systrar som finns inom hörhåll från er. Håll alltid i minnet att det inte är ert jobb att övertyga dem att det ni säger är sant utan hellre kan du så ett frö av möjligheter inom deras sinnen och låta det gro genom solens strålar som skiner i form av ytterligare bevis på vår existens, vilka finns runt om er alla vid den här tiden och bara väntar på att det öppna ögat eller det uppvaknande sinnet känner igen dem.

Det finns så många tecken på att vi är här i er värld just nu, och man behöver bara titta så kommer man att se, det är så enkelt som det. Det behövs ingenting mer eller mindre, och detta är nyckeln. Man måste önska att lära nya koncept och idéer för att lära sig dem. Kunskap och visdom kan inte tvingas på en person, det måste vara välkommet och det måste sökas. Vi märker att många av er inte önskar lära sig om vissa nya saker, åtminstone vid denna tid. Vi måste därför vara försiktiga att inte klampa in på deras domäner.

Istället måste vi gå försiktigt och göra vårt bästa för att inte knäcka deras sköra verklighet som man knäcker ett äggskal om vi skulle landa våra stora skepp på deras gräsmatta. Förstår ni detta, kära vänner? Förstår ni att vi inte kan komma ner från våra positioner i rymden runt er planet och skrämma så mycket de i er värld som ännu inte är redo att lära sig att de inte är ensamma i Universum och att vi är här och att vi nu introducerar oss själva för er?

Vi inser att det finns en mycket dynamisk tudelning bland dem i er värld som är redo, villiga och ivriga att möta oss och börja en arbets- och vänskaplig relation med oss, och de i er värld som skulle bli förskräckta över att lära sig om vår existens och dessutom ännu mer förfärade över att få lära sig att vi redan är här i er värld. Detta är en sak som har studerats noga under många diskussioner här i våra stora möteshallar och konferensrum. Detta är inte något som vi har förbisett eller har försummat att planera för. Så är det inte alls. En av de stora svårigheterna angående vår återförening med er har varit genom planeringsstadierna om hur vi säkert och lugnt introducerar oss själva för er och orsakar så lite störning i era samhällen och flödet i era dagliga liv som det är möjligt.

Vi har vid denna tidpunkt nått vissa slutsatser för hur vi skall gå tillväga med detta, och vi har också nått fram till en slutsats om när vi kommer att börja de nästa faserna i hela operationen. Vi vill inte avslöja en exakt tidtabell för er just nu, men vi vill rapportera att vi nu har satt upp ett mycket definitivt schema och vi vill göra allt vi kan för att följa denna tidsplan och introducera oss själva för er när vissa andra saker tagits om hand först.

Vad dessa saker inkluderar är en lämplig överenskommelse med dem som är lierade med er kriminella Kabal för deras fredliga kapitulation samt gripande av många av dem. Detta är en sak som måste tas om hand då vi ser det som en stor svårighet att påbörja våra många projekt med er med dessa som fortfarande svurit sitt stöd till makten som kontrollerar er kriminella Kabal och deras agenda för att orsaka kaos, förstörelse, panik, rädsla, problem och svårigheter i er värd, är fria att fortsätta sina förstörande insatser.

Vi har utarbetat en plan för våra Jordallierade för hur vi känner är det bästa att närma sig dessa arresteringar och den följande domen. Vi har fått bekräftat att våra Jordallierade har mottagit våra kommunikationer och vi väntar just nu på deras svar att de samtycker till de beskrivna principerna och är redo att gå vidare med operationen som kommer att ta bort många viktiga medlemmar av Kabalen från makten och befria folket på er planet en gång för alla. Det är här vi står idag. Vi är så förberedda som vi någonsin kan vara på vår sida av operationen, och vi tycker att tiden har kommit för länge sedan och våra kollegor på Jorden, som ni känner som våra Jordallierade, är också fullkomligt förberedda och så beredda de någonsin kan bli.

Vi måste gå vidare, nu är det dags för detta. Det är inte så mycket tid kvar efter idag för att hinna slutföra de många viktiga projekten som vi tycker är viktiga för utvecklingen av er värld och som kommer att hålla den ifrån lidande och ytterligare förstörelse som kan nå en punkt när det är oåterkalleligt. Detta har alltid varit vårt största bekymmer när det gäller tid, och det är nu dags att få våra uppgifter slutförda, en i taget efter viktighet och nödvändighet. Många uppgifter nödvändiggör slutförande av andra uppgifter innan dem. Detta är den oföränderliga naturen av vårt övergripande uppdrag här, och det är viktigt att alla berörda parter till fullo förstår detta. Man kan inte börja på vissa uppgifter innan andra uppgifter inte bara har börjat utan är fullt uppnådda. På grund av detta faktum och på grund av risken för oförutsedda förseningar och svårigheter att slutföra vissa uppgifter så känner vi att vi nu är bortom det datum som vi borde ha börjat på många av uppgifterna, till förmån för säkerheten.

Vi skulle vilja se att fler av er visar att ni förstår händelseförloppet av de nödvändiga händelserna som måste slutföras innan vissa händelser som ni ser fram emot kan komma igång. Vi ser att många av er uttrycker sitt missnöje med att ni väntar på vissa händelser och vissa gåvor som skall delas med er, och ni börjar tappa tålamodet när ni väntar på ankomsten av dem. Vi vill betona för er att ni inte väntar på oss utan hela vårt uppdrag är strategiskt i linje med många punkter i operationen som är schemalagd i mycket speciell ordning, och vi har inte lyxen att hoppa över vissa verksamheter och försumma att slutföra dem.

Just nu har vi nått den punkten i schemat där två saker behöver uppnås. Nedbrytningen av er kriminella Kabal och deras många associerade vingar och fraktioner, tillsammans med gripandet av så många av deras medlemmar och partners som möjligt. Vi önskar få se att det är tillräckligt många av er som är fullt medvetna om vår närvaro och vår plan att introducera oss själva för er, såväl som introducera avancerade teknologier för er. Dessa är de två punkterna på vår dagordning som vi har uppnått och har gjort så för en tid sedan. Vi kan inte nu hoppa vidare till nästa punkt på dagordningen förrän dessa tvåuppgifter har nöjaktigt genomförts.

Vi ber er just nu att slutföra era uppgifter, vare sig ert område involverar gripandena och åtalen av medlemmarna i er kriminella Kabal eller om ert område rör spridningen av informationen om oss och våra avsikter här, och vi väntar oss att få se framsteg på båda fronter så snart som möjligt. Vi kommer att fortsätta med att övervaka er värld för att hålla oss à jour med utvecklingen inom dessa områden och vi önskar er stor framgång med era insatser och påminner er om igen att ni inte är ensamma och att vi, era vänner och familjer från de högre rikena, finns bakom er vartenda steg på vägen varenda dag, när vi går vidare tillsammans på vårt gemensamma uppdrag.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish