Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Ashtar Command - 4 april, 2012Meddelande från Ashtar Command - 4 april, 2012


För tydlighetens skull och så att det inte blir några missförstånd vill vi säga till er just nu att, även om det kommer att bli några få tillfälliga omflyttningar från områden som har visat sig benägna för översvämningar i det förflutna, så kommer dessa händelser inte att bli av den karaktären att behov finns att flytta er alla, och kommer inte heller att resultera i förstörelse av era städer och er värld. Vi ser dessa händelser som mer av en olägenhet på grund av att några av er kommer att, som en försiktighetsåtgärd, få flytta tillfälligt. Dessa händelser måste inte vara mer än så, och vi säger att den här gången finns ingen anledning till panik eller att vara rädda alls under de dagar som ligger framför er.

Vi är fullt kapabla att hjälpa er i omlokaliseringarna av de som lever i områden som kan påverkas, och vi har medel och massor av tid att flytta var och en av dessa invånare till områden som vi anser vara helt säkra under hela den korta tiden med seismisk aktivitet. Nu när ni förstår detta lite tydligare så frågar vi er: ”Vad finns det att vara rädd för?” Vi vill också fråga er: ”Har ni inte sett andra tillfälliga omflyttningar från områden som ligger i vägen för orkaner eller tyfoner?” Det finns ingenting att oroa sig för när det gäller framtiden överhuvudtaget, och vi ber er att försöka behålla lugn och balans då det inte finns några hinder framför er som vi inte lätt kan ta bort när vi arbetar tillsammans som ett team. Vi ber om ert fortsatta samarbete för att vara centrerade och fokuserade på att hjälpa era bröder och systrar så att de också kan behålla sitt lugn och sin balans. Det är, och kommer inte, att finnas något att vara rädda för, och vi säger er att er framtid är precis så ljus som ni har sett framför er när ni läst många av våra budskap som vi delat mer er.

Vi råder er att fokusera på de uppgifter som ligger nära och att oroa er mindre för de månader som kommer, då vi kommer att korsa den där bron när vi kommer fram dit. Idag blir ni ombedda att fokusera på arresteringarna av medlemmarna i er kriminella Kabal, som kommer att tas i förvar inom kort, eftersom denna händelse kommer att ske när som helst nu. Ni ombeds att dela med er av denna information till så många som möjligt, då det är vår avsikt och önskan att göra allt vi kan för att låta så många som möjligt förbli i ett lugnt och balanserat tillstånd under dessa händelser.

Just nu finns inget större stöd från media för våra ansträngningar att informera så många som möjligt, så denna uppgift ligger helt klart på era axlar och vi ber er att inte bry er om de händelser som inte kommer att ske under de närmaste månaderna och fokusera på den här uppgiften, vilken är att informera så många ni kan och dela med er av er kunskap om arresteringarna av de många medlemmarna och medarbetarna till dem i er kriminella Kabal. Detta är vad vi ber er att göra just nu, och vi tackar er för ert samarbete och bistånd.

Som vi sagt tidigare så har vi massor av tid att förbereda de händelser som kommer senare på ert år, och vi måste gå vidare enligt den uppsatta tidsplanen och ta itu med de hinder som presenterar sig själva först. Efter medias utsändningar om dessa många arresteringar så kommer vi sedan att gå vidare till nästa uppgift, som också presenterar sig själv, nämligen vårt offentliggörande av avslöjandena som kommer att innebära tjänster för många utvalda individer som skall agera som representanter för er värld.

Dessa representanter kommer att träffa oss ombord på våra skepp och både dokument och videor och fotografiska bevis kan tas så mycket de vill, för att ta detta tillbaka hem och dela dem med människorna i er värld genom era nyligen befriade mediaföretag, som redan har gått med på att täcka dessa förfaranden.

Var snälla och ta lite ledigt från era scheman, som vi vet är väldigt upptagna, och hjälp oss med att sprida denna information så vitt och brett ni någonsin kan. Vi vill inte se rädsla och förvirring sprida sig i nyhetsmedia för dessa arresteringar, istället skulle vi vilja se så många som möjligt i världen bli en solid grund dör information för att få andra att förstå dessa händelser och se dem som goda nyheter, för det är verkligen vad de är och kommer att vara.

De av er som har tagit sig tid att informera er själva kommer att bli kallade till förgrunden och bli ombedda att lysa med ert ljus som en ledstjärna för alla dessa som ännu inte har nått fram till en förståelse för de kommande händelserna. Vid de första sändningarna om arresteringarna kommer många att bli förvirrade och de kommer att vända sig till er och andra som ni för att få svar. Och vi ber er att vara en källa av sanning och dela allt som ni har tagit er tid att lära er om dessa gripanden. Detta är skälet till varför många av er är här vid den här tidpunkten, och vi ber er att besvara plikten som kallar och fullfölja ert uppdrag. Vi är väldigt övertygade om att ni kommer att göra just det.

Vi står bakom och kommer att vara till fullt stöd för våra bröder och systrar som kommer att vara vid frontlinjerna och som skall utföra dessa många arresteringar. Och vi vill säga till dem att ni kan lita på oss och vår förmåga och veta att vi kommer att göra allt i vår makt att skydda er och försäkra er säkerhet på alla sätt. De fraktioner inom det militära som fortfarande anpassar sig till Kabalen har blivit varnade att alla repressalier från dem kommer att mötas med snabba åtgärder rån oss.

Det har helt förklarats för dem att vi inte kommer att tolerera någon aktion som vi bedömer störande från deras sida. Ni har vårt ord på att vi kommer att vaka över er vartenda steg på vägen genom dessa rättegångar och ingen intervention från era militärer som fortfarande grupperar sig runt Kabalen kommer att tillåtas på någon nivå. Just nu är vi redo och fullt förberedda att börja med nästa fas i operationen, och vi väntar bara på att ni skall säga ifrån att nu är det dags för oss att sätta igång.

Vi önskar er, våra bröder och systrar, stor framgång i ert uppdrag att befria folket i er värld från tyranni och från dessa som har härskat över dem under så väldigt lång tid. Så många i er värld har ingen aning om den glädje och den frihet som väntar på dem, och vi tackar var och en av er för era enorma ansträngningar att göra denna dröm till en verklighet för alla. Glädje och lycka kommer att flöda som floder genom varenda gata och genom vartenda hörn i er värld, och vi säger, låt dessa floder flöda för nu är det dags att börja på er nya resa som kommer att ta er till destinationer som många av er aldrig kunnat drömma om var möjliga. Tiden har kommit för er nya början då de vägar ni har färdats på under så lång tid nu har nått sitt slut. Och det är nu dags för ert första steg på er nya väg som skall leverera er till era nya hem.

Vi är er Familj av Ljus från Stjärnorna.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish