Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Vårt namn, våra meddelanden och vår motivation! juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Vårt namn, våra meddelanden och vår motivation! juni, 2012


Försök inte på något sätt att styra våra diskussioner bort från deras sanna syfte och avsikt, vilket är att tjäna vår Skapare som är er Skapare, och som har förordnat vårt uppdrag här för att se till att de framsteg görs i den här världen som kommer att bli till gagn för varenda varelse som kallar den här planeten sitt hem. Avsikten med dessa budskap är att låta alla dem som önskar lära sig att få mer förståelse för vad det är som sker vid denna tidpunkt, skall kunna hitta en reservoar av ny information, undervisning och uppdateringar på våra uppdrag som flödar liksom en fontän från vårt kollektiv i de högre dimensionerna av detta Universum in till er, våra bröder och systrar på den planet ni kallar Jorden.

Vi är här med er, det finns ingen tvekan om detta. Att förneka vår närvaro är att förneka gudomligheten i sig själv, för det är vad vi är. Vi är gudomliga i all dess levande, lysande, emotionella själv. Vi är inte separerade från gudomligheten och vi är inte separerade från andliga lärdomar. Vi är inte åtskiljda från er och vi är inte separerade från någon eller någonting, precis som ni inte är separerade från allting och någonting i detta Universum. Detta Universum som inkluderar oss, varelser som existerar i de högre rikena och varelser som, för att bättre kunna tjäna vår Skapare, er Skapare, och de varelser som kallar detta Universum sitt hem, är medlemmar av allianser såsom den allians som vi är en del av, vilken ni känner som Galaktiska Federationen av Ljus.

Vi har regelbundet uppmärksammat de som uttrycker sina åsikter, ganska starkt ibland, att vi inte existerar eller att vi kanske existerar men är någon sorts bedragare, lögnare eller bondfångare och är här av själviska orsaker och avsikter. Detta är knappast fallet. Som medborgare i de högre rikena har vi välsignats med allt vi någonsin kan behöva och önska oss. Vi har fått valet att göra vad än det är vi önskar att göra med våra liv. Vi måste inte göra det vi gör, vilket är att färdas genom Universum för att dela med oss av gåvor som vår Skapare har skänkt oss. Vi har valt vårt uppdrag till tjänst för andra, för det är för oss den mest givande upplevelse och omkostnad för vår tid, energi och ansträngning.

Om ni, mina kära, med allting ni någonsin kunde behöva eller vill ha och en evighet på er att njuta av dessa gåvor utan illavarslande hot om åldrande eller död, vad skulle det vara som ni väljer att göra med dem? Skulle ni hamstra dessa gåvor genom att hitta en ensam planet någonstans undanstoppad långt utom räckhåll i en isolerad galax och gömma dem från alla era grannar som kunde gynnas så mycket av dem och som tydligt lider av brist och knapphet, begränsade vetenskaper, teknologier och kunskaper? Skulle ni slösa bort tiden med att leka med dessa leksaker och rulla er i era skatter och rikedomar, eller skulle ni söka efter andra som känner som ni själva gör, att det är bättre att tillbringa tiden med att hjälpa andra förbättra sin och sina familjers livskvalité samt för era planetära bröder och systrar?

Skulle ni först samarbeta med medlemmar av er egen nation och på er egen planet, sedan använda er av Skaparen given teknik för rymdresor för att färdas till andra världar bland mängder av världar och värva tjänster från varelser där som också har tagit beslutet att vad det är de önskar göra med deras tid är att hjälpa andra? Skulle ni då forma en typ av allians med dem och kanske ge den ett namn, ett namn som förkunnade vem det är som utgör er allians, såsom ”galaktisk”, och ett namn som förkunnade att ni bildade den tillsammans i broder- och systerskap, såsom ordet ”federation” skulle betyda? Skulle ni inte heller önska för dem vars världar ni besöker att förstå att ni kommer i kärlek och att ni kommer i ljus? Skulle namnet som vi har valt för oss själva – Galaktiska Federationen av Ljus – inte tjäna syftet att meddela till världarna att vi besöker dem i namn av vår Skapare och i namn av kärlek och service?

Det är därför vi valt detta namn för vår allians, och vi är stolta över vårt namn och vad det står för. Och vi tycker att vi är välsignade för att kunna göra det som får oss att känna oss mer levande än något annat vi skulle kunna göra, och det är att hjälpa andra på deras resa, precis som andra har hjälpt oss längs vår väg.

Det är därför vi är här i er värld vid denna tidpunkt. Vi kommer inte för att tvinga vår livsstil på er, för vi har ingen önskan om något sådant. Vi kommer med gåvor av avancerade teknologier, avancerad vetenskap, avancerade sätt inom området för hälsovård och livsmedelsförsörjning, både när det gäller leveranser och beredning.

Vi kommer med gåvor av ren luft, rent vatten och ren jord för planeterna som vi besöker som har lidit av begränsade och föråldrade tekniker, vetenskaper, kunskaper och omsorg. Vi känner att dessa gåvor är mycket viktiga för världar som har lidit under så många år genom kemisk och andra former av föroreningar, och från att ha levat under så många år under system som är för länge sedan föråldrade, eller aldrig borde ha tagits fram i första hand, såsom många av de system som vi har studerat här på er planet.

Det borde inte komma som någon överraskning för många av er att er planet lider mycket av föroreningar som släpps ut i er luft, hav och jord genom många olika system som leder till oåterkalleliga skador för hälsan och välbefinnandet på er moderplanet. Detta är ett av de mer omfattande och klart uppfattade subjekten som vi har lagt märke till i er värld. Vi är mycket glada att se att så många av er förstår att detta skadande måste upphöra och er planet måste genomgå en restaurering av hennes ekosystem, hennes luft och hennes vatten. Skadan som er planet har lidit går bortom denna också till er magnetosfär, som har skadats allvarligt och ger anledning till omedelbar och intensiv reparation och restaurering.

Vi har förmågorna, de avancerade teknikerna, kunskaperna och arbetskraften för att hjälpa er i alla dessa områden. Vad vi inte har är rätten att tvinga dessa projekt på er. Detta är ett av skälen till våra samtal med er. De presenteras för er av många orsaker, men en av orsakerna är att introducera oss själva för er och göra klart för er vad vi känner att ert samhälle behöver för att upprätthålla sig själv, och vad er planet behöver för att kunna upprätthållas.

Som vi tidigare har gjort mycket klart så kommer vi inte att göra alla dessa reparationer för er. Vi kommer att hjälpa er att göra dessa reparationer genom att förse er med de verktyg som ni kommer att behöva, ge er den träning ni behöver, det ledarskap som ni kanske behöver och den handledning som ni kanske behöver. Men det är ni, folket på Jorden, som skall komma tillsammans i tjänst till Skaparen, som även är vår Skapare, till er planet och till er själva och återställa ert hemland till dess ursprungliga och vackra, orörda och fullt fungerande skick. Detta är vad vi kan göra för er och det är vad vi kan göra med er. Det är helt upp till er om ni väljer att acceptera vår hjälp och assistans eller inte.

Ett annat syfte med meddelandena som vi delar med er genom våra kanaler är att ge er möjligheten att välja om ni önskar acceptera vår hjälp eller inte. Vi följder de områden som är allmänt tillgängliga på internet för att mäta motståndet eller accepterandet av våra erbjudanden om hjälp. Detta är ett mycket viktigt område för vår forskning och det är därför vi välkomnar alla kommentarer, antingen positiva eller negativa, om oss och vårt skäl för att vara här i hela ert sociala nätverk. Vi tycker att det är nödvändigt att noggrant mäta era svar på våra erbjudanden och detta kan bara göras genom att tillåta all åtkomst till våra meddelanden och också friheten att lämna kommentarer under dem.

Vi tackar er alla för att ni tillåter dem som delar våra budskap att lägga ut dem överallt där de kan bli tillgängliga för alla som kan ha nytta av dem och där det kan hjälpa oss att mäta era svar på våra erbjudanden. Och vi tackar också de av er som tillåter varje individ, oavsett deras hållning eller åsikter om oss, att också vara fria att lämna kommentarer under våra budskap. Alla inlägg hjälper oss att komma till någon typ av slutsats om huruvida ni vill ta emot vår hjälp och om ni nu är beredda på en fungerande relation med oss.

Vi hoppas att dagens kommunikation med er klargör lite grann vilka vi är, varför vi är här och varför vi ber våra medarbetare på fältet att skicka våra budskap över hela ert sociala nätverk online, och även varför vi ber er alla att tillåta alla andra att uttrycka sina synpunkter, vilka de nu är. Tack för er tid idag, vi gläder oss åt våra samtal med er och vi ser fram emot att tala med er igen inom kort.

Vi är era bröder och systrar inom Galaktiska Federationen av Ljus. Frid vare med er, alltid.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish