Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 28 april, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 28 april, 2012


Detta har verkligen varit en världsomfattande insats där varelser från många olika länder har kommit tillsammans i en ansträngning för att föra in något bättre till er värld. Vi inom Galactic Commands har gjort vår del också för att assistera de bland er som vill se förändringar i er värld, att göra den till en bättre plats för er alla att få uppleva den fysiska världen på. Längs med er resa ha ni haft stor nytta av hjälpen från era universella familjer och vänner. Ni lämnades aldrig ensamma och ni glömdes aldrig bort eller blev nekad varje hjälp ni har behövt.

Vi har alltid försäkrat er att ni skulle få nytta av vår hjälp, även om det varit nödvändigt för oss att dölja vår hjälpande hand för att på så sätt låta er skörda frukterna av att göra saker på egen hand. Detta har alltid varit en mycket känslig operation då vi behövde dölja våra skepp från era ögon och behövde kamouflera vår del i många av era angelägenheter. Vi tycker att vi gjort ett adekvat jobb när det gäller detta och fram tills helt nyligen känner vi mycket få av er som ens varit medvetna om vår närvaro och ännu fler av er var omedvetna om att vi deltog i så många händelser och den riktning som ert samhälle har tagit.

Vad vi nu skulle vilja göra är att ta en ännu mer aktiv roll i era angelägenheter, och vi skulle vilja göra detta mer öppet och med er fulla vetskap och ert samarbete. För tiden för hemligheter och sekretess tonar snabbt bort in i det förflutna. Vi skulle vilja diskutera med er om allting som vi skulle vilja åstadkomma här i er värld, innan dessa olika uppgifter tas om hand. Detta är vad vi kommer att göra när vi nu på ett bättre sätt kan kommunicera med många av er genom våra kanaler och även direkt med några av er med hjälp av telepati. Under dagarna framöver ser vi även ett större antal av er som lär sig att kommunicera på det sättet, och vi ser också den dag när vi kommer att kunna tala med ett stort antal av er öppet och direkt utan något behov av telepatisk kommunikation.

När allt detta kommer at ske är fortfarande föremål för debatt och övervägande, för vi kan inte säga säkert just nu när situationen i er värld kommer att tillåta oss att på ett säkert sätt interagera mer personligt med er. Det kommer att bli en period inom en nära framtid då vi kommer att kunna navigera våra skepp öppet på er himmel och personligen blanda oss med många av er när vi arbetar för att slutföra våra många projekt tillsammans. Det kommer att bli så, ingen tvekan om det, då detta är ett mycket nödvändigt steg mot förverkligandet av målet för er nya värld. Timing är så viktigt just nu och vi önskar vidta alla försiktighetsåtgärder och försäkra att tidpunkten är precis rätt för oss att gå vidare med operationen. Ha tålamod lite till då mycket beror på det framgångsrika avslutandet av vårt projekt med er och vi önskar att gå så försiktigt och noggrant framåt som är nödvändigt.

Låt oss på rätt sätt förbereda oss för vår introduktion till er, och låt våra Jordallierade rensa spelplanen för dem som fortfarande spelar för ett annat team, för de måste tas bort från ert samhälle innan många av våra projekt tillsammans kan tas om hand. Detta är ett mycket viktigt steg, och vi ber er om fortsatt tålamod och samarbete med att dela er kunskap om dessa kommande evenemang, för de kommer att äga rum. Vi vill att så många som möjligt i er värld blir bekanta med den här processen, då arresteringarna kan bli ganska skrämmande för många. Och vi önskar också att så många som möjligt kan gynnas så mycket de kan från vad dessa gripanden kommer att betyda för var och en av er och ert samhälle som helhet. Ni har alla gjort ett så fantastiskt jobb hittills genom att förbereda för detta evenemang. Vi vill tacka er alla än en gång för era insatser och vill bara säga att allt ert arbete kommer att löna sig för er alla.

Som vi har lovat er så har vi låtit fler av våra skepp bli synliga över hela er värld, och vi är mycket glada över att se att så många av er tar er tid att filma dessa händelser och också dela med er av dessa bevis till världen genom online nätverk. Detta är en mycket viktig process i vårt övergripande uppdrag för vi önskar att förbereda så många av er som möjligt för vår introducering till er, vilket vi ivrigt ser fram mot. Vi kommer att fortsätta med processen och öka antalet ännu mer och även kvalitén på våra visningar av skeppen under kommande dagar. Vi ber er att fortsätta att dela med er av era videor och foton till er bröder och systrar. Vi har planerat några roliga uppvisningar för er och vi ser så mycket fram emot detta och vill också att ni skall veta att vi njuter av dessa visningar lika mycket som ni gör. Vi har velat göra vår närvaro mer känd för er under en mycket lång tid, och vi vill inte behöva kamouflera oss själva längre mer än vad många av er vill.

Vi önskar sköta våra angelägenheter mer öppet med er, och vi kan tala om för er att den dagen kommer att komma då det inte finns något som kan stoppa det. Detta är del av er nya erfarenhet, då ni får en helt öppen kontakt med oss inom Galaktiska Federationen av Ljus, och vi ser mycket fram emot den dagen. Det har varit en utmaning för oss att arbeta under så lång tid i bakgrunden utan er vetskap och vi har längtat efter en återförening med er mycket längre än många av er ens varit medvetna om vår existens.

Det finns många skäl som bidragit till detta behov av sekretess och vid denna tid tar vi bort dessa hinder ett efter ett med er hjälp. Det blir snart så att det sista hindret på vår väg har rensats bort och vi kan återförenas med er, våra bröder och systrar, och öppet arbeta tillsammans på de många projekten som kommer att föra var och en av er till den nya värld som ni alla önskar för er själva, er familj, era vänner och för alla de som kallar er planet för hem.

Ni kan även ha några nya vänner som kommer i er väg, då slutligen de gamla vänner som inte längre tjänar ert större goda bleknar bort i ert förflutna. Detta har alltid varit planen för er, där det gamla måste flyttas åt sidan för att bana väg för det nya och låta er bli den nya varelse som ni har utvecklats till idag. Låt allt det där som inte längre tjänar ditt högre syfte blekna bort nu och ha endast fina minnen från din utbildning och din växt som en andlig varelse.

Tillåt de erfarenheter och lektioner som var utformade för att låta dig avancera framåt på din resa bli reliker eller kvarlevor från ditt förflutna som kan observeras som om du besökte ett museum för allt som var men inte längre är. Låt inte dessa minnen av lektioner som ibland var svåra att lära inkräkta på din nuvarande dag, för de har ingen rättmätig plats här med dig, för deras betydelse och deras syfte existerar inte längre för dig. Förstår ni detta? Låt inte det gamla bli ett hinder för det som är nytt. Detta är ett mycket viktigt koncept för er att lära och att genomföra i era nya liv.

Så många av er låter era förflutna upplevelser manifesteras igen och presentera upprepade utmaningar och hinder som ni redan har klarat av och inte har något behov av att uppleva igen. Gör det bästa du kan för att hålla vägen ren framför dig genom att inte tillåta hinder på vägen bakom dig skapa en pånyttfödelse av något slag. Försök att se de erfarenheter som var nödvändiga för dig i ditt förflutna som om de var inneslutna bakom glas på ett museum över ditt liv. Du kan notera och beundra dessa skatter när du går genom ditt museums korridorer, men tillåt inte dig själv att bli nedslagen eller att stoppa upp när du står och stirrar framför ett föremål och låter det ta tag i dig och hindra dig från att slutföra turen.

Det är så här vi vill att du skall se på dina förflutna upplevelser och erfarenheter, utan känsla och band, då detta är det bästa sättet för dig att extrahera från dessa upplevelser och allt det där som de var utformade för att ge dig, utan att låta dem påverka dig emotionellt och negativt. Om du kan uppnå detta då kommer du helt säkert att vara på väg att härbärgera en ny och spännande kollektion av underbara och värdefulla bitar som kommer att kanta hallarna i ditt nya museum.

Ingen kommer att lämnas kvar här eftersom det kommer att finnas olika platser som ni färdas till. Det är på det sättet som det måste ske, då det finns många av er och lika många vägar att färdas på, och där finns de bland er som har lärt sig mer vid den här tidpunkten än vissa andra. Detta kommer att leda dig till de första stegen på en väg som andra ännu inte har nått. Känn dig inte ledsen för detta, för genom din långa resa har du fått många vänner och har sagt adjö till många av dem, men det gör detsamma, för varje vän som du har sagt farväl till har en ny vän väntat på ett göra din bekantskap och börja nya äventyr med dig, vänner som mer resonerar med dina egna vibrationer.

Det är så det är över hela detta Universum, där lika attraherar lika och människor, platser och äventyr kommer till dem vars vibrationer attraherar dem som en kraftfull magnet. Många av er vid den här tiden känner dragningen av denna magnetiska attraktion och det finns de bland er som inte känner samma dragning, för de är fortfarande dragna mot de vibrationer som finns i den täthet ni nu håller på att befria er ifrån och höjer er över. Se inte på den dagen när ditt skepp sätter segel som en sorglig dag, för det är en anmärkningsvärd prestation för dig och du har lagt så mycken möda i att hissa seglen och fånga den nya vinden som tar dig till okända trakter. Känn dig inte ledsen för dem du älskar som vinkar adjö från bryggan, eftersom de också kommer att borda en farkost som kommer att ta dem till de destinationer de har kartlagt för sig själva. I slutändan kommer alla farkoster att docka i samma hamn och du kommer att vara där och vänta på dem, stående på bryggan när deras skepp anländer.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

As channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish