Followers

Friday, 29 June 2012

Bermudatriangeln och Atlantiska hotellet - 25 maj, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - Mysteriet med Bermudatriangeln och Atlantiska hotellet - 25 maj, 2012


Vårt mysterium börjar djupt under korallernas berggrund i det område som i er värld är känt som Bermudatriangeln, nedanför de kristallklara vågorna där ett djupt, underjordiskt, utbrett hotell har skapats av dem i er värld som har tagit sina pengar och spenderat dem på sådant överdåd från era fickor. Detta hotell, som varit en hemlighet tills nu, är 50 våningar högt och det är 30 våningar brett. Det är massivt såvitt det gäller hotell i er värld. Det var designat och byggt av dessa i er värld med stora sinnen och ganska utsträckta visioner. Detta hotell, en lekplats för de rika, de berömda och de framgångsrika, byggdes med skattebetalarnas pengar och hemliga, svarta projekt, som har lagrat stora mängder av rikedomar i fickorna på dem som idag förtjänar titeln världskontrollanter och världsoperatörer.

De har inte den öppna dörrens politik eller en ”Välkommen”-matta framför sin sjunkna entré. Istället är det bara de som de anser vara ”en listad” klient eller kund som tillåts att hedra detta spektakulära hotells korridorer, matsalar, tennisbanor, vackra trädgårdar och luxuösa paradrum och privathytter. Alla andra inkräktare tas i förvar och deras tystnad utlovas genom skrämsel, inspärrning och även genom den sista tillflyktsorten för döden.

Vi berättar detta för er idag med risken för att vi tummar på trovärdigheten för vår kanal, för vi vill att ni skall veta att det finns många stora hemligheter som har hållits från er och det finns många stora hemligheter som nu kommer att avslöjas för er. Vad vi försöker att åstadkomma är en expansion av ert medvetande för att bättre kunna förbereda er för ny information, nya koncept och idéer som idag så många av er begränsar er själva till att tro att de är bortom slöjan av möjligheter. Det finns egentligen inga gränser för vad som är möjligt, och det har varit praktiskt taget ingen gräns för vad som är möjligt här i er värld under många eoner av tid.

Vad som pågått här är en maskerad. En charad där ullen har dragits över ögonen av den intet ont anande och de naivt förtroendefulla. De har höljt er i filtar i en verklighet som är baserad på en föråldrad syn och begränsning i era system, era processer, er arkitektur, er vetenskap, era kommunikationer, era transporter, er hälsa, er kost och motion, er litteratur, film, musik och konst. Detta spel som ni spelar för att underhålla er själva och hålla formen och se så ungdomliga ut som möjligt. Vad som i verkligheten är möjligt för er är än så länge bortom vad ni har lärt er vara gränser för era möjligheter, och introduktionen av dessa koncept kommer att bli mycket dramatisk och störande för många i e värld.

Att rycka upp en varelses verklighet med rötterna är inte en mild process. Vi, Galaktiska Federationen av Ljus, syftar till att uppnå slutresultatet genom att erbjuda framgångar för de världar som vi besöker, men att erbjuda dessa gåvor långsamt och försiktigt vid introduktionen in i det kollektiva medvetandet i ett samhälle. Vid den här tidpunkten i er historia vill vi introducera många gåvor till er, men vi måste vara så försiktiga och subtila som vi kan när vi presenterar dem för att inte skaka om båten för mångas verklighet, de som ännu inte har visat att de har en talang för att ta emot och tillgodogöra sig nya idéer särskilt bra.

Vi övervakar ert samhälle, men vi övervakar inte på något sätt tankarna hos någon av er som inte först har gett oss full tillåtelse och samtycke för deltagande i våra många studier. Vi vill göra detta helt klart för er, då vi hedrar och respekterar integriteten för varenda en av er, oavsett vilken position ni har i livet, och även om ni är medlemmar av vår organisation och inte är inkognito, och går omkring i en mänsklig kropp.

Vi kommer bara at övervaka era tankemönster och reaktioner på våra stimuli och de stimuli ni kan eller inte kan ta emot genom andra katalysatorer utanför vår motiverande inverkan. Vi övervakar vissa processer hos dem som har mött oss och har gått med på att hjälpa oss i vår pågående utvärdering av nivån i det mänskliga medvetandet, dess expansion och förbättring i analyserandet av era mentala funktioner och kapaciteter.

Vi ber om fler volontärer för att hjälpa oss att bättre förstå människan vid den här tiden av sådan betydelse och stor förändring. Vi vill gå vidare i vår tidsplan och börja genomföra några nya koncept och system i er värld. Vi är tveksamma till att göra detta, för vi vill vara säkra på att det finns en tillräckligt stark grund hos de av er som kan acceptera dessa nya koncept och tillfullo integrera dem i ert sinne och er livsstil. Och att ytterligare hjälpa oss att integrera dessa system in i livsstilen för andra i er omgivning, som kanske inte i början kan acceptera dessa nya idéer som vi erbjuder som gåvor. Vill ni göra detta för oss? Vill ni tillåta oss att försiktigt läsa era tankemönster när vi integrerar nya idéer in i ert kollektiva medvetande?

Vad vi gör exakt är att övervaka de tankevågor som utgår från era mentala, emotionella och fysiska system, belägna i era kroppar och i det temporala området i hjärnan. Vi läser utgången av denna information som ett diagram eller en kurva som ger oss en klar indikation på hur lätt eller inte ni accepterar dessa nya idéer, koncept och den information som sås in i ert kollektiva medvetande genom vårt arbete med kanaler, och även andra medel, som vi sår information in i till er värld.

Om du går med på att delta i vårt program skulle vi uppskatta det mycket, och vill återgälda det genom att erbjuda bättre sätt att göra saker på för era medmänniskor och få vissa jobb utförda på ett snabbare sätt och mer effektivt än vi skulle kunna utan deltagandet av ett lämpligt antal av er, för att få tillräckligt med data för att göra kvalificerade beslut som baserats på dessa data.

Detta är vad vi ber er om just nu. Vänligen känn inte någon press att delta, för vi är övertygade om att vi kommer att få respons från tillräckligt antal för att samla in data vi känner kommer att leda till vad vi söker. Om du inte känner dig bekväm med den här processen så förstår vi detta mycket väl, och vi ser inte detta som något negativt alls. Denna process är ett relativt litet område i vår övergripande operation, men ändå tillräckligt viktig för att inleda ett sådant program.

Vi kommer att börja de inledande faserna av detta program omedelbart, och om du önskar delta så säg helt enkelt ”jag önskar delta i programmet där mina tankemönster läses av kvalificerade vetenskapsmän och forskare inom Galaktiska Federationen av Ljus”. Detta är allt som behövs, och vi kan starta omedelbart.

De medel som vi samlar in dessa data från din tankeprocess med är diskret och kommer inte att skada dig på något sätt. Du är i mycket säkra och kapabla händer när du arbetar med oss och din hälsa och ditt välbefinnande är av yttersta vikt för alla av oss, inom varje område i vår organisation och våra operationer. Vi tackar de av er som är villiga att delta i vårt program, och vi ser fram emot att få ta emot dessa data från dig och genomföra de nya systemen som är målet för detta program.

Till dess inbjuder vi dem som gått med på att delta i programmet att fortsätta med att läsa våra meddelanden som sänds genom våra kanaler. Och vi kommer att på distans läsa era tankeprocesser medan ni läser våra ord och ny information om vissa system som vi känner skulle vara till stor fördel för ert samhälle. Vi hoppas att hitta tillräckligt många av er som kan acceptera dessa nya koncept, och vi kommer att lägga ut de data som vi samlar in i form av diagram och tabeller, men vi kommer inte att avslöja identiteten på någon av er som har deltagit i programmet. Återigen, er säkerhet och trygghet är av yttersta vikt för oss och vi skall som alltid göra allt vi kan för att skydda er integritet.

Vi är Galaktiska Federationen av ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish