Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Det är våra skepp som syns på er himmel! 24 juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Det är våra skepp som syns på er himmel! 24 juni, 2012


Vi kommer snart att vara hemma. Tiden för vår avresa är inte nu och det är det viktigaste att förstå, för det är alltid mycket viktigt att hålla det som är nu framför dig på din tallrik och inte något annat, för det är då saker och ting blir gjorda. Vi har fortfarande mycket arbete att göra och det är viktigt att de av er som kommer att ansvara för dessa projekt håller i minnet vad som är viktigt och vad som är den uppgift som ligger närmast att ta itu med. Detta är inte tiden för dagdrömmar om hur det kommer att se ut de närmaste dagarna, eftersom en sådan tankeprocess inte bidrar till tankarna och handlingarna som är vitala för ett framgångsrikt slutförande av uppdraget som ligger framför er idag.

Vad som är viktigt nu är det som sker i nuögonblicket, ingenting annat är viktigt och inget annat är verkligt. Det är inte ditt förflutna som är verkligt och det är inte din framtid som är verklig, det är bara vad som presenterar sig själv i nuet som är verkligt. Förstår ni detta? Förstår ni att ni inte kan gå tillbaka och ni kan inte heller gå framåt, ni kan bara existera inom nuögonblicket, och nuögonblicket kräver er absoluta uppmärksamhet för att få jobbet gjort som skall se till att det blir en framgångsrik återförening med oss, era lagkamrater, vars insatser vi ser som mycket nödvändiga för att hjälpa er med att slutföra uppgifterna som gör det möjligt för en så smidig övergång som möjligt för er.

Återigen, vi vill inte att ni tänker på vad som ligger framför er, för det är ett slöseri med er energi, en energi som är en så värdefull tillgång just nu. Vi önskar att ni förbrukar er energi på att knuffa ner den där enda dominobrickan som står ansikte mot ansikte med er just nu. Den dominobrickan är den vägg som står mellan er, folket på Jorden och oss, era lagkamrater från Galaktiska Federationen av Ljus. Vi önskar knuffa ner den där väggen. Vi vill börja arbeta med er på de många projekt vi anser vara så väldigt nödvändiga för säkerheten och välbefinnandet av ett antal människor, de som bor i områden vi betecknar som de som kommer att få översvämningar inom en nära framtid, som kommer att orsakas av skiftning av de tektoniska plattorna som är centrerade djupt inne i Jorden.

På grund av en förskjutning av att dessa tektoniska plattor då er tredimensionella planet ger upp sina förstärkningar kommer det att finnas energier som släpps ut i etern i detta Universum. Ingenting som er moder planet ömsar slösas bort, då allt kommer att återvinnas i detta Universum till energier som skall användas igen som modellera av skapande.

Hjälp oss att göra grundarbetet som tillåter oss att börja arbeta med er, genom att ni fortsätter med att sprida er förståelse av vår närvaro här och varför vi har färdats till er planet. Ni gör stora framsteg när det gäller detta och vi vill be er att inte slå av på takten i era ansträngningar nu, för ni är nästan där, och vi kan nu känna smaken på den dag när vi kan föra många av våra skepp närmare till er yta och börja de första stadierna av rekryteringen av dem som har visat sin villighet att arbeta med oss och få jobbet gjort, som i hög grad behövs i er värld. Vi har varit upptagna med att sammanställa listor av alla dem som uttryckt intresse för att arbeta med oss och som också visat en bra attityd och inställning för andra som de interagerar med.

Vi kommer inte att lagra i våra kistor, så att säga, dem av er som har visat en brist på respekt och avsaknad av grundläggande förståelse av andras rättigheter till fri vilja och yttrandefrihet. De av er som har visat att ni ännu inte lärt er dessa dygder kommer inte att väljas för arbete med oss, varken direkt eller indirekt. Det är så det måste vara, då vi känner att det är nödvändigt att ha en fridfull, säker och produktiv arbetsmiljö. Vad vi gör här är inte barnlekar, och det är inte tiden för dem som inte har nått grundläggande förståelse av hur man behandlar och hur man agerar gentemot varandra, för att lära sig dessa grundprinciper som kunde ha lärts för länge sedan i nuvarande livstid eller till och med under loppet av många av deras föregående inkarnationer.

Vi är inte här för att fostra och lära dessa mycket grundläggande beteenden och manér. Vi är här för långt mer avancerade skäl och vi har inte tid och kan inte ha råd med lyxen att om igen trimma vissa individer som kanske önskar arbeta med oss men inte har visat benägenhet att fungera bra med andra och inte visat någon grundläggande artighet eller respekt för andras synpunkter eller känslor.

Vi förstår att det kommer att finnas de som blir besvikna över att lära sig att de inte kommer att väljas till att arbeta med oss, baserat på dessa förutsättningar. Men vi känner djupt inom oss att de kommer att förstå, och kanske att detta blir en katalysator för dem att börja ett inre arbete med sig själva och inse fördelen i detta innan de vänder sina energier utåt för att reparera miljön i sin yttre värld. Detta är rätt arbetsordning, då man måste bygga och konstruera sitt hus robust och stadigt innan man flyttar sina verktyg och tillämpar sin kunskap för att hjälpa till med att bygga sin grannes hus.

Vi hoppas att ni alla som kommer att påverkas av vårt beslut att inte arbeta med några av er, baserat på attityd eller beteende ni har visat på ert online sociala nätverk, förstår att det inte är personliga frågor som detta beslut har tagits i namn av vårt uppdrag, vilket är i namn av vår Skapare. Och vi kan inte ta några risker och låta någonting äventyra vårt arbete tillsammans och ett fullständigt och framgångsrikt genomförande av varje område i operationen, oavsett hur stort eller litet, då varenda bit är avgörande för styrkan på huset vi bygger, vilket är ert nya planetariska hem.

Hjälp oss att börja med att omskapa ditt hem. Plocka upp dina verktyg som ligger precis framför dig och sätt igång och jobba. Slå i den första spiken i träet idag genom att dela med dig av några videoklipp om vad som borde stå klart för dem som önskar se att det är våra skepp de ser flygande på himlen. För de sinnen som är öppna bör det vara helt klart att vi inte är fåglar, vi är inte några ljustricks och vi är inte ett påhitt av ett fantasifullt sinne. Vi är här med våra skepp och vi gör vår närvaro känd över stor del av er värld, och vi ber om er hjälp att ta fram bevisen på detta i ögonen på dem som önskar se och förstå.

Det är allt vi ber er om att göra just nu. Det kommer att bli mycket mer arbete att ta itu med när den första grunden är lagd, och vi ber att ni fokuserar på den här sysslan, och bara denna, då det är bara NU som betyder något för er och för oss och för vårt uppdrag i kärlek och i tjänst till vår Skapare, till er och till varandra.

Vi är era allierade som syns på er himmel. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish