Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 24 april, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 24 april, 2012


Jag vill bara att ni skall veta att ingen som vill flytta från områden som vi tror kan vara benägna för viss översvämning kommer att hamna på efterkälken utan vår hjälp, och kommer också att få varje möjlighet att flytta till områden som vi anser säkra från alla stigande havsnivåer. Ni kan hjälpa oss att hjälpa er genom att ta bort alla tvivel och rädslor som ni kan ha för att era liv skulle vara i någon form av fara. Era liv är inte alls i fara eller blir utsatta för någon farlig situation och ni har valet och all den kraft som ni kommer att behöva för att garantera er individuella säkerhet såväl som säkerheten för era familjer.

Ingen kommer att tvingas till att flytta. Vi gör inte så. Vi lämnar heller inte någon kvar som vill acceptera vår hjälp. Vi gör inte så heller. Försök att se denna period i er historia som en utmaning och ett test för er att mäta hur långt ni kommit som ett samhälle, hur mycket ni har lärt er och hur långt ni har tagit er bort från rädslans begränsande känslor. Gör ert bästa för att inte se de kommande dagarna som domedagen eller slutet på världen, eftersom detta inte alls är en exakt skildring av vad som ligger framför er.

Alla samhällen genom hela detta Universum har vid något tillfälle upplevt utmaningar och tester av deras styrka och vilja, så som ni nu kommer att uppleva och har upplevt. Denna upplevelse som ligger framför er är inte någon typ av lyckoträff eller ett naturens misstag. Så mycket av din resa har noggrant planerats för att ta fram det bästa hos dig och att låta varje själ inkarnera för att nå en topp som de inte skulle ha kunnat nå utan dessa typer av utmaningar och möjligheter att höja sig över dem. Se på det viset på de kommande dagarna, för det är vad de är, en möjlighet för var och en av er och ert samhälle i sin helhet att nå en ny nivå av existens. Och en möjlighet att möta en utmaning med mod, tillförsikt och beslutsamhet medan ni kombinerar alla de förmågor som var och en av er har finslipat. Och tillsammans som ett skall ni erövra varje hinder som placeras framför er.

Vi önskar att ni skall ha full nytta av de möjligheter som dessa händelser erbjuder er, och vi vill att var och en av er drar så stor fördel ni kan från vad dessa möjligheter erbjuder er. Möjligheter som de här erbjuds inte särskilt ofta i detta Universum, och vi vill att ni skall veta att stora ansträngningar har gjorts för denna händelse och många år av hårt arbete har gjorts för att göra allt detta möjligt för var och en av er. Utnyttja denna chans och använd den till sin fulla potential och tillåt den att låta er nå er fullaste potential – för det är precis vad detta handlar om!

Ser du nu på de kommande dagarna med andra ögon? Ser du dagarna som ligger framför dig som någonting annat än en olycklig händelse av naturen och någonting att frukta? Ser du nu det invecklade arbetet som Universum för till dig och tillsammans med det ett gyllene tillfälle för dig att pröva dina vingar som kommer att lyfta dig och bära dig in till en ny början och ett nytt sätt att leva? Vi säger till dig att händelserna som ligger framför dig är en sann välsignelse, och vi säger också att du inte var olycklig nog eller hade otur för att stå inför dessa utmaningar framför dig, utan du är välsignad och älskad och detta är orsaken till att denna möjlighet finns här framför dig. Låt oss få hjälpa dig på alla sätt vi kan för att ge dig möjligheten att få ut allt du kan gynnas av, allting som är möjligt, och allting som har planerats för dig.

Vi hjälpte till med att utforma denna möjlighet för er. Vi är inte här för att skada er på något sätt. Vi är endast här för att hjälpa er att övervinna och triumfera över varje utmaning som ställs framför er, att låta er höja er över den tredje dimensionens tillstånd till dit där vi existerar, i det rike som vi kallar hem. Fruktan för de kommande dagarna och de utmaningar som ligger framför er, och rädsla för oss och våra erbjudanden om hjälp, kan och kommer att ge er fler utmaningar. Det är så det är, och vi gör allt vi kan för att ni skall se och förstå hur en av era största utmaningar i denna tid inte är några jordskalv eller stigande havsnivåer, utan känslan av rädsla och fruktan.

Börjar ni nu förstå det här bättre? Börjar ni se att sanningen är att det är rädsla och enbart rädsla som är den utmaning ni måste övervinna? Ser ni hur allt annat har varit noggrant designat bara för att ge er möjligheten att komma över era rädslor? Det kunde ha varit en av många utmaningar som utformats och genomförts för att låta er övervinna känslan av rädsla, och dessa händelser placerade framför er är bara presenterade för er därför att de har valts för att de ansågs ge er den största utmaningen och potentialen vid denna tidpunkt.

De finns de bland er som inte visar någon rädsla vid den här tiden, och vi säger till dem: agera som vägvisare och visa för de andra hur ni hanterar denna möjlighet och hur ni ser på denna möjlighet. Visa de andra att ni är ledare och visa dem hur de skall gå modigt in till dessa dagar framför dem och stiga ut ur rädslans känslor och lämna dessa känslor bakom sig, för de har ingen plats i er framtid.

Kliv tappert in till er nya dag och er nya värld, för den vinkar på er. Stig modigt in till ert nya jag och era nya liv, för den dagen har nu kommit. Kliv modigt framåt och se inte tillbaka, och kom ihåg att ni aldrig är ensamma på er väg, för ni har kärleksfulla familjer överallt i Kosmos.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se
As channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish