Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus “Tänkesätt och framtidens vägar” 2 juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus
“Tänkesätt och framtidens vägar” 2 juni, 2012


Tänkesätt: Idag skulle vi vilja tala med er om rätt sinnesinställning och era utsikter när vi närmar oss de kommande dagarna. Vad vi skulle föredra att se är en helt ny och ljusare utsikt för er. Vad vi menar med detta är att vi skulle vilja se dig titta på de kommande dagarna som något som skall vårdas, någonting som förtjänar att arbeta för och någonting som är en värdefull och givande upplevelse för dig på många olika sätt. Vad vi känner är viktigt för dig är inte att se på de kommande dagarna med någon typ av förakt, rädsla, misstro, misstänksamhet, oro och tvivel. För om du ser på dem med sådana ögon kan du mycket väl hamna i en slutprodukt som matchar precis eller liknande den vibrationella energin du har sänt ut. Förstår ni alla detta? Förstår ni detta mycket enkla, men ändå viktiga, vetenskapliga såväl som andliga, faktum?

Vad som händer om du sänder ut dessa tankar in på framtidens väg på din resa är att du kommer att börja trampa på landminor, så att säga, att du genom direkta och indirekta åtgärder med dina tankar har planterat detta i jorden på den väg du färdas på. Vad man kan göra åt detta är ett problem för oss och vi känner verkligen att det borde vara en angelägen fråga för er, mina kära, eftersom det är er väg som ni för närvarande renar med varje tanke, oavsett hur den passerar genom ert sinne när ni går omkring under er dag.

Vi ser en oerhört ljus, lovande och blomstrande framtid för er. Vad vi inte ser är en framtid för er som är dyster, som är en besvikelse, som är mörk, farlig, olönsam, oönskad och som är oförutsedd på något sätt. Vi önskar att ni kunde se er framtid med en ljusare syn, som vi gör, för om ni kunde se vad vi kan se från vår utsiktspunkt så skulle det inte finnas något skäl för någon av er att tvivla alls på att er framtid kommer att vara så ljus som många av er önskar att den skall bli, för det är precis så det fungerar!

Vi har uppmärksammat ett antal inlägg och kommentarer över hela ert internet, som ger uttryck för missnöje och oro för det nuvarande tillståndet i upplevelsen och oro för resultatet av ert arbete och er resa här. Det finns ingen anledning till besvikelse vid denna tidpunkt, då det inte har varit någon händelse för ändring på något som har beskrivits för er som en möjlighet. Alla och allting vi har lagt fram för er genom våra beskrivningar är fortfarande mycket möjliga för var och en av er. Vi säger till er nu att vi bara önskar att ni sträcker er ut och grabbar tag hårt i den framtid som ni önskar få uppleva, och tryck in den i ert bröst och håll den tätt så att det blir precis så som ni vill uppleva er framtid.

Detta är vad vi skulle vilja se er göra. Det är er upplevelse, det är er resa, och vi vill bara att ni får ut precis vad ni önskar och att ni hade gjort helt klart vad ni ville uppleva innan ni gav er ut på er resa här. Vi vill inte på något sätt överskrida våra gränser och styra er i en riktning som ni inte har kartlagt för er själva. Det vill vi inte göra, och vi kommer inte heller att göra något sådant. Vi säger bara att vad det än är ni väljer att få uppleva – välj det och upplev det! Det är så det fungerar, och det är så ni kommer att uppleva precis det som ni önskar. Vi hoppas att denna förklaring är tydlig att förstå, för det är ett mycket viktigt koncept för var och en att förstå och komma ihåg.

Det finns många olika koncept, principer och vetenskaper som det är viktigt att ni förstår vid den här tiden, men det är inget koncept som är viktigare att alltid hålla först och främst i minnet, och det är er framtid, och ni skapar den hela tiden under dagen som går. Er framtid är skapad genom de tankar som finns inom er hela dagarna och även nätterna när ni sover. Vad det än är ni tänker på, fokuserar på och drömmer om är det vad ni kommer att få uppleva när ni ger er av på vägen som ni själva har banat framför er.

Det är så som alla våra resor är skapade genom hela detta Universum. Om du tror att på något sätt din framtid blir dystrare eller inte så lovande som du har tänkt dig, är en produkt av dina trosföreställningar, dina attityder, dina känslor, din vision, dina drömmar, din personlighet, ditt beslutsfattande och dina val. Framtiden som var och en av er är på väg mot är en produkt av er egen skapelse, och det är inte en produkt av vår skapelse, våra val av utformning, planering eller konstruktion. Förstår du detta? Förstår du att det inte är vi som skapar din framtid? Det är inte vi som kan lova dig vad din framtid kommer eller inte kommer att innebära för dig, för din framtid har lite att göra med vad vi önskar, skapar eller känner är bra för dig, eller inte är bra för dig.

Vi har inte rätt att bana vägen för din framtid för dig. Som vi har sagt många gånger, och vi vill klargöra detta igen, vi är bara här för att hjälpa dig att uppleva precis vad det är du väljer att skapa. Är detta klart och tydligt för er alla just nu? Vi hoppas att det är så, för vi vill att du inser igen att de tankar du tänker precis just nu lägger tegelstenar i jorden som kommer att vara den väg du promenerar på längre fram. Välj dina tegelstenar klokt och noggrant och plantera dem stadigt och jämnt, eftersom detta kommer att ge dig en smidig, fast och enkel väg att färdas på, när du går framåt på den väg som du själv har byggt.

Om det finns kurvor på vägen som du vill färdas på, då är det kurvor på vägen som du skall uppleva. Om det är berg att klättra i, bygg då dessa berg idag och de kommer att finnas där, väntande på dig när du når dem. Om det är en väg med ojämnt placerade tegelstenar med partier av mjuk lera mellan dem, tänk då inom dig på saker som skulle kunna bygga en sådan väg som den, och det är vad som skall manifesteras för dig. Om det är en väg som är slät och rak utan kurvor och inga backar, frammana då inom dig tankar som kommer att bygga en sådan väg för dig – och detta är vad du skall ha. Detta är vad vi önskar att du har i åtanke när du går genom din dag och varenda dag från den här stunden och framåt, för du kan inte kan gå tillbaka och börja stensätta vägen om igen som du redan har börjat bygga. Du kan inte heller hoppa vidare och börja bygga fläckar av vägen som du ännu inte har nått. Idag kan du bara börja bygga en väg som du kommer att uppleva vid en bestämd punkt i din framtid, och det är här vid den här punkten på vägen som du bygger, som du måste fokusera på och anstränga dig i byggandet av idag.

Vi är här för att hjälpa dig att bygga vägarna ni önskar färdas på, och vi kommer att låna er de redskap och dela vår expertis och vår erfarenhet för att låta er, våra bröder och systrar, bygga en sådan väg som ni önskar färdas på. Detta är vad vi kommer att göra för er, detta är ett löfte, och detta är det enda löfte som vi kommer att göra, för detta är det enda löfte som vi har tillåtelse att göra och som vi kan ge.

Vi ser då och då att en del av er gör inlägg på internet som säger att vi, Galaktiska Federationen av Ljus, har gett ett antal löften som vi inte hållit. Detta är inte sant. Vi ger inte sådana löften, för vad skulle vi lova er? Vi vet ju inte vad det är ni önskar. Vi vet inte vad det är ni kollektivt önskar, och i många fall individuellt önskar att få uppleva. Så vad skulle vi ha lovat er? Skulle vi lova er någonting som vi tror att ni kanske önskar att få uppleva? Skulle vi lova er något som vi önskar för er att få uppleva? Nej, vi skulle aldrig lova er någonting som ni kollektivt och individuellt inte önskar få uppleva.

Vi vet ju inte vad det är ni vill uppleva, för det finns många av er, och en stor del av er som ändå har vaknat, inser inte att ett val har presenterats för er. Dessa individer förstår inte att det är de själva som skapar sin egen framtid, och därför är deras tankar inte tydliga när det gäller detta. Samma sak kan sägas om dessa som är uppvaknade, eftersom det också är korrekt att säga att tankarna hos många av er också är mindre tydliga.

Tankarna som vissa av er ger ut är en blandning av positiva och negativa vibrationer. På en dag lägger du ut en önskan att få uppleva en sak, och på en annan dag sänder du ut tankevågor av en fullkomligt annan sorts upplevelse. Det är svårt i många fall för oss att ens fatta vad en av er önskar att uppleva. Var snälla och håll i minnet att det inte är vi som kommer att ge dig den framtid du önskar få uppleva, för detta är en produkt av din egen skaparkraft och skaparkraften i detta Universum. Det är inte i vår makt att skapa din upplevelse för dig. Återigen, vi är bara här för att hjälpa dig att få uppleva vad det är du väljer.

Vad vi vill göra helt klart är att vi inte vet vid denna tid vad det är som ni som kollektiv, och även i många fall individuellt, önskar att få uppleva. Med tanke på vår diskussion idag, förstår du varför vi säger att vi inte lovar dig något särskilt, och varför vi säger till dig att vi aldrig skulle ha lovat dig någonting av en viss art, för vi kunde inte ha, och kan fortfarande inte, vetat vad det är du önskar att få uppleva? Vad vi har lagt fram för dig är dina möjligheter, och vi säger igen att dessa alltid har varit och fortfarande är oändliga. Du kan uppleva vad som helst du önskar, och om vi hade gjort några löften om vad du skulle uppleva så skulle det begränsa dina val, inte sant?

Vi vill på intet sätt sätta ett tak på de valmöjligheter som leder dig till de upplevelser som du önskar. Vi har målat porträtt för dig av några av de underbara ting som du har möjligheten att få uppleva. Vi har ansträngt oss att måla bilder för dig av vackra, harmoniska och fridfulla världar, för detta är faktiskt ett av dina val, men dina möjligheter är ändlösa och det är upp till var och en av er att bestämma er för vad det är ni vill ha och fokusera på detta varenda dag som ni går vidare framåt. Slutprodukten för dig kommer att vara en produkt av era kollektiva och dina individuella önskningar. Detta är ett löfte du kan göra till dig själv, och detta är ett löfte som aldrig kommer att brytas.

Vi letar på internet efter era svar på våra erbjudanden. Vi ser om det finns tillräckligt stort antal av er som är beredda på att hantera och hjälpa till med att inleda programmen som vi ser är till fördel för er värld och varenda individ i den. Vad vi tittar efter är positiva gensvar, inte sådant som kastar ljus på rädsla eller misstro och misstankar mot oss och våra motiv för att erbjuda er assistans. Vi ser många gensvar från er, vilka är precis vad vi söker och vad vi anser vara förutsättningar för att inleda dessa program. Vi ser också de svar som är rädslobaserade och som visar misstro, misstänksamhet och rädsla för oss och våra skäl till att vara här. Vi tar hänsyn till vem det är som gör dessa kommentarer och försöker utröna varför de väljer att göra dessa kommentarer.

Vad vi ibland inte förstår är varför någon väljer att göra positiva kommentarer vid ett tillfälle och negativa, rädslobaserade kommentarer vid ett annat tillfälle. Detta växlande fram och tillbaka är från vårt perspektiv förvirrande ibland, och vi ber de av er som gör dessa kommentarer att tydliggöra era positioner genom att komma fram till några slutsatser inom er själva innan ni lägger ut detta på internet för att dela med er av era känslor till andra och med oss. Detta leder bara till förvirring och bidrar till förseningar i initieringen av vissa program. Om ni kunde göra detta för oss och för era bröder och systrar också, så skulle ni göra oss en stor tjänst. Vi tackar er på förhand för ert samarbete här och säger att era svar på våra budskap och erbjudanden om hjälp vederbörligen har noterats och ses som viktiga, då vi värdesätter de åsikter och synpunkter ni har, för det finns ingen som är viktigare än någon annan i er värld.

Vi vill se mer av era kommentarer och inlägg i fråga om vår närvaro här och våra budskap och erbjudanden om teknologier och system som i hög grad kan vara till fördel för er värld. Vi har team som ansvarar för detta område, som övervakar er på internet och samlar in stora mängder av data som kommer att låta oss bättre förstå vad det är ni önskar för er själva och hur långt ni kommit i er förståelse av den stora bilden som nu avslöjas framför er här i er värld och i ert Universum.

Efter att vi är övertygade om att där finns tillräckligt antal av er för att börja inleda vissa av våra program så kommer vi att göra just det, och börja lanseringen av dessa projekt som många av er har stor förväntan på, precis som vi har, då vi ser att de kraftigt gynnar så många som vi tror har lidit av begränsningar och brister alltför länge.

Hjälp oss att hjälpa er är mycket viktiga ord för er att komma ihåg, då så mycket av vad vi kan hjälpa er med är upp till er att lägga grunden för. Vi kan inte hoppa över er rätt att välja, detta är inte tillåtet i detta Universum, och vi kommer inte att överskrida våra gränser och inkräkta på era rättigheter till fri vilja. Vad ni väljer är vad vi skall hjälpa er att få, och vi ser fram emot att få läsa mer om vad det är ni väljer att få uppleva härnäst.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish