Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 31 mars, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 31 mars, 2012


Hej mina vänner! Under de kommande dagarna kommer det att bli utmaningar som ni kommer att behöva resa er upp och möta så modigt ni kan, då det kommer att finnas några bland er som blir ombedda att bli ledare för era medmänniskor och leda dem genom motgångarna de står inför. Detta är anledningen till att en del av er är här och detta är ert syfte vid den här tidpunkten. Om du känner att du är kallad till förgrunden för dina medmänniskor, då säger vi att detta är ditt anrop och du hör det högt och klart.

Vi säger till dig: följ denna ledstjärna som kommer att leda er till en destination som vill se hur du tar hand om situationer och hjälper dina bröder och systrar att gå igenom dessa kommande dagar med lugn och självförtroende. Hjälp dem så att de kan gå igenom dessa händelser på ett säkert sätt och så att ingen skada sker för dem eller deras familjer, som litar på ditt ledarskap och har inspirerats av din visdom, ditt mod och din förståelse för dessa händelser.

Vad du ombeds att göra är att återuppleva de händelser som har framkommit här i det avlägsna förflutna, men denna gång kommer ni att samla alla era resurser, inklusive varandra, för att hjälpa er att bättre hantera dessa utmaningar nu och besegra alla de hinder som visar sig på vägen. Du ombeds att möta dessa utmaningar med mod och beslutsamhet och en vilja att överleva. Vad ni inte ombeds att göra är att skapa panik, rädsla, skylla på andra, stoppa upp, tycka synd om er själva och låta dessa utmanande händelser övermanna er och besegra er.

Ni har alla gått igenom så mycket genom era många inkarnationer i det fysiska, och alla dessa erfarenheter har lagrats inom ert undermedvetna som verktyg i er arsenal för att låta er bättre möta de motgångar som nu finns i den period ni är i just nu. Alla dessa förflutna liv och alla dessa erfarenheter och upplevelser var mycket viktiga och av en anledning, och den anledningen är nu. Du kan se på dina tidigare liv som din skola för finslipning av dina färdigheter som du kommer att behöva för att klara dig igenom de närmaste månaderna enligt dina egna villkor, enligt din vision om hur du önskar uppleva din existens. Du sätter reglerna, du sätter igång det och du har makten och medlen till att uppleva de närmaste dagarna så som du önskar. Och vi frågar dig: har du beslutsamheten, har du viljan och har du modet att klara av det genom dessa dagar som ligger framför dig på det sätt som du önskar?

Det blir många människor under de kommande dagarna som kommer att välja många olika vägar av upplevelser, och du kommer att få göra ett beslut om huruvida du väljer att vara en ledare eller en efterföljare. Många vägar kommer att visa sig själva, men kom ihåg, det kommer att finnas många ledare och många vägar och inte alla av dem leder dig genom behagliga vägar och klar himmel. Det är upp till dig, och ingen annan bestämmer om du vill leda eller om du vill följa någon eller vilken väg du vill vandra från denna stund och framåt.

Det kommer att finnas ”falska profeter” som ber dig att följa deras lockrop och de kommer att leda dig nedför en väg av förstörelse. Vem är det du följer? Varför vill du följa den här personen? Varför finner du genklang i den personens förkunnelse? Vart kommer den väg den personen leder dig nedför att leda till?

Nu är det dags att avslöja mer av ditt syfte här, och tiden har kommit för dig att bättre förstå dina val, för dagarna är räknade och de blir färre för varje stund. Dagarna och månaderna kommer att passera väldigt kvickt och det blir mycket snart som viktiga val visar sig för dig. Och då är det viktigt för dig att känna igen dem rätt och medvetet inse att ett val erbjuds dig och att du måste välja. Det finns inget sätt att gå framåt utan att du väljer en väg, och att inte välja resulterar i att du färdas nedför en av dessa vägar oavsett om du medvetet gjort detta val eller inte.

Som vi har sagt er hela tiden – det finns ingenting att frukta! Detta betyder inte att du inte kan välja rädsla som en av dina vägar. Hela tiden på alla dina resor har du alltid haft möjligheten att välja rädslans väg, eller kärlekens väg. Det är ingen skillnad idag och det blir heller ingen skillnad i morgon. Du kan, om du så önskar, medvetet välja varje väg som presenteras för dig, baserat på dessa två olikartade känslor. Vi kommer inte att övertala dig att välja någon av dessa vägar. Du behöver inte vår vägledning längre när det gäller detta. Var och en av er förstår vid det här laget, åtminstone ytligt, skillnaderna mellan dessa två känslor och de egenskaper och karaktärsdrag som var och en av dessa vägar kommer att ge er erfarenhet av.

Att känna igen skillnaderna mellan vägen av fruktan och en av kärlek bör komma naturligt för dig. Vilken är den väg som får dig att må bra, får dig att känna dig trygg och säker, får dig att känna dig älskad, att känna dig förtröstansfull och stärkt? Och vilken är vägen som ingjuter rädsla i dig, av tomhet, osäkerhet och av fara?

Vi vill inte peka ut någon av riktningarna på någon av vägarna som presenteras framför er, då detta inte är orsaken till att vi är här, och det är inte vår rätt att påverka er på det sättet. Vi här för att hjälpa er på många sätt, men vi är inte här för att övertyga er hur ni skall fortsätta på er färd. Vi vill erbjuda er våra egna val, men ni behåller rätten att acceptera eller avböja vår hjälp. Ingen kommer någonsin att tvinga någonting på er, och om de gör det. då kan ni omedelbart känna igen denna energi som antingen kärlek eller rädsla, ljus eller mörker. En del av vad vi erbjuder er kommer att gynna de av er som väljer att fortsätta säkert genom de följande dagarna och som ser att ingen skada händer för dem eller deras familjer, men återigen, det är ert val antingen att acceptera dessa erbjudanden eller inte.

De dagar som ligger framför er kommer att skaka grundvalarna för många av ert folk, det är ingen tvekan om detta. Hur ni svarar an som individer och som ett kollektiv har varit föremål för många debatter och studier under eoner av tid, och vi är lika osäkra nu på hur ni kommer att välja att uppleva dessa händelser som ligger framför er, och en del av er är också osäkra på detta. Vad vi planerar att göra är att göra era val klara som kristall och att lägga ut liksom en färdplan för er så att ni kan noggrant studera dessa gångar och mer exakt se vart varje gång leder er. Detta är vad vi kan göra för er och vi kommer att göra just det. Och var och en av er kommer att få möjligheten att se klart och tydligt de vägar som ligger framför er som leder er från idag till slutet av detta kapitel i er historia.

Vi förstår att osäkerhet är en orsak till en stor del av rädslan som många av er känner just nu och det är osäkerhet som vi känner är en onödig del av ekvationen. Vi vill göra allt för att ta bort denna faktor från ekvationen. Vi skulle vilja säga att det kommer att finnas åtminstone en väg som leder er igenom dessa händelser oskadda och helskinnade, och som kommer att låta er uppleva er uppstigning in till de högre rikena enligt önskemålen som många av er har uttryckt innan era nuvarande inkarnationer. Detta kommer att vara ett av era val, och detta val kommer inte att tas ifrån er eller att försvinna av någon anledning. Att förstå detta borde underlätta för er när ni vet att denna väg existerar och kommer att visa sig själv för er att överväga och välja om detta är vad ni önskar.

Att känna igen vägen vi föreslår för dig och sedan granska verktygen du har kan hjälpa dig att bättre att skilja mellan vägarna av kärlek och rädsla. Det är upp till dig att ta varje beslut för att gå framåt, och vi vill att du alltid har i åtanke att vid varje tidpunkt kan du avsluta en väg och börja på en annan om du vill. Du kanske ser att du går på en väg som börjar bli mörkare då natten kommer. Du kanske, om du väljer det, avslutar den där vägen och sätter foten på marken som är uppvärmd av ljuset från solen. Det kommer att finnas många möjligheter för dig att inse vilken väg det är du går på, och som vi sagt förut, vi kommer att göra vad vi kan för att göra dina olika val så tydliga som möjligt, men kommer inte i onödan att påverka ditt beslutstagande.

Vi förstår att många av er kanske är lite förvirrare just nu och kan känna rädsla när ni nu börjar se händelser som helt säkert kommer att presentera sig själva. Vi föreslår att ni finner er plats i centrum, att förbli lugna och balanserade och att överväga vad som finns framför er. Fortsätt framåt i lugn och ett balanserat tillstånd och det kommer att på ett bättre sätt förbereda er för besluten ni måste ta.

Att ta något beslut alls från ett tillstånd av obalanserade känslor kan orsaka att du tar beslut som du känner just då är av bästa intresse, men som kanske leder dig nedför vägen du inte hade valt om du hade valt om du varit känslomässigt i balans. Det är därför vi berättar för dig att rädsla och dess många egenskaper är så skadlig på din resa, då rädsla fördunklar ditt synsätt och förvirrar ditt beslutstagande. Ge dig själv möjligheten att klart välja vägen du önskar färdas på genom att stå emot varje rädsla.

Som vi sagt förut så finns det ingenting att frukta, och åtminstone en av dina vägar kommer att bli så smidig, trygg och säker att den leder dig genom din uppstigning. Om du förblir I ett balanserat tillstånd av känslor så kommer denna väg att lysa klart och kalla dig vid ditt namn, och det finns ingen chans att du kan missa det om detta är vad du väljer. Med tanke på detta, hur viktigt känner du just nu att det är att ta bort varje rädsla som dväljs inom dig och att stå emot den om den skulle knacka på din dörr? Kommer du att prioritera detta varje dag och göra de största ansträngningar för att undersöka dina känslor och arbeta på att bättre kontrollera dem? Vi föreslår att du gör just detta och åsidosätter alla dina tredimensionella distraktioner och arbetar på detta, studera dina känslor och lär dig att bättre hantera dem.

Det finns många Ljusarbetare där ute bland er som har fått omfattande träning i att stå till tjänst för er i precis detta område och vi säger till dig att inte vara blyg för att be om deras vägledning, då detta är orsaken till att de här, och detta är deras uppdrag vid denna tidpunkt. Om du får vägledning från någon annan och de hjälper dig att ta bort hinder av rädsla från din väg, då säger vi att du har funnit en ljusarbetare som är här i kärlek och till tjänst just nu. Om du får motta vägledning från någon annan som ökar dina rädslor på något sätt, då säger vi till dig att du skall gå bort från den personen. De kanske menar väl men de gör inte det ljusarbete som de kanske säger sig göra.

Ännu en gång föreslår vi att du tar så mycket tid som möjligt under varenda dag och tittar noggrant på dina känslor. Känner du lugn, trygghet och säkerhet, optimism, hopp och mod, eller blir du nervös och rädd, osäker, obekväm och rädd för din och familjens säkerhet? Om du är det, då föreslår vi att du söker vägledning från någon annan. Vi föreslår att du börjar mer öppet engagera dig i samtal med andra som du mött och som du kan samtala med om detta och som kan leda dig till den vägledning du behöver.

De som är av ljuset och som är väl utbildade och kompetenta och mycket kvalificerade för att erbjuda dig denna vägledning är här i din värld i stort antal, och de är här även inom hela ert online-samhälle, då de har följt sitt kall för service för ljuset och de vill ingenting hellre än att vara till tjänst för dig vid denna tid. Det är därför de är Ljusarbetare och det är därför de är här, i ära och plikt kommer de att fullfölja sina uppdrag. Låt dem få göra vad de kommit hit för att göra och sträck er ut till dem och de kommer att nå ut till dig.

Det är så det kommer att bli från denna dag och framåt, då ingen av er måste gå på någon av dessa vägar alldeles ensam. Vi är också här, vi vakar över er och vi vill ingenting hellre än att du framgångsrikt väljer den väg som du önskar färdas på och vi kommer att göra allt vi kan för att se till detta. Detta är vårt uppdrag och i ära och plikt vill vi också fullfölja vårt uppdrag.

För en del av er finns minnen lagrade inom ert undermedvetna av denna förflutna händelse i Atlantis och det är allt ni kommer att ha av denna känsla. Ni kommer inte att behöva återuppleva den katastrofen om ni inte väljer att göra så. Detta är ert val just nu. Ni kommer inte att behöv spela upp händelser från ert förflutna och ni kommer inte att behöva återuppleva den erfarenheten eller de känslor som är knutna till den. Ni får nu möjligheten att rena er själva från denna traumatiska händelse. Ni får också möjligheten att rensa bort inte bara dessa djupt rotade känslor som sitter fast inom er, utan också att utrota denna förflutna händelse från er erfarenhet. Detta är en fantastisk möjlighet för dig och alla andra att rensa bort resterna av den händelsen från era minnesbanker. Det är just detta som många av er har kommit hit för att göra, då dessa djupt rotade minnen och begravda känslor på sätt och vis har undertryckt ert framåtskridande.

Du har kommit tillbaka hit vid denna tid med möjligheten att åter spela upp denna händelse och på så sätt uppnå ett nytt resultat. Enorma ansträngningar har gjorts i planeringen av den händelse som nu skall ske av många varelser och många organisationer från hela detta Universum och vi säger till er att dra fördel av den möjlighet som getts dig nu, då den inte kommer att erbjudas igen. Det ni alla nu erbjuds är så sällsynt i detta Universum att vi säger till er att den här typen av möjlighet aldrig mer kommer att erbjudas någon någonstans igen! Förstår ni nu lite bättre varför ni alla är välsignade för att vara här och varför ni har fått denna möjlighet?

Många av er har lärt er hur viktigt det är att rena djupt rotade känslor som arbetar för att slå ner dig och störa ditt framskridande genom existensens väg. Det finns många tekniker som är tillgängliga för att släppa dessa djupt rotade känslor från er själva. Och hela er världs scenario har designats som ett redskap för att hjälpa er att förlösa en upplevelse som, för många av er, har varit den mest traumatiska och som ger er flest problem på er färd. Genom att återuppleva den händelsen och välja ett annorlunda resultat så kommer ni att ha möjlighet att rena den negativa energin från ert väsen. Antingen ni väljer att göra detta eller inte är helt och hållet ert eget beslut och vi kommer att hedra varje val ni gör.

En hel del arbete har lagts ner i denna process och ni har gått igenom så mycket för att nå denna punkt för att få denna möjlighet, och vi ber er att inte slösa bort den utan dra full nytta av den och gör vad ni kom hit för att göra. Oavsett resultatet, ingen av er kommer att ångra att ni fått denna möjlighet, och återigen, vad ni väljer att göra med den är upp till er. Det fanns många som önskade att få vara här vid denna tidpunkt, men deras önskan kunde inte tillgodoses. Du är en av dessa lyckligt lottade och vi påminner dig om detta endast för att motivera dig att dra full nytta av detta välsignade tillfälle. Vi ser att många av er gör precis detta och drar full nytta av era möjligheter just nu.

Vi vill säga att det finns något annat du kan göra också som kommer att inte bara gynna dig själv utan även dina bröder och systrar, och det är att hjälpa din broder och din syster att också använda sig av den här möjligheten till stor fördel. Det är några av dina val vid denna tid, och som vi sagt tidigare, du kommer att få många möjligheter presenterade för dig och vi skall göra vår del för att låta dessa valmöjligheter bli så klara som vi kan. Vi kommer att göra vad vi kan och vidta alla nödvändiga åtgärder för att låta er känna igen dessa val och låta er veta när det är dags att välja.

Idag har du fått valet om huruvida du vill gå vidare med ditt lärande och din tillväxt, eller om du önskar gå tillbaka till det liv du är van vid, stänga din dörr och dina fönster och försöka att på något sätt blockera de händelser som utspelar sig runt om dig. Det är ditt val idag, och du måste fatta ett beslut och sedan gå vidare med ditt liv längs den vägen. Det kommer att finnas nya vägar som presenteras för dig längs vägen och du kommer att ha ytterligare möjligheter att bestämma vilken väg du vill gå, eller återgå dit där du är nu och stänga ute världen omkring dig. Detta är ditt val och vi väntar på ditt beslut.

Hela tiden längs din resa har du haft möjligheten att fortsätta framåt eller stoppa dina framsteg, och var och en av er har valt att gå vidare och det är därför som var och en av er är här vid just den här tiden. Vi antyder bara att när du nu har gått så här långt genom så mycket för att nå hit, så varför skall du stoppa nu när du är så väldigt nära målet du hade i åtanke den dagen då du startade din mycket långa resa.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish