Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Noaks Ark och år 2012 - 18 juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Noaks Ark och år 2012 - 18 juni, 2012


Noaks Ark, byggd av björk och trä, för alla de djur som flyttades i säkerhet. Denna historia om Noak och hans ark, djuren och den stora översvämningen som konsumerade mycket av er Jord, är för det mesta en sann historia om den förflutna historien om er planet. Vad vi vill göra klart för er idag är att det kommer att bli en period i er nära framtid där er planet än en gång kommer att få stigande vattennivåer, som återigen kommer att resultera i översvämningar av några av de befolkade områdena i er värld.

Vi önskar inte slå larm och vi vill absolut inte skrämma er. Vad vi önskar göra är att informera er. Detta är ett av huvudskälen till att vi är här. En stor del av vårt uppdrag rör delandet av information med er som vi känner kan hjälpa er mycket på er personliga, såväl som kollektiva, resa, som ett familjeteam, vänner och grannar, och ni är alla varandras grannar, oavsett hur långt ert hem är från en av era bröder eller systrar. Vi skulle vilja börja med att rulla ut delar av vår plan som gör det möjligt för miljoner av er som litar på oss och som väljer att arbeta med oss och väljer att tillfälligt avlägsna sig från de områden som vi anser vara områden som kommer att få dessa stigande vattennivåer.

Det kommer att finnas gott om tid och gott om plats för alla att gå ombord på vår ark som vi kommer att förse er med, precis som vi försåg Noak och de andra som följde honom och litade på att en tillfällig flyttning från deras hem var det klokaste sättet att gå vidare på deras resa. Vi begär inte något från er som inte begärdes av Noak och hans familj, hans vänner och hans anhängare. Vad vi bad dem om för tusentals år sedan, enligt er tideräkning, var detsamma som vi skall be er om den här gången i er nuvarande tid.

Vi ber er att behålla lugnet, att alltid behålla jämvikten, att vara centrerad och balanserad, att stanna kvar inom vibrationen av kärlek, frid, hopp, generositet, barmhärtighet, vänlighet, delande, förlåtelse och skänka era bröder och systrar dessa underbara och vackra och varma aspekter av vibrationen av kärlek.

Det finns ingenting som vibrationen av rädsla kan erbjuda dig annat än fler lektioner i hur vibrationen av rädsla ger dig sorg, smärta, elände, misär, fattigdom, utmaning, kamp, svårigheter och hopplöshet. Det finns så många bland er som inte längre behöver eller önskar lära sig de lärdomar som vibrationen av rädsla ger er, och vi hör er era kallanden på oss och svarar på dem att ni, våra högt älskade bröder och systrar, nu är redo att uppleva vad vibrationen av kärlek kommer att föra till er och till era liv, och även livet hos era vänner, familjer och era grannar.

Hjälp oss hjälpa er att få uppleva vad det är ni känner kommer att ge er lärdomar och upplevelser som kommer att medföra det högsta goda, ert högre syfte, en högre levnadsstandard och en bättre förmåga att handskas med problem och hinder som kan visa sig på er väg.

Detta är vad vibrationen av kärlek kommer att ge dig jämfört med vibrationen av rädsla, som inte kommer att ge dig effektiva metoder att hantera utmaningar och övervinna hinder. Detta är skillnaden mellan dessa två vibrationer. Förstår ni detta helt klart, mina kära, för detta är en av de viktigaste lärdomarna ni någonsin kommer att lära er. Och vid den här tidpunkten är den viktig att förstå, och inte bara komma ihåg, utan hålla den längst framme i ditt medvetande varje ögonblick under varje dag, allteftersom du går vidare framåt. Om du kunde göra detta, om du kunde minnas att påminna dig själv under hela din dag, att varje val du gör, varje tanke du skapar och varenda handling som du gör är ett val mellan vibrationen av kärlek och vibrationen av rädsla, då kommer du att börja medvetet skapa din framtida upplevelse genom att medvetet välja den väg du kommer att färdas på.

Era resor kan vara så mycket mer än de är vid denna tid. När än ni väljer att vara rädda för någonting eller att reagera i rädsla på nyheter eller en utmaning, eller en konfrontation ni väljer, så finns lärdomarna och upplevelserna som väntar nere på den mörka vägen. Men om ni istället väljer att reagera på nyheterna och på nya utmaningar, hinder och konfrontationer med kärlek, då kommer ni att uppleva vilka lärdomar som väntar på er längs med en upplyst väg. Och vi säger till er att dessa lärdomar kommer att vara underbara lektioner som resulterar i minnen och omhuldade upplevelser, för dessa skatter är vad som finns på den upplysta vägen.

Idag erbjuds ni nyheter i form av utmaningar som väntar på er där framme. Ni har fått veta att havsnivåerna kommer att höjas när ni närmar er de sista få månaderna i er kalender för år 2012. Ni är nu informerade om att det kommer att bli flera områden runt om på er planet som kommer att få tillräckligt höga nivåer av översvämningar då tillfälliga omlokaliseringar är det enda sättet att säkra säkerheten och komforten av tusentals, och till och med miljontals, av befolkningarna.

Hur ni väljer att ta in, registrera och svara an på denna information som vi delar med er, är helt och hållet upp till er. Vi vill inte säga till er att ni skall behandla denna information genom kanalerna av rädsla, eller kanalerna av kärlek. Vi kommer att lämna detta val till var och en att självbestämma vilket sätt som ni vill uppleva dessa händelser framöver.

Vi vill säga till er att för dem som kommer att välja att lita på oss, era bröder och systrar inom Galaktiska Federationen av Ljus, att vi vill förse er med våra arkar, som är mycket stora, mycket bekväma och mycket avancerade tekniskt sett, och de är också mycket vackra, och det viktigaste är att de kommer att hålla dem som väljer detta sätt för sin upplevelse under de kommande dagarna säkra från de stigande flodvattnen. För de bland er som väljer en annorlunda väg skulle vi vilja klargöra att vi hedrar och respekterar ert val att inte lita på oss, inte vill arbeta med oss och inte gå ombord på våra arkar som skulle lyfta er till säkerhet. Ni kommer att lämnas kvar för att handskas med dessa hinder som utgörs av det stigande flodvattnet, på egen hand och genom personliga och statliga resurser.

Om det är så att ni räknar med era lokala och federala myndigheters hjälp med att utföra och genomföra någon form av säkerhetsprocedurer, eller omflyttning av medborgarna, då kan vi tala om för er att ni placerar er tillit i absolut fel händer. Myndigheterna på er planet är bara intresserade av att bevara välbefinnandet för dem själva och deras familjer. De ger inte ett enda ögonblick av sin dag till att tänka på hur ni skall hantera dessa händelser, och de har sannerligen inte gjort några ansträngningar för att planera för flyttning eller något sätt att hindra de stigande haven från att närma sig stränderna.

Det är vi, era bröder och systrar i de högre rikena, som under någon tid nu har arbetat flitigt på planer som kommer att se till säkerheten och välbefinnandet hos varje individ på er planet som önskar att flytta till säkra stränder. Detta är skillnaden mellan er världs myndigheter och oss inom den Galaktiska Federationen av Ljus. Vi kommer att lämna det till er själva att bestämma och välja i vems händer ni önskar placera säkerheten och skyddet för er och era familjer.

Vi vill påminna er om att vi också är era grannar, eftersom era gränser inte slutar vid era landsgränser som har dragits upp på en karta, er kontinent eller till och med er planet, då det inte finns några gränser som accepteras av vår Skapare och Skaparen av detta Universum.

Detta Universum är gränslöst och det är obundet av den mängd kärlek som vibrerar och håller allt tillsammans i en underbar rörelse och animering, och vi önskar att påminna er om att det inte finns några linjer dragna i sanden mellan raser av människor från de högre dimensionerna, de riken som vi kallar hem. Dessa linjer dragna i sanden är bara påfund i illusionen av er tredimensionella resa i det fysiska. Att inte lita på oss för att arbeta med oss under de kommande dagarna är att hedra en illusion och inte den verklighet som är kärlek.

Vi kommer att hedra varje val som varje individ i er värld gör under de kommande dagarna. Vi kommer inte att tvinga eller försöka övertala någon att arbeta med oss och använda arkerna som vi kommer att erbjuda för att transportera dem och deras familjer till säkra platser som väljer det. Var och en av er är fria att förbli just där ni vill uppleva de närmaste dagarna framöver när ni stänger ert år 2012 och detta kapitel i er historia. Vi kommer att hålla er helt underrättade om och uppdaterade på vartenda steg av operationen för att förse er med stora moderskepp för att eskortera dem av er som önskar delta i de tillfälliga omflyttningsprogrammen till områden som vi känner kommer att vara långt säkrare för er.

Var dessa områden är belägna vill vi inte vid denna tidpunkt avslöja av många viktiga skäl. En av anledningarna har att göra med er kriminella Kabal och planerna på ett krympande antal av dem som framhärdar i sina ansträngningar att stoppa de framgångar vi haft som kommer att ge er värld nya system för regering, finans och drift. Detta är en fråga som behandlas vid denna tid, och vi vill se till att denna fråga som gäller Kabalen tas om hand en gång för alla på ett eller annat sätt.

Vi känner inte just nu att det är klokt att utveckla vidare vad vi tycker är nödvändigt att göra inom detta område. Vad vi kan säga är att dessa arresteringar vi talat om måste avslutas och avslutas på ett tillfredsställande sätt nu. Det finns ingen mer tid att slösa bort, så mycket behöver göras och dagarna rinner iväg.

Vårt tålamod har varit stort när det gäller att vänta för att se rörelsen av våra Jordallierade i främsta ledet. Vi har inte sett någon rörelse som skulle anses vara övertygande eller betydelsefull, och vi säger igen att det är tid nu för er, våra Jordallierade, att kallas till aktion. Vad som kommer att ske så snart ett betydande antal av de inom er kriminella Kabal är gripna och borttagna från sina maktpositioner och ert samhälle, är lanseringen av projekt och program som kommer att se till att en total översyn sker av era system och ert samhälle. Detta är något som vi anser vara absolut nödvändigt för att låta så många av ert folk som möjligt på ett säkert sätt fortsätta genom de stora förändringar som nu ligger precis framför er.

Vi hoppas at ni ser det på vårt sätt och förstår att tiden att gå vidare med dessa arresteringar redan har passerat, och varje dag ytterligare förvärrar och komplicerar vårt gemensamma uppdrag med er, folket på Jorden. Vi kommer att fortsätta att övervaka dessa händelser och återigen påminna er om att vi är här med er. Vi skyddar er och vi kommer att fortsätta med att hjälpa er att göra dessa gripanden till en verklighet och befria ert folk och er planet en gång för alla genom fängslandet av dessa mörka mästare. Lycka till och en god resa!

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus och vi är här med er i kärlek, till tjänst och till skydd i namn av vår Skapare.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish