Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 12 maj, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 12 maj, 2012


Fortsätt att hålla ut. Fortsätt att sträva efter vad det är du tror på och vad det är du önskar. Det finns många saker som är möjliga för er i detta Universum. Många av dessa ting är endast möjliga för dig när du når en viss nivå i ditt framåtskridande. Det är så detta Universum har designats och det finns många skäl till att det har designats på just detta sätt. Några av skälen har att göra med säkerhet och några är till för att ni skall ha något att sträva mot. Andra skäl är att skapa vissa mål för er själva som skulle motivera er att övervinna vissa hinder som skulle placeras i er väg för att ta fram det bästa i er och för att främja er andliga och akademiska tillväxt.

Inte alla de hinder som du har stött på har avsiktligen utformats och placerats i din väg av intelligenta källor. Istället har några av dessa hinder som du har stått inför skapats på naturlig väg eller genom situationer som har utvecklats genom dina val. Din väg har varit en försiktig blandning av dessa två krafter som har agerat för att motarbeta ditt framåtskridande, och de har framgångsrikt arbetat för att stärka din vilja, din beslutsamhet och din uthållighet för att klara allting som detta Universum möjligtvis kan placera i din väg när du går vidare och fortsätter så genom hela din resa.

Vi i de högre världarna kan tydligt se från vår utsiktsplats precis hur långt ni har kommit och precis vilka utmaningar ni har stått inför och har erövrat längs vägen. Om ni kunde se just nu vad vi ser så skulle ni inte låta de få ovissheterna och utmaningarna som väntar framför er avskräcka er, då detta är de sista få milen och de sista få dagarna av er resa genom dualitetens land. Istället skall ni njuta av de få hinder som är kvar framför er och ivrigt och med spänning se fram emot att möta dem och erövra dem, precis som ni gjort så många gånger tidigare.

Efter allt som du har gått igenom under din långa resa, som har tagit dig igenom så många svårigheter och lidande, och ser mot kommande dagar med tvivel och oro eller rädsla för att du inte kommer att kunna stå upp till deras utmaningar, faller på sin egen orimlighet. Det finns ingenting som väntar dig som är värre än någonting som du redan har stått inför så många gånger tidigare, och har gått vidare för att stå inför ännu en utmaning, starkare, visare och mer beslutsam än någonsin förr, tack vare de krafter som varje efterföljande utmaning innebar. Framför dig finns ännu fler utmaningar, men se bortom dem och du kommer att se en starkare du, en klokare du, en mer beslutsam och självsäker du, för det är priset som väntar dig och detta är skälet till varför du idag går vidare till dessa utmaningar.

Har dessa utmaningar som väntar dig i framtiden blivit omsorgsfullt hopsnickrade av intelligenta varelser, eller har de skapats naturligt genom de tankar och de val du har gjort och fortsätter att göra idag? Här har vi återigen en varsam mix av båda dessa krafter av manifestation. Det är inte den ena och det är inte den andra utan det är båda dessa. Utmaningarna som väntar framför dig är som om mindre vågor har korsats och blivit en och går vidare mot dig när du går vidare mot den. Som vi har försäkrat dig hela tiden så finns ingenting att frukta och ingen som helst anledning för någon av er att tvivla på något sätt att ni kommer att tämja haven och driva igenom vågorna med skeppet intakt, för att fortsätta er resa säkert och tryggt mot horisonten.

Vi är era vänner och er familj, och är här i stort antal för att hjälpa er på alla sätt vi kan, och på alla sätt som ni vill tillåta oss, och att göra detta till en så smidig övergång som det är möjligt. Att besegra varje hinder som ligger framför er och att se till att ni förstår vad ni upplever och vad som väntar er efter att detta kapitel i ert livs historia har slutförts.

Vad vi inte är här för att göra är att göra allting för er, och detta har vi gjort klart för er vid många tillfällen och genom många källor med förhoppningen att denna vetskap skulle bli en del av er kollektiva förståelse, så att det inte blir några missförstånd när tiden är inne för att möta dessa utmaningar. Det betyder att ni måste stå emot och besegra dem och att det inte är oss ni väntar på för att göra jobbet för er.

De utmaningar och hinder som väntar er är inte verktyg för lärande som har skapats, varken intelligent eller på naturligt sätt, för oss. Vi har våra egna verktyg för lärande och för att främja vårt framåtskridande, och några av dessa är intelligent designade eller naturligt designade utmaningar och hinder. De händelser som kommer att ta fram en bättre förståelse och växt för er är händelser som är specialdesignade och skräddarsydda just för er, mänskligheten som existerar i den tredje dimensionen. Det skulle inte vara bra alls om vi klev in och besegrade dessa utmaningar för er. Detta är ett av skälen till varför vi inte bara använder vår erfarenhet och överlägsna teknik för att ingripa för er skull och har bråttom med att fördela vartenda hinder som står i er väg.

Det finns några bland er som har missuppfattningen att vi är här för att rädda er på något sätt. Detta kan inte vara längre från sanningen. Vi är här i assistans till er, och vi är hedrade att få stå till tjänst på det sättet. Vi kommer inte under några omständigheter att överskrida våra befogenheter och gränser och ta bort vad som noggrant har satts ihop för er för att stärka er och utrusta er genom sådana erfarenheter. Om vi valde att gå in och ingripa skulle vi skada er i det långa loppet, då vi skulle på ett effektivt sätt ta bort en möjlighet för er att växa och bli allt det ni önskat att bli genom er resa i det fysiska riket av existens.

Vi älskar er, ni är våra själsbröder och våra själssystrar, och vi skulle aldrig ta ifrån er möjligheten att skapa en starkare varelse för er själva, en klokare varelse, en mer beslutsam och modig varelse, och ta ifrån er möjligheten att dräpa odjuret och sola er i belöningen för en sådan tapper och modig bedrift. Det finns ett pris som väntar var och en av er, och om du kunde se det som vi ser det så skulle ni förstå att vi aldrig skulle göra någon ansträngning att ta bort från er denna chans och alla de möjligheter som idag är era.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanal: Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.se

http://ascensionearth2012.blogspot.com/As channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish