Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Ashtar Command - 23 maj, 2012Meddelande från Ashtar Command - 23 maj, 2012


Det finns en nivå av förståelse som den mänskliga rasen ännu inte har uppnått. Det är på denna nivå som nya idéer och koncept börjar manifesteras med era sinnen och därmed också i era samhällen. Vi, Ashtar Command, besår världar med de av högre medvetande, för att ge de världarna nya idéer med utvidgade medvetanden som kommer att hjälpa dessa världar att börja skapa system som är mer i balans med planetens harmoni och alla de varelser som lever på henne. Detta är fallet här just nu i er värld. Genom inkarnationens verktyg har vi besått er värld med varelser som har fört med sig högre ideal och koncept av sociala strukturer, och det är deras uppgift att dela dessa idéer genom att lägga in dem i det kollektiva medvetandet i ert samhälle.

Många av dessa idéer undviks av ert nuvarande etablissemang. Dessa idéer är förlöjligade och de förvägras någon som helst betydelse för adekvat förhandling eller ens en undersökning av dem. Dessa avancerade koncept kastas ut som med badvattnet, i huvudsak på grund av ränksmideri från dem i er värld som tjänar stort från de gamla systemen, de föråldrade systemen som används nu och har gjort så under många, långa år. Dessa föråldrade och ålderdomliga system har överlevt sin genomförbarhet. De har ingen plats här idag i er värld, och de har inte haft det under många år. Det är dags nu att ert samhälle tar ett stort hopp framåt som kommer att låta det åtminstone komma ikapp till vad det borde varit för många år sedan.

Vi är inte här för att hjälpa er att slunga ert samhälle och ert levnadssätt in i framtiden. Vi är här för att dela med er de gåvor som är era, och som har varit era sedan många århundraden i er tid. Dessa gåvor skulle ha varit era för länge sedan och de skulle ha hindrat så mycket lidande, kamp och smärta för så många människor i er värld som har lidigt så mycket under förtryckandets tunga vikt i dessa gamla system av obalans, orättvisor och ojusthet, skapat och genomfört av skrupelfria sinnen som bara förstår girighet som sin motivation och sina skäl för att leva. Vi avser att hjälpa er att avsluta allt detta, men det är ni som ett kollektivt samhälle som måste göra det valet. Vi kan inte tvingar våra system och vår livsstil på er, för vi har ingen rätt till det. Ingen har rätt att tvinga sitt levnadssätt på någon annan.

Vi vill att ni skall förstå detta helt klart, för så många i er värld idag försöker i hög grad att tvinga sina egna levnadssätt på varandra. Om ni alla kunde förstå att om man tvingar sitt levnadsätt på någon annan så bryter man mot lagarna som styr detta universum, då många av de problem som finns i er värld kunde mildras, för det kommer inte att bli någon som inkräktar på någon annans vilja eller liv. Ert domstolssystem skulle bli reliker från det förflutna, eftersom de inte längre skulle behövas. De heliga rättigheterna för alla skulle inte längre kränkas på något sätt, eller i någon form, om bara var och en av er kunde lära sig att hedra och respektera det heliga livet och utrymmet för varandra. Vi vill genom våra insatser här demonstrera för er hur viktig denna lagregel är, och hur vi alla inom de högre dimensionerna i detta Universum hedrar och respekterar denna lag och de heliga rättigheterna för alla varelser i det.

Det är därför vi inte kan eller vill genomföra våra system i er värld utan er kollektiva inbjudan och ert deltagande. Vi känner att dessa system skulle vara mycket fördelaktiga för era samhällen, och vi kommer att förklara för er detaljerat vad dessa system innebär, vad som skall vidtas för att genomföra dem, vad som behövs för att köra dem på ett säkert sätt och effektivt, och vilken nytta vart och ett av dem kommer att ha för medborgarna på er planet. Vid den tidpunkten, om människorna i er värld kollektivt ger oss tillstånd, kommer vi att börja genomföra varje system som man kommer överens om och som välkomnas av ert folk. Detta är vad vi vill göra för er, och vi kommer inte att göra det utan ert medgivande.

Just nu ser vi så många system som bryts ner och system som aldrig skulle ha skapats överhuvudtaget. Listan är lång och det är ingen lätt uppgift att bryta ner vart och ett av dessa system, medan man ersätter dem med ett nytt system, som mycket ofta är mycket mer komplext, men samtidigt är mycket enklare att övervaka och driva. En del av dessa system är mycket stora i omfattning och är mycket komplexa till sin natur och kan ta år, även decennier, att genomföra fullt ut i ert samhälle.

Vi har många högt utbildade tekniker, designer och planerare inom vartenda område i dessa system som skulle vara värdefulla i ert samhälle. Tillåt oss, när tiden är rätt, att förklara i detalj vilka system vi tror måste tas bort från er värld och vilka system vi tror kräver uppgraderingar till de nuvarande metodikerna och teknikerna i deras nuvarande tillstånd. Att tillåta oss att göra dessa presentationer för er är det första steget, och vi ser fram emot att få göra detta för vi är övertygade om att många av er lätt kommer att se fördelarna med sådana framsteg i de sätt som många, om inte alla, era nuvarande system fungerar.

Slutprodukten för ert samhälle kommer att vara system som inte förorenar er luft, era hav, ert land eller era lungor, och det för med sig positiva resultat långt utöver den nuvarande slutprodukten hos era nuvarande system. Många av dessa nya system som vi kommer att dela med oss av till er är självpåfyllande och självunderhållande, vilket betyder att de körs effektivt utan stora mängder av arbetskraft knuten till dem.

Vi kommer att förklara mer om dessa teknologier för er när vi kan tala mer personligt med er, och engagera oss med er genom våra presentationer, för era vetenskapsmän och era stads- och globala planerare. Vid denna tidpunkt är det bättre om vi fokuserar på de frågor som är vid handen som kommer att leda till möjligheterna för oss att göra dessa och andra presentationer för er också

Som det sägs här i er värld: ”Vi skall inte sätta vagnen framför hästen”. Första sakerna först, och vi önskar att så många av er som möjligt fokuserar tydligt och enbart på varje individuell uppgift som presenterar sig själv för er i varje särskild ordning. Det är ett så totalt slöseri av fokal energi att sprida era tankar och era energier på så många olika områden av uppmärksamhet, när det inte får er att komma någonstans. Ni måste fokusera på en enda uppgift åt gången och fokusera all er energi på den uppgiften och ingen annan, och ni kommer att få se resultat så mycket snabbare på det sättet.

Vi ser så många av er som utför så många uppgifter på en gång hela dagen, och sedan ser vi dagar, veckor och även månader gå förbi utan att ens någon av dessa uppgifter slutförs. Vi skulle önska att ni förstår bättre den kraft som finns i fokuserad energi och vilket resultat ni kan uppnå genom att koncentrera er på en enda uppgift åt gången.

Vi förstår att många av er har jobb och familjer som kräver stora delar av ert fokus och er energi, och vi förstår också att ni har lite val när det gäller detta. Vi vill helt enkelt att ni fokuserar på andra uppgifter som kan vara viktiga men som kan anpassas på ett sådant sätt att de låter er fokusera på bara en av dem åt gången. Detta är vad vi önskar att ni fokuserar på idag. Fokusera på att anpassa uppgifterna som måste utföras i ert liv i en rak linje, antingen skriven på en bit papper eller i ert sinne. Välj den syssla eller det uppdrag som är det viktigaste och som skall avslutas först, och sedan ta bort ur ert sinne för stunden alla de andra uppgifterna som ligger bakom det. Blockera dem ur era sinnen just nu och fokusera på den enda uppgiften och ta inte bort ert fokus från den uppgiften förrän den är framgångsrikt slutförd.

Vi vet att ni kan göra detta och vi vet att ni kommer att bli ganska överraskade och även ibland förbluffade för hur snabbt och effektivt man kan avsluta varje uppgift i denna långa rad av uppgifter som måste utföras. Vi önskar er en stor framgång i detta och vi ser fram emot att få se fina resultat när vi ser er tillämpa denna teknik för er långa lista av sysslor.

Vi är er Familj av Ljus från stjärnorna.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish