Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 19 mars, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 19 mars, 2012Jag hoppas att de kanaliseringar vi kommer att genomföra ger den information som vi vill samla in för att bättre förstå utvecklingen av det mänskliga psyket vid den här tiden. Vi genomför dessa kanaliseringar för att bättre förstå människans mentala processer och deras funktion. Var snälla och förstå oss när vi utvecklar dessa tester för att bättre kunna utföra våra uppgifter att läsa er kollektivt, såväl som individuellt, era medvetandenivåer. Vi känner att detta är ett mycket viktigt område i vår forskning som art och som individer, och vi tror att vi har gjort stora vinster när det gäller att förstå människorna på er planet bättre.

Observera att många av er har gått med på att delta i dessa tester och att vi aldrig skulle invadera er integritet utan ert medgivande. Många av er gick med på dessa åtaganden innan era nuvarande inkarnationer, som en del av era plikter som medlemmar i Galaktiska Federationen av Ljus, och vi tackar er så mycket för ert samarbete när vi fortsätter med att avläsa era medvetandenivåer medan ni läser meddelandena som sänds genom våra kanaler.

Vi genomför tester för att förbättra våra mentala och telepatiska förbindelser också, och genom dessa tester kan vi identifiera områden av styrka och svaghet som kan förbättras. Avläsningar indikerar att det mänskliga psykets utveckling går framåt mycket bra och vi ser dagen när telepatisk kommunikation blir vanligare mellan er och även med andra dimensionella varelser.

Längs hela er resa har vi övervaktat er på många sätt och vi har ofta utfört tester på er mentala, psykiska, emotionella och andliga utveckling. Genom dessa tester kan vi bättre försäkra oss om vilka områden i er utveckling som kräver mer uppmärksamhet och vilka områden ni är väl utvecklade inom. Baserat på dessa upptäckter initierade vi program och händelser som var framtagna för att hjälpa er i er utveckling inom dessa områden, och detta är lika sant idag som det alltid har varit.

Idag upplever er värld många förändringar på många nivåer, och detta kan också sägas om er individuella medvetenhet som även den upplever förändringar på många olika nivåer. Idéer, koncept och händelser introduceras för er för att hjälpa er i er utveckling. Inte alla händelser som inträffar i er värld är skapade av oss, och inte alla händelser som sker i er värld är skapade av er. Det är mer som en subtil blandning av våra energier som formar er verklighet än antingen det ena eller det andra. Allt har utformats för ert upplyftande och er förbättring. Ingenting som vi gör är för vår vinning eller för att manipulera er värld av någon som helst anledning, annan än utvecklingen av er som ett folk och som individer.

Kabalen och alla deras undersåtar är också verktyg för utveckling, och de har spelat en mycket nödvändig roll i ert avancemang. Det är dags nu för att fler av er skall se detta och förstå det, för att bättre kunna förstå varför de nu tas bort från er verklighet. De har tagits bort från er verklighet därför att de inte längre är till fördel för er, istället är de ett hinder för era framsteg numera. De är nu ett hinder för era framsteg därför att ni har nått en viss nivå som samhälle där ni inte längre behöver deras konflikter och störningar i era liv för att lära från. De lektioner de gav er har framgångsrikt lärt er läxan av dessa lärdomar och nu är det dags för er att gå vidare till nya lärdomar som väntar på er.

Männen och kvinnorna inom Kabalen och deras många medarbetare har också lärt sig läxor genom dessa handlingar. De har inte på något sätt använts eller lurats till att bara gynna er, utan de har också själva gynnats i hög grad, och vi menar inte deras tillfälliga, monetära vinster. En del av dem har gjort stora framsteg i sin andliga utveckling också, då många av dem nu ser felen i deras sätt att vara och hur så mycket av dem själva som har gått till spillo i deras jakt efter mer makt, mer kontroll och mera rikedomar. Många av dem reflekterar nu över sina liv och vad som kunde ha varit, och de gör nu också stora framsteg i nivåerna av deras medvetande.

Som vi har hävdat hela tiden så är ni i detta tillsammans. Ni är alla Ett team, även om det har verkat för er som att ni var uppdelade i två team, de ljusa kontra de mörka. Ni är alla Ett. Ni är alla En ras, ni är alla En planet och ni är alla på en resa tillsammans. Mörkret, såväl som Ljuset, lär sig lektioner som vi omsorgsfullt utvecklat och genomfört in i er verklighet för att bättre kunna hjälpa er att lära er de viktigaste läxorna i er resa genom tillvaron. Tiden närmar sig nu när detta spel, som har mätt ljuset mot mörkret, har nått sitt slutspel, och när det har det kommer mycket att avslöjas för er för att sprida mer ljus på medlemmarna av dessa två till synes motsatta team.

Vi förstår att många av er är mycket förvånade över en del av dessa avslöjanden. Det har alltid varit mer i er verklighet än ni kan uppfatta med era tredimensionella sinnen, men när ni som folk och som individer höjer era vibrationer till högre dimensionella nivåer så kommer ni att uppfatta mer och mer i detalj än ni någonsin gjort tidigare. Det kommer att finnas många överraskningar på lager för er och vi känner att många av er blir mycket förtjusta då många av dessa väl bevarade hemligheter avslöjas för er, en efter en.

Försök att se de mörka och de lärdomar de gett er som välsignelser, för det är de verkligen, eftersom dessa lektioner har varit avgörande för er tillväxt och utan dem skulle ni inte ha kunnat gå ombord på den nya resan som väntar alldeles framför er. Gåvorna ni snart kommer att få är underbara och de är många och de beror alla på er nivå av utveckling, och ni skulle inte ha nått till denna punkt på er resa utan så många av era medmänniskor på båda sidor av muren.

Försök att minnas detta när dessa medlemmar av den mörka Kabalen tas i förvar för att stå inför rätta. Försök at se dem i ljuset som de rättmätigt förtjänar, som instrument för ert högre lärande. De har också lärdomar som behöver läras och de lär sig dem, och kommer at fortsätta med att lära sig allteftersom procedurerna går vidare.

Försök också att komma ihåg att då allting har utformats för er utveckling, så bör också straffet vara det för deras brott. Vi vill föreslå att ni skall titta på möjligheter för straff som på ett bättre sätt hjälper dem på deras resa, hellre än som avskräckningsmedel för en utvidgning av deras medvetenhet.

Detta är vad vi ber er om just nu, men, som vi har sagt, det är er värld och det är upp till er. Straffen ni delar ut kommer att bli ert beslut och vi kommer att följa det och hjälpa er i genomförandet. Allt vi ber er om är att ni tänker noggrant igenom era valmöjligheter, då alla själar förtjänar en chans att lära och att växa, och det är aldrig för sent för någon i hela detta Universum att hitta vägen tillbaka in i Ljuset.

Försök att vara så snälla och tålmodiga ni kan med dessa förlorade själar. Vad de behöver är kärlek och förståelse, då hat och ilska bara kommer att driva dem ännu längre ner in i det mörker som håller dem fångna idag. Många av er är väl tränade och utbildade inom dessa områden och kommer att kallas på genom dessa förfaringssätt för att visa de andra att det finns ett bättre sätt för rehabilitering än ren bestraffning.

Vi ber er att dela er visdom med era bröder och systrar som kanske inte klart förstår detta koncept ännu, och få dem att överväga detta nu när dessa brottsåtal går vidare. Det kommer att vara många som ropar efter hämnd och en mentalitet för lynchning och mobbning kan växa inom leden av de som lär sig, kanske för första gången, att de har varit offer i händerna på dessa individer. Vi ber er att dämpa dessa lågor, då dessa energier inte bidrar till er förbättring eller upplyftning vid denna tid.

Det finns bättre sätt att hantera dessa förfaranden och skipa rättvisa, och vi kommer att lämna det till er att bestämma själva hur ni vill välja att fortsätta med dessa skadade själar. Vid lämplig tidpunkt kommer vi att introducera er för avancerade metoder för rehabilitering som ni kan överväga och diskutera bland er själva. Vi känner att dessa metoder skulle väga bättre i det långa loppet för både er och de mörka. Kom ihåg att era lektioner inte heller är avslutade och dessa kriminella förfaranden är en stor del av er utbildning också.

Observera att dessa rättegångar kommer att börja mycket snart efter gripandena av dessa män och kvinnor, och de kommer att gå snabbt utan några längre avbrott. Tiden är snart här för er att bestämma hur ni önskar skipa rättvisa och vad ni känner är de bästa metoderna för sättet av rehabilitering. Vi kommer att hjälpa er i denna process genom att dela våra erfarenheter med er i dessa frågor vid den tidpunkt när vi kan mer personligen kommunicera med er. Men för nu, var snälla och överväg vad vi har föreslagit för det mest fördelaktiga rehabiliteringsprogrammet, och återigen, försök att se dessa mörka personer för vad de är och vad de faktiskt har betytt för er – mycket nyttiga verktyg för er utveckling!

Vad som väntar er är ovärderligt och mycket större än priset ni har fått betala i händerna på dessa mörka tjänare, och vi vill bara att ni ser och förstår detta och reflekterar på det medan ni överväger vad som är ett lämpligt straff för dessa själar. Fortsätt att vara säkra på att ingenting eller ingen kan stå i er väg nu, och att dessa mörka tjänare nu är maktlösa i att kunna störa era liv längre. De har tjänat sitt syfte och de behövs inte längre för er upplyftning och därför har de nu plockats bort från ert samhälle. Vet att ingenting kan störa denna rening och vet också att det inte finns något annat än klara skyar framför er alla.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanal: Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish