Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus 14 juni, 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus 14 juni, 2012


Vi är varelser som har ert bästa intresse i åtanke hela tiden, och vi vill inte skada någon av er vid något tillfälle. Detta är vad vi är. Vi är era familjer och vi är era vänner från de högre rikena. Det är vi som är era guider och det är vi som är era änglar. Det är vi som skapar vissa situationer för att få fram resultat som ni uttryckt att ni önskade få innan era nuvarande inkarnationer. Vi är inga främlingar för någon av er. Vi är inte ”besökare” i det ordets mening som man kanske kommer att tänka på. Vi är här med er tillåtelse från våra tidigare kontakter, innan era nuvarande inkarnationer.

Allt det som nu kommer fram här i er värld vid denna tid har redan diskuterats med var och en av er, innan ni gav er ut på den nuvarande resan som ni befinner er på. Detta är ingen överraskning för er utan beror på er brist på minnen av planeringsstadiet för de händelser som sker, och att det som sker verkar innehålla både förvåning, mystik och delar av det okända.

I verkligheten finns det ingenting av det som händer här som ni inte redan vet och inte redan tillfullo förstår och har planerat under ganska lång tid. Vad vi, era vänner och er familj, som är medlemmar av Galaktiska Federationen av Ljus, skulle vilja börja göra just nu är att avslöja för er, eller skall vi säga hjälpa er att minnas, delar av den plan som vi tror att det nu är en lämplig tid att börja uppenbara här i er värld.

Ingenting vi gör och ingenting vi är en del av med er är planerat eller genomfört utan ert medgivande. Detta är helt enkelt så det är, och det kan inte vara på något annat sätt. Det finns många bland er som tror att vi är främlingar för er, att vi är annorlunda än ni, att vi är oinbjudna gäster eller inkräktare av något slag, här för att erövra och ta vad det nu är ni äger. Detta är knappast fallet, och vi önskar påminna er om precis vem vi är. Vi är de varelser som kommer från samma platser som ni har kommit ifrån. Vi kommer inte från platser där ni inte har kommit ifrån. Kan ni förstå detta? Förstår ni att världarna och rikena som vi kallar hem är de världar och de riken som ni också kallar hem?

Många av er kallar inte Jorden, under andra omständigheter, för ert hem, och många av oss kallar inte heller Jorden vårt hem. Detta har vi gemensamt. Det finns de varelser som kallar Jorden sitt hem, ändå kommer de också ursprungligen från platser som också är vårt ursprung. Vi har alla samma ursprung. Många av er förstår vid det här laget att alla är ett, och vi önskar att fler av er skulle förstå denna mycket grundläggande, anliga förståelse, för allt börjar vid denna punkt.

Man kan inte skutta iväg till avancerade koncept av andlighet innan man förstår denna grundläggande lag, och vi önskar att ni alla läser dessa ord just nu och säger med oss: ”Vi är alla Ett!” När ni hör dessa ord ”Vi är alla ett” – vad är det då som korsar er tankevärld? Tror ni att detta är bara ett poetiskt uttalande som betyder att vi alla är vänner eller att vi alla spelar i samma team, eller att vi alla kommer från samma plats? Eller betyder det något annat för er? Betyder det för er just det som dessa ord faktiskt betyder – att vi alla är ett?

Vi är alla ett, och vi är alla ett på grund av att allt är förenat. Varenda enskild sak i detta Universum är förenat. Det finns inga olika sektioner, portioner, delar eller sidor. Det är bara det enda, det hela, det allt som är. Det finns bara vi, där är bara oss, det finns inte dem eller de. Vi hoppas att var och en av er som läser dessa ord vid just detta ögonblick förstår detta mycket grundläggande, men mycket viktiga, koncept av vår existens, för det är sanningen.

Detta är vad hela detta Universums väv är besådd med. Vi är alla förbundna med varandra och till varje objekt, vi är alla sammankopplade till förflutna, nuvarande och framtida tidsramar. Och vi är alla anslutna till vartenda hörn av detta Universum, oavsett om det är en stjärna, en planet, asteroid, komet eller en galax, det spelar ingen roll hur stor eller hur liten, vi är alla förenade och vi är ett.

Vi önskar att du skall komma ihåg dessa ord och säger till dig själv nästa gång du känner att du börja misstro oss, eller att misstankar börjar gro inom dig att vi, återigen din familj och dina vänner, vi som är du, är här för bedrägliga syften och att vår plan är att lura er eller erövra er på något sätt. ”Vi är alla ett” är ord som vi skulle vilja att du säger varje gång dessa skuggor av rädsla börjar krypa in inom dig och förmörka ditt ljus. ”Vi är alla ett”! Detta är vad vi skulle vilja att du tar med dig från vår konversation idag.

Vi ser så många av er som vid den här tiden ser oss som främlingar, och det är nu dags att lägga detta missförstånd åt sidan en gång för alla. Kan ni hjälpa oss att skingra dessa rykten och missförstånd? Kan ni lysa upp där det finns skuggor, genom era sociala nätverk, när ni ser andra som börjar sprida denna desinformation som har kraften att förvandlas till rädsla och panik? Kan du artigt och respektfullt svara under deras rädslobaserade kommentarer att vi alla är ett, och att ingen på den här planeten kommer att möta någon som de inte redan känner, som de inte redan är en del av?

Självklart kommer det alltid att finnas nya ansikten som ni kommer att möta och bli vänner med, och vi säger inte att ni har haft personliga möten med varenda enskild varelse i Universum. Vad vi säger är att du inte någonsin kommer att möta någon som inte redan är en del i ditt liv, för vi är alla förenade och vars och ens liv av varje individ i detta Universum påverkar alla andra individers liv i detta Universum.

Precis om var och en av er på planeten ni kallar Jorden är förenade, så är era liv sammanflätade och det som en upplever det upplever alla. Samma sak när det gäller varenda individuell varelse över hela detta Universum. Vad en individ upplever så upplever varje enskild individ det på ett eller annat sätt. Det är så som detta Universum har så underbart utformats, för att åstadkomma det bästa i oss och att föra oss samman som ett, som vi redan är och alltid har varit.

Vi är alla återförenade nu. Vi upplever alla vad du upplever, och det är återföreningen av varenda varelse och vartenda objekt, levande eller inte, genom hela detta Universum. Du kan kalla det härliga uppdraget som vi alla tjänar ”Återföreningen”, för det kan faktiskt inte sägas på ett mer strålande klart sätt än detta. Är du redo för återföreningen? Är du redo att återförenas med allting i Universum som du redan är förenad med, fast du bara inte har kommit ihåg det ännu? För många av er är det dags för detta. För många av er som gör det valet är det nu tid att återförenas.

Det är lika många av er som väljer att inte återförenas vid denna tidpunkt, och vi hedrar och respekterar deras val att fortsätta sin resa under illusionen som de lever separerade i på något sätt, från många andra varelser på platser och tider över hela Universum. Det är deras rätt att fortsätta längs den väg av illusionen som är i de lägre dimensionerna. Deras resa kommer också att föra till dem upplevelser, kunskap och visdom och svar de söker, och det är inte vår rättighet att knuffa dem eller dra dem till att gå stegen på den väg som vi väljer. Alla våra val är heliga och alla våra val är lika värdefulla och bör vara lika hedrade och respekterade som någon annans val. Det är så det är och måste vara i detta Universum.

Tillåt dem som väljer att vara kvar inom Illusionen av separation att fortsätta sin vandring genom det rike som de väljer vid den här tidpunkten. Det kommer att komma en dag när de kommer att börja minnas och acceptera att de inte är separerade och aldrig har varit separerade från allting annat i detta Universum. Vi kommer att finnas här, väntande på dem med öppna armar och öppna hjärtan för att välkomna dem tillbaka, även då de i verkligheten aldrig har lämnat.

Denna resa som vi alla är på är blott en del av en illusion som vi en gång gick med på att tro på är vår enda sanna verklighet, men bakom hela denna fasad och detta sceneri finns sanningen, och sanningen är att vi alla är ett. Vi har alltid varit ett och vi kommer alltid att vara ett, och det är dags för många av er att ännu en gång förstå denna andliga och vetenskapliga lag.

Tack för att så generöst ha gett oss er tid idag. Vi hoppas att många av er har lärt sig någonting, eller skall vi säga kommit ihåg någonting, från vår diskussion med er idag, och vi ser fram emot att tala med er igen mycket snart.

Vi är Galtiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish