Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus, 21 maj, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus, 21 maj, 2012Det finns många sätt att beskriva och att se på ert nuvarande tillstånd inom dualiteten och ett av dessa sätt är att säga att ni är inne i en fågelbur. Detta är en metafor som på ett liknande sätt beskriver er nuvarande status av fångenskap. Det är som om ni alla lever inom en burs gränser, eftersom det finns så mycket för er bortom dessa väggar, barriärer och begränsningar som ni skulle kunna uppleva, om ni väljer att uppleva dem. Vi är här för att hjälpa er att se att det finns ett annat val för er. Vi är inte här för att bryta dig ut ur buren, för det är din bur. Du har utformat den, du har konstruerat den. Det är inte en bur som placerats runt dig av främmande entiteter av en negativ typ. Det är ni själva som önskade att få uppleva vad livet skulle vara, fångad i bur som en fågel utan vingarna som skulle göra att den svävar till sin frihet.

Vad ni nu väljer att göra med den här informationen är upp till var och en av er och varenda en av er väljer för sig själv. Vi kommer inte heller att göra detta val för er, för det är inte vår rätt att besöka någon värld i hela detta Universum och fatta beslut för varelser som kallar dessa världar sitt hem. Vi är här för att råda er i er nuvarande situation och om era val, och vi är också här för att se att vilket val ni än gör så får ni själva uppleva det.

Det är enkelt att förstå, inte sant? Vi är inte här för någon annan anledning. Om det är sann frihet du vill uppleva, då skall vi samla våra resurser tillsammans med dig och se till att det är det här du kommer att uppleva, men kom alltid ihåg att det är du själv som måste välja färdvägen.

Vi ger dig inte dessa vägar för din upplevelse, för de har redan getts dig av din Skapare. Det är din Skapare som har gjort alla dina val möjliga för dig. Vi lägger inte till eller drar ifrån någonting från din upplevelse. Vi är inte här för att ta bort någonting från dig. Låter det vettigt för dig att tänka att där är en allians av så många tusentals världar som har kommit hit för att ta ifrån er det lilla ni har? Ger den uppfattningen resonans inom dig? Låter detta rimligt i dina öron?

Vad vi har är sann frihet och resurserna att göra vad än vi önskar att göra och uppleva över hela detta enorma Universum. Med tanke på vårt breda urval, låter det vettigt för dig att vad vi skulle välja skulle vara att komma hit till denna lilla planet, långt bortom den här galaxens centrum, och även längre bortom centrum av detta Universum, för att snatta det lilla ni har och som så många av er kämpar och argumenterar över? Nej, det låter inte vettigt, och det låter absolut inte vettigt för oss att det finns, vid denna tidpunkt, ett antal av er som ståndaktigt och orubbligt tror på detta och också går ut och tillbringar så mycket tid och energi för att försöka få andra att tro på detta. Detta är så kontraproduktivt till alla de fantastiska framsteg och avancemang som idag står precis utom räckhåll för er. Vi önskar ingenting hellre än att börja ge gåvor till er värld med allt som så många av er önskar sig, och för era nära och kära, djupt inom er.

Det är för närvarande hinder som står i vägen för er för att kunna hjälpa er att få de många förändringar som är nödvändiga för att ni skall gå framåt i era liv, bortom ert nuvarande tillstånd. Ett av dessa hinder är rädsla. Rädslan som så många av er visar helt öppet just nu och sprider som en pest över hela ert online sociala samhälle. Vi ser dessa meddelanden, artiklar och falska kanaliseringar med sorg i ögonen. Men inte sorg för oss själva utan sorgsenhet för er, våra bröder och systrar, då alla dessa lögner och desinformation inte gör något annat än försenar gåvorna som rättmätigt är era och som kunde ha lagts fram för er för så länge sedan.

Förstår ni vad som väntar er och ert samhälle precis bortom skuggorna av fruktan? Förstår ni vad det är som väntar er som kommer att förändra så många områden i ert nuvarande liv, som innebär så mycket lidande, smärta och svårigheter för så många? Ser ni inte att tiden har kommit för er alla att sätta åt sidan era inre rädslor och osäkerhet och hitta en väg att låta dessa förändringar ske, förändringar som kommer att lyfta er och lyfta hela ert samhälle upp och ut ur fördjupningen i ert nuvarande tillstånd, som är föråldrat och inte längre nödvändigt för er utbildning och ert avancemang.

Du vet att du inte måste bo kvar här och leva så här längre. Förstår du vad detta betyder? Förstår du att du och varenda själ runt dig omedelbart kan börja med att blomstra och trivas och att leva det liv som ni förtjänar som en själ som existerar inom er Skapares magnifika och överflödande Universum? Vill ni verkligen fortsätta med att leva på det sätt ni gör, knuten till era jobb som betalar er knappt nog för att överleva ytterligare en vecka? För att sedan gå tillbaka till arbetet för att berika livet för någon annan på den absoluta toppen på den pyramidala strukturen i ert samhälle?

Är detta vad ni önskar för er själva och era familjer? Önskar ni verkligen ingenting mer? Önskar ni er inte något bättre? Önskar ni inte bättre hälsa och renare liv? Tror ni inte att alla dessa ting är möjliga för er? Varför skulle ni tro att detta Universum är så begränsat? Titta bara upp mot stjärnorna på natten och ta in bara för ett ögonblick, som ett andetag, det magnifika kapellet som är ert ständigt växande Universum och fråga dig själv: ”Upplever jag allt det som har möjliggjorts av min Skapare?” Om ditt svar är nej, fråga då dig själv: ”Önskar jag få uppleva allt som är möjligt för mig genom min Skapare?” Om ditt svar är ja, låt oss då låta dig få uppleva det du just har valt.

Detta är allt vi ber om, och inte för oss själva eller vårt eget syfte, utan från kärlek till er. För vi upplever precis det som gjorts möjligt genom vårt val att uppleva allt som gjorts möjligt för oss genom vår Skapare, som är er Skapare, och vi önskar dela med oss av vår glädje, vår kärlek och vår upprymdhet, som vi upplever vid varje ny soluppgång som börjar med en vacker och underbar dag för oss. Vi önskar för er, våra högt älskade, att ni också får uppleva den glädje som vi upplever varje dag. Vi vill inte att ni upplever ens en enda dag mer av er nuvarande livssituation. Vi vill börja idag med att duscha er värld med de gåvor som så generöst har tilldelats oss, och vi ber er att tillåta att detta sker. Är detta alldeles för mycket begärt?

Vi förstår att det kan vara en svår uppgift att höja sig över de begränsande känslorna av rädsla. Vi visste detta innan vi färdades hit och vi har studerat denna begränsande känsla under många, många eoner av tid. Vad vi är engagerade i här är metoder och pedagogiska program för att hjälpa så många av er som möjligt, som är fångade i rädslans bur. Detta är ett av de områden som vi befattar oss med här i er värld.

Och de resurser som kan frigöras så snart denna ökande rädsla kan börja avta och ebba ut kan användas på så många andra program och system som kan ge så mycken glädje och skoj till er värld och ta bort så många system som idag ger er så stora svårigheter att brottas med. Ser ni hur viktigt det är för er att göra allt ni kan för att hjälpa oss att hjälpa er att ta bort bojorna av rädsla och fruktan från era anklar och handleder? Kan ni hitta ett sätt att hjälpa oss och att hjälpa andra i världen runt om er på det här sättet?

Vi söker efter den magiska nyckeln som kommer att låsa upp bojorna för er, men EN kan inte hittas. En kan inte hittas för det är inte bara ett skäl till rädsla, utan där är otaliga skäl för fruktan. Ni fruktar nästan allting som ni inte känner igen som något bekant. Ni fruktar allting som kommer in i era liv som har makten att förändra det, till och med lite grann. Ni är rädda för främlingar, ni fruktar det okända, ni är rädda för det mystiska, ni är rädda för mörker, för kyla och ni fruktar nya idéer och koncept som kommer att förändra sättet ni gör saker på, på en daglig basis.

Varför? Varför fruktar ni dessa saker? Varför är ni rädda för det som är nytt när det som är gammalt är så sorgligt och irriterande för er? Varför fruktar ni nycklarna som kommer att låsa upp bojorna som binder er till varje dags slit? Varför ser ni inte dessa nycklar som gåvor, underbara gåvor som presenterats för er av er Skapare och av varelser som skapats av er Skapare, som älskar er och inte vill något annat än det bästa för er?

Detta är några av de mycket svåra frågorna som vi kämpar med för att finna ett svar på. Låt oss få hitta dessa svar för att kunna förstå er mer. Förklara för oss i något ni skriver ner, era meddelanden genom era onlinesamhällen t ex, varför ni fruktar dessa saker djupt inom er. Var så ärlig och öppen du möjligen kan för vi vill studera det du erbjuder som en anledning till varför ni inte kan bryta er ut från rädslan som fängslar er som en fågel i en bur. Vi lovar er att vi kommer att göra allt vi kan för att hitta ett sätt att hjälpa er bryta er loss från denna bur och flyga iväg, svävande till nya höjder inom detta Universum.

Vi är vår egen jury och vi är våra egna domare här i detta Universum. Det finns ingen eller inget som presiderar över oss under hela vår resa, utom vi själva. Förstå denna verklighet och det kommer att lösa så många av problemen, kamperna och svårigheterna som ni upplever. Under hela er långa resa har det varit många tillfällen då du har känt att du behöver lära dig en viss lektion eller nå en viss förståelse. Därför tänkte du ut medel för att nå detta som du kände var nödvändigt för ditt avancemang och ditt upplyftande.

Att införa ett scenario, ett sådant som du nu är inblandad i, är en av metoderna du har valt för att lära dig själv dessa lektioner. Ditt nuvarande liv och din situation har inte ålagts dig av en högre eller ens liknande makt. De har lagts på dig av dig själv, och därför kan de också lösas av dig själv. Detta är vad vi vill låta dig se och förstå just nu. Du äger makten och all den makt som behövs, för att plocka bort spärrarna som du har placerat runt dig själv och befria ditt sinne, din kropp och din ande en gång för alla och stiga bortom begränsningarna som är denna bur som du kallar ditt hem.

Vi kommer att hjälpa dig med detta, om det är det du vill, och vi väntar på ditt val. Det är inte vårt val, det är inte vårt beslut, det är inte vår rätt att påtvinga vår vilja på dig. Vi väntar på ditt kommando att det är tid nu för dig att uppleva något annat, något större, något bättre och något friare. Om detta är vad du befaller, då är det detta som du skall få uppleva. Var och en av er måste själva välja, för ingen annan kan välja för er. Detta är reglerna, och dessa regler har satts upp för att låta er alla få den frihet som ni förtjänar och som är rättmätigt er, allteftersom ni upplever er egen resa. Dessa riktlinjer har satts upp på ett sådant sätt för att skydda varje varelse medan de färdas genom detta enorma Universum, och när man förstår detta blir det möjligt för många av er som ännu inte ser att det inte finns någonting eller något som är er moraliska fiende, för ni kan inte ha någon fiende som ni inte själva skapar.

Det är din skapelse, livet som du lever, och det är din rätt att förändra det efter behag varenda gång du känner att du önskar uppleva något annat. Om det är flera utmaningar du vill uppleva, då är det fler utmaningar du skall ha. Om det är mer roligt, fler äventyr, spänning och överraskningar, då är det detta du skall ha. Det är helt upp till dig själv. Det finns inget annat sätt och det finns ingen annan som gör dessa val för dig. Detta är vad vi önskar att ni skall förstå helt just nu.

Det finns ingen annan och där är ingenting som håller dig fången här i denna begränsade tredimensionella värld, utom du själv och din egen önskan att vara fängslad här. Och det är ditt val att avsluta detta sätt att leva som du har blivit så van vid, och så gå vidare till större och ljusare betesmarker som breder ut sig inom detta Universum.

Vi står till ditt förfogande också och vi kommer att göra vad vi kan för att låta dig odla precis det fält du önskar att gå igenom härnäst. Om det är avslutning på detta paradigm och början på det nya för dig, då är detta vad du skall uppleva. Vi vill inte ge dig något som du inte vill uppleva och vi vill inte hålla dig från någonting som du önskar uppleva heller. Detta är vårt löfte till dig, vårt högtidliga löfte, och vi kommer inte att bryta det för någon eller av någon anledning.

Gå nu vidare förbi detta nuvarande, snåriga fält av övervuxna, taggiga vinrankor och sätt dina fötter på de vackert anlagda gräsmattorna i ditt nya fält av drömmar, hopp och underbara äventyr. För det är här i dessa soldränkta betesmarker du hör hemma. Säg: ”Jag vill placera mina fötter på denna nya betesmark”, och det kommer att bli så, och du kommer att känna denna nya betesmark växa under dina fötter.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish