Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus 16 mars, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus 16 mars, 2012En design på våra skepp som ni kommer att se mer av kommande dagar är vad som kan beskrivas som ett omvänt V, eller som en bumerangformad farkost. Dessa skepp kan vara mycket stora, de är svarta med en enda rad av stora lampor som går längs med båda vingarna av V-form. En annan typ av farkost som ni kommer att börja se i er himmel har en rund form, ljusare i färg och kan visualiseras om man tar en persika, skär den på mitten och tar bort gropen. Den urgröpta sidan skulle vara den undre sidan av farkosten som den kan ses på himlen.

Dessa farkoster är bara två av de många olika typer av skepp som vi har och vi tycker att det är viktigt att ge er en idé om vad man skall titta efter för vi ökar nu antalet och kvalitén på iakttagelserna av våra skepp. Med tiden kommer våra skepp att bli allmänt kända för er då vi kommer att resa ganska ofta genom er värld och närma oss marken ofta för att möta dem som kommer att arbeta med oss, liksom under tiden vi håller på att arbeta med att reparera er planet och bättre förbereder henne för uppstigning.

Dessa beskrivningar skapades av Galaktiska Federationen av Ljus för att ge er en uppfattning av hur några av våra vanliga skepp ser ut. Många av er kommer att vara ombord på dessa skepp medan ni arbetar med oss och ni kommer att få en komplett rundtur för att se interiören och genomgång av dess funktioner och kapaciteter. Vi önskar att så många som möjligt av er blir bekanta med våra skepp så att ingen rädsla skall finnas när vi stiger ner från himlen. Det finns några av er som fruktar Kabalens skepp men vi kan försäkra er att Kabalen inte kommer att tillåtas att blanda sig i våra planer på avslöjandet och vårt personliga samarbete med er.

De av er som är intresserade av att arbeta med oss har absolut ingenting att oroa sig för när det gäller något bedrägeri i händerna på Kabalen. Er säkerhet är av yttersta vikt för oss och vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa ert välbefinnande. Vi har beprövade metoder för att handskas med Kabalen och några av deras militära styrkor som fortfarande arbetar med dem, och vi kommer att vidta motåtgärder mot varje försök att störa våra planer.

Ni har ingenting att oroa er för, och detta kommer att bli helt klart för er när den första av er börjar arbeta personligen med oss. Dessa individer kommer att rapportera tillbaka till er värld sina upplevelser och dela med sig av bevis på deras tid som tillbringats med oss ombord på våra skepp. Detta kommer att vara ert tecken på att allting är bra och att det inte finns någonting att frukta.

Vi kommer att intensifiera vårt rekryteringsprogram efter hand när ni går framåt och fler av er lär er att lita på oss och blir förvissade om er säkerhet. Vi kommer att rekrytera er från alla hörn av er värld, då vi känner att det är viktigt att föra samman er mänskliga familj vid den här tiden i er historia. Många av er kommer inte bara att möta dessa från andra världar för första gången, utan ni kommer att möta dessa från andra länder som ni aldrig har besökt förut.

Detta blir ett stort steg för människorna i er värld som kommer tillsammans med så många från så olika platser och som har hållits isär på grund av separationen av ert nuvarande tredimensionella tillstånd. Dessa murar rivs nu ner och ni kommer inte längre att vara separerade från någon ni önskar vara med. Ni blir ett folk, och ni kommer att ha representanter inom Galaktiska Rådet som en ras – den mänskliga rasen.

Det har funnits människor som har blivit utrotade under loppet av deras historia, men detta kommer inte att hända för er ras. Ni kommer att överleva och fortsätta att blomstra i hög grad på er resa tillsammans, förenade som Ett vanligt folk. Vi, Galaktiska Federationen av Ljus, är här i stort antal för att hjälpa er med detta i dessa utmanande tider, och den mänskliga rasen kommer att lysa tillsammans och leva vidare och dela med sig av sin kultur och sin historia för hela detta Universum. Detta är vad som förväntas av ert folk, och tillsammans kommer vi inte att tillåta att någonting kommer i vägen för ert öde. Det kommer att finnas berg att klättra över och hinder som skall flyttas bort, men tillsammans skall vi få dessa jobb gjorda som kommer att se er ras leva vidare för att dela sina berättelser, och vilka historier ni kan tala om.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanal: Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish