Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 26 mars, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 26 mars, 2012


Tänk på människorna på er planet som barnmorskor som kommer tillsammans för att hjälpa till med födelsen av er nya värld. Många av er har kommit från avlägsna stjärnsystem och även galaxer, och ni är här nu vid den här tiden för att göra vad det nu är ni gör för att hjälpa till med denna födsel. Du har ombetts att göra vissa uppgifter för att hjälpa till i denna process och ingenting du har blivit ombedd att göra är skadligt på något sätt för ditt samhälle. Allting du ombeds att göra är i namn av ljuset, och ingenting du är ombedd att göra stödjer på något sätt mörkret och dess agenda. Detta kan du vara säker på när du går vidare med ditt uppdrag för att återställa kärlek och ljus till denna värld. Detta är grunden för ditt uppdrag här, och även om vi har många mål som vi delar på och uppgifter som vi måste åstadkomma, så är själva roten i vårt syfte här att tillsammans få den här världen tillbaka till ljusets väg där hon rätteligen hör hemma.

Längs denna väg kommer det att finnas belackare av alla de slag som vill förhindra våra framsteg och det är ditt jobb att känna igen dessa hinder och hitta sätt att ta bort dem från din väg utan att låta dem hindra dig från ditt uppdrag eller styra dig bort från din kurs. Det finns, och det kommer alltid att finnas, andra med olika åsikter och synpunkter när det gäller vilken riktning det är bättre att fortsätta på. Tillåt dem att välja sin egen väg och de kommer att lära sig från de val de gör, när de går vidare på sin färd. Det är inte nödvändigt att försöka rädda någon annan, då detta inte är vårt skäl för att vara här. Värt skäl för att vara här är att låta andra, om de så väljer, se en annan väg för dem att leva sina liv på. Men återigen, detta är ett val som är helt och hållet deras och det är deras rätt att välja vilken väg de önskar för sin resa.

Vi är inte här för att övertyga eller lirka med någon för att de skall se saker och ting på vårt sätt, då vårt val också är ett personligt val som vi har gjort. Vi är här för att göra ett annat val tillgängligt för dem som önskar se och erkänna det, och vi är här för att hjälpa andra att färdas på den vägen om de så väljer. Under de kommande dagarna kommer det att bli många som väljer många olika vägar, och även om några av deras val inte verkar vettigt för oss eller ger genklang hos oss så måste vi hedra deras val och låta dem gå vidare i sin egen riktning. Tillåt dem detta val och hedra och respektera deras beslut, för det är de som vet bäst den väg de känner att de måste resa för sin egen växt och sitt framåtskridande på vägen.

Många av oss som har färdats här i ljusets namn kommer att välja en liknande väg när vi rör oss framåt, då många av oss förstår helt klart varför vi är här och har ett liknande mål att uppnå och ett liknande resultat som vi önskar nå. Andra som är här kanske inte är här av samma orsak som vi, därför är de val som vi gör kanske inte i resonans med dem. Förstå detta och du kommer att bättre förstå de val som andra gör. Inte alla här är på samma nivå i utveckling och därför är de upplevelser och erfarenheter vi känner att vi behöver för vår utveckling ganska olika varandra. Ha detta i åtanke när vi går framåt, då valen som vi alla gör kommer att kristalliseras och det kommer att vara många som väljer sidor, gör ställningstaganden och väljer vägar som skiljer sig från varandra.

Det är viktigt att du förstår dina val och gör dina beslut för vilken väg du önskar färdas. Kom ihåg att du är på en personlig resa också, och det är viktigt för dig att noggrant tänka över dina val. Många av oss kommer att välja vägar som leder oss tillbaka hem i slutet på vårt uppdrag här tillsammans, och det kommer att finnas olika vägar tillgängliga som leder oss dit. Många av er kommer att känna igen dessa val när de visas framför er, och en del av er kommer att göra dessa val på en mindre medveten nivå. Det är inte alltid nödvändigt att medvetet inse valen du har framför dig och överväga dem noggrant, då det ibland är så att dessa val kommer mycket naturligt för dig. Oroa dig inte över att du inte gör det rätta valet, då det inte finns något rätt eller fel. Och som vi har sagt förut, många av de vägar du väljer kommer att leda till samma punkt där framme.

Du kan kombinera dina talanger och gåvor, och detta kommer att tjäna dig väl under de kommande dagarna och blir verktyg som du behöver för att få ditt särskilda jobb gjort. Många kommer att förlita sig på dig vid denna tid och under de dagar som kommer, för du demonstrerar din värdighet att vara en ledare för dina medmänniskor och många kommer att vända sig till dig för att få svar och vägledning i denna tid av stor mystik och stora omvälvningar.

Ledare är ni, många av er, och du kanske känner att det är din plikt att agera på dina instinkter och leda många genom loppet av dessa utmanande händelser. Vi säger till er att många av er är ledare och det är därför ni är här. Du har valts ut bland många som uttryckte sitt intresse av att få vara här, eftersom det ansågs att du skulle besvara ropet på att göra din plikt och det du är bäst på. Många av er vid denna tid inser sin medfödda talang och beslutar sig nu för att ta tyglarna och vara de ledare ni är.

Under de närmaste dagarna kommer många möjligheter att finnas för er att använda era talanger och skapa vägar för andra att följa. Det kommer att finnas många ledare bland er som kommer att ge sig tillkänna när vi går framåt, och det kommer att vara många bland er som gör det känt vem de vill följa i enlighet med vad de resonerar med. Låt alla andra välja den väg de önskar färdas på och hedra och respektera deras val. Ännu en gång, vi är inte här för att rädda någon från någonting, och var och en har rätten att välja den väg de önskar resa vidare på.

När vi går vidare under de kommande dagarna kommer det att finnas många polariserade händelser som fungerar som gafflar i vägen och möjligheter för många att välja den väg de vill färdas vidare på. Var en ledstjärna av ljus för dem som resonerar med de val du gör och led dem genom perioder av mörker, då några kanske avviker från vägen och söker ditt ljus för att hjälpa dem hålla sig kvar på sin kurs. Gå långsamt fram när du känner att där finns de som önskar följa vägen men som kanske hamnar på efterkälken. Inte alla har förmågan att färdas på dessa vägar i samma fart.

Var medveten om detta och sakta ner för dem och låt dem få möjligheten att komma ikapp de andra. Detta är inte en kapplöpning och det spelar ingen roll hur snabbt någon kan avancera för att nå mållinjen. Det är bara viktigt hur ni arbetar tillsammans som ett team för att nå ert gemensamma mål. Var uppmärksamma på varandra och hjälp varandra på varje sätt ni kan på era personliga resor, för vad som är viktigare än att fullgöra era individuella uppgifter är hur ni arbetar tillsammans och hjälper varandra längs vägen. Som fyrbåkar kommer ni att tillsammans lysa och leda vägen för andra som följer era fotsteg genom nattens mörker.

Du är här av en anledning och den anledningen måste uppfyllas. Finn ut vad den är och vad det är du gör så bra. Och finn ut det område där du kan använda dessa talanger och göra en skillnad för andra och din värld runt omkring dig. Det finns många uppgifter som måste utföras vid denna tid och det finna många som kan dra fördel av dina talanger. Leta efter dem då de kommer att leta efter dig.

Finn varandra och hjälp varandra på de sätt som du har tränats till. Detta är vad vi önskar att få se mer av vid denna tid, och vi kommer att fortsätta övervaka era sociala nätverk och söka efter ert interagerande med varandra och fortsätta med att studera hur bra ni arbetar tillsammans. Detta är en av anledningarna till att du är här och detta är en mycket viktig aspekt av hela ditt totala uppdrag. Många studier pågår på det sätt som ni arbetar tillsammans, och många data har sammanställts som kommer att bli föremål för noggranna studier i framtiden.

Bistå varandra i de områden ni kan och låt era individuella talanger reflektera varandra och stärka de enskilda delarna som utgör helheten. Lägg åt sidan era skillnader just nu för dessa små detaljer spelar ingen roll. Ert mål är att arbeta tillsammans och uppnå ett gemensamt mål och det är vad vi skulle vilja se er fokusera på. Lägg era meningsskiljaktigheter åt sidan och ert debatterande med varandra och fokusera istället på er gemensamma grund, där ni kan skapa en väg till er nya värld som ni kommer att dela tillsammans. Detta är vad vi skulle vilja se just nu, och vi tackar er för era ansträngningar att arbeta tillsammans medan ni samtidigt skapar er nya värld som kommer att gynna så många.

Er nya värld kommer att bli ett monument, ett testamente för hur bra ni kan arbeta med så många andra från så många olika delar av detta Universum. Varelser från hela detta Universum kommer att färdas hit för att se vad som kan åstadkommas när ni sätter åt sidan era olikheter och arbetar tillsammans som ett team. Detta projekt som ni arbetar på kommer att studeras av så många olika raser och civilisationer över hela detta Universum, och vi önskar att ni kunde förstå detta när ni alla börjar er arbetsdag tillsammans. Ge allt till detta gemensamma projekt, då vad ni skapar här tillsammans kommer att stå i evigheter som en modell för så många andra civilisationer att följa då de själva skapa världar från mallen ni tillsammans har smitt idag. Ni är arkitekterna för denna värld som kommer att vara mallen för nya civilisationer över hela galaxer, och vi önskar att ni förstår detta och ger detta projekt allt ni har, för ert arbete här kommer att bli ihågkommet under eoner av den tid som ligger framför er.

Vi vill att ni varje dag gör era bästa ansträngningar för att arbeta med varandra och att ni bygger på ert projekt tillsammans. Ert mästerstycke är nästan komplett och från vår utkiksplats ser vi en underbart vacker skulptur som tar form med er kollektiva design. Använd dessa sista dagar till att lägga sista handen på ert konstverk, för snart är det dags för avtäckandet av ert mästerverk inför ögonen på hela detta Universum. Ni är alla artister och ni har alla er egen vision av vad ni skulle vilja skapa, men detta är ett konstverk som är en gemensam skapelse.

Vi ber er att göra ert bästa och arbeta med varandra, komplettera varandra, accentuera varandra och lära från varandra medan ni delar med varandra era kreativa visioner. Och tillsammans skall ert mästerverk vara en obegränsad vision och en sann universell skapelse.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish