Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Varför mysterier och hemligheter? 31 maj, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Varför mysterier och hemligheter? 31 maj, 2012


En rak kommunikation är proceduren när du önskar vidarebefordra dina tankar klart och koncist, utan risk för förvirring och missförstånd. Det är ibland så att vi observerar era inlägg och kommentarer i de offentliga forumen på det online sociala nätverket och där ser vi svårigheter i era kommunikationer med varandra. Vad vi skulle vilja föreslå är en mycket mer direkt form av kommunikation mellan er alla när det gäller valen av ord. Vi skulle vilja se en förbättrad form av kommunikation, nödvändiggjord av en mer koncis användning av det språk ni talar. Slutresultatet skulle bli en mycket tydligare kommunikation mellan er.

Vi skulle också vilja se att ni börjar välja ord som skär genom mörka vatten av förvirring och retorik och att ni klargör era synpunkter mer koncist. Att komma fram till punkten snabbare och förklara era synpunkter mer kortfattat är de förbättringar vi känner skulle gynna er när det gäller bättre kommunikationer och en minskning av mängden missförstånd och ibland förvirring.Idag är en bra dag att börja, som det alltid är, och vad vi skulle vilja se är att inlägg och kommentarer som görs på internet blir kortare, mer rakt på sak, och förklarar din position tydligare och skarpare utan behov av förklaring av dina känslor och synpunkter genom en massa onödiga ord och beskrivningar.

Om ni kunde göra detta för oss skulle det inte bara hjälpa oss att bättre förstå er och era synpunkter, utan det kommer också att korta ner mängder av onödigt skrivande som kan vara rutinarbete för er på grund av begränsningarna i er nuvarande teknik. Snabbare, skarpare och mer rakt på sak är vad vi skulle vilja se, och vi kommer att leta efter dessa förbättringar från er, med början omedelbart, vid publiceringen av dagens kommunikation från oss.

Vi har märkt ganska ofta att många av er talar på ett indirekt sätt och rör er in i områden som har lite att göra med skälet till inlägget och era kommentarer. Vi skulle önska att ni kunde uppleva fördelarna av att komma snabbare till punkt, utan behov av förklaringar eller ursäkter om er bakgrund. Era meddelanden borde endast innehålla precis det som kommunikationen handlar om för att bättre komma vidare, och skära ned på den tid som åtgår genom att skriva så många onödiga ord. Detta kommer också att spara tid för den eller de personer som läser era meddelanden och kommentarer. Vi tycker att detta är ett område som är värt ansträngningen av förbättringar, och vi tror att kommunikationerna mellan er kommer att förbättras avsevärt för era insatser just när det gäller detta.

Vi ser att många av er är mycket goda författare och vi glädjer oss åt många av era blommiga skrifter som målar upp förtjusande bilder av era upplevelser, era känslor och era frågor. Denna typ av skrivande har sin välförtjänta plats i detta Universum, men det är inte här och det är inte tid för den här typen av konstnärliga uttryck. Vad det är tid och plats för är kommunikation på en högre nivå, utförd så snabbt som möjligt och sänd och mottagen så snabbt, effektivt och så exakt som möjligt.

Ser ni och förstår ni skillnaden, mina kära? Vad vi är engagerade i på hela ert sociala nätverk är mer som ett affärsmässigt företag där vissa uppgifter behöver slutföras vid vissa intervaller av er tid. Produktion är namnet på spelet numera. Rika och vackra sagor, berättade i målade gobelänger av romantik, handling och äventyr är inte samtalet för dagen. Samtalet för dagen är vårt uppdrag, och vårt uppdrag kräver att procedurer slutförs så kvickt och effektivt som de kan, för att ge mer tid till områden av operationen som vi är ännu mer involverade i och kan se försening av. En försening som vi inte har råd med då tiden håller på att bli mycket kort och fönstren av möjligheter kommer att stängas enligt det schema som ert Universum har skapat.

Om ni kunde se tydligare det övergripande uppdraget med dess många inblandade enskilda och förenade operationer så skulle ni förstå detta mycket bättre, och vi förstår att detta kan vara en frustrerande upplevelse för er när ni inte njuter av fågelperspektiv som vi gör från vår utsiktspunkt. Det finns mycket goda skäl till varför det finna områden av vår operation, och vårt tidsschema, som inte kan fullt förstås av er. En del av dessa skäl har att göra med orsakerna till varför ni har inkarnerat och tagit på er de utmaningar som ni gjort. Ni måste förstå att där är mångfasetterade skäl för att ni är här, och inte alla av dem har att göra med vårt uppdrag, och inte alla av dem har att göra enbart med era personliga mål av andlig utveckling.

En stor del av din resa här är en sammankopplad serie av mål och uppgifter som du har föresatt dig att utföra. Att förstå detta kommer att låta dig bättre förstå varför inte allting som vi vet kan förklaras för dig. Kan du förstå detta nu? Kan du förstå nu varför vi inte avslöjar hela scenariot för dig för att ge bort hemligheter och avslut som aldrig har varit avsedda för dig förrän din upplevelse här är avslutad? Vi känner att många av er nu förstår detta och förstår bättre varför det finns områden i operationen som vi inte avslöjar för er och varför vissa tidtabeller inte heller görs klara för er.

Det finns också säkerhetsproblem involverade som rör er mörka Kabal som har gjort det klart att de inte vill se era nya system bli genomförda i den här världen, och vi måste göra vissa överväganden när det gäller detta. Att avslöja våra planer för er offentligt är detsamma som att avslöja våra planer för dem, och detta är precis vad vi inte vill göra. Det finns vissa områden i våra strävanden som vi gör kända för er genom offentliga forum på ert internet, och vi tycker att dessa verksamhetsområden är väl skyddade för att kunna avslöja några av dessa planer för er. Det finns andra områden, naturligtvis, som är mycket mer känsliga och vi kan inte avslöja mycken, om någon, information om dem genom ert internetmedium.

Det finns de bland er som har fått lite mer information än vad som kan publiceras över internet, och dessa individer har kunnat ta emot denna information på grund av deras förmåga att ta emot telepatisk kommunikation från oss. Detta är ett område som vi skulle vilja se mer av att ni lär er och förbättrar. Telepatisk kommunikation är det medel som många varelser över hela detta Universum, och många organisationer också, kommunicerar med varandra på. Med tiden kommer alla ni som väljer det att tala med varandra på det här sättet, åtminstone delvis, för många av er kommer att fortsätta med att också kommunicera genom det talade ordet. Tänk på telepatisk kommunikation som ett extra verktyg för sättet att kommunicera på, men för många av er kommer det inte att bli det enda sättet som ni vidarebefordrar meddelanden, era tankat och era känslor till varandra.

Under de kommande dagarna kommer vi att kunna kommunicera med er mer öppet, och vid den tiden kommer ni att förstå bättre vårt övergripande uppdrag och det schema som vi har i åtanke för dessa händelser. Det kommer dock alltid att finnas viss mystik och några frågor om er personliga resa, för det är inte vår rättighet att avslöja denna sorts information till er. Det finns vissa områden i er personliga upplevelse som vi förstår och kan tala med er om, men var snälla och håll alltid i minnet att det finns många personliga uppdrag som ni är inblandade i och det är upp till var och en av er att finna de ledtrådarna själva och låsa upp dessa mysterier och finna svaren ni söker.

Alltsammans har utformats för ditt avancemang och ditt upplyftande, och mycket av vad du upplever var utstakat av dig själv innan din nuvarande inkarnation. Det var du som visste bäst vad du behövde uppleva för att få fram resultat som skulle se dig växa och blomstra som en varelse på en evig resa av mystik, under och äventyr. Det kommer att komma en tid för dig när alla mysterier, hemligheter och svar som för närvarande finns precis utom räckhåll för dig kommer att bli dina, och det blir då som du skapar för dig själv en helt ny uppsättning av mysterier, uppdrag, tester och utmaningar. Och du kommer än en gång att sätta upp och upptäcka dessa skatter och låsa upp deras hemligheter.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish