Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 30 april, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 30 april, 2012


Två testdeltagare med samma mängd av rikedom bytte en lika stor mängd av rikedom med varandra. En person inom eliten bytte sin förmögenhet mot en mindre lyckligt lottad persons förmögenhet. Dessa typer av experiment har utförts i er värld under många eoner. Vad vi har försökt att göra är att noggrant studera motiven och beteendet hos det mänskliga psykets utveckling under de många, långa åren av er resa genom artificiella stimuli, ibland gällde det monetära vinster och förluster och ibland andra situationer som har testat er och mätt er tillväxt och utveckling på många olika sätt.

Vi är inte här för att spela spel eller blanda oss i era liv på ett oansvarigt sätt. Vi är här för att genomföra seriösa, vetenskapliga utvärderingar och experiment för att bättre förstå den varelse som är mänsklig, och att på ett bättre sätt kunna förbereda er för ert avancemang för att bli en galaktisk varelse och även ett galaktiskt samhälle. Vi vill inte se att någon av er lider i onödan genom sådana experiment, och var och en av er som har tagit del i dessa experiment har givit oss full tillåtelse innan någon av dessa procedurer genomfördes.

Ingen av er har valts ut för sådana uppdrag utan att vi diskuterat i förväg exakt vad dessa experiment skulle innebära och ni har visat er villighet att samarbeta inom dessa områden för testerna. Var och en av er som har deltagit i dessa tester har antingen blivit eller kommer att bli belönade på ett eller annat sätt, vilket också har diskuterats med er och även dessa villkor gick ni med på innan deltagandet i de här experimenten.

Vi ser er inte som försökskaniner. Vi har ingenting annat än den största respekt för var och en av er och vi ser dessa experiment som extremt värdefulla för er och ert samhälle som helhet, då de har använts till att bättre förbereda er för större och bättre ting som väntar precis framför er. Ni kan finna tröst i att veta att dessa tester ha varit en stor succé och tack vare insatserna från så många av er kommer er värld att få ta emot så många gåvor som den förtjänat på grund av de insatser som gjorts av individer som friviligt har ställt upp för de här experimenten. Ni har gjort er värld och era medmänniskor en stor tjänst genom era insatser att låta oss få lära oss mer om er. Och vi vill tacka er så kolossalt mycket vid den här tiden och tala om för er att det arbete som vi har åstadkommit tillsammans inte kunde ha genomförts utan era insatser och ert villiga deltagande i dessa fälttester.

Trots att vi fortsätter att slutföra några av dessa tester även till denna dag, vill vi säga till er att alla dessa tester håller på att avslutas just nu, då er planet och ert folk gör sig redo för uppstigning och alla de gåvor som ni har förtjänat genom alla prövningar och svårigheter. Aldrig tidigare har en värld och ett folk gått igenom sådana otroliga utmaningar som ni har gjort, och vi vill tala om för er att så många andra världar ser på er med vördnad och respekt för vad ni har gått igenom och vad ni har åstadkommit tillsammans här. Det har varit så stora tester på er vilja, er uthållighet och er styrka och ändå är ni här och står idag på tröskeln till allt det som har möjliggjorts genom sådana utmaningar.

Ni är alla ett bevis på styrka, vilja och beslutsamhet inom er ras, den mänskliga rasen, och vi ser så mycket fram emot att få möta er alla, att lära oss mer om er och att sitta ner och lyssna på er när ni delar era historier om hur ni blev de varelser ni är idag. Vi saluterar er och säger till var och en av er att ni bör vara stolta över er resa och era gemensamma prestationer. Ni kommer snart att bli inbjudna till ert galaktiska samhälle och vi kan tala om att ni kommer att bli varmt välkomnade bland era galaktiska grannar som också har gått igenom sådana utmaningar för att vara där de är idag.

Ni har så mycket mer gemensamt med dem från andra världar än ni tror, och ni kommer att ha mycket att prata om med era nya vänner och era familjer under de närmaste dagarna. Era dagar kommer att fyllas med möten och konferenser för att bättre förbereda er och bekanta er med era nya liv i ett femdimensionellt samhälle och en medlem i en galaktisk gemenskap. Många av er kommer att gå igenom pedagogiska processer och utbildningar i många olika områden, då det kommer att bli mycket att lära om er nya och snabbt växande värld.

Många nya avancemang och teknologier kommer snabbt att genomföras inom ert samhälle och många av dessa kommer att kräva noggranna studier för er del. Dessa tekniker och utrustningar kan inte missbrukas eller bli misskötta, och det är av stor betydelse att många av er lär er hur man på lämpligaste sätt använder och underhåller dessa teknologier för att på ett säkert sätt utnyttja dem för att förbättra livet för ert folk. Vi kommer att övervaka användandet av många av dessa utrustningar och tekniker och vi kommer inte att låta dessa bli missbrukade på något sätt. Detta kan inte tillåtas, då mycket av denna teknologi är mycket kraftfull och felanvändning kan få negativa konsekvenser, och därför måste dess användning noggrant observeras för säkerhets skull.

Återigen, vi vill inte dämpa ert kurage men vi känner att det är viktigt att vi övervakar vissa situationer under en viss tidsperiod när er värld upplever en snabb utveckling som högre dimensionellt samhälle. Detta för allas bästa, och vi önskar bara att er fortsatta resa blir säker när ni upplever de många förändringar som kommer att föra till var och en av er ett bättre och mer bildat liv på så många sätt. Era liv håller på att förändras kraftigt på så många sätt och vi har mycket kunniga och engagerade besättningsmedlemmar till att hjälpa er med dessa övergångar så att de blir så smidiga som möjligt. Det finns inga gränser för den hjälp vi kan ge er och kommer att ge er, och det blir inte heller några gränser för utbildning och kurser som kommer att göras tillgängliga för var och en av er, och dessa tillhandahålles fritt utan kostnad, självklart, till er alla.

Dessa kurser kommer att bli tillgängliga över hela er värld och för alla, oavsett vilket språk ni för närvarande talar. Det blir inga gränser för vad ni kan lära er, och det blir inte fråga om kvalifikationer av något slag för någon av er för att bli välkomnade till att delta i någon av dessa kurser eller undervisning. Ert nya samhälle kommer att baseras på ett system som ger fri och obegränsad tillgång till var och en på er planet. Det kommer inte att bli någon undervisning, inga avgifter, inga skatter, inga tentor eller examina, inga kvalifikationsnivåer behövs eller rekommendationsbrev. Var och en av er kommer att bli helt välkomnade till att börja träning eller utbildning i varje område ni önskar lära er i.

Detta är ett av de attribut inom ert nya samhälle, och vi ser fram emot att få se så många av er drar nytta av dessa nya och fantastiska möjligheter för att lära om så många nya ämnen som inte varit tillgängliga för er fram till nu. Er nya värld kommer att vara full av ny mystik och frågor och vi skall förse er med alla svaren ni söker. Vi vill förse er med all den träning och utbildning ni kommer att behöva för att bli mästare i er nya akademi och era nya tekniker. Och vi vill också förse var och en av er med alla möjligheter att uppfylla er strävan efter kunskap och att bättre utnyttja dessa nya tekniker för ett bättre liv för alla era bröder och systrar.

All information skall delas öppet i ert nya samhälle och det kommer inte längre att finnas några hemligheter eller teknologier som hålls borta från er, då alla frågor som gäller ert samhälle och er själva kommer att vara helt transparant, och allting som ni önskar veta eller förstå bättre blir tillgängligt för er alla. Det är så det kommer att bli, det kan inte bli på något annat sätt, eftersom detta är sättet i ett högre dimensionellt samhälle.

Så mycket har hållits dolt för er och vi ser hur så många av er gör tappra försök att gräva upp så många sanningar ni kan och avslöja så många mysterier ni kan, och vi säger till er att ert nya liv kommer att vara ett ständigt forsande flöde av information, kunskap och visdom. Och inte längre kommer ni att tvingas gräva så länge och så djupt för att upptäcka svaret ni söker. Allt kommer att uppenbaras för er och allt kommer att fortsätta att göras tillgängligt för er när ni går vidare in i era nya liv och ert samhälle växer i ljuset av er nya dag.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se
As channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish