Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen - 14 maj, 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen - 14 maj, 2012


Jag tror på vem du är, så varför vill du vara försiktig? Det finns så många saker som du kunde göra med dig själv och med ditt liv vid denna tidpunkt, och en av anledningarna till att vi är här är, att låta dig se att himlen är gränsen och att du kan vara vadhelst du önskar vara. Hela tiden under din långa resa har du själv valt karriärer, fritidsintressen och yrken för att gå vidare och bli så bra på detta som du kunde bli. Det har aldrig funnits något som du varit rädd för att ta på dig, för du visste att oavsett resultatet skulle du komma ut klokare och en mer efaren själ efter alla dina ansträngningar.

Här i din värld idag finns så många bland er som verkar vara rädda eller skygga för att försöka bli vad eller vem det är ni redan är. Vi ser så många som kämpar med sig själva bara för att vara vad som borde vara så naturligt för er. Vi gör vårt bästa för att finna skälen till att så många av er har så många problem med detta, och vi har kommit till några slutsatser som vi skulle vilja dela med er.

Först av allt, vem är du, vem var du och vem är det du kommer att bli igen? Detta är mycket relevanta frågor, och svaren på dessa frågor kan kanske låsa upp dolda hemligheter för dig, dolda talanger och dolda instruktioner som du kan resa efter vid den här tidpunkten, istället för att färdas inom de cirklar eller kretsar som du har karvat ut för dig själv inom den tredje dimensionens gränser.

Så var skall vi börja? Vid vilken punkt skall vi välja att börja sökandet efter ett av svaren, eftersom din resa genom existensen inte har några startpunkter utan istället är en cirkulär vind av förändring, av växande, av metamorfoser. Och för att välja en punkt på den här kartan som är ständigt föränderlig, ständigt utvecklande och mutidimensionell till sin natur och som inte har någon början, som inte har något slut, är en utmaning i sig själv. Och vi vill undvika just nu att spendera otaliga mängder av energi och tid, som vi faktiskt inte har lyxen att kunna spendera vid denna tidpunkt i din resa, och istället tycker vi att det är lämpligt att vi väljer ett alternativt sätt att visa vem du är, vem du var och vem du än en gång kommer att bli.

Du är allting! Du är den enda. Du är överallt och på samma gång ingenstans, eftersom där du är, är du själv. ”Där” kan bara vara en nålspets på en karta eller en riktning på din kompass. ”Där” kan inte vara överallt eller det skulle vara inget här och där skulle vara ingen där. Du är det. Du är dig själv, du är ingen annan. Det finns ingen annan för att se dig från olika ögon eller från ett annat perspektiv. Du blir inte någonting annat, för du är du. Du är allt som existerar, så hur skulle du kunna bli något annat än det allt som du är?

Det allting som du var är allting som du är och allting som du blir. Det är ingen skillnad, där är ingen separation, där är ingen tillväxt eller förändring i verkligheten, för det finns ingen tid att separera då, nuet, och viljan att bli. Det finns bara du för ett ögonblick, nuögonblicket, så hur skulle du kunna vara en sak och sedan bli en annan?

Vi förstår från vår utsiktspunkt hur svårt det kan vara att brottas med det här konceptet. Vi vill inte alls överväldiga dig, få ditt sinne att explodera. Vi vill bara försöka beskriva för dig vem det är du verkligen är, då vi önskar att kunskapen skall ge dig självförtroendet du redan har för att vara den du redan är. Ser du varför vi tycker att detta är så viktigt för dig gatt veta om vad du känner den här gången? Ser du nu precis vad du faktiskt är kapabel till, fast du inte sträcker dig efter denna potential då du redan har uppnått den?

Det har sagts att detta inte är en tid för att lära nya saker, men detta är en tid för att minnas. Minnas vem det är du i sanning är och det skall göra dig fri. Befria dig själv. Låt den visdom som du redan äger djupt inom dig höja sig till ytan, och låt den visdomen bli du och tillåt dig själv att bli denna hemlighet som har varit gömd djupt inom dig under så väldigt lång tid när du har spårat dina steg genom din egen existens resa. Som en skattkarta och en kompass som kommer att leda dig till en förlorad skatt säger vi till dig att gräva djupt inom dig själv. Följ ledtrådarna och följ dina egna fotsteg genom sanden av tid, som kommer att leda dig till vem det är du i sanning är, det enda du egentligen är, den enda plats du verkligen är, det enda ögonblick som du i sanning är. Låt din egen röst vägleda dig som en vind som driver dina segel mot stränderna som är du, som kallar ditt eget namn.

Du är du. Vi är du. Alla är du. Du är inte de, vi är inte de, det finns inget de, det finns bara du. Förstår du detta? Ser du nu lite tydligare varför det inte finns något skäl för denna uppfattning att vi är främlingar till dig eller din värld och att man därför inte kan lita på oss? Det finns inga främlingar till dig, och det finns inga världar främmande till din värld, då det bara finns en värld och det finns bara en du. Du accepterar inte dig själv och vem du i sanning är när du inte accepterar andra, då det inte finns några andra, det är bara du, som du inte accepterar.

När kommer den tiden för dig då du accepterar dig själv och vem det är du verkligen är? Det är upp till dig, naturligtvis, för där är bara du och det är bara du som kan ta det beslutet och välja att vara du. Men eftersom du redan är du, och måste vara då du inte kan vara någon annan, för det finns ingen annan, då är det du som måste välja att minnas. Väljer du att minnas? Säg ”Jag väljer att minnas” om du önskar minnas vem det är du i sanning är.

Universum kommer att svara och ge dig ditt minne av vem det är du verkligen är, då det är du själv som äger denna nyckel och erbjuder den till dig. Det är din nyckel som du får göra vad du vill med och låsa upp allt du önskar, för dessa skatter är dina och dessa skatter är du. De har varit lagrade genom alla lagringshusen i din resa, och de kan låsas upp på din befallning för de känner bara igen ditt kommando och kommer att återge dig allt det du är, allt det där som du var och allt det som du kommer att bli, för allt detta ligger inne i en låst box för dig, väntande på dig att sätta in nyckeln, vrida om och öppna det för att åter se allting som du är, allting som du var och allting som du kommer att bli, för de är alla lika, de är alla ett och de är alla du i detta enda ögonblick.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish