Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 27 mars, 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 27 mars, 2012Vi skulle vilja säga att vi är ödmjuka inför de stora ansträngningar som våra Ljusarbetare på fältet gör för att arbeta mot vårt gemensamma mål. Vi vill tacka var och en av er för era insatser för stöd till vår sak. Ert arbete rensar många vägar och vi ser ljuset i slutet av tunneln närma sig. Fortsätt med ert fina arbete och tillsammans kommer vi att kunna avsluta våra uppdrag och gå vidare till bättre dagar när vi uppnått vad vi alla önskar.

Fortsätt in i varje ny dag med att veta att vi är så mycket närmare fullbordan av vårt uppdrag och att ingenting kan stoppa oss från att nå vårt mål. Försök att titta på dessa sista dagar av er nuvarande verklighet som en tid för att slipa alla de nya färdigheter och tekniker som ni har lärt er. Övning ger färdighet som ni vet och vi skulle vilja se er öva era nya färdigheter då de kommer att ta er långt och bli mycket användbara för er i era framtida strävanden.

Det är nästan tid nu för de bland er som kommer att arbeta med oss att träffa oss personligen, ansikte mot ansikte. Vi ser väldigt mycket fram emot dessa introduktioner och ser på dem som en historisk händelse som kommer att antecknas i era historieböcker för eftervärlden och för framtida läsare att se tillbaka på och lära hur den första kontakten gjordes med era himmelska grannar. De av er som kommer att vara involverade i detta projekt kommer att bli ihågkomna för ert mod och era insatser för att vara vägvisare för era medmänniskor. Många dörrar kommer att öppnas vid våra introduktioner och vi kan börja arbeta tillsammans i fredligt samarbete. Det finns många gåvor som vi erbjuder i vänskap, och det finns många tekniker som vi kan dela med er som kommer att hjälpa er oerhört när ni går framåt som ett samhälle. Ni har levt med föråldrade tekniker under en ganska lång tid. Det är nu dags för er kultur att komma ikapp med vad den kunde vara vid denna tidpunkt på er resa.

De färdmedel som du kommer att resa med är en stor språngbräda för dig för vi kommer att dela med oss av våra kapaciteter när det gäller rymdresor. Då kommer du att kunna genomkorsa din planet på några minuter istället för som nu när det tar dig dagar att resa på den nuvarande kapacitetsnivå som är tillgänglig för den genomsnittlige medborgaren i er värld. Att ge dig rörelsefrihet kommer i hög grad at förbättra er kollektiva upplevelse och föra människorna i er värld så mycket närmare varandra. Dessa förmågor kommer också att föra er närmare era galaktiska grannar från många olika stjärnsystem och galaxer. Vi är dessa grannar, och dessa förmågor har fört oss till er.

Det finns ingenting vi önskar annat än er vänskap. Det är allt vi begär. Acceptera oss som era vänner och grannar och ni kommer att göra ert samhälle en oerhörd tjänst, då det nu är dags för er alla att få uppleva mer av vad Universum erbjuder er. Förändring av väktare är det som väntar ert samhälle då vi hjälper er med att avlägsna de mörka väktare som har svurit i sin agenda att de skulle förslava och utarma människorna i er värld. Detta är deras uppdrag.

Denna process närmar sig nu sitt fullbordande då alla system är borta och vi är ögonblick från att gå vidare i denna operation och har tagit i förvar så många av dem som konspirerat emot er. Denna operation kommer att bli enorm, och den kommer att nå långt och djupt in i samhällsstrukturen då vi tar bort djupt rotad korruption över hela er värld. Var snälla och ha tålamod när vi går vidare med våra planer och fortsätt med att sprida denna information som fungerar som en föregångare till vad som kommer att bli en enorm mediahändelse. Detta är vår plan och vi förväntar oss att den går i lås utan problem.

Vi, tillsammans med våra jordallierade, har investerat mycket tid och kraft i planeringsstadiet av den här operationen och vi planerar vidare på den och går framåt mot dess fullbordan, helt i enlighet med dess design. Vi har inte för avsikt att låta någon del av denna operation misslyckas av något som helst skäl, och vartenda namn som finns på vår lista för arresteringar och efterföljande rättegångar kommer att tas i förvar, där vi vill ha dem, helt enligt vårt schema. Det är så denna operation kommer att utvecklas och gå vidare till punkt och pricka, och vi kommer inte att stoppa eller bromsa våra ansträngningar förrän vartenda namn på listan har bockats av när de tas bort från ert samhälle. Denna operation kommer att ta dagar och eventuellt även veckor, men vi säger er att detta beror endast på den mängd av arresteringar som kommer att göras. Det finns gränser för hur snabbt vi kan gå vidare, för resurserna tunnas ut då dessa arresteringar kommer att vara utspridda över hela er planet.

Ni kan vara säkra på att de mörka och deras dagar med att härska över er och er värld kommer att avslutas vid dessa arresteringar, och ni kan finna tröst i att veta att de aldrig mer kommer att tillåtas att överträda lagen mot er eller mot ert samhälle. Det kommer inte att bli något andra liv för dem när de väl tagits i förvar. De kommer inte att tillåtas att åter komma in i ert samhälle och de kommer inte heller att kunna träda in i något samhälle förrän de är helt rehabiliterade.

Ert samhälle kommer att vara fritt att växa och blomstra i, och var och en av er kommer att njuta en frihet som många av er aldrig känt till. Ni har detta att se fram emot och vi önskar att ni skall veta detta så att ni orkar fortsätta med att gå igenom denna utmanande period i ert liv. Den dag gryr nu vid horisonten då de slutliga förberedelserna görs för dessa massarresteringar. Var tålmodiga medan våra Jordallierade gör sina sista förberedelser för sina roller i denna operation. Vi är redo och vi väntar på signalen att tiden har kommit att gå vidare.

Den här operationen kommer att vara ett testamente på hur bra våra galaktiska allierade kan arbeta med era jordallierade. Vi har arbetat med er jordallians en hel del genom planeringsstadierna, men nu är det dags att få se precis hur bra vi kan arbeta tillsammans genom våra samordnade insatser inom detta område. Denna dag kommer att markera stordåd, inte bara genom att ta bort er mörka Kabal, utan denna dag kommer också att bli ihågkommen för insatserna från vår Galactic Commands som arbetar tillsammans med de i er värld för att framgångsrikt uppnå ett gemensamt mål.

Detta blir en triumfens dag på många nivåer och vi vill säga att det har varit en ära i att arbeta med dessa modiga män och kvinnor i er värld som har ägnat så mycket av sina liv i arbetet med att skapa fred, välstånd och stabilitet i er värld. Vi är skyldiga ett tack till dessa män och kvinnor och saluterar dem för modet de har visat inför fara och hot som riktats mot dem från dem i er mörka Kabal. De har visat stor uthållighet i sina strävanden efter rättvisa och deras insatser kommer inte att vara förgäves, då rättvisan kommer att belönas när de inom Kabalen är borttagna från ert samhälle.

Vi ser fram emot att få arbeta med er när vi går vidare med den här operationen. Och vi säger att vi kommer att vara med er och vaka över er när ni gör dessa arresteringar över hela er värld. Vi kommer att ge er maximalt stöd i alla områden av den här operationen och ni kan vara säkra på att det inte kommer att bli någon militär intervention mot er och era insatser över huvudtaget.

Ni kan fortsätta genom era operationer med full tillförsikt i vetskapen att vi övervakar hela operatonen och även dessa militära fraktioner som ännu samarbetar med Kabalen. Ingen eller ingenting kommer att tillåtas blanda sig i på något sätt vad ni gör och vi kommer att förbli i kontakt med er genom hela proceduren och hålla er uppdaterade om rörelserna hos era måltavlor. Ni har vårt ord och vi kommer inte att svika er. Vi önskar er framgång i ert uppdrag och ännu en gång säger vi att vi är redo att sätta igång på vår sida och att vi bara väntar på er slutsignal att ni är redo att gå vidare.

Genom all den glädje ni har upplevt här, liksom alla de svårigheter ni utstått, så visste ni innerst inne att det skulle bli en stor förändring i ert samhälle så småningom. Den stunden har nu kommit då ni nått den punkt där de stora förändringarna i ert samhälle kommer att ske. Detta är ett stort projekt som vi är involverade i och en hel del tid och möda har lagts ned i denna process för att få till stånd dessa förändringar och framsteg som kommer att gynna alla. Ni får se på dessa förändringar som nödvändiga och veta att allt har planerats från allra första början och att alla de händelser som nu kommer att inträffa är oundvikliga.

Det är därför ni är här, för att hjälpa till med att inleda dessa förändringar och skapa fram en ny och bättre värld för alla invånarna på er planet. Det finns många över hela er värld som behöver hjälp och assistans och denna hjälp har inte erbjudits dem av de nuvarande härskarna av er värld. Hjälpen de behöver kommer nu att utökas till dem genom våra insatser och de bland er som önskar arbeta med oss i dessa många projekt kan göra det. Projekt som kommer att se till upplyftandet av alla dem i nöd i alla hörn av er värld.

Detta är en möjlighet för er att hjälpa andra och att göra er värld till en bättre plats. Vi önskar att ni drar nytta av dessa möjligheter och delar dessa gåvor som vi erbjuder med alla som kan gynnas av dem. Vi har spanat in er värld under många år nu och vi ser dem som behöver hjälp och vi skulle ingenting hellre vilja än att kunna ge dem den hjälp de behöver, men detta kan bara göras genom de av er som är villiga att arbeta med oss genom hela den här processen.

Vi ser fram emot att arbeta med de av er som är intresserade av att arbeta med oss och det kommer att bli snart som vi kan börja med de inledande orienteringsprogrammen för att ni skall bli mer bekanta med oss och göra er bekanta med de möjligheter som kommer att bli tillgängliga för er. Vi kommer att börja med er träning omedelbart efter era inledande konsultationer med oss då det finns många projekt som skall fyllas som det är nu och vår tid är mycket kort.

Dessa inledande konsultationer kommer att börja kort efter att era samhällen rensats från alla dessa som står i vägen för ert framåtskridande, och vi ser att den dagen ligger alldeles framför er nu. Vi vill att ni förbereder er själva för dessa möjligheter, och vi vill göra dem kända för er i god tid. Så snart ni ser att arresteringarna sker så kommer ni att veta att det nu är tid för er att hålla ögonen och öronen öppna för att dessa möjligheter finns tillgängliga för er.

Det finns flera sätt som vi kommer att göra dessa möjligheter kända för er och de kommer att skilja sig från person till person, men alla som vi är intresserade av att arbeta med kommer att bli kontaktade på något sätt och få ett råd om hur man går vidare. Så snart vi kan börja fritt kommunicera med er så skall allt bli förklarat för er och det blir inte längre behov av sekretess för säkerhetens skull som det är idag. Även om dagarna är räknade för Kabalen finns det de bland dem som fortfarande önskar störa oss och våra planer, så vi måste vidta åtgärder för detta och kan därför inte avslöja för mycket just nu.

Var säkra på att detta kommer att förändras under de kommande dagarna och vi kan fritt kommunicera fram och tillbaka, och då kommer alla era frågor att bli besvarade och alla era alternativ kommer också att bli fullt förklarade för er. Vi ser fram emot att diskutera dessa möjligheter med er och säger till er att det kommer att bli ett nöje och en ära att få arbeta med många av er som visar er vilja och er beslutsamhet att ändra er värld och göra den till en bättre plats för alla. Vi kommer att ta kontakt med er snart.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanal: Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish