Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Ashtar Command 27 juni, 2012


Meddelande från Ashtar Command 27 juni, 2012


Vad vi vill göra är att ta bort denna pyramidala maktstruktur av övergrepp och kontroll som har utformats här i er värld och som har använts som ett organiserat medel för att försöka kontrollera varenda tanke hos er, vartenda ögonblick, varje dröm, varje önskan ni har, varenda dag och på alla upptänkliga sätt i er existens. Vi ser avlägsnandet av varje block som ingår i denna massiva pyramid som det absolut viktigaste steget att ta för er som en ras. Ingenting kan bli gjort förrän dessa mörka lorder av makt avlägsnats från ert samhälle. De har konspirerat och smitt planer och mutat och stulit och hotat och mördat sin väg djupt in i skyttegravar och vartenda system och form av regering över hela er värld.

De har knappt lämnat en enda sten ovänd i sin jakt efter total konroll och dominans över era länder och varenda invånare i dem. De hade inte planerat att stoppa sina planer förrän alla levande människor hade gjorts till fångar. Det är så de tänker. Sådan är tankeprocessen hos dessa som idag styr och kontrollerar värld på en daglig basis. De känner inte till anständighet, för de förstår inte anständighet. De förstår inte kärlek, välgörenhet, barmhärtighet, vänlighet, förståelse eller empati. De vet inte innebörden i dessa ord. Dessa ord är främmande för dem och så är de känslomässiga uttryck som följer med dem, för de äger inte samma inre strängar som ni gör, och därför kan inte dessa noter och toner plockas upp, oavsett hur hårt man försöker lära dem musiken, för de kan inte höra musiken och de kommer aldrig att frivilligt dansa till den.

Det är bara ni, medlemmarna i den mänskliga rasen, som har öron att höra den här musiken och hjärtan att känna den med. Ni är annorlunda än de. Vi vill inte någonsin dra linjer mellan folk eller raser, världar eller galaxer, men här i er värld är det ett mycket sällsynt fall som gäller, för här i er värld är det, låt oss säga för enkelhetens skull, två distinkta typer av varelser som går omkring på er Jord. Låt oss jämföra en av dessa typer av varelser med en varelse som kan älska en annan varelse och förstå vad kärlek är och varför de älskar denna andra varelse.

Och låt oss så beskriva denna andra typ av varelse som går omkring i er värld som en varelse som inte älskar någon annan, som inte kan älska varandra, då de inte förstår vad kärlek är, för kärlek är en främmande känsla som inte existerar inom deras folk eller inom dem själva. Det är som ett främmande ord har talats till dem och detta ord studsar bort från öron som är gjorda av tenn och faller direkt ner på deras fötter.

Detta är vad som händer i er värld idag. Dessa är de två typer av varelser som, för att uttrycket det i sin enklaste form, promenerar omkring på er Jord. Varelser som kan älska och som älskar och varelser som inte kan älska och kanske aldrig kan älska om de skulle fortsätta att leva på er planet under ytterligare en miljard år. En av dessa arter måste lämna Jorden, det finns inget annat sätt för överlevnaden av båda dessa typer av varelser, för ni kan inte blanda dessa två olika varelser till ett samhälle – det skulle helt enkelt inte fungera på många olika nivåer.

Vad vi har kommit hit för att göra är att hjälpa rasen som kan och som älskar att få bort denna andra typ av varelse som vandrar mitt ibland dem. Vi är också varelser som kan älska och gör det, och ni, de varelser som äger kärlek inom era hjärtan, är våra bröder och systrar och fastän det finns många sätt som vi är förenade på så är vår starkaste koppling genom den kärlek som vi kan känna och känner för varandra. Vi skall hjälpa er att befria er värld från dem som inte kan älska, för om de tillåts fortsätta att leva bland er så kommer det en dag, och den kommer snart, när de kommer att nå den sista etappen i sin agenda för att förslava dessa som är annorlunda än dem, dessa som kan älska.

Vi tror att vi i de högre rikena har trätt in och ingripit i rätt ögonblick, och det sista ögonblicket vi känner som var möjligt innan de mörkas agenda drog ner ridån för den mänskliga rasen. Vi känner att saker och ting nu är under kontroll till vår favör, och vi kommer inte att tillåta säkerheten och välbefinnandet av ert folk att dras tillbaka till ett farligt och otryggt område. Ni har vårt ord, ordet från era bröder och systrar, att de mörkas agenda för att förslava er alla, aldrig kommer att tillåtas att fortsätta. Och vid denna tidpunkt har de många blocken som de har byggt in i sin pyramidala struktur av makt och kontroll, övergrepp och vinster, av övervakning och utpressning, avlägsnats och brutits i bitar, en efter en, dag efter dag. Vi, tillsammans med er, kommer att se till detta och att se till att de av mörkret är borttagna från Jorden och aldrig mer tillåts att återvända hit igen.

Detta är en av prioriteringarna i vårt uppdrag, och vår plan utspelas nu. Under de dagar som ligger framför oss kommer varenda fas i denna operation att bli förklarad för er, när ni kommer att fullt ut ta del i den och arbeta sida vid sida med oss när vi befriar er värld från dessa parasiter som har vållat så mycken ödeläggelse och spritt så många sjukdomar, fattigdom, förödelse och förstörelse över hela er värld. Precis som floder som orsakar att dammar brister och flödar över stränderna och slukar städer och byar över vartenda hörn på er glob. Vi, tillsammans med er, kommer att torka upp dessa flodvatten och återställa vallarna och låta era städer, era länder och ert folk än en gång trivas på bördiga jordar i er nya värld.

Hjälp oss nu att hjälpa er planet att bli av med dessa varelser som inte hör hemma här. som aldrig har tillhört Jorden, som aldrig har förtjänat rätten att vara här, som endast är här genom ett naturens misstag, genom en olyckshändelse av enorma proportioner, en olycka som har lämnat efter sig skador och efterdyningar som vi avser, med er hjälp, att rätta till och ta bort varje bevis för dess existens från vartenda hörn av er värld och genom hela er historia.

Detta är en stor satsning och vad som nu har gått in på planeringsstadiet av detta uppdrag är bortom nivån av förståelse för många av er vid den här tidpunkten. Nu finns representanter här från tusentals andra världar, hundratals galaxer, ett stort antal olika raser och varelser från många olika dimensioner. Det finns varelser här som har kommit hit för att stå till tjänst för uppdraget, för vår Skapare och för er från olika tidslinjer, och ni kan kanske bättre förstå detta som tidsresor. Det visar hur viktigt detta uppdrag bedöms vara av varelser i vartenda hörn av detta oerhört enorma Universum.

Ni, de varelser som kallas människor, är centralfigurerna i hela detta uppdrag. Det är ni som detta uppdrag inte kan lyckas utan, och det är ni som måste ta de första stegen av alla stegen i den här operationen, för ni är Maestros, och det är ni som anför och dirigerar hela vår universella orkester. Vi måste vänta på er för att vi skall stämma våra instrument innan vi kan börja spela.

Vi befinner oss i ett konstant tillstånd av väntan på att ni skall ta ert första steg innan vi kan göra första utspelet till stöd för er på så många olika sätt. Det finns många drag som vi har väntat på att ni skall göra, och det finns många drag som ni verkligen har gjort, vi vill att ni skall förstå det. Och vi vill också att ni förstår att det har gjorts framsteg stadigt sedan vi tog på oss detta enorma uppdrag. Det är nu tidpunkten när vi, återigen, väntar på att ni, folket på Jorden, tar ert nästa steg.

Vad vi väntar på är, att de som vi kallar våra Jordallierade, skall lägga in högsta växeln i sina uppdrag för att ta till fånga alla de män och kvinnor som är listade som medlemmar och medarbetare inom den kriminella Kabalen och deras underhuggare, och alla som konspirerar och har konspirerat med dem. Dessa varelser måste plockas bort från ert samhälle innan vi kan börja genomförandet av många av projekten vi anser som mycket nödvändiga för en fortsatt säker färd för många av ert folk. Det kommer utmaningar som vi ser vid horisonten för er värld och vi vill kunna vara där vid er sida när dessa utmaningar kommer i sikte. Hjälp oss att hjälpa er och vi skall göra precis det. Gör ert drag, vi väntar på er, dirigenterna, att leda oss, och vår orkester kommer att börja spela. Detta är vårt löfte till er.

Vi är er uppstigna familj inom Ashtar Command.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish