Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen - 8 maj, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen - 8 maj, 2012


För att kunna läsa informationen i överensstämmelse med hur den är tänkt, måste en kanal åsidosätta alla slumpmässigt spridda tankar och minnen och fokusera på absolut ingenting. Detta är det rätta sättet att ta emot information på från medvetna högre dimensionella källor, i motsats till att dra ut information som har varit lagrat inom bibliotek av kunskap över hela vårt Universum.

Det är många som kanaliserar information vid den här tidpunkten, och många av dem kanaliserar informationen från dessa enorma bibliotek som är belägna inom flera olika områden och i många dimensioner. Dessa individer delar sedan den här informationen med andra som om den var sänd till dem från medvetna, högre dimensionella varelser för att delas med er värld.

Så är inte fallet, då de anteckningar som har bevarats inom dessa bibliotek är avsedda att delas och läsas av er vid en tidpunkt när de kan delas med er på rätt sätt, i rätt ordning och i något slags sammanhållning, av fullt utbildade och erfarna kanaler som har skaffat sig rätt befogenhet och lärt sig rätt användande av denna enorma rikedom av information och kunskap. Vi önskar inte just nu att få se kanaler som inte har den nödvändiga erfarenheten koppla in sig till dessa bibliotek och dela med sig av delar och bitar av många olika kollektioner av anteckningar och historiska dokument.

”Allt i rättan tid”. Detta är mycket kloka ord och när det är rätt tid kommer vi att visa er hur man på rätt sätt och effektivt kan dra ut information från dessa misstag i anteckningarna och hur man bättre kan korrelera informationen och utföra nödvändiga kontroller och granskningar för att försäkra sig om att den tagits ut på rätt sätt och i rätt ordning. Varje annat sätt att dra ut informationen på kommer bara att ge felaktiga uppgifter, dokument och historiska anteckningar. Alla som inte är fullt utbildade och erfarna kan bara få informationen från dessa bibliotek på det här sättet.

Vad vi säger är att någon i er värld vid denna tid som drar ut information från dessa enorma valv av kunskap och inspelad eller antecknad information drar ut informationen på ett felaktigt sätt. De kan inte dra ut informationen på ett korrekt sätt då de inte har fått ordentlig träning för att utföra en sådan uppgift. Om en varelse inte har fått den rätta utbildningen för att utföra en viss arbetsfunktion och inte har tillräcklig erfarenhet av mekaniken i uppgiften så kan de självklart inte utföra uppgiften på rätt sätt eller med någon slags kompetens.

Idag finns i er värld många individer som drar ut den här typen av information utan rätt utbildning och erfarenhet, och därför drar de inte ut informationen på rätt sätt. Det finns också många i er värld idag som läser denna typ av information som har tagits in av dessa individer och tror på att informationen inte bara är saklig utan att den är mycket exakt. Detta kan vara en farlig process och den bidrar inte till vårt uppdrag här vid denna tid. Vad det bidrar till är motverkande och vi skulle önska just nu att göra det mycket klart hur den här informationen har tagits in och hur felaktig den kan vara.

När vi läser orden som delas med er från vissa individer som kanaliserar information på det här sättet kan vi knappt förstå vilken historisk period eller vilka historiska människor eller platser den kanalen ens talar om. Vi kämpar för att kunna sätta ihop bitarna för att försöka att adekvat förstå precis var kanalen har samlat in bitarna och delarna av information från. Informationen är så i högsta grad felaktig att vi mycket ofta inte kan spåra den tillbaka på någon nivå av exakthet för att komma fram till någon typ av slutsats varifrån informationen var tagen från. Ser ni nu vilka sorts problem som kan uppstå vid den här tiden i er värld?

Det finns kanaler som presenterar information som om den är en del av er historia här i er värld, och som påverkar er nuvarande och framtida situation på något sätt. Detta är inte på något sätt fallet, då nästan all information, utdragen från dessa bibliotek på detta sätt, är mycket felaktig och har ingen mening överhuvudtaget. Det är som om miljoner olika pusselbitar samlades ihop och sedan delades den enorma högen av bitar ut bland 1 miljon människor som började försöka bygga någon sorts bild från de få bitar som de har samlat ihop, vilket knappt räcker till en historia för att pussla ihop någon form av faktiska händelser i detta Universums historia.

Vi, Galaktiska Federationen av Ljus, talar till er vid denna tid angående den här frågan, då vi känner att det är mycket viktigt för er att förstå att när ni läser information från vissa källor som diskuterar den förflutna historien i ert Universum, att dessa sagor är ingenting annat än spridda, omaka och felaktiga bitar av information, lånade från många olika informationskällor som kan vara lagrade i många olika bibliotek över hela detta universum.

Vi ber er att inte ta denna information på allvar och läsa den som om ni läser korrekta anteckningar från Universums historia, för det gör ni inte. Ni läser en fiktiv och meningslös saga som knutits ihop med osorterade bitar av spridd information som även individuellt inte har någon mening för er utan att den större bilden sätts ihop för er.

Vi kommer att sätta ihop den större bilden för er under kommande dagar när vi kan tala till er mer personligt, ansikte mot ansikte, och kanske en dag genom att vi använder era mediaföretag. Det kommer att bli så att vi målar upp ett exakt porträtt för er av ert Universums historia. Tills den tiden kommer, vänligen använd stor urskiljning när ni läser historiska anteckningar som delas med er genom individer som har fått denna information genom det som kallas kanalisering. Detta betyder inte att vi inte vill att ni fortsätter att följa budskapen som är noggrant nedtecknade av fullt medvetna, högre dimensionella varelser och som presenteras för er genom kanaler.

Vi vill göra det helt klart att vad vi just nu säger är att ni skall bortse från sådan information som presenteras för er från kanaler som drar ut information av historien av ert Universum genom olika anteckningar som finns i olika bibliotek över hela ert Universum. Informationen som vi ger till er just nu genom vissa kanaler känner vi är en mycket viktig information för er som individer och även som ett kollektiv, och vi önskar fortsätta med att dela information med er på det här sättet.

Den information som vi delar med er är inte en information som talar om ert Universums historia, om krig, om galaktisk politik, om fördrag eller kolonier. Istället är den information som vi ger er medvetet genom vissa kanaler, en information som handlar om de nuvarande omständigheterna i er värld och om er framtid, inte om ert förflutna.

Det kommer att finnas gott om tid i framtiden att lära och studera händelserna i ert förflutna. Detta är inte tiden för det just nu, för det som betyder något är vad som sker nu. Detta är vad som är viktigt just nu och vi vill att ni fokuserar på detta, för vad som händer nu är er framtid och vi önskar att ni nu bygger en bättre framtid. En framtid som ni önskar djupt inne i er själva, för er själva och varenda levande varelse runt om er på er planet. Vad vi önskar är vad ni önskar, vi önskar det inte för någon annan och vi kommer att göra allt vi kan för att era individuella och kollektiva visioner blir en verklighet för var och en av er.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish