Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 24 mars, 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 24 mars, 2012


Var och en av er kommer at kunna uppleva precis vad ni önskar. Begränsningarna i era upplevelser här kommer att lyftas bort och ni finner outsägliga friheter att göra vad ni än önskar, så länge som ni inte kränker någon annans rättigheter. Så länge som ni följer denna regel kommer ni alla att vara fria att uppleva det liv ni alltid önskat er. Ni har alla drömmar och visioner för det liv ni skulle vilja leva, och detta kommer helt att bli möjligt för er nu, om var och en av er följer denna enkla regel: att tillåta de människor som finns runt om er att få uppleva sina liv på det sätt de önskar. Om du kan göra detta så kommer så mycket att bli möjligt för dig och alla runt om dig.

Idag är det så i er värld att så många önskar diktera livet för andra. Så många önskar att införa regler, lagar och regleringar för att effektivt styra andras liv. Detta kommer inte att tillåtas i er nya värld, och de som känner sig tvingade att kontrollera andras liv på något sätt hör inte hemma i er nya värld och måste antingen ändra sitt sätt eller hitta en annan plats som är lämpligare för dem. Detta kan och kommer att arrangeras då det finns många platser i Universum för själar att uppleva livet som mer exakt matchar deras vibrationsnivå. Här kommer din nya värld att vara en plats av otaliga friheter, eftersom detta är din nya högre dimensionella färdplan. Var och en av er kommer att vara fria att följa er egen väg, ohejdad av några andra som önskar att du gör vad de önskar.

Gör ert bästa för att alltid hålla denna regel i sinnet. Idag har ni otaliga lagar, regler, regleringar och riktlinjer som styr ert tal, era handlingar, er vilja, era karriärer, ert sociala liv och även era sexuella uttryckssätt. Alla dessa regler kan brytas ner till en, och det är att inte kränka den fria viljans val hos någon annan. Genom att kombinera alla dessa lagar till en enda kommer det att bli mycket lättare än ni tror så snart er nya värld är född och ni förstår bättre vad er nya upplevelse kommer att vara. Bli inte alldeles vimsig idag för att försöka räkna ut hur detta kommer att fungera utan lita bara på vetskapen om att det finns oräkneliga andra världar som har utvecklats förbi ert nuvarande tillstånd, och att alla dessa världar följer denna enda enkla regel och har gått vidare till att blomstra i hög grad, precis på samma sätt som er värld kommer att gå vidare och blomstra i hög grad.

Det har funnits så mycket som förnekats er här i denna 3D-värld, och det har allt varit för att ni skall kunna växa, utbilda er och för er andliga utveckling. Många av er visar att ni har skördat frukterna av dessa lektioner och ni är nu redo att njuta av frukterna av ert arbete och avancera till en ny civilisation med nya utmaningar och nya äventyr. Denna värld blomstrar runt om er alla, även om det ibland är svårt för er att uppfatta det. Från vårt perspektiv så ser vi er nya värld enbart i ljuset av kärlek och en högre förståelse, och det kommer inte att dröja länge nu innan det är dags för er alla att gå ombord på er nya resa och sätta ner foten på den bördiga jorden på er nya Jord.

Du kommer att andas frisk luft för första gången på många, långa år, inte längre besudlad av föroreningarna från er tredjedimensionella industri. Du kommer att kunna dricka vatten som är rent direkt från källan och som vederkvicker dig med vitalitet. Ljuden du kommer att höra kommer att vara naturens ljud, inte ljuden från era industrimaskiner som matar ut ännu mer pengar för de få som knappast behöver dem. Era grödor kommer att vara rikliga och de är hälsosamma, de behöver inga kemikalier eller bekämpningsmedel för sin tillväxt.

Ni kommer att ha hjälp av nya tekniker för att hjälpa er att hålla er planet i det här perfekta skicket, och ni kommer att vara ordentligt utbildade i hur man upprätthåller en perfekt, harmonisk balans för alla de ekosystem som finns runt om på er planet. Ni kommer att utbildas i hur man övervakar alla aspekter av er nya värld, av era jordar, era hav och era floder, era högländer och er atmosfär. Aldrig mer kommer er planet att bli den förorenade ödemark som så stor del av den blivit idag.

Tillsammans kommer vi att delta i många projekt för att rena dessa delar av er planet som har lidit i händerna på de giriga och samvetslösa. Hon kommer att återställas till sin ursprungliga skönhet och kondition, och så snart vårt uppdrag är slutfört blir det upp till er, människorna på denna planet, att hålla henne på det sättet. Om ni behandlar henne rätt kommer hon att behandla er rätt. Detta är det sätt som det är, och det är sättet det alltid har varit på.

Moder Jord kommer inte att behöva rena sig själv om ni inte ger henne en anledning till det. Håll detta i minnet för alltid, då detta är någonting som många av er inte förstår idag. Denna vetenskap kommer att bli fullt förklarad för er när tiden är inne, och vi önskar att denna kunskap blir förstådd av allesammans runt om i er värld, då det är oerhört viktigt för ert välbefinnande såväl som för er moderplanets.

Det finns många vetenskaper och nya förståelser som vi vill dela med er när vi kan börja med att öppet interagera med er. Det finns så många världar som vill dela med sig till er vad de har lärt sig och de ber inte om någonting i gengäld. Ni ombeds att ta denna kunskap och tillämpa den på er nya värld för att åstadkomma förbättringar för hela er civilisation. En dag i framtiden kommer ni att få möjligheten att dela med er vad ni har lärt er med andra blomstrande världar som kan dra nytta av er visdom och er villighet att dela med er.

Det är så som detta Universum fungerar, där så många världar kommer till hjälp för andra och erbjuder vad de har, antingen det är kunskap eller resurser. Er värld har så mycket som ni kan dela med andra som skulle uppskatta mycket de gåvor ni ger. Och dessa gåvor är inte bara resurser utan också visdomen som ni alla har förvärvat genom era många livstider genom det fysiska. Många världar kan gynnas så mycket från vad ni har lärt er här och de kommer att vara ivriga att lyssna till er historia och de lärdomar ni fått under alla era år med umbäranden och kamp.

Ni måste förstå att inte många världar har upplevt den typen av historia som ni har gjort här, där så mycket har hänt på så många nivåer genom så många år. De lektioner som utvecklades för den här planeten var noggrant utformade och genomfördes för att ge er alla möjligheter av en sådan omfattande och avancerad utbildning. Det är därför er planet har en så rik tradition och en sådan rik historia, och varför så mycket har framkommit här som är ovärderligt för detta Universum då så många världar kommer att blomstra från de gåvor som ni kan erbjuda dem.

Ni kommer att få möjligheten att dela era gåvor under de närmaste dagarna och vi uppmuntrar er att göra detta. Precis som i er värld, där en gynnas när alla de andra gynnas, så gäller samma princip för hela detta Universum där en värld kommer att blomstra när alla andra världar blomstrar. Ni kommer att få erfara denna lag på en universell nivå. Det finns så mycket som ni kommer att få lära er och uppleva under dagarna framför er, och vi ser fram emot att få dela med er alla den kombinerade visdomen från världarna som utgör den Galaktiska Federationen av Ljus.

Vetenskap, teknik, konst och litteratur från så många världar genom hela Universum kommer att delas med er under de kommande dagarna. Era nya bibliotek kommer att vara palats, utformade som mötes- och samlingsplatser för delande av gåvor från folk i oräkneliga galaxer. Dessa bibliotek är vackra byggnader med korridorer och rum som sprider ut sig och är kantade med böcker och verktyg för högre utbildning. De kommer att byggas över hela er nya värld, och varenda varelse på er planet kommer att ha fri och lätt tillgång till alla dessa Mecka för högre utbildning. Det kommer att finnas en sektion för att hedra ert folk och den här planetens historia, och varelser från hela Universum kommer att samlas där och läsa orden om er historia och vad ni alla har gått igenom för att vara där ni står idag.

Er historia kommer att överraska även de av er som har genomlevt den, då praktiskt taget alla av era tidigare erfarenheter här inte är inom räckhåll för er idag. Men med tiden kommer ni att kunna få tillgång till anteckningarna om alla era inkarnationer här och den sanna historien om er planet. Ni är så mycket mer än ni kan inse just nu och så mycket har gjorts för att göra er till de personer ni är idag. Ni kommer alla att ha möjligheten att se den större bilden och förstå bättre varför det har varit nödvändigt för er att undergå sådana lektioner och uthärda sådana umbäranden under hela er resa. Ni kommer att kunna spåra er historia medan ni kartlägger er utveckling och se och förstå tydligt krökarna och vändningarna på hela er väg genom existensen.

Er historia är en fantastisk berättelse och var och en av er borde vara stolta över er själva för hur långt ni har kommit och hur mycket ni har växt. Det är därför ni har rest här i 3D, och ni bestämde det för så många livstider sedan och hade den här dagen i åtanke, då visste ni att en dag skulle ni på något sätt nå fram till den här punkten – och det har ni sannerligen gjort också. Detta är er stund, var och en av er, och vi önskar att ni njuter av den till fullo för ni har förtjänat rätten att vara här och allt som ni har arbetat så hårt för kommer nu att bli ert.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanal: Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish