Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Att lysa upp framtidens kurs. 11 juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Att lysa upp framtidens kurs. 11 juni, 2012


Hur ofta har du gått till sängs på kvällen och tänkt: ”Hur långt från medelåldern är jag?” Vad vi skulle vilja se mer av att ni tänker på när ni går till sängs är: ”Hur nära är jag till att bli ung igen, till att äga en ungdomlig kropp i funktion, form och utseende?” Detta är den typ av tänkesätt som vi skulle föredra att ni har, då en mer positiv syn kommer att ge bättre möjligheter att njuta av era liv, bättre än vad negativa perspektiv och synsätt ger er.

Sättet du tänker på är ofta sättet som du känner på, och sättet du känner på lägger spåren för den väg du kommer att färdas på längre fram. Det är så det fungerar här i detta Universum, där dina tankar, känslor, drömmar, perspektiv och åskådning alla är delar av framtiden du skapar för dig själv. Försök att alltid komma ihåg detta under dina dagar, för det är inte bara just denna dag som du upplever utan det är många fler dagar framöver som kommer att ge dig en liknande upplevelse, om du inte överväger och ändrar din framtida kurs genom att medvetet skapa den och fokusera på mer positiva, glädjerika och givande upplevelser som du önskar för dig själv.

Sök igenom dina filer som är lagrade inom ditt sinne och ditt hjärta och välj för dig själv mer glädjerika och lyckliga upplevelser att tänka på, istället för att hysa minnen av misslyckanden eller missnöje och upplevelser som du inte vill leva dig igenom igen. Vi har märkt att många av er hyser sådan bitterhet för några av era tidigare erfarenheter, och vill påminna dig om att alla dessa erfarenheter var för mycket goda skäl och alla var designade för att låta dig bli den lärda varelse som du är idag.

Vi säger till er att, istället för att se tillbaka i besvikelse och ånger, hellre tänka på den sorts människa du skulle vara idag utan dessa upplevelser. Skulle du fortfarande göra samma misstag idag om du inte hade lärt dig från dessa upplevelser igår? Med all sannolikhet skulle du det, och du skulle fortfarande göra dessa misstag och val idag och i morgon, när du går vidare framåt på din resa.

I vetskap om att du har gjort dåliga val i det förflutna och har lidit av konsekvenserna av dessa val, så är du nu fri att gå vidare på din färd utan dessa hinder som visar sig själva för dig genom dina val. Försök att se detta som så befriande, för det är det verkligen, då ingen behöver lära sig samma läxa två gånger, om de har lärt sig från dessa erfarenheter första gången, och om du ser tillbaka och ångrar några av de val du gjorde, då min kära, har du redan lärt dig läxan och du kommer inte att behöva lära den igen. Detta borde komma som goda nyheter för de av er som lever med sådan ånger för tidigare gjorda val och de erfarenheter som de lett till, när ni nu vet att ni inte kommer att göra samma val omigen.

Försök att se på det på det här sättet, i en mer positiv dager, för att fördjupa sig i ångrande kommer bara att leda till omständigheter som kommer att ge dig mer av de känslor du sänder ut till Universum som en sten i en stilla damm. Du kommer att få liknande upplevelser som du ber om att få uppleva. Förstår ni detta? Detta är grundläggande och mycket viktigt, både andligt och vetenskapligt. Var och en av er måste fullt förstå detta och lagra det i förgrunden i ert medvetande under varje ögonblick under varenda dag, då dessa ögonblick skapar era framtida upplevelser. Och det är viktigt att hålla detta i minnet och mer medvetet skapa de erfarenheter och upplevelser ni önskar att leva er igenom. (Se Lagen om Attraktion, 30/11 2011 av Ärkeängeln Metatron, övers. anm.).

Om ni ser tillbaka så har det inte funnits någon upplevelse för er som var så negativ att den förstörde er, för detta är fullkomligt omöjligt. Ingenting kan förstöra dig, Ingenting kan orsaka stor skada för den varelse som du verkligen är, och ingen av dina upplevelser har ens kommit i närheten av detta. I de större tingens ordning har dessa erfarenheter, som du kände att du behövde för ditt växande och din expansion som en evig, andlig varelse av ljus, bara tjänat till att göra dig starkare och visare, mer lärd och mer erfaren, och vad du får ut av detta är långt mer än vad du lägger ner i det, eller någonsin har lagt ned på detta.

Försök att alltid minnas detta och se på varje upplevelse du har haft, oavsett hur negativ, nedslående eller dålig den verkar vara för dig nu, som en underbar möjlighet för dig att ha lärt dig något, och som du har använt till att stärka din ande och din vilja, för det är sannerligen precis det som dessa erfarenheter i det förflutna har gjort. De har hjälpt dig att designa och skapa en kraftfull, klok och kunnig, evig varelse av stor kärlek, medkänsla och erfarenhet. Utan dessa upplevelser i det förflutna som du kanske ser som negativa, kunde du inte ha blivit den varelse du är idag och äga sådan rikedom av gåvor och talanger.

Ibland kan du påminna dig själv om detta genom att fråga dig själv ”Vad är viktigast för mig? Att ha levat utan dessa upplevelser som jag kanske ser på ibland som negativa, eller bli den varelse som jag möjligen kan bli genom att nå min högsta och sannaste potential?” Fråga dig själv detta nästa gång du tittar tillbaka i besvikelse eller ånger för en episod du har upplevt, och besvara denna fråga ärligt till dig själv. Vi tycker nog att det kan vara allt du behöver för att se alla dina förflutna upplevelser, oavsett hur de blev, genom ljusare ögon och mer positiv syn. Och detta är nyckeln till att skapa upplevelser för dig själv som du en dag kommer att se tillbaka på med glädje och varm hågkomst.

Tack så mycket för er tid idag. Vi har njutit av vår konversation med er och vi ser fram emot att få tala med er igen inom kort. Vi älskar er, och vi har alltid er, kära ni, i sinnet och hjärtat, vid alla tidpunkter.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish