Followers

Google+ Followers

Friday, 24 August 2012

Greg Giles 22 augusti 2012 Meddelande från Ashtar CommandGreg Giles 22 augusti 2012
Meddelande från Ashtar Command


Militär nedrustning!

Glittrande som en pärla i sanden på den soldränkta stranden ligger din nya värld, född ur munnen på ett ostron som gav näring till din värld genom kärlek och genom önskan om ett bättre liv och ett bättre hem för er alla. Vi har följt era framsteg under många, långa eoner av tid, och vi vill tala om att ni har kommit så långt att när ni får veta mer om detaljerna i detta så kommer det att bli en oerhörd och härlig överraskning för många av er. Inte så många av er är ”nykomlingar” på den här scenen. Så många av er har varit på den här resan under så lång tid att ni totalt glömt era rötter, era förfäder, er historia, er familj, era vänner, era karriärer och ert syfte med att vara här. Och det är därför det är så svårt för en del av er att kunna acceptera sanningen om oss, och om vad det är som nu sker här i er värld.

Inte alla av er kommer att lätt kunna acceptera informationen om oss. Det är så det kommer att bli, det finns ingenting som kan ändra detta. En del av er som får lära er om oss de kommande dagarna hör om oss för första gången, i varje fall i den här livstiden. Det kommer att finnas några bland er som får en lätt chock, i en del fall en allvarlig chock och en mental trötthet. Trötthet därför att sinnet är som en muskel, och när sinnet får arbeta utanför sina gränser kan det bli skadat eller uttröttat, precis som musklerna i era kroppar. De människorna kommer att behöva vård, de kommer att behöva kärlek och rehabilitering, de kommer att behöva den service som ni kan ge till dem. Det är så här det fungerar.

Vi, de varelser som bebor detta Universum, ser efter och tar hand om varandra. Vi lämnar inte andra i misär, fattigdom, med skador eller med dålig hälsa, mental eller fysisk eller känslomässig. Vi lämnar inte andra hungriga eller i kyla, vi lämnar ingen ensam om det inte är det de önskar. Detta är några av skälen till varför vi är här i er värld vid den här tiden. Det finns de bland er som går hungriga, som fryser, som lider av enorm hetta, de som sover på gatorna eller i obygden för att de inte hittar något skydd och inte får hjälp från sina bröder och systrar. Detta kommer nu att förändras. Vi är här med mer än bara gåvor med syftet att underhålla och göra livet lättare för en del av er som redan har funnit sätt att höja livet åtminstone till en viss nivå av bekvämlighet. Vi är här för att helt och hållet utrota misär, smärta och sorg i vartenda hörn av er värld.

Vi kom inte hit för att ösa våra gåvor över några få av er, för så handlar vi inte. Detta är inte vårt syfte och det är inte vår avsikt. Vi avser att helt och fullt dela våra gåvor, våra teknologier, våra verktyg, vår visdom, vår förståelse för er och vår vägledning till er med varenda själ som accepterar våra erbjudanden och våra gåvor i varje hörn av hela er planet. Det kommer inte att finnas en enda själ som inte erbjuds dessa gåvor. Inte heller kommer det att finnas någon som måste arbeta med oss eller göra någonting de inte önskar att göra för att bli mottagare av dessa gåvor.

Det finns vissa gåvor som ges till dem som går den extra milen för att hjälpa sina medmänniskor, för att förbättra sina samhällen, att stärka systemen som vårdar och tar hand om sin planet – detta är sant. Det finns alltid förmåner och extra bonus för dem som ägnar sig åt saker och ger extra stor ansträngning som kanske inte andra är så intresserade av. Så vi vill göra klart att inte alla gåvor kommer att delas med alla människor, men det har ingenting att göra med vilka dessa personer är, var de lever, deras ras eller nationalitet, hudfärg eller vilket språk de talar och så vidare. Alla gåvor kommer att åtminstone göras tillgängliga för varje människa i er värld.

Inte alla människor i varje värld vi besöker väljer att de önskar acceptera vår hjälp. Det vill vi också klargöra för er. Det finns alltid ett visst antal som skyr oss, som inte kan på något sätt lita på oss, som tror att vi har baktankar, egna önskningar och agendor. Vi har inte det. Vi vill också att ni skall veta, som vi sagt många gånger förut, att vår motivering är kärlek. Det är kärlek och service till vår Skapare, som ju också är er Skapare. Det är därför vi är en familj. Vi har samma mor och far, så hur kan vi då inte vara bröder och systrar? För det är det vi är, och vi är nu här för en lång och förväntansfull återförening.

En återförening som kommer att ge er värld möjligheter så stora att hela er struktur och hela landskapet på er planet kan förändras för alltid. Ändras, förbättras, bli mer avancerat, rent, vackert och säkert, och som med ständig ansträngning, uppmärksamhet, kärlek, omsorg och omvårdnad, planering, avsikt och handling kan finnas för evigt för er alla.

Detta är vad vi, Ashtar Command, erbjuder er i form av gåvor och extra förmåner för de av er som ägnar er tid åt att arbeta för att förtjäna dessa extra fördelar. Ni skall inte arbeta ”för” oss. Med andra ord, er värld kommer inte att ge förmåner till vår organisation så att säga, då vi inte kom hit för att rekrytera någon för att vi behöver stärka vår arbetskraft för att underhålla vår organisation. Vi vill göra detta helt klart, vi kom inte hit för att vi behöver nya medlemmar. Så är inte fallet alls. Vi har kommit hit för att erbjuda er möjligheter att arbeta med oss, att förbättra era liv och förbättra livet för andra i er värld. Allt det arbete som ni kommer att göra är till förmån för er, för ert folk och för er planet.

Några av er tror felaktigt att ni skall hjälpa till på våra skepp, men så är inte fallet och det kommer aldrig att bli så. Vi skulle uppskatta om ni som sprider sådan desinformation ville sluta med det. Vi hedrar och respektera era synpunkter liksom allas i detta Universum, men det är en skillnad mellan att sprida lögner och desinformation om andra. Det finns lagar även i ert samhälle mot användande av förtal mot andra, eller hur?

I de högre rikena har vi inga lagar som gäller för något sådant, då det nästan aldrig förekommer ett sådant problem. Ibland finns det meningsskiljaktigheter. Som ni förstår är det inte alla som, oavsett var de existerar någonstans, kommer att ses öga mot öga. Det kommer alltid att vara skillnader i perspektiv och åsikter. Detta kan inte undvikas och det är faktiskt något vi värnar om, då det annars skulle bli ett ganska alldagligt Universum utan utmaningar om alla skulle ha identiska åsikter om allt, inte sant?
Så det finns alltid åtminstone några meningsskiljaktigheter på någon nivå. Skillnaden inom de högre världarna och de lägre är hur vi väljer att övervinna dessa små skillnader.

I er värld är det så, åtminstone i vissa fall, att de som har en avvikande åsikt väljer att gå i krig med varandra. Detta är det absolut värsta och mest improduktiva valet att lösa tvister på. Håller ni inte med om detta? Men detta är precis vad många av era länder, och även medlemmar i samma länder, väljer att lösa enkla meningsskiljaktigheter och åsikter på. Detta kommer inte längre att tillåtas i er värld, om vi skall fortsätta med att dela våra gåvor med er.

Om det finns några bland er som fortsätter att välja krig, blodsutgjutelse, förstörelse och misär som ett sätt att lösa meningsskiljaktigheter och tvister på, då tvingas vi välja att ta bort dem från er värld, antingen dessa individer eller de verktyg och tekniker vi avser att dela med er, och sedan ta bort oss själva från er värld och låta ert folk gå vidare på det sätt som passar dem och som de väljer. Vi önskar verkligen inte att detta någonsin kommer att bli fallet.

Vi ber, och kommer att fortsätta att be, att alla militärer i er värld skall avgå och återvända till sina egna länder. Vi kommer att kräva total och fullständig nedrustning av alla era militära styrkor i varje hörn av er värld, för varför skulle de behövas om vi nu kommer att lösa alla tvister i vänskap, ärlighet, rättvist och utan våld? Militärer kommer aldrig att behövas för att skydda några gränser, då inga människor kommer att tillåtas invadera, erövra eller ockupera andra människors länder.

Alla gränser kommer en dag i framtiden att vara ganska meningslösa för det kommer inte att finnas något som ett folk äger som inte alla äger, och detta inkluderar också en väderlek som är lämplig för bebyggelse. Nu finns många i er värld som lider under dåliga väderförhållanden som inte är lämpliga för grödor att växa i. Vi kommer också att hjälpa er att förändra allt detta, och varelser över hela er värld skall kunna leva i bekvämlighet och kunna odla grödor och ha sin egen vattenförsörjning.

Detta är ett av de projekt som vi har schemalagt för er och vi kommer att vid lämplig tidpunkt be frivilliga bland er som önskar delta i dessa väder- och jordbruksprojekt. Som vi sagt tidigare så har vi många projekt som väntar för er värld och det kommer att bli många möjligheter för dem som är intresserade av att hjälpa till för att restaurera er värld till den perfekta plats att leva på som den brukade vara under en tid i ert avlägsna förflutna. Vi önskar återställa er värld till den där perfekta tidsepoken och med er hjälp avser vi att göra precis det.

Vi är era vänner och er familj som har återvänt för att hjälpa er komma tillbaka till en värld som är som den brukade vara. Vi är Ashtar Command, och vi tackar er alla för er tid med oss idag. Vi kommer att talas vid igen mycket snart och till dess, frid, glädje, frihet, välstånd och överflöd till er alla.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.
As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

Wednesday, 22 August 2012

Greg Giles 20 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 20 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusKartlägg din kurs!

Vi ser hur ni protesterar på gatorna och vi förstår att ni vill ha storskalig förändring och ni vill ha det nu. Vi är här för att hjälpa er med att göra förändringarna som ni ber om och som ni gör klart att det är vad ni önskar för er själva och era familjer. Vi gör allting som vi tillåts göra och försummar inte våra plikter på något sätt. De av er som ser oss som antingen lata eller fega, eller för pacifistiska, eller apatiska, kallsinniga och att vi inte bryr oss om, förstår inte klart vem vi är. Vi är ni! Vi är er familj, vi är era vänner. Detta är ingen metafor. Det är vem vi är. Det är upp till var och en av er att själva bestämma vad dessa beskrivningar betyder för er.

När ni hör oss säga att vi är era familjer, vad kommer ni då att tänka på? Tänker ni att vi talar mer metaforiskt då vi alla delar detta enorma Universum, och därför kan betrakta oss själva som familj, eller får ni en annan idé och bild inom er? Är det någon av er där ute som, när ni hör oss säga att vi är familj, tänker för ett ögonblick att vi menar att en del av er faktiskt har föräldrar här inom de högre rikena, bokstavligen bröder och systrar, kanske även barn, söner och döttrar? Om någon av er föreställer sig detta när vi säger till er att vi är er familj så kan vi tala om för er att, på sätt och vis, ni har alldeles rätt.

Det finns de bland er som bokstavligen talat har en kärnfamilj här, en familj i de högre rikena. Du har en mamma som födde dig, även om även om den födseln kanske är annorlunda än den fysiska födelsen som ni upplever i den tredimensionella världen. Det finns de bland er som därför har en far också. Ja, det har ni! Ni har en mamma och en pappa och de är här, kanske en del i vår organisation, kanske de är de som ibland delar meddelanden med er.

När du kallar oss bedragare, barbarer och lögnare, inkräktare och erövrare så kallar du, i vissa fall, din egen familj dessa förfärliga epitet. Vi önskar bara att du kommer ihåg detta, att när vi säger att vi är ni så menar vi det. Vi är ni och ni är vi. I vissa fall har några av er högre jag som i själva verket är du. Det är ditt högre, framtida jag. Detta är inte ett talesätt. Detta är inte bara en metafor. Några av er är faktiskt här med oss som medlemmar av Galaktiska Federationen av Ljus. Det är versionen av dig, din högre, mer utvecklade, mer erfarna, lärda och visa själ som du är!

När vissa av er stiger upp till dessa, de högre rikena, inom en mycket nära framtid, så kommer du att sammansmälta med ditt högre jag som redan är här, för tiden är inte linjär utan mer cirkulär på ett sätt, den är mer sömlös och existerar inte i en rak linje där det finns en markör i det förflutnas väg, för det nuvarande och framtiden som du kan navigera i en rak linje direkt. Istället kan tiden mer förklaras som en enorm pool och du kan simma upp eller ner eller från sida till sida eller i vilken riktning du själv önskar ta.

Detta är mer vad tiden liknar, linjär eller inte, du kan fortfarande bege dig bakåt i tiden eller framåt in till framtida uttryck av tid. Du kan även ”pausa” den, om du vill det, för en stund och så återgå, ge ny energi, fokusera igen och återställa din kurs till vart det är du önskar att segla vidare på din ”framtida” resa, för återigen så måste ordet framtid användas ganska löst, sett från vårt perspektiv, dock inte från ert perspektiv.

Från ert perspektiv kan ni använda termen ”framtida” mycket säkert, för det är framtiden som ni har friskt satt kursen mot. Ni kan hålla detta i åtanke, att ni alla är på väg mot er framtid, och för många av er är den precis här med oss som medlemmar av samma organisation som idag några av er har gett en örfil, förbannat, förminskat, argumenterat med, fördömt och spritt vilda lögner, osanningar och desinformation om.

Detta får oss att fundera över vilken typ av själ trycker ner en organisation som de kommer att bli en del av en dag. Vi har kommit fram till svaret på detta, och vi säger att denna själ är förvirrad. Denna själ är vid den här tidpunkten förlorad och rädd, denna själ vet inte vart han skall vända sig, vem han kan lita på, vad som kan kallas fakta, fiktion, sanning eller lögn, verklighet eller illusion. Vi förstår detta. Vi förstår hur förlorad en själ kan bli på den här långa resan. Vi vill dock säga till er att ni är så väldigt nära slutet på er resa, det framgångsrika slutförandet av er långa, mödosamma och otroligt fascinerande resa, och vi ber er att inte tappa siktet nu, tappa inte ert fokus utan håll reda på kompassens punkt och var säker på att nålen alltid pekar på ljuset, kärleken, sanningen, på förståelse och tolerans, vänlighet och vänskap och samarbete. Ge inte upp nu och gå in i de virvlande vindarna runt om er och låt ert skepp förlora kursen och er kompass snurra runt som visarna på en klocka som sänder er in i alla typer av riktningar som för er överallt utom dit där ni egentligen vill vara.

Vi ser att en del av er förlorar riktningen och vi kan inte tala om för dig vart det är du är på väg, för bara du själv vet djupt inom dig vad du tänker och känner och vart dessa tankar kommer att ta dig genom dina kreativa krafter för manifestation och val. Vi ber dig att välja dina tankar noggrant, så även dina ord och dina handlingar, för du tar en kompass och kartlägger en kurs på en karta och överräcker den till din navigatör och säger: ”Detta är vår destination, håll fast vid den här kursen. Full fart framåt!” Detta är vad du gör med varenda tanke under varenda dag, vi önskar bara att du skall förstå detta för vi hedrar och respekterar valen du kommer att göra. Men vi måste göra klart för dig vad det är som några av er väljer och det är inte den satta kursen som kommer att föra dig till vår hamn. Vi vill vara tydliga med detta och råder er att om det är vår hamn ni söker skydd i från stormen, då måste några av er lägga om kursen, för ni är på väg in i djupare och stormigare vatten.

Det är allt vi har för er idag, våra vänner och vår familj, och vi ber er vara vaksamma, medvetna och uppmärksamma på vart ni är på väg. Fundera lite över vart era nuvarande attityder, uppförande, ord och handlingar mot andra kommer att föra er. Kommer de att föra dig hit, till de högre världarna, en plats som finns bara för dig genom att lära och förtjäna den och inte genom att du önskar det? Har vi förklarat detta tillräckligt, att din rätt att existera i de högre rikena av detta Universum är en rätt som man förtjänar? Du ges inte den rätten förrän du når en viss platå, en viss grad inom din varelse, och det finns de bland er som klart visar att ni inte har nått denna platå och därför inte kommer att få gåvan av nycklarna till vår entré.

Detta är hur det måste vara. Detta är sättet som det alltid har varit på och alltid kommer att vara. Om det inte kommer en dag när er Skapare ändrar den här lagen. Och vi ser inte att han ändrar denna lag någon gång snart för de av er som inte idag visar er värdighet att existera inom de högre rikena. Vi kan inte se detta, för detta skulle aldrig vara rättvist för resten av er som har förtjänat er rätt att vara här genom er kärlek, er tolerans, er förståelse, er vänlighet och generositet och ert stöd för varandra. För detta är egenskaperna i vår värld här inom de högre rikena, och tills en själ visar att han eller hon har nått förståelse för dessa och respekterar dem, hedrar dem och praktiserar dem och de blir en del av personligheten, själva kärnan, deras liv, då måste denna själ fortsätta sin skolning inom de lägre dimensionera tills den dag då han eller hon bemästrar dessa dygder.

Vi är de av er som har bemästrat dessa dygder. Vi är era vänner och er familj inom Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.
As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

Greg Giles 19 augusti 2012 Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 19 augusti 2012
Galaktiska Federationen av Ljus“Den ultimata filmkvällen”

Det arbete som utförs av de som är av ljuset är stävjandet av så mycket negativitet och att må så dåligt i er värld. Dessa som medvetet arbetar för ljuset, för det goda, för frihet, för välstånd, fred, kärlek, för globalt och universellt samarbete och de som kanske utan att veta om det arbetar för ljuset. Men de spelar också en viktig roll i det hela och för gryningen av er nya tidsålder av ljus. Inte alla av er skulle betraktas som Ljusarbetare, för alla av er har inte kommit hit av samma skäl och från samma platser. Det finns många av er här, och nästan lika många olika skäl till att ni är här vid den här tiden.

Inte alla spelar för samma team och har samma mål i tankarna, samma framtid i åtanke för er nya värld. Några som är här är det av orsaker som inte rör något av detta, och därför borde lämnas ensamma, lämnas till sin egen verklighet, för det är inte vår rättighet, uppgift eller ansvar att komma till dem och dra ut dem från gränserna i deras verklighet. Det är deras dröm, lika mycket som du lever och upplever din dröm. Låt dem vara. Låt dem få leva på det sätt de planerat för sig själva, för de har andra läxor att lära, det är olika resultat som de önskar uppnå genom allt detta. Det vore inte rätt att hämma dem på något sätt från att uppnå sina mål, sina egna destinationer, precis som det inte skulle vara rätt av någon att inte tillåta dig att nå dina mål och din destination.

Vi hoppas att ni kan förstå detta, och även om det är nära vänner och familj som du önskar väcka för att de skall följa dig på din resa som du tycker är så uppfriskande, upplivande, spännande och viktig, kom ihåg att bara för att de är dina älskade så betyder inte det att de är på samma resa som du är. Många av er kommer att lära sig under de kommande dagarna att inte alla kommer till samma plats efter att ridån går ner för denna fantastiska föreställning. Allt detta kommer att bli tydligare för er så snart ni återfår er syn på ett större perspektiv.

Just nu är det som om ni är på insidan av en flaska och försöker att läsa etiketten på utsidan. Det är omöjligt, och för oss att förklara för er vad det står på etiketten på utsidan av den flaskan skulle inte vara rättvist mot er på många sätt. Det skulle förkorta resan och det skulle göra er resa mindre givande och mindre viktig. Det skulle också minska så mycket av det ni vinner och uppnår här och vi vill inte göra det, för vi är inte här för att ta bort någon del av detta för er, vi är här för att förbättra för er, och det är vad vi har föresatt oss att göra varje dag.

Låt oss fortsätta med att förbättra din resa genom att du delar med dig av dina känslor så ofta du kan genom dina kommentarer under våra meddelanden. När du delar med oss dina inre känslor, dina frågor, dina åsikter och dina utsikter så kan vi mer adekvat gissa vad det är du önskar för dig själv. Sedan kan vi samlas tillsammans i våra stora möteshallar och diskutera mellan oss hur vi bäst kan leverera det som ni alla klargör att ni önskar få uppleva. Förstår ni nu varför vi så gärna vill att ni delar med er av era synpunkter under våra meddelanden? Vi agerar på vad ni säger. Vi besvarar era samtal, era önskemål och era tankar på det här sättet. Vi är här för att tjäna och detta är hur vi utför den uppgiften.

Vi läser inte era tankar, vi säger detta igen för dem av er som tror att ni inte kan, eller att det inte är nödvändigt för er, att öppet dela era tankar med oss genom kommentarfälten under våra budskap. Vi säger att vi inte vet vad ni vill och önskar uppleva om ni inte delar med er av era åsikter genom Internet. Det är så som överenskommelsen var, att vi skulle kommunicera med er på bl a det sättet.

Båda parter, vi och de av er som skulle färdas här på den här resan, kom till den slutsatsen att detta var det absolut lämpligaste, mest effektiva och det lättaste sättet att kommunicera på – och är det inte det? Ni behöver inte bekymra er om att få telepatiska förmågor eller att skärpa era telepatiska skickligheter. Ni behöver inte bry er om om ni missade eller missar våra telepatiska kommunikationer till er, för vi läser helt enkelt era ord och ni kan vara säkra på att vi agerar på dem. Det är inte mer komplicerat än så.

För dem som tror att vi inte har någon teknisk kompetens som skulle tillåta oss att få tillgång till ert Internet från våra dimensioner vill vi säga att vi har teknisk kapacitet som kommer att ses som, även av 2000-talets människor, magi, som mirakel. Och att hämta information från ert Internet, vilket har trådlös kapacitet även i er tredimensionella värld, är, för att mynta en fras, en barnlek. Och att någon kan tro att vi inte har kunnat bemästra denna förmåga för att övervaka ert Internet kan vi bara säga en sak: vad leder er till denna slutsats?

Ser ni inte våra skepp på himlen, flerdimensionella till naturen, ofta av oerhörd storlek och bländande hastighet som kan cirkla runt er glob på minuter och försvinna från er verklighet efter behag? Ni ser detta. Vi vet att många av er gör det. Det finns lika många av er som gör det som inte gör det, och vi kan säga att vi är förvånade över att det skulle finnas de bland er som skulle kunna tro att en uppgift så minimal och enkel som att komma in på ert Internet skulle vara bortom vår förmåga och fantasi!

Vi har tekniska prestationsverktyg som skulle ta andan ur er i vissa fall, och vi är så ivriga för att få visa er och även dela med er några av dessa tekniker. Många av dessa tekniker har utformats av varelser från världar över hela detta Universum för ett syfte, och endast ett syfte, och det syftet är inget krig, ingen erövring, inte för förstörelse och inte för att skydda gränser eller framkalla rädsla, utan för att bättre tjäna de varelser som kallar detta Universum sitt hem.

Dessa teknologier planerades, utformades, konstruerades och levererades för att lätta bördorna för vad varelser måste göra för att överleva, för att blomstra och för att bättre kunna njuta av och utforska sitt Universum. Med tanke på detta, att vi tillbringar så mycket tid, ansträngning, energi och fokus på att uppfinna tekniker för dessa syften, kan ni föreställa er vad det är vi har kommit fram till för att förbättra liven, underlätta dem och för att göra livet mer glädjefyllt för varelser över hela detta Universum?

Vi har ”leksaker”, om ni vill kalla dem så, som kommer att göra er förtjusta, som kommer att stimulera era sinnen, era hjärtan och era liv, och vi är så upprymda över att få dela dessa med er. En del av våra tekniker har utformats och genomförts enbart för nöjes skull, för njutning och spänning. En del av dem handlar om underhållning och vår underhållning är något annorlunda än er underhållning. Vi lägger inte alltför stor vikt vid filmskapande och filmtittande för det finns större aktiviteter med deltagande som vi ägnar oss åt, vilket betyder: varför sitta i en teater och titta på en film av t ex striderna i kriget år 1812 eller en film om historien av ert romerska imperium när man kan fysiskt och bokstavligt besöka den perioden och leva den själv, precis som om man hoppade rakt in i en filmduk och lämna den filmen när än man önskar, om saker och ting skulle bli lite för hektiska eller vad man kan anse som farligt. Eller helt enkelt blir det inte så spännande och det är dags att flytta vidare till en annan ”film” om man vill och hoppa in i den istället.

Skulle detta intressera er, mina kära? Skulle det stimulera er och motivera er lite mer än att gå till en film på en lördagskväll och sitta i en fåtölj och titta på skådespelare som porträtterar historiska figurer från ert förflutna? Eller skulle ni tycka om att möta dessa historiska figurer och lyssna till honom eller henne när de ger ett tal, leder en armé eller räddar ett liv? Detta är vad vi har för er, och för de av er som kommer att få njuta av dessa tekniker och resor såsom denna under de kommande dagarna säger vi: håll i hattarna för ni står inför den största bildshow ni någonsin har sett!

Vi är era med-biobesökare från Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.


As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

Greg Giles 18 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 18 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Mänsklighetens första “uppstigare”!

När vi vänder upp en annan sida i er historiebok kommer vi till ett mycket spännande kapitel som har varit väl värt att vänta på. Vi har kommit till punkten där det är den tid i er historia där ni får möta era vänner, era familjer, era guider och era högre jag, dessa som har delat med sig av sin visdom till er och sitt ljus och sin kärlek under många, långa eoner av tid. Det är nu dags för ridån att gå upp för en del av er, inte för er alla, för det är ännu inte dags för vissa av er, men det kommer att bli det i många fall mycket snart. Ni behöver inte vänta så mycket längre än de andra som kommer att få ett ”försprång”, så att säga, som kommer att vara pionjärerna i detta stora strävande för att föra tillsammans i återförening de som är i de högre dimensionella världarna med er från den lägre dimensionella världen.

Tiden har nu kommit då dessa två världar skall smälta samman, då dessa två världar konvergerar in i varandra. Detta är ett vägskäl. Detta är det nästa stoppet på er resa, och det är det stoppet då några av er kliver av resan och kommer att börja en ny resa och ta på sig en ny rustning för att rida ut i en ny dag med nya utmaningar, äventyr, spänning, skoj och verktyg för lärande. Detta är vad allt har varit på väg mot för många av er, och ni har bröder och systrar som nu kommer att leda vägen genom att testa vattnen av vad vi har skapat för att låta denna sammanslagning av er själva och er värld med de högre världarna samt de världar som finns bortom era begränsningar att kunna se, höra och känna, men inte bortom gränserna för er fantasi – och det är nyckeln!

Detta har varit nyckeln för att låsa upp denna dimensionella dörr för er, för det är i era sinnen och i era hjärtan som dessa hemliga dörröppningar varit gömda. Ni kunde inte hitta dem genom att skicka ut ett forskarteam med hundslädar eller klättra i bergen eller gräva djupt under marken på er Jord in till dess mystiska korridorer. Det finns bara ett sätt, det har alltid varit bara ett sätt, för er att hitta den hemliga passagen till oss och det är genom kärlek, och det är endast genom kärlek. Kärlek är nyckeln. Kärlek är den frekvens som skall göra er fria, som kommer att ta er till nya platser och hissa upp er till nya höjder inom detta Universum. Det är kärlek som är den hemliga dörröppningen med den dolda dörren som har förseglat allting som ni någonsin har velat ha, längtat efter och drömt om.

Det finns många bland er som har upptäckt denna nyckel, dold djupt inom dem själva, och de kommer nu att använda denna nyckel och vrida upp låset i dörren som kommer att öppnas till förundran, till mirakel, till en underbar prakt och skönhet, till magi, till kärlek och ljus och till oss. Och vi är här, för vi har också upptäckt denna nyckel som varit gömd djupt inom oss själva. För några av oss var det många eoner sedan och för andra ganska nyligen. Det finns en del som ni kanske även känner personligen i just denna livstid som har, genom sina erfarenheter och tuffa lärdomar lärt sig precis som ni har lärt er och upptäckt denna nyckel inom sig själva och använt den för att låsa upp dörren som har tagit dem till den andra sidan, den sida vi alla kallar hem.

När du tar det där stora steget genom den dörröppningen så kommer du att återförenas med några av dem som du kanske har känt även från just denna livstid och som har gått före dig genom vad du känner som en dödsupplevelse, men som många av er redan har lärt sig – det finns ingenting sådant som död! Det finns bara en ny början, och de som har lämnat er värld har bara börjat en ny start, ett nytt liv, precis som många av er kommer att göra. Det är bara det att ni inte kommer att behöva uppleva det språnget genom den erfarenheten som ni känner som död.

Vi vill göra detta tydligt och klart för er, då det finns de bland er som känner att det är genom dödsupplevelsen som ni kommer att bryta er loss från banden i er nuvarande verklighet och detta är inte nödvändigtvis fallet. Men i vissa fall har det varit så, och det finns de bland er som genom dödsupplevelsen börjar sin resa på nytt bortom cykeln av reinkarnation. Du kommer att börja din resa på nytt här inom de högre rikena i detta Universum och måste inte längre reinkarnera genom en fysisk farkost för att lära fler läxor i de lägre dimensionella rikena. För du har lärt allt du kan från dessa lägre världar och det är nu dags för dig att börja lära nya lärdomar och utmaningar här inom de högre räckvidderna av detta mångskiftande och mångdimensionella Universum.

Som vi sagt förut så är vi inom den Galaktiska Federationen av Ljus era familjer, vi är era vänner, och många av er håller nu på att finna ut vad vi har menat med detta, för vi har antytt för er att vi inte är några främlingar till er alls. Ni känner oss mycket väl, ni kommer bara inte ihåg det eller har inte lurat ut precis vem vi är. Men vi tror att många av er börjar få en mycket klarare bild nu när ni är så nära till att få uppleva en riktig familjeåterförening.

Vi skulle vilja säga idag att, för alla ni som kommer att göra den här resan inom kort, innan många av era bröder och systrar som också kommer att göra den här resan, att ni kommer att bli ambassadörerna för ert folk. Ni kommer att vara pionjärerna, upptäcktsresandena, de första uppstigarna av mänskligheten på det här sättet, i kropp, tanke och själ. Det har inte funnits någon annan av ert folk som har upplevt uppstigning på det här sättet utan att först gå ur den fysiska farkosten genom en dödsupplevelse. Vi vill göra helt klart att det kommer att finnas de bland er som får uppleva uppstigning under de närmaste dagarna.

De kommer att gå igenom dörren med sina kroppar helt och hållet, inte bara i anden. Detta är något av det finaste i hela denna strävan, för denna typ av uppstigning är extremt sällsynt inom ramarna av detta Universum. Denna typ av uppstigning uppnås eller upplevs normalt inte. Det är en verkligt sällsynt händelse och ett stort bemödande, studier, forskning, planering och kreativa krafter av manifestation har getts i denna upplevelse för er och vi önskar få se att ni gör det bästa möjliga av det.

Njut av det till fullo, lär allt du kan om det och sedan hoppas vi att du delar med dig av din erfarenhet med oss och med dina medmänniskor, dina bröder och systrar. För det är du, och bara du, som kommer att veta precis hur det känns att uppleva vad du nu får uppleva. Det är du, och endast du, som kommer att kunna sätta i ord dina upplevelser för att beskriva dem för andra. Det är du som kommer att skriva denna bok. Det är du som kommer att måla detta porträtt. Ni är hantverkare, ni är författarna av detta evangelium. Era namn kommer att gå till historien som några av de största pionjärerna i er värld och i hela er historia som ett folk.


Du kan vara stolt för du förtjänar denna stund, detta ögonblick, för du har kommit så här långt och har lett dina bröder och systrar in till större former av medvetande och större idéer och visioner. Du har lett dina bröder och systrar till den här dörröppningen också, och du kommer att ha äran av att gå igenom den först och hålla dörren öppen för resten av din mänskliga familj som kommer att kunna göra den här resan också, bara några steg bakom dig.

Vi kan knappt hålla inne vår upprymdhet och förväntan för detta härliga och mirakulösa ögonblick, och vi ber er att förbereda er, att jorda er själva, att öppna upp era sinnen och era hjärtan, för dessa är de dörröppningar som går in till era hem. Vi skall se er mycket snart. Vi är här och förbereder våra hem för er ankomst.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.


As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

Greg Giles 17 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 17 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Sankte Per och “Himmelrikets nycklar”!

Att återuppväcka era drömmar, era hopp, era talanger och ert nya hem kommer att vara en bedrift utöver alla som ni någonsin har gjort. Vad ni har att se fram emot är något som inte så många varelser, om några alls, över hela detta Universum är välsignade med att få uppleva. Vi har planerat detta för er och ser också så många underbara ting som så många av er kommer att få uppleva. Många av er som idag kanske känner er uttröttade på grund av ett olönsamt, icke så njutbart eller spännande liv, kommer att liksom på en språngbräda skjutas in till en helt ny verklighet, fräsch i sin fantastiska väv av spänning, äventyr, mysterium, skönhet, under, belöning och överraskning.

Detta är vad så många av er kan vänta er precis bara bakom nästa hörn, bortom nästa dörr som ni framgångsrikt kommer att gå in igenom. Tillåt inte er själva att känna er dystra nu, att låta luften gå ur er, för det är denna luft av förväntan, av barnslig spänning och förväntning som är den luft som fyller er ballong som kommer att lyfta upp er och ut ur er nuvarande verklighet. Förstår ni detta, att det är er inställning, er inre känsla som är en så viktig faktor för att hjälpa till med att leverera er dit där ni vill vara och till vad ni önskar få uppleva?

Ert sätt att tänka är en väldigt viktig faktor vid denna och alla tider. Det är helt nödvändigt för var och en av er som önskar mer för er själva, som vill ha något annorlunda och bättre för er själva att tänka på era attityder, er hållning, er åskådning, era förväntningar, ert humör såväl som er fysiska hälsa hela tiden, för alla dessa ting är betydelsefulla på er resa.

Vad du tänker och känner i varje givet ögonblick målar det porträttet av ditt liv som kommer att bli klart och en gåva till dig under så många dagar framåt. Det är så det fungerar i detta Universum. Det fungerar inte på något annat sätt. Det är så det är designat och så det fungerar i nuvarande tid och kommer att fortsätta att fungera på samma sätt tills en dag när vår Skapare bestämmer att han önskar förändra dessa parametrar, dessa regler för operationen. Om du kan förstå detta så ber vi dig att idag börja med att måla en ljusare, mer lovande och mer positiv utsikt för dig själv.

Vi har läst era inlägg och kommentarer och kommunicerar på andra sätt med några av de som vi har kopplingar till och vi har en ganska god idé om vad många av er önskar för er själva, och det är säkert att säga att det inte är så mycket av samma sak. Tror ni att ni därför måste förändra vad ni känner inom er, eller tänker inom er, vad ni skapar för er själva inom er? Detta går hand i hand, era tankar idag och er framtid i morgon. Det finns ingen uppdelning mellan dessa två saker, de är för evigt länkade.

Om det är morgondagen ni önskar förändra, då är det idag ni behöver förändra. Detta måste ni förstå, ni måste komma ihåg detta och fokusera på det varje dag, för annars skapar ni varje dag samma sak som radas upp som ett järnvägsspår, långt i fjärran till distansen ni kommer att färdas på er resa. Det är dags för många av er att börja lägga ut nya spår som tar er till nya destinationer som ni själva väljer. Det är allt vi har att säga om detta. Vi skulle vilja att ni alltid minns dessa ord, då så många av er förtjänar och önskar få det bättre, och det är just det bättre ni nu har tillgång till.

Om vi går vidare till pressande frågor i er värld så observerar vi att tidvattnet i det stora kollektiva medvetandet hos människorna har vänt. Vi ser inte längre önskningar om krig eller för våld av något slag. Vi ser ett folk som nu längtar efter och ber om fred och kärlek, globalt broderskap och samarbete. Detta är så underbart att skåda från vår utsiktsplats och vi vill säga till er alla att ni kommer att få det ni önskar för er själva och era familjer, det kommer inte att förnekas er. Den värld ni längtar efter, en värld där det råder fred som tystar krigen och striderna, kommer att bli er och blir det nya samtalsämnet för dagen.

Det kommer att finnas ett välstånd där det förut var blodsutgjutelse. Detta är vad som händer när vapnen i krig tystas. Liksom ett vakuum så måste tomrummet fyllas med något och när krig och våld har försvunnit och inte längre förbrukar de kreativa energier som finns i ett kollektiv kan bara goda energier följa i dess ställe, för detta är den naturliga kursen. Ni kommer att få uppleva något så annorlunda, så otroligt, så befriande, så vackert, så uppfriskande, glädjefyllt, upplyftande, tillfredsställande och givande på alla plan. Ni kommer att få uppleva en värld där pengar inte är en handelsvara som man kämpar över. Ni får uppleva en värld där pengar inte är en raritet och är inte det ultimata målet för så mycket energi, fokus och kamp. Ni får uppleva en värld där pengar och rikedom delas fritt och lika bland er alla, där ingen kommer att lämnas utan det man vill ha eller behöver.

Detta är den värld som ni skapar idag, och vi vill säga till er: låt inte er själva bli pessimistiska för en enda dag längre! Lev inte i tvivel, rädsla, osäkerhet och ovisshet om morgondagen, för vi säger at vi ser den morgondag ni skapar idag och den är underbar, den är magnifik, och varenda en av er kommer att blomstra på så många olika sätt. Vi ber er att inte ge upp nu, låt er inte snubbla in på det gamla levnadssättet, de gamla vanorna och tendenserna och attityderna som skapade den värld ni nu skall lämna bakom er. Ni ser nu alla den negativa, improduktiva, olönsamma, ofria och kärlekslösa värld som kan skapas genom negativa tankar, handlingar, avsikter och drömmar.

Ingen i hela detta Universum kan bättre berätta om detta än folket på Jorden. Berätta om den typen av sorg, elände, missär, rädsla, ensamhet och svårigheter som kan skapas när ni tillåter er att börja skapa en sådan värld genom negativa vibrationer och makten som ligger i kreativ manifestation. Ni har alla lärt er den läxan och nu har lärt er den på det hårda sättet, det svåraste sättet som någon i detta Universum måste lära en läxa. Ni lärde er den genom att leva er igenom den, inte bara i en livstid utan många på varandra följande inkarnationer, innan ni nu har rätten att återvända hem. Hem till den plats ni ursprungligen kommit från, och denna plats är inte, i nästan alla fall, den plats ni besöker efter varje inkarnation. Nej, det är den plats ni verkligen kommer ifrån, där ert hem finns, och det är inte den plats som ni har besökt under en kort tid efter att ni lämnat en fysisk farkost för att födas in i en ny farkost.

Kan ni förstå vad det är vi säger här, att det inte är genom dödsupplevelsen som ni kan ”fly”, om man säger så, från denna verklighet in till en ny? Det var inte utformat på det sättet att någon kan helt enkelt ta sitt eget liv och vandra vidare och ”ta examen”, så att säga, in till en ny verklighet. Det var inte utformat så av flera olika skäl. Ett av skälen var att se till att var och en av er som skrev under för det här uppdraget, denna resa, denna erfarenhet, fick exakt det ni ville ha i första hand, vad hela den här verkligheten skapades för i första hand, vilket var att var och en av er skulle lära er alla de läxor som är nödvändiga för att låta er få vingar och ta en flygtur in till de högre delarna av detta Universum. Detta var syftet och ändamålet för skapandet av hela denna verklighet!

Denna verklighet som ni kallar Jorden i den tredje dimensionen är inte en styggelse, var inte ett misstag, var inte ett missfall av skapelsen. Det var en vacker, underbar och perfekt skapelse och den tjänade var och en av er på ett perfekt sätt för vad det var ni önskade få uppleva för er själva. Och nu har tiden kommit för många av er att ta emot precis vad det var ni ville ha från allt detta. Det är dagen som nu står precis framför er så snart att det bara är som en blinkning, ett ögonblick, ett hjärtslag relativt till de långa eoner som ni har varit borta från era hem och har befunnit er på den här resan. Förstår ni hur väldigt nära ni alla är, och att förlora tålamodet nu när ni är bara ett andetag från målet skulle vara både oklokt och oförsiktigt, och att förbli så positiva ni kan är en hjälp för att inleda er nya dag som är så oerhört viktig?

Vi önskar att ni alla kommer ihåg detta, att era vibrationer måste hållas så högt som möjligt för att ni skall kunna koppla in er, smälta in i de högre vibrationerna i detta Universum. Det är ett av skälen till varför vi, medlemmarna i Galaktiska Federationen av Ljus, målar upp för er bilder av hur underbar, vacker, spännande, givande och löftesrik er nya värld och era nya liv kommer att bli. För vi vill att ni, för ni måste det, håller ert humör uppe, håller uppe era vibrationer, för det finns ingenting som är mer viktigt ni kan göra idag än att hålla era vibrationer så högt som möjligt. Detta är så viktigt för er att komma ihåg, och vi kommer att betona detta ofta under de kommande dagarna, för vi vill att ni håller denna tanke längst fram i ert medvetande. Era vibrationella frekvenser är nyckeln som kommer att låsa upp dörren som kommer att visa sig för er i den inte alltför avlägsna framtiden.

Detta är allt vi har för er idag, och vi ber er att bevara och skydda de nycklar som ni äger inom er, för de är ovärderliga och de är vad som kommer att låsa upp varje dröm, varje hopp och varje önskan ni någonsin har haft.

Vi är nyckelmästare också, vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.

As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

Monday, 20 August 2012

Greg Giles 16 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 16 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Nytt bank- och finansiellt system!

Beständiga förändringar är förändringar som skapats noggrant och minutiöst, baserade på väl utformade planer som gjorts för, och som har förmågan, att utveckla system och styrande som kan tåla många år och många förändringar och som kan testa integriteten och styrkan av dessa system. Här i er värld finns idag många exempel på system som inte har överlevt tester av dess integritet, dess styrka och dess utformning. Här har ni system som i många fall har helt kollapsat under sin egen vikt och inte genom någon utomstående kraft eller inflytande.

Ni har system för bankväsendet, finansbolag, politik, regeringar, utbildning, medicin och sjukhusvistelser som aldrig haft någon chans att överleva i det långa loppet, för de var svaga och bristfälliga i sin ursprungliga utformning. De hade ingen chans, inte något av dem, att tjäna människorna under en längre tid, och de flesta av dessa system var inte tillräckligt väl utformade för att tjäna människorna på ett effektivt och rättvist sätt ens under en kortare tidsperiod.

Detta är i många fall helt enkelt skrämmande, eftersom dessa system till stor del var utformade för ett enda ändamål och endast ett syfte – för att berika och ge makt åt några få medan man strippade massorna på alla deras rikdomar, deras hälsa, deras frihet och makt. Och detta har lyckats mycket bra, de genomfördes för dessa ändamål och har gjort precis det som de utformades för i första hand. Vi är här för att hjälpa er att riva dessa system som har hjälpt till att riva ner ert samhälle och samtidigt bygga upp livet för ett fåtal. Det är en av huvudorsakerna till att vi är här, och vi behöver ert samarbete, er hjälp, er tilltro, ert självförtroende och er villighet att först riva ner de flesta av dessa system så att vi kan börja med att tillsammans bygga nya system av styrande, finanser, banker, hälsa och utbildning.

Som vi tidigare har diskuterat är vissa av dessa system färdiga att kollapsa omedelbart och vi måste gå vidare med stor omsorg, för det är mycket klokare och mer fördelaktigt för er att ge viss andning till några av systemen medan vi samtidigt bygger nya system för att ersätta dem. Det är inte alltid nödvändigt, och det är inte alltid klokt, att riva ner ett system helt och hållet innan en ersättning för det redan är igång. Vi är säkra på att ni kan förstå detta, att vi helt enkelt tittar på ett system och undersöker bristerna som gör att det kollapsar, innan ersättningssystemet är i full drift.

Låt oss ta ert banksystem som ett exempel. Om vi låter ert banksystem kollapsa, vad är det då som ni kommer att använda som ett system för utbyte för mat och andra varor som man behöver för att helt enkelt överleva? Vad skulle ni ta med er till butiken för utbyte mot mat och bensin för att komma till era arbeten, som kan vara mycket viktiga för välfärden för andra? Detta måste tas i beaktande innan ett system helt rivs ned. Ett nytt system måste konstrueras, tillverkas och genomföras i dess ställe för att omedelbart och på ett effektivt sätt ersätta det gamla systemet. Eller också måste det redan vara uppe och fungera fullt effektivt innan det gamla systemet tas ner.

Detta är vad vi vill att ni överväger, och tänker på hur många system som behövs just nu, även om alla systemen fungerar illa och fortfarande idag rånar massorna på deras välfärd och även deras hälsa. Och i vissa fall också deras frihet, såsom ert rättsväsende som i sig själv är ett kriminellt imperium som bygger på vinst och girighet medan det fängslar millioner av befolkningen för att tjäna mer pengar för några få i toppen av dessa pyramidala strukturer.

Vi skulle vilja starta dessa nya system, men vi måste gå mycket långsamt och försiktigt framåt för att inte i vissa fall förstöra de system som är på plats just nu och som inte kan tillåtas rasa ihop, såsom ert banksystem. Vi har utformat ett nytt banksystem för er, men det är ett område som måste lösas genom ert eget folk, för det är inte vi som kan öppna nya institutioner och det är inte vi som kommer att fysiskt distribuera er nya valuta, om det är så det skall bli. Det är ni, människorna i er värld, som måste driva ert nya system till verklighet.

Vi, Galaktiska Federationen av Ljus, arbetar med medlemmar i er värld som har makten, förmågorna, integriteten och nu resurserna att göra denna dröm till verklighet. Men det är absolut nödvändigt att folket i er värld förblir tålmodiga och har tillit till det nya banksystemet och det finansiella systemet, för det kan inte konstrueras över en natt och så snabbt ersätta det gamla systemet. Det måste byggas upp långsamt, i små och säkra områden i er värld, som en provbana, en plats där förtroendet kan byggas i ert nya valutasystem.

Det här är vad vi kommer att göra. Vi kommer att starta ert nya banksystem som skall ersätta alla era nuvarande valutor. Det kommer inte att bli olika former av valuta och säkerheter i alla nationer, för det kommer inte att fungera eller ge rättvisa, säkerhet eller en bra organisation. Det var just det som var en del av systemet som byggde på ojämlikhet och möjligheten att manipulera värdet av dessa valutor och sedan suga ut vinster på en daglig basis för bara några få, nu otroligt rika, individer i er värld. Dessa pengar har stulits från er, folket, och kommer att bli, i de flesta fall och till största delen, återlämnade till folket. Dessa pengar som stals från folket kan ses som bara lånade från er, och nu är det dags att de betalas tillbaka - och så kommer det att bli!

Det finns ingen plats som någon kan hamstra eller gömma medel i dessa storlekar någonstans i er värld. Dessa fonder kan och har lätt spårats och vi, såväl som medlemmarna inom de Jordallierade som är ansvariga för ert nya bank- och finansiella system, vet exakt var det mesta av dessa medel som stulits från er finns, och de kommer att dras ut från de giriga klorna på dessa få män och kvinnor - när tiden är mogen för en sådan procedur.

Som vi har sagt, allting måste ske vid lämplig tidpunkt och inte förr, och inte senare. Timing är det väsentliga i denna transaktion och många av de andra också som kommer att ersätta era system som idag körs i er värld. Vi skulle kunna gå djupt i diskussionerna om era nya system, hur de kommer att bli genomförda, även diskutera måldatum för när ert nya bank- och finansiella system börjar genomföras, men vi säger att detta inte är viktigt. För vad som är viktigt är att ni just nu fokuserar på ert nuvarande system och gör vad varje nation måst göra för att hålla det flytande, för, som vi har beskrivit, det gamla systemet kan inte tillåtas kollapsa innan det nya systemet är i drift.

Era nya system skapas nu, och de genomförs nu medan vi talar här. Vi spelar inte ett väntans spel. Det har utvecklats i vissa delar i er värld och det är inte utvecklat först i några av nationerna som ni kanske väntat er, för det måste vara på det här sättet som de nya bank- och finanssystemen måste börja genomföras, dvs i säkra områden, i områden säkra från de manipulativa händerna av medlemmarna i er kriminella Kabal, som inte vill något hellre än att se ert nya system rasa och låta deras system fortsätta.

Fortsätta som det enda systemet för bank- och finansmarknaden i er värld, vilket skulle fortsätta med att berika dem så enormt och tillåta dem att föreviga sin agenda av makt och kontroll och deras mardröm om att förslava invånarna på Jorden. Vi kommer inte att tillåta detta. Detta har påbjudits av Skaparen. De mörkas agenda kan inte tillåtas att fortsätta och nå sin uppfyllelse, kan inte tillåtas längre att nå sitt mål. Detta har ni vårt ord på.

Vårt ord har misstolkats av ett antal individer på ert Internet. Några tror att vi har lovat detta och detta och har misslyckats med att leverera. Detta är villfarelse, detta är ett missförstånd, detta är desinformation. Vi lovar bara att vi kan och kommer att leverera. Våra löften är enbart baserade på vad vi kan och kommer att göra. Våra löften är inte baserade på vad NI kan och måste göra. Förstår ni skillnaden? Så många saker som så många av er vill är inte vi de som skall ge er, de är saker som ni själva skall ge er. Så hur kan det vara så att vi har lovat er dessa saker?

Er frihet från Kabalen är en av dessa saker. Vi kan inte ge er frihet från Kabalen, för vi har inte rätt till det, det är inte vårt ansvar, det är ert. Människorna i er värld måste ta ansvaret och befria er själva från Kabalen och deras grepp. Detta sker nu. Det finns många kvinnor och män som kämpar varenda dag för friheten för er. Vi bevittnar detta på första plats. Detta sker nu.

Det finns många som säger att detta inte sker för de kan inte se det. Det är förståeligt till en viss grad, men vi säger till er idag, som vi har sagt vid flera tillfällen, friheten för människorna i er värld kämpas för, strids för, då det är något som kan beskrivas som ett krig som pågår just nu under ytan i människans medvetande och medvetenhet. Det kommer att bryta igenom ytan som en oljekälla och dränka det torra med sitt flöde. Vi säger att detta kommer att hända också.

Ha tålamod, ha tillit, var övertygade, var starka, var modiga, var hjälpsamma. Var alla dessa saker, men var inte osäkra, misstrogna, uppdelade, problematiska eller uppviglande. Dessa är attribut som inte är till någon hjälp för er eller för andra, till er värld, er planet eller ert Universum. När vi rapporterar till er vad vi observerar väntar vi oss ett visst motstånd, vissa utmaningar, tvivel och kanske även misstro och misstänksamhet, men vi tycker inte att våra rapporter förtjänar den respons som de får från en sådan mängd av läsare. Detta har vi problem med, för dessa personer visar inte andra vägen till framgång, till seger, till förändringarna som ni alla önskar för er själva.

Dessa individer leder er nedför en mörk och osäker väg där misstro och misstänksamhet aldrig kommer att sluta, oavsett vilka bevis som produceras och oavsett vilka förändringar som sker. De kommer alltid att ha en hållning av motsatsen till detta, det vill säga en hållning av argumenterande, utmanande och manipulation. I de flesta fall kommer dessa personer inte att börja uppvisa, åtminstone inte i denna livstid, positiva former av beteende som kommer att hjälpa deras bröder och systrar genom dessa många förändringar och utmaningar. Och när de framgångsrikt får anhängare till sina attityder och sitt uppförande så värvar de fiender till produktivitet och effektivitet.

Som vi sagt förut så är er tilltro, tillit, styrka och ett positivt sinne det som är absolut nödvändigt för att lyckas med er nya värld. Dessa röster av oliktänkande bidrar inte till framgång, de är inte kompatibla med de positiva förändringar som ni alla söker. Vi vill inte för ett ögonblick tysta dessa röster, var snälla och missförstå inte detta, och vi kommer att klargöra detta för er så att det inte finns något missförstånd för vad vi säger. Vi uppmuntrar dessa röster av missnöje och säger till dem att så vitt oss anbelangar är ni totalt fria och välkomna till att fortsätta att lämna era kommentarer under våra budskap och utmana oss, gissla oss, förolämpa oss, håna oss, sprida lögner och desinformation om oss. Vad det än är som ni känner att ni behöver göra för att uttrycka vad som finns inom er välkomnar vi.

Vad vi säger och vad vi endast vill säga idag är, att det finns en viss procent av er befolkning som behöver inta en annan position, en positiv position, en hållning av förtroende, tillit, beslutsamhet, mod och viljestyrka som dessa andra inte kan visa, för det finns inte inom dem. De har inte alla dessa ting. De äger inte alla dessa egenskaper.
Det är därför de fyller sitt modersmål med insinuationer, förolämpningar och inflammerad retorik och ord som sticker och sårar andra. Kan ni se skillnaden?

Ser ni skillnaden mellan oss som ber dessa röster av meningsskiljaktighet att tystna, vilket vi inte gör, och istället ber vi om att rösterna med en konstruktiv attityd fortsätter sina ansträngningar med att fylla er värld med ekon av ljus, av förtroende, av tilltro, beslutsamhet och mod, för det är ni, ägarna till dessa röster, som är pionjärerna i er nya värld. Ni är skaparna, inte förstörarna. Ni är Gudarna, inte de dödliga. Ni är de eviga som kommer att föra fram er nya värld som de förvaltare ni är.

De andra kommer att gå vägen som de väljer, nerför den stig de vändrar idag. Det kan inte bli någon annan väg för dem, för de vandrar inte samma väg som ni gör just nu. Detta har vi gjort klart för er alla tidigare. Vi säger alltid att ni är fria att välja att följa dem nerför deras mörka färdvägar. Det är er rättighet. Vi kommer inte att göra någonting för att stoppa er eller att försöka övertyga er att vända och följa oss nerför vår färdväg. Det valet är helt och hållet upp till var och en av er och som vi alltid säger: vi hedrar och respekterar varje val ni kommer att göra. Och så kommer det att bli.

Fortsätt nu nerför den väg ni väljer. Vi fortsätter också nerför vår väg och vi hoppas att få se många av er på den vägen. Vi är era medresenärer på vägen mot ljuset. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.

As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

Tuesday, 14 August 2012

Greg Giles 11 augusti 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 11 augusti 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Att skära av kabalens kommunikationslinjer!

Spåren efter vad som händer i er värld börjar läcka ut genom delar av era massmedia. Det är omöjligt att hindra dessa historier från att komma ut, för förr eller senare brister dammluckorna i allmänhetens medvetande och medvetenhet. Vi har noggrant övervakat den här situationen och vi kan rapportera att det finns många fler historier som är tillgängliga för rapportering än vad som skett fram tills nu. Det har förekommit många fler arresteringar och större omfattning av arrestringar och rättsliga förfaranden än vad som har rapporterats. Det har varit större fiskar, så att säga, kastade i stekpannan, och förr eller senare kommer dessa historier att bryta igenom bortom barriärerna av vad era medianätverk kan dölja.

Vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa era stora nyhetskanaler att göra vad de måste göra. De vet vad som krävs av dem, de vet vilka plikter de har, men många av dessa personer är rädda just nu, de är rädda för sin egen del och deras familjers. Detta är förvisso motiverat, men vi vill göra det klart att vi kommer att göra allt vi kan för att skydda dem och deras familjer från varje skada eller förseelse från dem som är betalda av Kabalen. Kabalens medlemmar och de flesta av deras medarbetare gör inte sitt smutsiga jobb själva.

Dessa män och några kvinnor är mer som kontorspersonal, de är personer som ”flyttar runt pennorna” som ni säger i er värld. De ”lägger sig inte i” för att hjälpa till. De ger order från någon långt borta – genom telefon eller genom ombud. Det är mycket sällan de träffar någon av sina underhuggare personligen. De viskar kommandon och strategier till en eller två av sin närmaste personal som sedan viskar dessa instruktioner till en annan och så vidare genom en lång kedja av underordnade tills det kommer till deras underhuggare som faktiskt utför deras lömska gärningar för dem.

Vi, Galaktiska Federationen av Ljus, vill bryta den här kedjan med kommandon. Vi vill börja operationer där dessa underhuggare i den långa raden tas i förvar. Detta är vad vi vill se, för de är en integrerad del av denna mörka operation och utan dem kommer kommandona och instruktionerna från toppen av dessa pyramidala strukturer till botten att klippas av, att brytas, bli bortkopplade, och lämna dem i toppen utan någon att ge sina order till. De kommer inte längre att kunna flytta sina bönder på schackbrädet. De kommer att bli avskurna från spelet, och detta är vårt mål. Detta är vad vi önskar få se, och vi diskuterar den här planen med våra Jordallierade just nu.

Vi skulle vilja se insatser på det här området där männen och kvinnorna som bär de här meddelandena från toppen och ner för en lång rad av underhuggare till bönerna på fältet, tas i förvar för sina brott mot folket i er värld. Dessa medarbetare är lika skyldiga som de män som idag står i toppen på dessa stora pyramidala strukturer av makt och kontroll. Deras brott är lika allvarliga, för utan dem kunde inte de mörkas agenda utförts, och detta är vad vi önskar få se.

Vi ber männen och kvinnorna vid frontlinjerna att just nu fokusera åtminstone en del av sin uppmärksamhet på att bryta dessa långa rader av kommunikation och order som sänds vidare och instruktionerna som skickas från deras överordnade. Detta är vad vi önskar få se just nu och vi vill också erbjuda vår kunskap och vår övervakning i detta område för att hjälpa till med den här fasen i operationen. Vi ber om samarbete av de modiga män och kvinnor vid frontlinjerna som kämpar för frihet för människorna i er värld.

Vi vill rapportera att vi fortsätter att observera arresteringarna och de rättsliga förfarandena som involverar medlemmarna i er kriminella Kabal. Dessa arresteringar fortsätter, de har inte stoppat upp och de har inte minskat på några fronter över hela er värld, inte bara i USA. Vi vill göra detta helt klart, att många av er fokuserar sin uppmärksamhet på arresteringar och rättsliga förfaranden I USA, men vi kan tala om att detta sker globalt, detta sker över hela världen, det sker i många länder.

Med tanke på detta ber vi er att fokusera det mesta av er uppmärksamhet på frågor som kommer upp utanför USAs gränser, för USA är bara ett land och det finns många länder som är inblandade i dessa rättegångar. Därför kan ni kanske ha möjlighet att själva lokalisera information om dessa rättegångar i andra länder runt om i er värld.

Vi har kommit över nyheter om flera av dessa arresteringar och rättegångar medan vi har sökt på ert Internet efter bevis på detta, och vi tror att ni också kommer att få framgång om ni fokuserar era ansträngningar i den riktningen just nu, men vi kan säga att det kommer att komma en tid när USA är mer i fokus för de pågående arresteringarna. Fortsätt att vara vaksamma för dammluckorna öppnas snart och bevis på den ena arresteringen efter den andra kommer att flöda som en fördämning genom era vardagsrum över hela världen.

Som vi har sagt, dessa historier kan inte hållas borta från folket i er värld så mycket längre innan någon typ av bevis börjar bryta igenom barriärerna som konstruerats av er Kabal. Det kommer bara att fordras en enda stor historia i USA, eller kanske även i ett annat land, för att tränga igenom denna mur av tystnad, av sekretess, och låta andra historier sedan börja bryta igenom dammen. Det kommer att vara just då som det inte kommer att finnas något stopp längre för nyheterna om dessa arresteringar och rättsliga förfaranden, och det är den dagen som vi, lika mycket som ni, ivrigt förutser och ser fram emot.

Kom ihåg, kära vänner, att det ni vill ha det vill vi också ha. Vi vill alla ha precis samma sak. Vi vill alla att medlemmarna och medarbetarna i Kabalen tas bort från era samhällen och fängslas, och vi gör vår del i detta, precis som det finns representanter i er värld som gör sin del. Ingen tar lätt på den här operationen. Det finns många män och kvinnor vid era frontlinjer som riskerar sina liv varenda dag i det här uppdraget, och vi vill att ni skall komma ihåg detta, och tänker på detta, när ni väljer att klaga över hela Internet för att denna operation inte går framåt tillräckligt snabbt för er. Ni som sitter i bekvämlighet och skydd i ert eget hem.

Tänk på detta, och tänk på dem vid frontlinjerna som, i många fall, läser era ord, för de söker också efter nyheter på Internet, efter nya historier om vad de åstadkommer själva och som de riskerar sina liv för att göra. Tror ni att dessa män och kvinnor också önskar att era medier börjar täcka och rapportera om dessa historier? Naturligtvis gör de det, eftersom de också vill precis detsamma som vi alla vill. Som vi sagt förut så är vi alla ett, vi är alla en familj och vi vill alla samma sak för oss själva, våra nära och kära, våra vänner, medarbetare och även främlingar på gatan, för i verkligheten är ingen av oss egentligen en främling då vår värld är en gruppinsats, ett grupprojekt.

Vi har alla arbetat tillsammans med detta projekt, alla på vårt eget sätt. Vi har alla designat det, vi har alla skapat det och har alla byggt upp det från grunden genom att arbeta tillsammans. Så hur kan vi vara främlingar för varandra när vi alla delar samma hem? Idag omkonstruerar och bygger vi om er värld. Vi ställer alla upp på vårt eget sätt, för vi är en enda stor familj som lever i ett enda stort hem.

Vi är en del av denna familj. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg.

Bildaddress: http://3.bp.blogspot.com/-cInKDkSWMjA/UCbImzdJJqI/AAAAAAAACsM/tg9O75XszTU/s1600/sunn.png
As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish