Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus 8 juni, 2012


Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus 8 juni, 2012


Att öppna upp till vår nya blomstrande verklighet gör oss beredda att börja inledningen på många av de projekt och program som vi har diskuterat med er under de senaste månaderna. Vad vi ser för er och ert folk är en helt ny syn på era dagliga arbetsuppgifter, sysslor och problem. Vi erbjuder er lösningar genom avancerade teknologier och sundare resonemang när det gäller planering och genomförande av dessa nya system.

Många av era nuvarande system är föråldrade, och en del av dem borde inte ha blivit genomförda på det sätt de har. Vad vi, Galaktiska Federationen av Ljus, skulle vilja göra är att riva ner en del av systemen och börja om helt från början med dem. Naturligtvis kommer detta att bli en stor satsning och kommer att fordra många händer och många sinnen för att få ett framgångsrikt fullbordande av denna uppgift. Vad vi gärna vill ha från er är ett tecken på att ni är målmedvetna och engagerade för att göra dessa förändringar inom ett brett spektrum över hela er planet. Vi skulle vilja höra från er så vi vet hur många av er som skulle vara intresserade av att arbeta med händerna i dessa många projekt.

I vissa fall kommer det att bli de bland er som arbetar direkt med medlemmar av vår organisation. Andra kommer att arbeta mer indirekt med oss, men kommer inte att träffa oss ansikte mot ansikte och ombord på våra skepp under någon längre tid. Det finns många skäl till varför några av er kommer att arbeta med oss, medan andra kommer att delta i projekten men inte direkt med oss. Ett sätt att se på detta är att förtroende måste ha byggts upp under de senaste månaderna och åren, sedan vi började kommunicera med er genom våra kanaler. Vi har övervakat era sociala nätverk online och vi har gjort upp en sorts lista på vilka vi känner har förtjänat rätten att arbeta direkt med oss, baserat på er arbetsmoral, ert engagemang, er förmåga att arbeta med andra samt andra faktorer som vi har vägt in i vårt beslutsfattande.

Var snälla och känn det inte som att ni blir dömda på något sätt, då detta absolut inte är fallet. Vi dömer ingen av er för någonting, det är grundprincipen. Vad vi skulle föredra är att helt enkelt arbeta med de av er som vi känner att vi kan lita på, även om vi aldrig har arbetat med er tidigare, eller att vi känner att ni skulle vara ett komplement till vårt team.

Det finns också de bland er som har arbetat med oss tidigare, och som vi har sagt, det finns också de av er som redan är – bortom illusionen – medlemmar av Galaktiska Federationen av Ljus och, naturligtvis, i sådana fall ser vi fram emot vår återförening med er och att få arbeta igen mycket närmare än vi är just nu.

Det finns många projekt, program och uppgifter som behöver åstadkommas här för att rätta till det här skeppet som kränger i sitt vatten, och det kommer alltid att finnas många möjligheter för många av er att hitta en plats på vår tjänstgöringslista och börja arbeta personligen med oss, eller till och med en dag bli en medlem i full heder och anseende i vår organisation. Vid den här tiden vill bara få bollen i rullning och börja med vissa av de mer angelägna projekten som vi känner är viktiga att komma igång med.

Några av dessa projekt kommer att ta många år att åstadkomma och några till och med årtionden. Det finns några mindre uppgifter som vi, tillsammans med er, skall kunna åstadkomma mycket tidigare. Det är en del av dessa uppgifter som vi också kommer att börja med under de kommande dagarna, och vi ser fram emot att börja knuffa ner några få av dessa dominobrickor vi talat om.

Er resa har varit lång, och genom mycket av den har vi sett det bästa inom er skina, och ibland, det värsta som mänskligheten kan erbjuda har kommit upp till ytan. Vi ser idag, och under dagarna framför er, en möjlighet för er att låta det bästa som var och en av er är, lysa strålande för hela Universum att få se, som en brinnande fackla som leder vägen för ert folk genom den kalla, mörka natten av er isolering. En isolering som håller på att ta slut en gång för alla och dessutom för alltid.

Ni har varit i karantän, som det sägs här i er värld, under många, långa år. Under hela denna isolering har ni lämnats för att hitta lösningar till era problem på egen hand. Problemen som har behövt lösningar var skapade av er själva, och därför ansåg vi att det var viktigt att ni själva hittade lösningar till era egna skapelser.

Inom vissa områden har ni gjort ifrån er mycket bra, och i några områden har stora problem uppstått från ert misslyckande med att nöjaktigt komma på lösningar till problemen som har legat där under många år nu - sedan den industriella revolutionsperioden i er historia. I den stora bilden är denna period i er historia mycket liten, ändå har den lämnat outplånliga fotspår på vägen i er resa. Några av dessa fotspår är djupa och har orsakat stora problem för er. Vi har övervakat era framsteg och också noga övervakat problemen som har uppstått från någon dålig planering och genomförande, och från vad vi kan se, det mesta beror på girighet hos de industrins baroner som enbart såg vinst, makt och kontroll som ett medel för sin motivation.

Vad vi skulle önska göra är att ta bort dessa baroner från makten genom att ta bort behovet av allmännyttiga företag och systemen som de kontrollerar. Detta är ett av de större projekten på vår ”att göra-lista” och detta är ett av de projekt som kommer att ta den längsta tiden att genomföra fullt ut. Några av dessa system är så djupt rotade i ert samhälle att bara en fullständig genomgång av dem kommer att vara botemedlet för detta. Det är därför vi behöver ert fulla samarbete och så många som möjligt av er som är villiga att delta i projekten. Vad vi talar om är era transportsystem, era avfallssystem, era vattenreningssystem, era system för livsmedelsproduktion, hälsovård, för säkerhet och välbefinnande samt era system för kontroll av problem som borde vara naturliga, såväl som även några problem som har gjorts av människor i er värld.

Om man tar en titt på den här listan är vi övertygade om att ni omedelbart ser hur stor uppgift vissa, eller till och med alla, dessa inledande projekt är. Det finns många andra uppgifter också som kräver uppmärksamhet omedelbart, och vi är också övertygade om att ni kan förstå varför vi tycker att det finns ett behov av att vi börjar ta kontakt med många av er och värvar hjälp från många andra för att börja med åtminstone några av de inledande faserna i några av dessa projekt.

Vad vi skulle vilja ha nu är att bara få en uppfattning om hur många av er som skulle vara villiga att delta i dessa projekt. Vi ber er att lämna oss era kommentarer under detta meddelande, bara för att ge oss en lite idé om hur många av er som kan räknas in för att ta på er dessa uppgifter med oss under de kommande dagarna. Som vi har sagt tidigare, vi följer helt era sociala nätverk online och vi har team som gör upp listor och sammanställer data på era svar på våra erbjudanden och på den information som vi delar med er genom våra kanaler. Ni kan lämna en kommentar under detta meddelande som publiceras någonstans på Internet, eller, om inte något fält för kommentarer finns, ni kan kommentera under detta meddelande på min blogg http://ascensionearth2012.blogspot.com.

Var vänliga sänd inga privata meddelanden genom Facebook eller e-mail, då GFL inte läser våra privata mail för de respekterar och hedrar vårt privatliv hela tiden. Vid denna tid är detta det enda sättet vi kan kommunicera med er. Under dagarna framöver kommer detta att ändras, ni kan vara säkra på det, då en mer direkt linje för kommunikation skall öppnas. Vi vill inte diskutera detta just nu vad detta kommer att innebära, men vi kan säga att det blir lite eller inget ifrågasättande om äktheten eller riktigheten i dessa meddelanden för alla kommer att veta att det verkligen är vi, Galaktiska Federationen av Ljus, som talar med er. Idag är det ert val om ni väljer att tro på dessa ord ni läser, eller inte. Detta är ett av de val som är era att göra och vi hedrar och respekterar vars och ens val, alltid.

Vi tror att många av svårigheterna som upplevs vid denna tid skulle kunna lindras om fler av er helt enkelt finner ett sätt att lita mer på informationen som ges till er. Vi ser så många av er som ifrågasätter integriteten eller förmågan hos våra kanaler, och vi ber er just nu att hitta ett sätt att sluta misstro, misstänka och inte lita på meddelandena och istället bara försöka att fokusera på möjligheten att dessa budskap är genuina. Och så se på dem med ett öppet sinne och ett öppet hjärta, och bara försöka känna att någon försöker att komma igenom till er och dela någonting med er.

I slutändan kommer det inte att bli någon fråga om vår existens, och att vi faktiskt har kommunicerat med er under en tid nu genom kanaler som vi har valt ut, baserat på deras förmåga och deras resultat för att få jobbet gjort som behöver göras och fullföljas. Detta är orsaken till varför dessa kanaler har blivit utvalda, det finns inget annat skäl, och det finns ingen baktanke till varför dessa individer valdes för att bära fram våra budskap. Det finns inget hemligt eller mystiskt i detta, det är mycket enkelt. Vi behövde få ut våra budskap till er och vi fann få individer som vi kände att vi kunde räkna med, det är allt.

Försök att se detta och förstå det och ta inte så många bilder och utför inte så många attacker på våra kanaler, för vad de gör är att förse er med en service för en lång rad av information som kommer från oss och som har skrivits för er, varken mer eller mindre. Under de kommande dagarna kommer identiteten på våra kanaler att göras helt klar för er och ni kommer att veta att orden ni har läst är äkta kommunikationer från oss i de högre dimensionerna.

Tack för er tid idag. Vi ser fram emot att få läsa er respons på våra erbjudanden om att delta i något av de stora projekten vi har diskuterat med er. Vi kommer att sammanställa listor på de av er som har visat en villighet att delta i dessa inledande projekt, och vi ser fram emot att arbeta antingen direkt eller indirekt med många av er.

Vi måste lägga våra olikheter åt sidan och sluta med vårt käbbel och vårt debatterande med varandra, då dessa former av kommunikation har visat sig vara meningslösa och utan varken meriter eller belöningar. Vad vi skulle vilja se mer av att ni gör är att kommunicera öppet, utan rädsla för repressalier i form av ovälkomna kommentarer och förolämpningar. Vi skulle vilja se mer av att ni deltar i de diskussioner som gäller vår närvaro här i er värld och de många olika projekt som vi kommer att genomföra med er hjälp. Detta är vad som gäller just nu, det finns inget annat som är mer brådskande eller viktigt och mycket beror på dessa många projekt och de nödvändiggör våra introduktioner och vår assistans som bara kan ges till er genom att vi arbetar tillsammans i partnerskap.

Låt alla andra få uttrycka sina åsikter och synpunkter utan censur eller reprimander, och låt andra få uttrycka vad det än är de vill utan kritik för deras trosuppfattning eller synpunkter. Om ni alla kunde göra detta skulle vårt jobb bli mycket lättare med att samla in data som kommer att leda till slutsatser om huruvida tiden nu är den rätta för att vi kan gå vidare och börja med de många projekten med er. Detta är vad vi ber er om just nu.

Vi skulle också vilja se lite mer fridfulla och konstruktiva samtal bland er istället för hårda ord och kritik som skickas fram och tillbaka. Detta skulle hjälpa oss, och i det långa loppet också hjälpa er, för ingenting kan lösas genom käbbel och argumentation. Ingenting blir någonsin löst på det sättet och det är en av de läxor ni kom hit för att lära er.

Vi ser att många av er har lärt sig den läxan och försöker att göra ert bästa för att genomföra vänskapliga samtal med andra, även inför förlöjligande och förolämpningar mot er karaktär och trosuppfattning. Vi tackar alla er som har gjort allvarliga ansträngningar för att bättre kommunicera och förmedla era idéer och tankar till varandra, med respekt för varandra och era synpunkter. Vi säger er att detta är sättet att kommunicera effektivt och det kommer att leda till att få saker och ting gjorda här i er värld.

Ingenting kan åstadkommas förrän ni lärt er att umgås med varandra. Detta är utgångspunkten, hörnstenen i grunden som er nya värld kommer att byggas på. Vi önskar inte att komma in här och hjälpa er bygga en ny värld på en felaktig grund som byggts på argumenterande, split, hat och attacker på varandra. Vi vill istället hjälpa er att konstruera ert nya paradis på en fast grund som bygger på respekt och ära för varandras tro och synpunkter och på kommunikationer som är öppna, fria från censur, förlöjligande, dömande, personliga attacker och hån. Detta är en grund vi inte vill hjälpa er att bygga, och vi ber er att sätta igång med en fast grund nu, innan vi tillsammans börjar bygga upp er nya värld på den.

Tack för era insatser inom det här området, och vi försäkrar er att med den rätta mängden av ansträngning så kommer ni att få se belöningar, för så mycket kan vinnas och fullföljas genom öppna, fria och vänliga kommunikationer. Vi vill gärna se förbättringar här och vi kommer att återigen följa era sociala nätverk och ser fram emot att se hur väl ni kan kommunicera med varandra och till oss, för vi noterar många av kommentarerna som är riktade till oss och våra skäl för att vara här.

Vi säger återigen till er att vårt syfte med att vara här är att hjälpa er värld att göra de många förändringar som är nödvändiga för att få se er avancera vidare till nivån av ett galaktiskt, snarare än ett planetariskt, samhälle. Det kommer en tid i varje planets resa genom detta Universum när en punkt har nåtts för stigande till det nästa steget i evolutionen, och det är nu er tur, folket på planeten ni kallar Jorden, att stå i blickpunkten och stiga till den nästa nivån av fullbordande och belöning. Det är nu er tur, detta är er chans, och vi föreslår att ni gör vad ni kan för att dra full nytta av denna möjlighet och allt som är möjligt för er från den. För dessa stadier i en planets utvecklingsväg ligger mycket långt från varandra och det tar många eoner av tid och mycken möda för människornas del att nå dit.

Alla ni tillsammans har färdats med er planet runt dess bana genom denna galax och galaxens färd genom Universum, och ni alla förtjänar beröm och belöning för en sådan ansträngning och en bedrift ni kämpat hårt för. Er belöning för en sådan prövning ligger nu framför er, och vi säger till er att de svåra tiderna, kämpandet och umbärandena genom brist, fattigdom, hunger, genom krig och våld, genom smuts och föroreningar är nu på väg att bli en relik från era tidigare erfarenheter som har gjort er till en prövad och sann varelse av oerhörd kunskap, visdom och kraft som ni är idag. Denna dag är er, och ingenting skulle göra oss lyckligare än att få se var och en av er njuta av den fullt ut. Ni har förtjänat den, och alla de priser som kommer med den.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish