Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 6 maj, 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 6 maj, 2012


Plejadianerna är en grupp av entiteter som är här vid denna tid och hjälper er planet och ert folk i er tid för uppstigning, och de har varit här och assisterat er värld under många år fram till denna punkt i er historia. Det finns många olika grupper av entiteter här just nu och alla grupperna som är här nu är här för en bättre välfärd för er planet och ert folk. Det finns inte längre några andra grupper av entiteter som är här av andra orsaker.

Det är sant att vid vissa tidpunkter genom er historia har det funnits andra grupper som var här och inte för ert bästa intresse utan för deras egna intressen, och bättre välfärd för er planet och ert folk fanns inte i deras politik eller på deras agenda. Så är inte längre fallet och det är mycket viktigt för människorna i er värld, som har börjat läsa artiklar och budskap från vissa källor av information om dessa andra varelser och om deras agendor, att förstå att vad de läser är antingen osanningar, desinformation, direkta lögner eller påhitt, eller så är det bitar av historien om er planet som inte längre är några bidragande faktorer till era dagliga förehavanden och för er framtid.

Det finns många olika skäl till varför några av dessa individer väljer att skriva artiklar och förmedla information om negativa entiteter och negativa krafter vid den här tidpunkten. En del av dessa individer delar helt enkelt med sig av reflektioner av sina egna rädslor och sin egen osäkerhet och några av dem kanaliserar information som är mycket gammal och mycket föråldrad och inte längre har någon plats i det som sker just nu.

Det finns många sätt att kanalisera information på och en del av dessa metoder gäller hur man kopplar in sig till information som är tillgänglig därför att den har spelats in i tidens annaler. Det skulle vara som om någon i er värld idag borrade sig in i ett stort bibliotek och började dra ut information slumpmässigt från början av böckerna, slutet i böckerna och i många olika böcker på en gång och inte i någon särskild ordning.

Detta är vad som sker idag i er värld, då det finns vissa medlemmar i ert samhälle som utnyttjar dessa informationskällor och släpper informationen som om det är nyligen manifesterade meddelanden som sänts till dem från en medveten och högre dimensionell varelse som arbetar i ljusets tjänst. Återigen, detta är inte fallet, då dessa individer i er värld bara utnyttjar anteckningar som lagrats i bibliotek med inspelad information som finns över hela detta Universum och i många dimensioner.

Att försöka att på något sätt dra ut information från dessa bibliotek på det här sättet skulle vara som om du skulle gå in i ett huvudbiblioteks filial i en större stad och slumpmässigt välja ut någon sektion i biblioteket, någon av gångarna i biblioteket, vilken bok som helst, och sedan ta ut någon rad från den boken, spela in den informationen och så stänga igen boken för att börja om igen med ett slumpmässigt sökande efter en annan bok i detta bibliotek.

Sedan skulle du upprepa den här processen, dra ut några få ord eller några få meningar inom varje bok och sedan dela informationen som har samlats ihop på det här sättet med andra, som om det inte bara vore aktuell information utan helt korrekt information. Detta är vad som pågår här idag i er värld, då det finns kanaler som inte är särskilt skickliga i detta förfarande att koppla in sig till högre dimensionella energier och kunskap och på ett korrekt sätt ta in det och dela det med andra.

Under de närmaste dagarna, när vi kan arbeta med er mer personligen, kommer vi att visa er hur man på ett korrekt sätt kan ansluta sig till och ta ut information från de stora hallarna av kunskap som existerar inom detta Universum. Vi kommer att till fullo utbilda er och träna er för de rätta metoderna av att koppla in sig till dessa energier och hur man på rätt sätt kan ta ut och korrelera den information man fått på det här sättet.

Vid den här tiden i er historia finns många bland er som lär sig, kanske för första gången, hur man kanaliserar energier inifrån er nuvarande dimension och även från högre dimensioner. Och vi är mycket glada över att se så många av er som gör allvarliga ansträngningar för att lära denna konst och arbetar på att finslipa sina förmågor. Dock vill vi säga, att vid den här tidpunkten är de flesta av er som försöker kanalisera information på det här sättet, fortfarande på en nybörjares nivå och har väldigt mycket att lära och mycken erfarenhet att skaffa er innan ni bör börja dela den här informationen med andra som om den är saklig, korrekt och har delats med er från en medveten, högre dimensionell varelse, som har ert bästa i åtanke.

Vid denhär tiden finns de bland er som tar emot information som verkligen kommer från en fullt medveten, högre dimensionell varelse som har det bästa för kanalen, er planet och ert folk som skäl för, och motivationen för, arbetet som de utför. Det är inte så många av er som tar emot den här typen av information på det här sättet som det kanske verkar. Och vi önskar att vi kunde förse er med en lista på dem vars arbete är värt att läsa och dessa vars arbete inte är det. Men just nu vill vi att ni bättre utnyttjar kraften i er intuition och urskiljningsförmåga och drar era egna slutsatser och själva väljer vilka budskap ni vill följa och låta er guidas av under de kommande dagarna.

Det finns många sått som ni kan utföra den här uppgiften på och få tydligare och mer rätta insikter i vems meddelanden som härrör från en fullt medveten, högre dimensionell varelse av ljus. och vars budskap är slumpmässiga bitar av spridda uppgifter från olika källor över hela detta Universum. Vi känner att detta är en talang värd att lära sig och värd att ha, och vi uppmuntrar er alla att känna vibrationen av orden, enskilt och i sin helhet, under tiden ni läser dem.

Låt dessa ord, meningar och fraser och den övergripande känslan av budskapet smeka dina hjärtesträngar inom dig och lyssna och känn orden och melodin de spelar. Känner du en vacker melodi, rik i dess upplyftande struktur av kärlek och ljus, eller har sura texter plockats ut ur sin rytm och fyller koncertsalen av din varelse med disharmoni och dissonans?

Vi ber att du lyssnar till den här koncerten som spelas inom dig medan du läser orden framför dig och gör ett medvetet val att tro på dessa ord som en sanning eller att se dem för vad de är. Om du känner dig rörd känslomässigt sett och andligt, som bara en vackert skapad och utförd koncert eller opera kan röra dig, då vill vi påstå att en orkester av högre dimensionella varelser av kärlek och ljus framför den för dig. Vi ber dig att njuta av dessa framträdanden för de är gåvor av kärlek till dig. Och låt musiken spelas för dig och lyfta dig och bära dig iväg i underbar harmoni.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanal: Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish