Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Flaskpost! 19 juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus
Flaskpost! 19 juni, 2012


Meddelanden vi delar med er är avsedda att vara som en fackla för att leda dem bland er som inte har information ut ur mörkret och in till ljuset, där ni kommer att hitta fler svar och fler lösningar på de hinder som dyker upp under dagen. Våra budskap är inte avsedda att övertyga någon om någonting, eller göra så att någon tror på något de inte är beredda på, eller inte önskar se eller förstå, vid den här tiden.

Våra budskap är inte avsedda att väcka dem som ännu inte valt att vakna. Våra budskap är inte utformade för det ändamålet och kan därför inte framgångsrikt slutföra den uppgiften, då de inte har egenskapen att bevisa någonting för någon, eller att väcka någon från deras slummer. Förstår ni detta? Förstår ni att våra meddelanden inte kan användas på det sättet, då de inte är avsedda att användas på det sättet, och inte äger möjligheten att ge resultat på det sättet?

Vad dessa budskap är utformade för är att låta dem som har valt att vakna, och söker efter högre och större förståelse, kan få tillgång till en fontän av information för denna törst efter kunskap och förståelse av vad det är som sker här i deras värld, runt omkring dem och inom dem på samma gång.

Vad vi skulle vilja se mer av är att ni skall använda våra budskap för det ändamål de är avsedda för, som en källa för information endast för dem som söker den. Detta skulle kraftigt öka de effekter de är avsedda för, och era insatser i detta skulle hjälpa oss oerhört med vårt gemensamma uppdrag.

Vi tackar de av er som gör sådana insatser med att dela med er av våra budskap vitt och brett. Och vi ber er att inte stoppa eller ge upp med detta, utan säger istället att ni skall välja mer noggrant vem det är ni delar dessa budskap med. Det finns de som helt enkelt inte är redo för den här sortens information och som vid denna punkt på deras resa är ganska så skrämmande och bortom räckhåll för trovärdighet för dem.

Vi förstår att det finns många av er som tvärtom finner den här informationen mycket trovärdig och begriplig, och att den information vi ger faktiskt låter mer vettig än något annat scenario som många av er har funnit som orimligt när det gäller skälet till varför ni är här och de skäl som bär ansvaret för hur det står till med den här världen. Vi säger att det finns mycket goda skäl till varför denna information ger genklang så fint inom många av er, och att dessa skäl går bortom erfarenheten för många av era jämnåriga, och kan berätta för er att i det hela så är ni en raritet, ni är inte normen utan undantaget.

Vad vi skulle vilja diskutera med er idag är något vi ser som oundvikligt vid denna tidpunkt på er resa. Vi ser utmaningar framför er och vi ser möjligheter att skapa triumfer för er själva som är bortom någonting som många av er någonsin upplevt tidigare. Vad vi inte ser är ursäkter som getts till er för att välja att misslyckas, att välja att sluta, att välja ett nederlag. Vi har inte gett er dessa möjligheter och dessa händelser för att ni skall använda dem för att omintetgöra er själva.

Vi har, genom legat från vår Skapare, utformat och konstruerat händelser och möjligheter som låter de av er som så väljer, att besegra rädslor som de kan ha lagrat inom sig själva och övervinna hinder och utmaningar som noggrant och specifikt har designats för att få fram det bästa i var och en av er, individuellt och på samma gång kollektivt.

Detta har verkligen inte varit en lätt uppgift som vår Skapare har bett oss att utföra, men vi, precis som ni, gläds åt denna möjlighet och vi har valt att använda den i dess högsta potential för att låta oss nå vår största potential. Vi hoppas att få se många av er som också väljer att använda denna möjlighet att klokt söka er största potential, och vi är övertygade om att många av er kommer att bli ganska överraskade över att upptäcka precis hur stor er individuella och kollektiva potential verkligen är.

Det har funnits många lektioner och upplevelser som skapats här i er värld, men ingen är som upplevelsen som väntar precis framför er, för dem bland er som väljer att hålla ut, att gå vidare, att flytta upp och öppna nya dörrar som kommer att förbli stängda för en del av er som väljer att inte driva på sig själva, att testa sig själva, att utmana sig själva att bli mycket mer än de är idag.

Det kommer en dag när varenda själ på er planet väljer att lämna det gamla paradigmet för nya äventyr och upplevelser, som kommer att läggas till deras erfarenhet och kunskap, men idag är det bäst för många av dessa själar att förbli här och fokusera sin uppmärksamhet på några lärdomar de ännu inte har lärt sig och hinder de ännu inte funnit ett sätt att övervinna.

Vi hoppas att ni, de som är beredda på något nytt, förstår detta och för nu tillåter dessa själar att fortsätta med de liv som de har blivit så vana vid och som för dem fortfarande ger utmaningar att övervinna och många lektioner att lära från. De kommer att vid en viss punkt nå den topp som ni står inför idag och kommer att vara beredda att ta steget av tro, tillit, förtroende, mod och tapperhet, av äventyr, av under och mystik som ni nu håller på att ta.

Vi säger till er som nu är redo att ta detta steg, att ni har kommit en lång väg och att ni har stått inför många utmaningar och har uthärdat många upplevelser, utformade för att testa er och stärka er, och för att ta fram det högre jaget som alltid dväljs inom er. Detta är er dag, och detta är en sak som inte nödvändigtvis måste delas med alla de andra, för de är inte redo för sådana gåvor just nu.

Vi hoppas att ni förstår detta, och vi hoppas att ni njuter av era upplevelser och de händelser som kommer, i vetskap om att ni inte kommer att uppleva dem med alla som ni skulle önska. Detta är det sätt det måste bli på, åtminstone för just nu, och det kommer alltid att bli en dag i framtiden när alla kommer att göra samma resa som ni har gjort och ni kan finnas där väntande på dem på andra sidan dörren, den dörr som ni nu är i färd med att passera igenom bara en stund innan dem.

Till dem som idag läser våra ord och som inte ännu är säkra på att ni är redo att ta steget ut ur det gamla och in till det nya vill vi säga, att varje val är det rätta valet, och att om ni känner att detta inte är rätt tid för er att gå vidare, då säger vi: omfamna det ni vet och förstår och hur ni känner det inom er och känn en ära i ert beslut att stanna kvar här med många av era bröder och systrar som också har gjort samma val som ni.

Detta är det klokare valet för många av er just nu, och vi ber er finna en tröst i vetskapen om att ni har utvecklat skickligheten, intuitionen och visdomen för att själv kunna hitta den väg som ni önskar färdas på. Det är den vägen som kommer att ge er de utmaningar och upplevelser som ger er det högsta goda. Var stolt över att veta att ni har modet att göra detta val, då ni vet att det fanns ett annat val ni kunde gjort och att ni på något sätt visste inom er att det inte var det bästa valet för er själva vid den här tidpunkten.

Du visar en stor visdom och stor återhållsamhet genom att välja att stanna här och arbeta på vissa delar inom dig själv som kan behöva mer erfarenhet och fler lektioner. Vi säger till dig att du kommer att få precis vad som behövs för att låta dig smida dina vingar för att en dag flyga härifrån, när du känner att det nu är dags och du nu är redo. Till dess, känn det aldrig som att det är någonting eller någon som stressar dig att ta detta beslut innan du känner att det är rätt för dig, för det finns ingen tickande klocka för dig och du har all tid i världen att utveckla dig själv och att uppleva endast det som det fysiska riket har att erbjuda.

Till de av er som väljer att gå vidare säger vi, tiden för detta kryper nu mycket närmare och du har inte mycket tid kvar att göra de slutliga förberedelserna och att kanske finslipa de punkter hos dig själv som vid den här tiden kan vara lätt förslöade och i behov av uppmärksamhet. Vi har alla vår egen unika kvalité eller egenskaper och vi har alla områden i våra liv och hos oss själva som kunde få lite uppmärksamhet, och vi säger till de av er som nu packar väskorna, så att säga, att ta några få stunder varje dag och göra en inventering av er själva och vad det är som ni känner skulle kunna dra nytta av uppmärksamhet och kanske en viss förbättring.

Om du kan göra detta så vet vi att du kommer att uppleva, njuta och blomstra från fördelarna av sådana ansträngningar. Det finns ingenting som du någonsin ger en ansträngning för som inte resulterar i en fördel på något sätt för dig och för andra runt om dig. Detta skulle vi vilja att du kommer ihåg idag, att alltid ge varenda uppgift, oavsett hur stor eller hur liten den är, din uppmärksamhet och din allvarligaste ansträngning, och du kommer alltid att skörda belöningen för en så nobel insats och prestation.

Vi är era vänner och vi är er familj från Galaktiska Federationen av Ljus. Frid vare med er, våra bröder och systrar.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish