Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelanden från den Galaktiska Federationen - 23 mars, 2012Meddelanden från den Galaktiska Federationen - 23 mars, 2012


Regeringarna i er värld spelar ett spel av quid pro och quid pro quo. (Latin; Vad för, Vad för vad.) Vi har gett dem alla möjligheter att avgå fredligt och erbjuda sin assistans med införandet av ert nya system. Det har vägrat gång på gång att samarbeta och nu så är det tid för dem att bortföras på vilket möjligt sätt som helst för att bereda vägen för era ytterligare utvecklingar och era nya regeringar och finansiella system. Var snälla och ge oss tillfället att assistera er med att bortföra dessa envisa individer och införa en världsomspännande regimförändring som en gång för alla gör slut på denna mörka period i er planets historia.

Så mycket väntar på bortförandet av de som är svurna till det gamla systemet av korruption och kaos, och vi behöver sätta igång med de stora svepande förändringarna av er värld då tiden blir mycket knapp och det finns fortfarande mycket arbete som behövs göras för att säkra era vägar mot upplyftningen. Vad vi föreslår är ett svep av regeringarna från toppen till botten, från botten upp till toppen och bortföra varje individ från deras position, vald eller utnämnd, som är förbunden med mörkrets krafter, också kallad Kabalen.

Vi ser detta som ett medel mot målet, och det måste uppnås och uppnås inom en lämplig tidsram så att vi kan börja införa de många andra förändringarna som är nödvändiga då ni går framåt under ert år 2012. Många förändringar för er civilisation ligger runt hörnet, och många av er har ingen aning om påverkan som dessa förändringar kommer att ha på ert samhälle och er planet. Vi är här i ert luftrum och vi har kommit från långt borta för att assistera er under vad som kommer att bli er tid i nöd. Det finns ingen anledning att vara rädda. Tillsammans kan vi lämpligt hantera dessa förändringar och tillåta er att tryggt för er framåt och in i er framtid.

Många av era regeringsrepresentanter skulle hellre se hur ni lider än att de avgår från sina maktpositioner, så vi kan inte se något annat alternativ än att tvångsvis bortföra dem. Detta kan och kommer att göras utan något behov av våld på någon som helst nivå, men det är de regeringars sak som blir bortförda hur de vill att detta går framåt. Dessa män och kvinnor behöver förstå att de ställs inför hårdare bestraffningar för sitt agerande genom att vägra att avgå från sina positioner. Deras arbeten är och har alltid varit i tjänst till medborgarna, och de kallades att alltid agera på ett sätt som skulle vara bäst för folket. I stället så har allt de som de har gjort fungerat emot folket, för att ta deras pengar, deras hälsa, deras rättigheter och deras frihet. Detta kommer nu att ta slut, och vi erbjuder vår assistans åt våra Jordliga allierade som nu måste gå framåt och avsätta dessa individer från sina positioner och ta dem i förvar. Detta måste göras i folkets namn och det måste göras i namnet av er nya värld.

Det var hela tiden bekant att dessa individer inte kunde behålla sina positioner av makt inom era regeringar då det inte finns någon plats för korruption och oärlighet, själviskhet och girighet i er nya värld, särskilt inom leden av era nya myndigheter. Hur dessa individer skulle lämna sina positioner har alltid varit ett val, och det är fortfarande deras val. De har envist vägrat alla erbjudanden för att göra detta till en så lätt övergång som möjligt för dem, och tiden har nu tagit slut för dem och de har inget att förhandla med. Nästa gång som de kommer att höra från oss och våra Jordliga allierade kommer att vara när vi knackar på deras dörr för att bortföra dem och ta dem i förvar.

Det är så det måste bli då detta är sättet de har valt att det skall bli. Vi önskade mycket att denna process skulle ha gått annorlunda, och på ett sätt som skulle ha varit en smidig övergång för dem och också en smidig övergång för medborgarna i era länder. Istället blir det en mer omskakande övergång, men i vilket fall som helst så kommer slutresultatet bli vad vi, våra Jordliga allierade, och det uppväckta folket på er värld vill ha och förstår är nödvändigt för förbättringar för er alla och ert samhälle som helhet. Vi kommer nu att gå framåt med denna fas av planen och påbörja nedtagandet av de som sitter inom era regeringar och som är förbundna med mörkrets krafter och som är korrumperade helt igenom. Det kommer att bytas ut mot själar av ära och integritet, balans och framförsikt, och som har inom sig en känsla av plikt. Dessa män och kvinnor är väl tränade för positionerna som de kommer att ta och de är eller kommer att bli svurna att uppehålla lagen av ljus, av frihet, och heligheten av den mänskliga själen och anden, och om någon som har tagit en position inte uppehåller detta fokus så kommer de också att bli avförda.

Vi har stort förtroende för dessa män och kvinnor som kommer att träda in i dessa ledarroller och ni kan ha stort förtroende för dem likaså. Många av dessa individer har väntat på utkanten för deras tid att glänsa, och den tiden har nu kommit. Vi kommer att komma samman med våra Jordliga allierade och sätta upp en lämplig avförandeprocess så snart som möjligt då tiden är knapp. Vi önskar att alla våra ljusarbetare i fältet återigen blir pelare av styrka och en fontän av information för de som kommer att törsta genom missförstånd, rädsla och förvirring över vad de kommer att bevittna. Försök att hålla i minnet att för de som fortfarande inte har någon aning om vad som utvecklas runt omkring dem så kan bortförandet av så många av de som de har kommit att lita på bli en rejäl chock och vi vill att alla ni som vet och förstår vad som ligger i kärnan av dessa händelser kommer att vara där för era bröder och systrar och erbjuda er vägledning er kunskap att hjälpa att bättre ta sig igenom denna övergång.

Vi kan inte nog tacka de av er i fältet för det arbete som ni har gjort. Inget som ni gör blir ouppmärksammat av oss, och vi är djupt tacksamma för allt som ni har gjort i namn av framsteg för denna värld. Vi förstår att många av er blir otåliga med att vänta på dessa förändringar som länge har diskuterats, men vi säger er att de ligger runt hörnet och när de väl börjar kommer de inte att sakta ned eller upphöra och ni kommer aldrig att behöva vänta tålmodigt igen. Försök att se och förstå att vad som har utvecklats sig bakom scenen har varit ytterst komplext och ibland mycket farligt för de av ljuset, och det var nödvändigt att vi och våra jordliga allierade gick framåt så försiktigt som möjligt för att skydda vårt uppdrag, likväl för att skydda liv. Ingen tid har slösats bort med inaktivitet; istället så har vi och våra jordliga allierade arbetat oavbrutet och drivit på med vårt uppdrag och gjort vinningar varje dag. Med tiden, när vi fritt kan tala med er så kommer vi att förklara allt vi har gjort, obekant för er, och vid den tiden är vi mycket säkra på att ni kommer att se det fanns stor anledning för er att förbli så tålmodiga som möjligt.

Som vi har sagt så kommer denna del av ert uppdrag att snart vara över, och nästa fas av operationen kommer att se hur ni är fullt uppdaterade av varje utveckling och det finns då inte längre något behov för hemligheter. Detta kommer att vara en lättnad för många av er som vid denna tid bara har ett fåtal källor av information, och vi kunde inte avslöja allt genom våra kanaler. Detta förändras nu då vi nu kan dela mer med er, och under framtida dagar så kommer det inte att finnas något som vi inte kan diskutera med er. Se till förändringarna i era regeringar och hur det sammanfaller med massarresteringar av de i er kriminella Kabal, deras undersåtar, och många av deras associerade.

Många av dessa individer är associerade genom deras illegala och hemliga agerande, och som sådana kommer de att bortföras från ert samhälle oberoende av om de är valda representanter eller ej. De som håller maktpositioner inom era regeringar har aldrig haft och har inte idag rättighet till någon typ av speciell behandling eller beskyddande från era lagar, vilka de har brutit gång på gång. De kommer att arresteras och åtalas precis som vilken kriminell som helst i ert samhälle och stå till svars för åtalen mot dem. Medan dessa förfaranden går framåt så kommer era nya regeringar att ta form med hjälp av dem som har visat sig värdiga och som har förtjänat förlitandet från oss och våra Jordliga allierade. Ni kommer att träffa dessa män och kvinnor under kommande dagar, och vi önskar att deras välkomnande blir varmt, spännande, och fullt av förväntningar, för vad de kommer att föra med sig i form av ett nytt och bättre sätt för er alla.

Förvänta er att dessa förändringar blir snabba och långtgående då korruption når igenom de många olika branscherna av era regeringar. Era nya myndigheter kommer att slå rot och växa sig starka och hälsosamma, och bära frukt for folket och er värld. Tillåt denna process att få tid att nära sig och växa, och återigen så var tålmodiga då detta är en mycket delikat process som måste hanteras med försiktighet. Vad vi talar om är inte en lätt process för någon värld. Vi har hanterat många situationer precis som denna tidigare, och vi kommer att få se ett framgångsrikt avslut på denna likaså. Håll er till oss vid denna tid och visa oss ert stöd för oss likväl som för våra allierade. Vi vet hur länge som ni har väntat på denna dag, men vi säger er att denna dag har nu kommit och allt ert väntande och hårda arbete kommer att vara väl värt det.

Var snälla och fortsätt att observera era nyhetskanaler och sök efter nyheter och dela denna information med alla som vill bättre förstå dessa händelser. Återigen, så vill vi att denna händelse blir skottet som hörs runt hela världen och som kommer att väcka upp så många som möjligt till hur deras värld förändras runt omkring dem. Hjälp dem att se hur dessa arresteringar är goda nyheter och inget att vara rädda för, och hjälp dem att se att det finns ett bättre sätt och en bättre värld att tillgå för dem. Hjälp dem att se hur dessa arresteringar rensar vägen, gör det hela möjligt, och en bättre värld är vad som kommer att stå när all rök skingras.

Vi är den Galaktiska Federationen av Ljus

Kanal: Greg Giles

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish