Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Ashtar Command - 21 mars, 2012
Meddelande från Ashtar Command - 21 mars, 2012Ledsen att vi släckte ljusen. I morgon kommer vi att tända ljusen utanför våra skepp så att många av er själva kan se oss och ta så många fotografier och videobevis som ni vill. Vi inom Ashtar Command ansluter oss till våra bröder och systrar inom Galaktiska Federationen av Ljus som gör att fler kan iaktta våra skepp, liksom mycket tydligare iakttagelser, som fungerar som isbrytare för vår närvaro i er värld. Vårt kommando finns också här i stort antal och vi har skepp stationerade över många olika delar av er planet.

Vi skulle vilja att ni också förstår att även om våra skepp skiljer sig i utseende från de som finns inom Galaktiska Federationen av Ljus så ser ni inte skepp från styrkorna som är kontrollerade av den mörka Kabalen. Våra skepp kan vara ganska stora och de skiljer sig alltså utseendemässigt från de som finns inom Galaktiska Federationen av Ljus, då våra skepp använder ljusteknik som en källa för framdrivning och manövrering och kan skilja sig ganska mycket på grund av dessa egenskaper. När ni ser våra skepp ser ni ljus som avviker i färg mot himlens mörka rymd. Ni kommer fortfarande att kunna fotografera och videofilma våra skepp, men vad som visas på era 3D-filmer blir inte lika tydligt avbildade i konturerna som de verkligen ser ut från vårt perspektiv sett. I alla fall känner vi att det är viktigt att vi börjar göra våra skepp mer kända för människorna i er värld, då vi är här och ni kommer att se våra skepp på dagtid såväl som på natthimlen.

Ashtar Command har många skepp av varierande storlek och kapacitet. Vi har skepp som är konstruerade för fredlig användning och vi har också krigsskepp som används för att hjälpa till med avlägsnandet av de mörkas styrkor från världar där lärdomarna från dem inte längre behövs för utbildning och upplyftande av dem på en viss planet. Våra skepp som används för detta ändamål fungerar inte så som de krigsflygplan som finns i er tredimensionella värld, snarare är våra skepp fredligt och ofarligt utrustade och förvisar krigsmaskinerna och deras besättningar från deras positioner runt om och över en hel planet. Precis som Galaktiska Federationen av Ljus gör vi allt vi kan för att ingen skall komma till skada inom de motsatta styrkorna, men de måste tas bort på något sätt om de inte frivilligt ger upp och avslutar sitt motstånd mot de nya riktningarna inom ett samhälle.

Våra farkoster kommer att stråla i många olika färger, då varje färg har olika egenskaper och möjliggör vissa förmågor. Ni kan hänvisa till våra skepp som Ljusskepp, för det är verkligen så de kommer att se ut för er. Vid er uppstigning in till de högre rikena kommer våra farkoster att se något annorlunda ut för er, men beroende på er nivå av utveckling kan de kanske inte visa sig i sin sanna skepnad och form. Vi skulle villa rekommendera att människorna i er värld börjar bli mer bekant med utseendet på våra farkoster och utseendet på Galaktiska Federationens farkoster, då ni kommer att få se oss på himlen och det kan vara användbart för er att lära er att känna igen våra olika allianser och hjälpa andra med att identifiera oss.

Vi inom Ashtar Command är helt i linje med Galaktiska Federationen av Ljus i vårt uppdrag vid denna tid. Vi spelar i samma team, vi är båda av Ljuset och är båda här för upplyftandet av er planet och hennes folk. Ni kommer inte att se några andra organisationer eller allianser från de mörka här längre, och ni har ingenting att oroa er för när det gäller detta. Vi har nu säkrat er atmosfär och den kommer att förbli på det sättet hela vägen genom er planets uppstigning till de högre rikena. Ni kan lita på våra förmågor och lita på att vi har utfört operationer som denna många gånger tidigare.

Er säkerhet är i goda händer. Frukta inte våra skepp som ni ser på himlen då de är bemannade av varelser av Ljuset som är här i tjänst till er vid den här tiden. Vi skulle vilja se att många av er delar med sig av denna information till era bröder och systrar, då vi vill öka antalet och kvalitén på observationerna av våra skepp och detta kan bara bli möjligt när en adekvat förståelse av vem vi är och varför är här har nått fram till ert folk. ”Hjälp oss att hjälpa er” är ord som vi skulle vilja att ni har i åtanke när vi går vidare med de nästa faserna i operationen.

Många nya vägar har öppnats under de senaste dagarna då vi har kunnat ta bort Kabalens stridskrafter från sina positioner runt om er planet. Vi njuter nu av lyxen av fri rörelse och kommer att fullt ut dra nytta av detta då vi nu går vidare med de nästa faserna av det totala uppdraget. Vi har mycket att göra tillsammans, och dessa aktiviteter kommer att börja med en uppsjö av aktiviteter runt om i er värld. Vi kommer att engagera många av er i våra operationer och låta er ta med er tillbaka hem bevis på era erfarenheter med oss, att dela med dem i er värld som vill lära av oss och se sanningen om varför vi är här. Det kommer att finnas de som motsätter sig oss och engagerar sig i smutskastningskampanjer mot oss och våra skäl för att vara här, och vi önskar att ni kan agera som en balanserande faktor för dessa försök att misskreditera oss.

Vi ber inte att ni försöker övertyga någon om någonting de inte önskar se. Vi vill bara att ni delar er sanning och er förståelse för oss, det är allt vi ber om. Vi ber inte om något annat och vi tackar er alla för era fantastiska insatser för att sprida nyheterna om oss och informera era bröder och systrar om vad som pågår i deras värld. Ert arbete går inte obemärkt förbi och kommer inte att bli obelönat. Ni har vårt ord på detta. Många överraskningar ligger på lut för ert folk, och vi ser fram emot att få presentera dessa gåvor för er. Dessa gåvor är inte från främlingar, de är gåvor från familjen för det är verkligen det vi är för er. Vi är era familjer från längesedan, och vi har återkommit med erbjudande om hjälp i er tid med stora förändringar.

Förutsättningar kommer att presenteras på er planet där vår erfarenhet och vår teknologi kommer att vara mycket fördelaktiga för er, och vi önskar ingenting hellre än att få dela med er vad vi har och hjälpa er på det sättet. Detta är den huvudsakliga orsaken till att vi är här och vi ber er att tillåta oss att hjälpa er på det här sättet och att lita på oss, för denna tillit till oss kommer att löna sig.

När vi känner att tidpunkten är den rätta kommer vi att börja ta kontakt med många av er som har visat att ni inte har någon rädsla för oss och en villighet att arbeta med oss. Hur vi kommer att kontakta er skiljer sig från individ till individ och vi har effektiva metoder att nå var och en av er på ett eller annat sätt. Vid den tidpunkten kommer ni att få detaljer om dessa möjligheter och vi kommer att börja med att möta var och en av er personligen för att diskutera era alternativ.

Vi har gått med på detta åtagande som skall synas på på er himmel för att bättre hjälpa till med att förbereda ert folk för vår slutliga introduktion till er. Vi önskar inte att skapa paniksituationer och vi önskar inte att bli förebud för förirring inom era samhällen. Vi önskar bara att vår närvaro skall bli känd för er och erbjuder er hjälp för er värld genom de som vi känner vi kan säkert och fördelaktigt arbeta med. Var snälla och fortsätt med att vara pelare av ljus för sanning och förståelse och dela med er om vad ni vet om oss och vad vi gör för att hjälpa världar sådana som er. Våra avsikter är hederliga och fredliga och alla på er planet kommer att se detta under de närmaste dagarna. Hjälp till att göra våra introduktioner så smidiga som möjligt, då det kommer att gynna er värld mycket om vi kan börja våra många projekt tillsammans snarast möjligt.

Efter gripandet av medlemmarna i den kriminella Kabalen så kommer detta att bli er nästa uppgift. Att bryta igenom murar av rädsla och okunskap kommer att bli det mest formidabla uppdraget, men tillsammans kommer vi att lyckas genom ansträngning, uthållighet och fokusering. Detta är nycklarna till framgång och de kommer att låsa upp dörren till vägar av otrolig potential och möjligheter.

Tiden har nu kommit för att fortsätta. Fokusera på detta, och vi kommer att hjälpa på vårt eget sätt med detta världsomspännande avslöjande. Det finns många framsteg som kommer att bli era så snart vi kan börja arbeta med er, och ni kommer alla att dra stor nytta av det, även de som motsätter sig oss. Det är så här det kommer att bli för ett tag, men den dagen kommer när alla i er värld ser att vi är vad vi har hävdat att vi är. Det finna inga fler tricks, där är inga fler bedrägerier och det finns inga fler komplotter och fuffens som kommer att arbeta mot er.

Vi har hjälpt er på vårt eget sätt för att se till detta, och allt prat ni kan få höra om något annat är bara rädslans smutskastning och försök att distrahera och ge desinformation. Men vi råder er att ignorera denna rädslobaserade information då den i själva verket inte har någon grund och alla dessa rädslobaserade förutsägelser från Kabalens sida är knep och de kommer aldrig att materialiseras. Vi har sagt hela tiden att detta inte kommer att tillåtas och vi har hållit vårt ord.

Det kommer inte heller att bli något världskrig, oavsett vad ni läser eller hur mycket detta diskuteras genom era media. Detta är också försök till distraktion och är avsett att ingjuta skräck i massorna, men detta är bara ord och de blir aldrig materialiserade. Er värld är på väg till fred, välstånd och frihet för alla varelser på er planet och ingenting kommer att stå i vägen för det. Ert största hinder nu som samhälle, och även som individ, är att komma över rädslan. Rädsla är nu er största fiende. Rädsla är nu er enda fiende. Det finns ingenting att frukta, för det är bara en illusion! Låt den försvinna för den har ingen plats i ert nya hem. Ju förr ni alla kan släppa dessa ogrundade rädslor ju snabbare kan vi börja våra många projekt tillsammans, vilket kommer att se upplyftandet av er alla över hela planeten. Många svårigheter kommer att utplånas för alltid när vi kan hjälpa er, och det är rädsla, och endast rädsla, som står i vägen för er nya värld. Riv ner denna mur för den står på en grund av lögner och svek, och att ni tillåter oss att hjälpa er gör er värld till en bättre plats för er alla.

Det finns ytterligare en sak kvar att lösa innan vi kan börja, och det är borttagandet från ert samhälle av de många medlemmarna inom er kriminella Kabal. Så snart vi kan gå bortom det stadiet blir er värld fylld med spänning och aktivitet när vi hjälper er att börja göra de många stora förändringarna i ert samhälle. Detta kommer att bli en mycket spännande period i er historia, och liven överallt över hela er planet kommer att gynnas stort då de berörs av kärleken som Skaparen och hans Universum har för dem. Många liv har berörts på detta sätt och det är nu er tur, då ni har förtjänat gåvorna ni nu kommer att få. Skaparen duschar sina barn med gåvor när de är redo att ta emot dem, och ni har visat att denna dag nu har kommit för er.

Vi är er Familj av Ljus från Stjärnorna.

Kanal: Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish