Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Självmedvetenhet och framgång 5 juni, 2012


Självmedvetenhet och framgång: Vi skulle vilja tala med er idag om sätt som ni kan öka er tillväxt ytterligare på, och även era framgångar, medan ni är här på detta fysiska plan. Vad ni kan arbeta med och fokusera på är sätt att bättre öka kunskap, visdom och erfarenhet för varje dag. Hur detta kan göras är genom en samordnad insats för att dela idéer med varandra och även koncept och erfarenheter. För att göra detta krävs interaktion, och denna interaktion kan underlättas med hjälp av de verktyg som redan finns till ert förfogande. Internet är er källa för mängder av information och det kan användas på så många fördelaktiga sätt för att ytterligare öka er tillväxt och expandera ert medvetande när ni gör det arbete ni kommit hit för att utföra.

Vi ser så många av er som använder Internet på många olika sätt och vi ser också de som får ut det mesta av denna erfarenhet, även om vi även ser dem som inte får ut vad som vore möjligt för dem. Vi skulle vilja se förbättringar på detta område genom att få se att fler av er fokuserar på de ämnen som skulle ge mer av kunskap och visdom som är av större vikt för er just nu. Det finns så många intressanta och givande ämnen att läsa om och diskutera mellan varandra, men tiden att fördjupa sig i många av dessa ämnen och diskussioner om dem har passerat. Det är nu dags att fokusera på endast de ämnen som kommer att ge er det absolut mesta från denna erfarenhet.

Vi skulle vilja se er fokusera på subjekt som kommer att expandera ert medvetande inom områden för andlig utveckling. Vi vill också se att fler av er fokuserar mindre på ämnen och intressen som inte har kapaciteten att underlätta denna typ av tillväxt i ert andliga medvetande. Det finns en sådan mängd olika ämnen som skulle arbeta för att bättre kvalificera er för avancemang upp genom de många dimensionerna i Universum.

Vid denna tidpunkt har vi märkt något som vi skall kalla ”bristfälligheter” i fundamental, andlig förståelse och medvetenhet. Vi skulle vilja se att fler av er fokuserar på detta och bläddrar tillbaka några få sidor till grunderna för andlig förståelse och medvetenhet. Börja med andra människors rättigheter och hur viktigt det är att hedra och respektera dessa rättigheter, nämligen genom fria val och yttrandefrihet.

Vi ser att många av er just nu visar att ni ännu inte nått denna fundamentala nivå för förståelse, och vi säger till er att ni bygger ett andligt hus på toppen av en felaktig grund om ni inte först når denna grundläggande förståelse. Vi föreslår att ni stärker er grundkonstruktion genom en bättre förståelse för de heliga rättigheterna av fri vilja och fritt val, och arbetar på att respektera gränser och rättigheter för andra.

Vi ser ganska ofta en del av er som syndar på denna heliga rätt hos andra genom att uttalat fördöma deras synpunkter och åsikter. Detta kommer inte gå, om det är andlig uppstigning genom detta multidimensionella Universum som är ert mål. Detta beteende måste rättas till och korrigeras innan ni börjar samla mer avancerad andlig kunskap och visdom.

Man kan inte sätta vagnen framför hästen, som ni säger, och placera avancerad och komplicerad andlig visdom framför er innan ni har lärt er ett av de mest grundläggande fundamenten, vilket är andra människors rättigheter. Det är en brist som kommer att leda till problem längre fram och hämmar er andliga tillväxt. Vi föreslår att ni glömmer alla de avancerade koncepten, meditationerna och andningsövningarna, yoga, Zen och alla andra koncept, och fokuserar på en sak, och endast detta, och det är när en annan människa talar eller lägger ut något på Internet, stoppa då upp för ett ögonblick och ta ett långt, djupt andetag och medan ni andas ut, tänker för er själv: ”Kommer jag att hedra denna själs heliga rätt av fri vilja och val, eller skall jag välja att synda mot min broder eller syster och fördöma honom eller henne för deras val och rätt att utöva sin yttrandefrihet”. Om du kunde göra detta varenda gång du är frestad att erbjuda svar på vad någon annan just har uttryckt, då skulle du göra dig själv och denna andra själ en stor tjänst.

Vi är alla här delvis för andlig tillväxt och avancemang längs vår resa, och att döma andra och fördöma deras tankar och frihet att uttrycka sig är inte att hjälpa dem på deras resa på något sätt, och det hjälper inte heller dig själv på din resa. Istället kan detta liknas vid täten på ett tågvrak när två lokomotiv möts på samma spår. Detta är verkligen inte ett bidrag till något av loken, och det är inte vad som kommer att leda till ett positivt resultat för två själar som också färdas på sin resa.

Vi tackar er för era insatser när det gäller detta och vi kommer att leta efter förbättringar i det här området omedelbart med start idag. Vad vi skulle vilja se mer av är de bland er som utåt uttrycker att du hedrar och respektera andras synpunkter vid alla tillfällen och alltid välkomnar deras synpunkter och åsikter vilket ämne de än önskar diskutera. Detta är sättet i de högre dimensionerna i detta Universum, där alla varelser respekterar de heliga rättigheterna hos andra och deras val av uttryck, oavsett vad de uttrycker och om du håller med om deras åsikt eller inte.

Ingen ber dig någonsin att ta hand om andras perspektiv eller åsikt. Du ombeds bara att hedra andras rätt att välja sin egen åsikt och uttrycka detta val på vilket sätt de nu väljer att göra det, så länge som det inte inkräktar på någon annans rättighet. Denna mycket grundläggande och fundamentala rättighet är hörnstenen i grunden i hela detta multidimensionella Universum, och det är här på det allra första blocket som vi vill att du fokuserar din uppmärksamhet idag, och när du rör dig framåt. Och vi skulle vilja att du inte glömmer vår diskussion idag och denna lektion av denna ytterst viktiga andliga dygd. Tack och välsignelse till er alla!

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

As channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish