Followers

Google+ Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Ashtar Command - 16 maj, 2012Meddelande från Ashtar Command - 16 maj, 2012


En del av detta Universum är i ett tillstånd av förfall och kollaps och kommer inte ens att orka med ännu en marsch runt i Kosmos. Det är här vi kommer in, Ashtar Command. Vi identifierar dessa problem och svaga länkar i kedjan, som ständigt är anslutna, i detta fantastiska Universum. Och vi utnyttjar våra gåvor till att hjälpa dessa världar att återuppbygga sig själva och reparera skadorna som har gjorts mot dem. Er planet är en av dessa planeter som är i ett tillstånd av stort förfall, och detta tillstånd måste åtgärdas om ert folk önskar kalla Moder Jord sitt hem under ännu ett varv runt i detta Universum.

Alla folk i detta Universum ges en planet som de kan kalla sitt hem. Det är upp till varje folkgrupp att ta hand om och vårda sitt hem, att hålla det rent, att hålla det säkert. Att hålla det i drift och funktion på det sätt som det var utformat för och sättet det var skapat för att ta hand om och vårda dess folk. Detta är ett mycket ömtåligt givande och tagande, där den ena inte kan ta för mycket från den andra om en harmonisk balans skall kunna upprätthållas.

Här i er värld, i denna period i er historia, har den ena tagit för mycket från de andra, och om denna obalans inte rättas till så kommer er planet inte längre att kunna uppehålla sin omloppsbana runt galaxen. Detta är det sätt som Universum har utformats på, och det var konstruerat på det sättet för att lära invånarna på en planet hur man säkert och riktigt bevarar sin moderplanet, såväl som konsekvenserna när de väljer att låta henne förfalla på grund av försummelse och övergrepp.

Här i er värld idag har ni ett allvarligt problem. Det finns de bland er som för närvarande har makten och har haft det under ganska lång tid. De bryr sig inte om för ett ögonblick hur det är med er moderplanet eller med er. De bryr sig bara om sig själva och deras giriga önskemål om mer fabulösa rikedomar och sin egen agenda för absolut makt. Dessa individer måste tas bort från sina maktpositioner och sin administration för att de skall kunna ta deras platser som har Moder Jords bästa för ögonen och kommer att göra allt de kan för att se henne trivas och repareras till ett tillstånd av ekologisk balans.

Vi är här för att hjälpa dessa personer i er värld som är kvalificerade och som har förtjänat rätten att ta över tyglarna av ledarskap här i er värld. Vi är här för att erbjuda vår assistans för att plocka bort dem som snart kommer att vara ”före detta makthavare” i er värld, och vi gör detta genom dekret av den underbara makt som har skapat er och som skapat oss också. Vi är inte här av eget dekret och eget bevåg, utan är här för service till vår Skapare och till tjänst för er, våra bröder och systrar i den mänskliga familjen, och till er planet, en levande, medveten planet som andas och som vi kallar Gaia.

Oavsett om ni instämmer eller inte, kollektivt sett, att acceptera vår hjälp och den rätt er planet har att få hjälp, en planet som kränger farligt och tar in stora mängder vatten, är en fråga för er själva att bestämma och vi kan inte tvinga er att acceptera vår hjälp. Konsekvenserna av ert val att inte acceptera vår hjälp skulle bli att ni får se en försämring av era magnetiska och tektoniska strukturer runt om och inne i Jorden. Vi har kunskapen, erfarenheten och verktygen för att få det jobbet gjort och återställa er planet till hennes ursprungliga, oklanderliga tillstånd. Vi har förmågan att ta bort dessa inom er mörka Kabal som intill denna dag är inställda på att förstöra er värld och förslava hela den mänskliga rasen.

Om fler av er, våra bröder och systrar, kunde se detta och förstå detta så skulle många hinder kunna tas bort från vår väg för att hjälpa er på så många viktiga sätt. Det är här ni kommer in. Ni kanske hänvisar er själva till att vara Ljusarbetare, eller inte, det är inte så viktigt, men vad som är viktigt är att ni inser och förstår hur ni kan hjälpa er planet och ert folk här i denna tid av nöd. Det hänger på er att göra vad ni måste göra och dela den kunskap ni har berikats med när det gäller Kabalen, vad de håller på med mot er planet och vad de planerar att göra med er. Ju fler av er som förstår detta ju förr kan vi öppet hjälpa er och ju förr kan vi, tillsammans med er, börja ta itu med dessa växande problem, ett i taget, dag för dag.

Detta är den punkt som vi står inför idag. Vi står redo, beredda att börja arbeta med er på de många projekt som är så vitala för en sund överlevnad av er värld och er planet. Varje dag ser vi en ökning i mängden av individer som börjar lära sig om förekomsten av och den skadliga effekten av er härskande klass, den som vi refererar till som Kabalen, och om vår närvaro här i er värld och varför vi är här.

Vi skulle önska att fler av er kan lära sig om dessa fakta på en daglig basis, och skall försöka öka detta antal. De verktyg som behövs för att slutföra det här jobbet på ett tillfredsställande sätt har överlämnats till er. Ett av era bästa verktyg finns framför er i detta ögonblick, då det var designat och såddes in i er värld för att låta stora skaror ansluta sig och nästan omedelbart dela och utbyta information.

Vi säger till er att utnyttja denna gåva till dess högsta potential, då den kanske är er största bundsförvant vid denna tid, där bundsförvanter är precis vad ni behöver mer än någonting annat. Vi är era bundsförvanter och kan användas som er största potential också, och vi råder er ännu en gång att använda det verktyg som finns framför er till att hjälpa till att öppna dörren för gåvorna som vi för till er. Och att hjälpa er att plocka ner denna kriminella Kabal och deras ömkliga och usla agenda. Och dessutom att hjälpa er att återställa er moderplanet till hennes vackra och oskadade skick, vilket skall än en gång tillåta henne och ert folk att blomstra och frodas och att fortsätta tillsammans på er resa runt i er galax och ert Universum.

Att lägga grunden för ett sådant historiskt möte mellan varelser från olika världar är en stor uppgift som innebär många stora utmaningar. Vi förstod helt klart vilka stora utmaningar det skulle bli här på den här planeten, så vi anlitade många kvalificerade och talangfulla varelser från hela Kosmos för att inkarnera här, att bli ett med folket på den här världen och för att en dag vakna upp och svara an på deras uppgift att föra in ett nytt sätt att leva och vara.

Vi säger till er idag att vi med stolthet ser så många av våra Ljusarbetare, Stjärnfrön, svara på sitt kall om pliktuppfyllelse, och vi önskar se många fler av er vakna upp till er sanna identitet, ert syfte för att vara här under just denna period i tiden. Vi ber de av er som har vaknat till detta gudomliga syfte att göra vad det är du måste göra för att väcka era bröder och systrar som också är här men ännu befinner sig i djup slummer.

Många fler Ljusarbetare har rest hit än vad som behövdes för detta projekt, för att låta oss vara absolut säkra på att tillräckligt många skulle vakna och svara på sitt anrop att utföra varje uppgift som behöver göras. Det finns så många fler bland er än vad som har svarat på anropet, och vi ser det som viktigt att många fler vaknar upp.

Återigen, ni har verktygen till ert förfogande som har försetts er av intelligenser långt mer avancerade än de i er värld, oavsett vem som för närvarande får äran för detta. Erkännande är inte det minsta viktigt för oss. Vad som är viktigt är säkerheten och välbefinnandet av er värdplanet och för er, våra kära, älskade bröder och systrar från vårt Universum.

Vi önskar få se just nu att varenda en av er som har vaknat och som förstår betydelsen av era roller här i denna värld, utnyttjar de gåvor ni har och börjar med att försiktigt väcka så många ni kan. Väcka dem till deras högsta syfte och de viktiga frågor de måste ta hand om här i er värld. Så snart tillräckligt antal har nåtts kommer vi att gå vidare med de olika stadierna av operationen som kommer att föra er värld till stora förändringar. Förändringar som är nödvändiga och kommer att låta er planet och ert folk trivas och fröjdas bortom någonting som har kunnat föreställas av någon av er. Låt oss tillsammans börja och ni kommer att få skörda frukterna som ni har förtjänat och som vår Skapare har försett er med. Detta är vårt löfte till er, våra bröder och systrar i den mänskliga familjen.

Vi är er Familj av Ljus från stjärnorna.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish