Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av ljus - 19 maj, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av ljus - 19 maj, 2012Låt varje successiv ledarskapsroll komma naturligt och ofta till dig, då det finns många uppgifter som behöver genomföras och många ledare behövs för att komma fram och ta ledningen för dessa projekt. Tiden har kommit för de av er med syftet att stiga fram till frontlinjen för era medmänniskor och göra det ni kom hit för att utföra. Många av er har mål som ni satte upp själva för att nå vid denna tidpunkt och vi ser att tidpunkten nu har kommit för er att bli mer involverade i de viktiga frågor som formar er värld just nu.

Det finns många distraktioner i er värld och många som slösar bort tiden, men nu har tiden kommit för er att se dessa aktiviteter för vad de är och avstå från dem och ignorera dess krav på uppmärksamhet, er energi och den tid som går åt att dra dig från de uppgifter som verkligen betyder något och de jobb som du har kommit hit för att slutföra. Ignorera dessa anrop, precis som rösterna av sirenerna som lockar ditt skepp mot klipporna. Lyssna istället efter anropet som kommer att leda dig till uppdraget du har gått med på att ta på dig här på den här planeten, som kanske är långt ifrån den värld du kallar ditt hem. Snart är tiden här för många av er att pendla tillbaka till era hemvärldar och vi säger dig att det kommer att finnas massor av tid när du väl är där för att åter få ägna dig åt dina passioner, din konst och din fritid.

Men idag är det dags för något annat. Idag är det dags för att få jobbet gjort som miljoner varelser har kommit hit för att utföra. Detta är ingen liten affär, då det finns många världar från mängder av stjärnsystem som har ställt upp med sina talanger och sina gåvor för att göra en skillnad här och göra något som aldrig tidigare har gjorts någonstans i detta Universum.

Omfattningen av det ni tillsammans manifesterar är bortom fattningsförmågan för er just nu, men vi säger er att den är universell i storlek, och detta är inte en metafor. Vad som håller en del av er tillbaka är vanor och tendenser och gamla mönster som inte längre har någon plats för er här i denna värld. Att förminska din tid med dessa onödiga sysselsättningar är inte i ditt eget bästa intresse, och det är inte i det bästa intresset för stjärnsystemet du kallar ditt hem eller galaxen du kallar hem eller det Universum som vi alla kallar vårt hem. Det är dags nu att åsidosätta dessa distraktioner av lägre dimension och följa din plikt och fullgöra dessa uppgifter som du har samtyckt till att utföra vid vissa tidsintervaller.

Tiden rinner ut. Tiden är en lyx som du inte längre kan njuta av. Tiden som du känner den har nu blivit en fiende till ditt uppdrag här. Det finns ingen mer tid att förlora eller att slösa bort. Förstår du nu detta? Ser du att varje minut av varje dag av varje vecka som linjerar upp vägen från denna stund till slutet av ditt uppdrag behöver fyllas med en viss nivå av brådska och behöver se att åtgärder vidtas mot det framgångrika slutförandet av varenda uppgift du har tilldelats och har gått med på att utföra?

Du kan göra det, vi vet att du kan. Du skulle inte ha valts ut att färdas här genom den här formen av inkarnation om det inte hade beslutats av ett råd av högre dimensionella varelser, som hade ansvar för rekryteringsprocessen för detta stora uppdrag, att du var en varelse som ägde de talanger som behövdes för ett sådant uppdrag. Förstår du nu vilken typ av tro och tillit som har placerats i dig? Förstår du att din förflutna historia och ditt register av prestationer och förmågor noggrant studerades, och att ett beslut togs att det var du som var bättre kvalificerad för detta uppdrag än så många, otaliga, andra som ville delta i detta uppdrag som har uppskattats högt av så många varelser genom hela detta vidsträckta Universum, under eoner av tid?

Det är nu upp till dig hur du väljer att gå vidare. Det är upp till dig om du vill slösa bort de få återstående ögonblicken av dina inkarnationer på saker som inte kommer att intresserade dig det minsta när du och ditt skepp drar iväg från kajen som är den här planeten. Detta slöseri med tid som du är inlindad i och så involverad i idag är sysselsättningar som inte ens existerar i era hemvärldar, då de bedöms så triviala att det inte finns något stöd för dem och därför inte kan hittas inom några av de kulturer som existerar över hela detta Universum. Här i er värld idag betraktas dessa distraktioner inte bara med högsta intresse utan vissa av dem har satts upp på en så hög piedestal att de anses som höjdpunkter i era enorma samhällen.

Från vår utsiktspunkt har vi svårt att förstå detta, och vi studerar denna utveckling och arbetar på att hitta sätt att frigöra inflytandet som vissa av dessa distraktioner har på er, våra medarbetare på fältet. Tiden har för länge sedan kommit för att rycka bort er uppmärksamhet och ert beroende av dessa försvagande fritidssysselsättningar och intressen och hitta en väg att låta er fokusera mer på den enda sak som räknas vid den här tidpunkten för er, era medarbetare, världen du har kommit ifrån och det Universum vi alla delar.

Upp till den här punkten har det inte varit lätt att hitta något som innebär att ni kan fokusera er energi på något annat. Vi har gett er glimtar av hur viktig och enorm denna uppgift är som ni är involverade i, med förhoppningen att detta, och endast detta, skulle låta er förstå den stora betydelsen av vad ni är involverade i, och ge er motivationen att släppa det som verkar betyda så mycket för er och visa på hur lite värde det egentligen har för er.

Hjälp oss att förstå mer varför så många av er inte verkar kunna hitta ett sätt att lossa greppet om dessa tredimensionella distraktioner, och vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa er, om detta är vad ni väljer. Om ni väljer att bryta er loss från dessa band som idag orsakar er att skära bort era reducerade resurser av tid och energin som ni kan spendera på de viktiga sakerna som ligger framför er och uppdraget ni har avtalat att ta på er här i denna värld. Tillsammans kan vi göra detta. Tillsammans kan vi hitta ett sätt att låta er bortse från alla dessa distraktioner och ge hela er uppmärksamhet till ert individuella och kollektiva uppdrag här. Det finns fortfarande tid för att få vartenda jobb gjort som behöver göras, och det finns vid denna tidpunkt tillräckligt många av er för att åstadkomma ett tillfredsställande resultat inom varje område i vår totala operation. Vi kommer att fortsätta med våra ansträngningar att väcka så många av er vi kan, och vi ber er att fortsätta att hjälpa oss också i detta arbete.

Varje uppgift som måste utföras kan utföras mycket mer effektivt med tillräckligt många som arbetar tillsammans. Vi hade säkerställt att tillräckligt många av er inkarnerade här för att se att där fanns tillräckligt många händer tillgängliga för varenda uppgift som var nödvändig för ett framgångsrikt genomförande av detta uppdrag. Även om endast en liten del av er har svarat på anropet är vi övertygade om att tillräckligt många av er är vakna och kommer att vakna upp för att göra er plikt, som kommer att låta tillräckligt stort antal av er vara tillgängliga för varje uppgift som behöver bli utförd.

Vi ser det som en betydande prestation av er som har funnit ett sätt att bryta er loss och höja er över dessa tredimensionella illusioner och distraktioner i ljuset av hur många av era bröder och systrar som ännu inte har på ett framgångrikt sätt funnit sin väg som ni har. Med tanke på hur stor uppgiften har visat sig vara för så många andra som har färdats här som en del av samma uppdrag som ert, så kan vi bara säga till de av er som har svarat på anropet av plikt: gratulerar till ett jobb som hittills är mycket bra gjort!

Vi önskar att få se de bland er som har svarat, och som tar del i våra ansträngningar att återställa denna planet till kärlek och ljus och de sammanhängande miljö- och styrande strukturerna, fortsätta med era enorma insatser. Medan på samma gång är fyrar av ljus för dessa nyligen uppvaknade, som i sin tur svarar på sina anrop och önskar delta i våra ansträngningar och fullfölja sina uppdrag som de har åtagit sig att utföra.

Rekryteringsprocessen är inte över än, eftersom den är en fortsatt cykel av dessa som önskar ansluta sig till våra insatser, och det finns de som ha färdats hit av andra skäl och nu uttrycker sitt intresse att bli en del av vårt uppdrag. Vi välkomnar dem med öppna armar och öppna hjärtan och säger till dem att de är ett mycket välkommet tillskott till vårt team. Och vi uppskattar dem och ser fram emot alla bidrag de kommer med, och fortsätter med att ge, till våra ansträngningar att göra den här världen och detta Universum till en bättre plats för varenda varelse som kallar detta sitt hem. Vi tackar er för er villighet och era insatser ni har gjort frivilligt, och säger till er ”Välkommen till vårt team!”

Teamen för administration utgör en stor del av vår beredskapsplan. Dessa team har ansvaret att övervaka de individuella uppdragen som görs av våra Ljusarbetare på fältet. Denna funktion är att rapportera tillbaka till de högre avdelningarna för de arbeten som utförts av dessa som befinner sig vid frontlinjen för service till mänskligheten. Våra team inom administrationen rapporterar att färre än 15, eller till och med 10 %, av våra Ljusarbetare har aktivt svarat på sitt kall att göra sin plikt.

Detta antal är betydligt lägre än den siffra vi hade tänkt oss innan vi började vårt uppdrag. Vi skulle vilja se denna procentsats klättra betydligt under de nästa få månaderna av er sommar. Vi vill se en betydande höjning av nivåerna hos dessa som inte bara är vakna utan aktivt deltar i spridningen av all relevant information till andra, såväl som det aktiva deltagandet av dem som ålagts uppdragen att ta hand om andras behov i området fysisk, mental och emotionell hälsa.

Varje uppdrag som var och en av er har åtagit sig är inte mer eller mindre viktigt än varje annat uppdrag. Varje uppdrag är viktigt och vitalt för vårt övergripande uppdrag här. Och likt noggrant uppradade dominobrickor kommer var och en av er att riva ner specifika områden som behöver uppmärksamhet och kedjan av dominobrickor kommer att falla som leder till förändringarna som är mycket nödvändiga i den här världen.

Se på varje jobb du tar itu med som ännu en dominoeffekt som har satts igång som leder till en kedjereaktion där din enda dominobricka kan resultera i fallet av många. Tänk inte på den enda uppgift du slutför, eller den enda person du har hjälpt, som det enda resultatet av alla dina hårda ansträngningar, utan se varje person du har hjälpt på färden som en dominobricka som står framför en annan, och en annan, som bara kan falla när den enda brickan framför dig har triggats igång.

Ett steg i taget är allt vi ber om, våra lojala teammedlemmar på fältet. Vi ber inte om, och inte heller förväntar vi oss, att bara en av er slutför uppdraget själv, och vi ber inte ens att en större grupp av er slutför vartenda uppdrag som är nödvändigt, på en enda dag. Vi ber att var och en av er som är vakna och vet ert uppdrag med ett högre syfte, slutför ett uppdrag åt gången, arbetar med denna uppgift i en stadig takt varenda dag som ligger framför dig. Det är så som vi tillsammans kommer att slutföra alla uppdrag som krävs under den tid som har avsatts för fullföljandet av detta uppdrag. Det är så man utlöser en lång kedja av dominobrickor, en startpunkt, en person och en kedjereaktion kommer att utlösas som leder till att man klarar av varenda uppgift som utgör vårt stora uppdrag.

Ni har verktygen till ert förfogande och vet vad som behöver göras. Ni har stöd från era gruppmedlemmar i de högre världarna och ni har stöd av varandra. Det finns ingenting eller ingen som står framför er och det framgångsrika slutförandet av era uppdrag mer än ni själva, era egna begränsningar som ni har placerat på er själva och era egna rädslor eller osäkerhet för vad andra kanske tänker om er. Detta är en fiende som ni har skapat i ert eget sinne, och detta är en fiende som måste tas bort för att ni skall kunna uppnå ett framgångsrikt slutförande av era individuella uppgifter.

Vi ber dig att identifiera din fiende. Var är den och vad är det som står framför dig som ett hinder för ditt uppdrag? Din fiende är inte där ute. Han är inte i rymden, kretsande runt er planet. Han är inte i ett styrelserum och diskuterar övergrepp med sina närmaste män. Din fiende är du själv. Han är inom dig och måste tas bort endast av dig själv, för det är du som är befäl i din egen domän. Det är ditt heliga utrymme, och ingen annan har tillåtelse att bryta sig in dit på något sätt. Där är det du som måste rensa slagfältet från denna fiende och gå vidare i ditt uppdrag mot seger.

Vi vill ge dig alla möjligheter att besegra denna fiende innan saker och ting blir alltför pressande och vi måste gå vidare med operationen utan dina tjänster. Detta är det sätt det måste vara på, då vi har en snäv tidsplan att följa. Det finns galaktiska och universella system som tickar som en fint utformad precisionsklocka och denna klocka väntar inte på någon människa eller någon varelse utifrån detta Universum. Vi kommer att ge all den assistans och hjälp som du behöver för att besegra din fiende och utrota alla hinder som håller dig ifrån det framgångsrika slutförandet av dina individuella uppdrag.

Låt oss få hjälpa dig. Om det är inre styrka du behöver så har du många bröder och systrar runt om dig som är villiga och ivriga att låna ut sin expertis till dig och dessutom sin visdom för att ta hand om sådana försvagande känslor. Du är inte ensam, du har aldrig varit ensam och du kommer aldrig att bli ensam här eller någon annanstans i hela detta Universum.

Du har många vänner och en stor släkt, och de är här, de här där och de finna överallt runt om dig. De erbjuder dig allt det stöd och assistans du behöver för att klara av vartenda hinder som finns framför dig, för de bryr sig mycket om dig och önskar att du blir allt det du hade hoppats på innan du gav dig ut på detta uppdrag i den här världen, långt bortom de centrala rikena i den här galaxen. Låt dem få hjälpa dig att hjälpa dig själv att rensa bort vad som hämmar dig och dina förmågor som har blivit finslipade så skarpa att de är briljanta svärd i din hand för att bekämpa och besegra varje fiende som står i vägen för dig. Dra ditt svärd och håll det mäktigt framför dig och dräp vad det än är som stoppar dig från att nå målet du satt upp för dig själv för så längesedan.

Vi ser att du framgångsrikt slutför varenda uppgift som har getts till dig, och vi önskar bara att du kunde se detta också, för det skulle ge dig styrkan och modet att göra vad det än är du måste göra för att segra över dina rädslor och din osäkerhet. Detta är ditt uppdrag och det är en stor del av vårt övergripande uppdrag. Rädsla är din fiende, din fiende är inte därute. Han är inte höljd i grönt eller grått eller i någon rustning, han är dold inom dig. Vet detta, utmana honom, besegra honom och gå vidare mot nya strider och nya utmaningar som har utformats för att ta fram det bästa i dig och låta dig bli allt det som du önskar dig.

Många utmaningar och strider har utformats för att nå det här slutet och ta fram vem det är du i sanning är djupt inom dig. Ingenting av det som sker här i er värld idag är av en slump. Allt som händer i er värld idag har utformats för er, för att låta er övervinna hinder för att bättre definiera vem det är ni är. Utnyttja detta, för allting som är värt något för dig, och tillåt det att låta dig nå din största potential, för enorma ansträngningar har lagts på utformningen och genomförandet av detta scenario. Och så rika möjligheter som dessa ges inte ofta någonstans i hela detta Universum.

Se på allt detta som din stora chans att göra något av det och för dig själv, allt som kan bli till nytta från denna potential, eftersom det mycket väl kan vara en enda möjlighet av den här typen som någonsin ges i detta eller något annat Universum. Detta är hur värdefull denna period i er planets historia är för var och en av er, och det är därför vi ofta ber dig att dela med dig av vad du vet med alla dina bröder och systrar som vill lyssna. Vi vill ge dem varje möjlighet, varje chans att vakna upp och delta i denna stora strävan, då den enda förlusten som kommer att upplevas här är förlusten av möjlighet.

Det kommer inte att bli någon förlust av era liv, då var och en av er är eviga varelser som inte har något slut och inga fiender, utom dem ni tänker ut och skapar själva. Vad ni väljer att skapa är upp till var och en av er och ert samhälle som en kollektiv helhet. Vi kan inte hjälpa er att dräpa era fiender som ni själva har skapat, eftersom ni har skapat dessa fiender för att bekämpa dem och besegra dem av egna skäl. Dessa skäl är många och de varierar, och vi vill påstå att många av dessa skäl som ni har skapat dessa fiktiva fiender för, beror på era egna rädslor och er egen osäkerhet om ert eget Universum.

Vi kan berätta för er att det inte finns någonting att vara rädd för i hela ert Universum. Det är bara vi, det är bara vi som existerar här och kallar den här platsen vårt hem. Det finns inga de, det finns inga dem. det finns inget annat team eller någon annan sida. Vi är allt utom det. Kom ihåg detta nästa gång ni skapar en fiende för er själva. Kom ihåg detta nästa gång ni läser orden från någon som tror att de kanaliserar högre dimensionella intelligenser och föreslås en lång lista av fiender till er och ert folk. Vet att en sann, högre dimensionell, uppstigen varelse inte skulle föreslå för er att ni har ens en enda fiende, för det har ni inte.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se
As channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish