Followers

Google+ Followers

Wednesday, 14 March 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus 13 mars 2012

 


Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus
 13 mars 2012


Rädsla är inte den enda uppgift som vi måste övervinna tillsammans. Det finns många andra viktiga uppgifter som måste utföras och att övervinna rädslan tillåter oss börja med att arbeta tillsammans för att åstadkomma vad som behöver göras. Er planet och ert samhälle är färdiga att börja med många utmaningar som kommer att dra upp med roten mycket av det ni har sett som er verklighet. Dessa förändringar kommer att bli mycket svåra för många i er värld att ta till sig, och ett av de viktigaste projekten som måste klaras av är för oss att hjälpa dessa individer så att de kan göra denna övergång så smidigt som möjligt.Ni, våra Ljusarbetare, är i en mycket bättre position för att utföra denna uppgift än vi är från våra positioner inom de högre rikena. Som vi har sagt förut, det finns många uppgifter som vi är bättre lämpade för, men det är viktigt för er att förstå att det också finns uppgifter som ni är mycket bättre lämpade för än vad vi är.  Det är ni som kan nå dessa själar och kommunicera med dem på ett tydligt sätt. De kan också på ett bättre sätt relatera till er än till oss, och det beror på er vid denna tid att ge detta område i era liv er största uppmärksamhet och fokus då tiden för genomförandet av vissa av dessa stora förändringar är nära.


Vi ber om hjälp av ”alle man på däck” att göra vad det är ni kan göra, att göra vad det är ni har tränat länge och hårt för, att vara till tjänst för mänskligheten vid denna, deras, tid av behov. Ni har verktygen till ert förfogande, och dessa verktyg har skapats och avsiktligen såtts in i er verklighet för att användas vid den här tiden. Ni ombeds nu att använda dem i dess fulla potential och nå ut och ansluta dem till så många av era bröder och systrar som möjligt, och förklara för dem vad som håller på att ske, och kommer att fortsätta ske, runt om dem.


Detta är viktigt eftersom detta är den nästa fasen i operationen som måste slutföras på ett tillfredsställande sätt innan ytterligare åtgärder kan vidtas. Alla ögon är fästade på er nu.  Vi väntar på att er värld skall bli tillräckligt förberedd innan vi kan inleda den nästa fasen i vår operation. Vi säger återigen till er att det inte är ni som väntar på oss – det är vi som väntar på tillfredsställande resultat i denna del av ert uppdrag. Ni gör alla ett underbart jobb och vi uppskattar var och en av er för att ge denna del av operationen er uppmärksamhet och era uppriktigaste ansträngningar.


Denna del av operationen kommer att nå en framgångsrik avslutning, det kan inte bli på något annat sätt. Den enda faktorn är när denna uppgift kommer att fullbordas. Vi väntar ivrigt på genomförandet av de nästa faserna i den totala operationen och vi, Galaktiska Federationen av Ljus, är fullt förberedda och redo att börja dessa nästa steg i planen.


Vänligen rekrytera så många av era bröder och systrar som möjligt för att assistera er med denna fas i operationen. Ju fler av er som deltar i detta projekt, ju snabbare sker det. Vi föreslår att när ni delar den här informationen med andra, antingen genom ett personligt möte eller genom inlägg i något av era sociala nätverk online, där ni ber dem att göra sin del och dela denna information med så många de kan. Detta kommer att hålla bollen rullande och skapa en snöbollseffekt som fortsätter att rulla runt hela er värld.


Ni vet vad som behöver göras, ni vet att ni kan göra det, och vi vet att ni kan göra det. Vi har ingenting annat är tillit till er. Detta är en av de svåraste faserna i denna komplexa operation och vi försäkrar er att så snart detta område av planen är slutförd så kommer de följande faserna i operationen att inledas snabbt. Och varje fas därefter i planen kommer att falla på plats som tumlande dominobrickor, eftersom det inte kommer att finnas någonting eller någon som kan bromsa våra framsteg på något sätt. Ni har detta att se fram emot för det framgångsrika fullbordandet av er mycket viktiga uppgift. Åter igen, vänligen ge detta ert fokus och odelade uppmärksamhet. Låt inte myriaderna av de tredjedimensionella distraktionerna avskräcka er från ert valda uppdrag.


Ni var alla utvalda att vara här vid denna tid för just detta ändamål, och vi vet att ni önskar att göra allt ni kan för att slutföra varje uppdrag ni ombeds att ta itu med. Vi vet att det inte är en enkel uppgift, och vi vet också att många av er räds förlöjligandet från andra, men vi säger er att ni inte brydde er ett dugg om det innan ni inkarnerade och detta kommer inte att störa er då alla ser att ni talade sanning. Den oro som en del av er kan känna just nu när ni utför den här sortens arbete är bara tillfälligt, och bara en aspekt av ert tredjedimensionella medvetandes strukturer. Dessa lägre dimensionella känslor som många av er känner idag spelar inte någon roll i era liv bortom denna tredimensionella illusion. Gör ert bästa för att alltid hålla detta i minnet när ni gör ert arbete och låt den förståelsen stärka er föresats och beslutsamhet att få jobbet gjort.


Att minnas var ni kommer ifrån och hur långt ni har rest för att vara här kommer att hjälpa er att övervinna några av utmaningarna i dessa tredje dimensionens känslor som fungerar som hinder för er längs vägen på er resa här. Kom alltid ihåg att var och en av er är långt mer och långt större än ni möjligen kan förstå vid den här tiden. Och försök att se dessa försvagande känslor som skadliga och inte bidragande till ert arbete här, och de måste övervinnas för att ni skall nå er fullaste potential som en Ljusarbetare och en själ på en lång resa genom skapelsen. Ni måste lära er att kontrollera era känslor och bättre använda dem som ett redskap för inlärning och tillväxt genom alla era upplevelser. Ni måste lära er att inte tillåta känslorna kontrollera er och styra ert liv. Ni måste övervinna dessa känslor genom att förstå dem bättre, förstå varifrån de kommer och vad det är som orsakar dem.


Försök att se på de känslor ni känner från ett tillstånd av avskildhet, och inte bli svepta iväg i dem när de höjer sig till ytan. Ta ett steg tillbaka från dem och se på dem utan dömande, utan fördomar och utan att se på dem som dina egna. Se på dem såsom icke-dömande och observera dem och analysera dem och se dem för vad de är: begränsande aspekter av din resa som är skadliga om de inte kontrolleras och används på rätt sätt.


Dina känslor kan vara vackra, de kan vara meningsfulla och de kan vara positiva, men dina känslor kan också vara skadliga, farliga och skadliga för din existens när de börjar bubbla upp till ytan. Ta ett ögonblick för att lugna ner dig själv, sluta upp med det du gör och ta ett djupt andetag. Tänk för dig själv ”Här kommer en känsla, vad är det? Varför känner jag den och vad är det som orsakar den?” Försök att se denna känsla som en del av illusionen. Den är inte verklig och den är inte till någon hjälp för dig. Fortsätt att andas och fortsätt med att tänka på känslan innan du agerar på den. Säg till dig själv: ”Jag skall inte agera på denna känsla förrän jag helt har analyserat den, och jag väntar tills denna känsla går tillbaka innan jag vidtar någon åtgärd som kan vara skadlig för min upplevelse och som jag senare kommer att ångra”.


Vi föreslår att du läser dessa ord om och om igen tills de blir en del i ditt psyke och ett nytt redskap som du kan lägga till de många nya verktyg du lagt i din verktygslåda. Använd detta verktyg när än dina känslor börjar bubbla upp till ytan, och öva dig i att använda detta verktyg gång på gång till det blir en andra natur för dig att använda, utan att du ens behöver tänka på det och när än en situation orsakar att du reagerar känslomässigt på den. Detta kommer att vara ett av de största stegen du tar som en tredje dimensionens människa och vi säger till dig att, att lära dig att kontrollera dina känslor kommer att vara en av de största bedrifterna du har åstadkommit här genom dina många inkarnationer.


Du har lärt dig mycket och har åstadkommit mycket här genom alla dina liv i det fysiska, och mycket av vad du har måst lära dig har varit en del av din inlärningskurva, nödvändig för att kontrollera dina känslor. Om ni ser tillbaka på era liv så kommer många av er att se hur ofta era känslor fick det bästa av er och hur en situation som visade sig bli illa lätt kunde ha undvikits, om ni skulle kunnat kontrollera era känslor.


Vi ber dig att granska tillfällen i ditt förflutna där du bättre kunde ha kontrollerat dina känslor och fråga dig själv vad resultatet kunde ha blivit och vilket resultat som kunde ha undvikits om jag skulle kunnat framgångsrikt kontrollera mina känslor. Vi tror att du lär dig mycket från den här övningen och vi uppmuntrar dig att se tillbaka på ditt förflutna, men mycket viktigt, genom ögon som är känslomässigt obundna. Vi vill inte att du på något sätt blir känslomässigt fäst vid dessa minnen av ditt förflutna, särskilt när du ser tillbaka på tillfällen när saker och ting inte gick så bra för dig. Detta är en övning för att du skall lära dig att bättre kontrollera dina känslor idag, och vi önskar inte att du åter igen upplever känslor som kan vara störande eller smärtsamma, då detta inte på något sätt bidrar till en förbättring. Vi råder dig starkt att undvika detta och att endast granska dina förflutna upplevelser genom ett lugnt och balanserat tillstånd av känslomässig bindning. 


Genom att titta på dessa förflutna episoder och låta känslor som skuld och skam bubbla upp till ytan kan vara mycket skadligt för dig, och om du upplever svårigheter när du ser på dessa tidigare episoder från ett säkert avstånd med objektivitet, då föreslår vi att du slutar med denna övning och kommer tillbaka till den senare när du bättre kan granska dessa upplevelser på avstånd. Vi föreslår också att du gör denna övning då och då, för fördelarna för dig kommer att vara väl värda ansträngningarna. 


Då du går vidare till de dagar som ligger framför er, som kommer att bli både utmanande och äventyrliga, så säger vi att du kommer att få skörda den största potential från dessa erfarenheter genom ett lugnt och balanserat tillstånd, och detta kan bara åstadkommas när du lärt dig att korrekt kontrollera dina känslor. Vi ser fram emot att få träffa er under de kommande dagarna och vi ser också fram emot att få se denna sida av dig när du säkert kan kontrollera dina känslor. Detta kommer att möjliggöra ett långt mer fördelaktigt samarbete mellan oss och öppna dörren för er att ta emot alla gåvorna till er nya värld.


Det finns utmaningar längre fram som kommer att tvinga dig att möta dina känslor. Om du lärt dig att bättre kontrollera dem kommer det att vara en stor fördel för dig och dessa som finns runt om dig som du kan hjälpa. Det kommer att behövas starka sinnen, modiga hjärtan och lugna nerver för att hantera de händelser som ligger framför er. Och du har möjligheten att ta ett stort steg mot önskat resultat genom att mer effektivt kunna kontrollera dina känslor, och allt börjar nu, genom att kontrollera dem idag. Vad du kan åstadkomma kommer att testas mycket under de närmaste dagarna, och du blir belönad för alla de insatser du gör idag.


Undvik att använda dina sista dagar som en övningsplats för missbruk av okontrollerade känslor. Använd istället utmaningarna framför dig som din scen för att visa upp dina nya finslipade talanger att tryggt kunna kontrollera dina känslor. Er värld är verkligen en scen och ni kommer alla att befinna er i rampljuset för den sista akten av era prestationer. Vi kommer att finnas här med er när den sista ridån går ner, och stiger uppåt igen för öppningsakten i er nya show.


Allt det som inte bidrar till ett högre dimensionellt levnadssätt kommer att elimineras, då ingenting av en lägre dimensions natur kan göra övergången. Detta är inte menat att framkalla panik eller rädsla, då det inte finns något skäl för er att bli oroade för er själva eller för nära och kära. Alla kommer att flytta till den plats de rätteligen hör enligt deras framsteg, och det finns många olika sätt att resa till den plats som bäst passar era vibrationella frekvenser. Oroa er endast för varje efterföljande uppgift och allt kommer att spelas ut precis som det ska, i enlighet med noggrant lagda planer.


Tillåt inte er själva att känna rädsla angående vart det är ni kommer att gå. Allt är, och kommer att vara, precis som det skall vara. Det finns en perfekt plats och en perfekt tid att komma dit för varje individ i enlighet med de lärdomar och erfarenheter som bäst passar dem i detta skede av deras utveckling. Detta Universum är perfekt i sin utformning på det sättet, där varenda själ får precis vad den kräver för sin utveckling. Fortsätt vara säkra på detta och lita på att alla kommer att få vad som är perfekt för dem vid den perfekta tiden – då allt är perfekt i detta Skaparens Universum!


Vi är ganska så förberedda för att möta varenda utmaning som ligger framför oss, och med er hjälp kommer vi att uppnå varje mål, enligt dess nödvändighet, när ni närmar er uppstigning. Det är detta som allt leder fram till, och det är vad allt detta handlar om. Vid lämplig tidpunkt kommer vi att tala mycket mer om uppstigning och exakt vad detta innebär för er, men för nu, låt oss fokusera på de angelägna frågorna för dagen.


Vi är Galaktiska Federationen av Ljus!
As channeled through Greg Giles
Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish