Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Varför vi är här! 15 juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus Varför vi är här! 15 juni, 2012


Dessa ord som vi delar med er då och då är symboliska. Tankarna och uttrycken vi delar med er är inte alltid meningen att ni skall tolka bokstavligt, och vi ser många av er som tar våra ord lite för bokstavligt lite för ofta. Hur man skall tolka våra ord som presenteras för er som metaforer och liknelser är något ni själva bestämmer. När vi talar till er vill vi förmedla vissa tankar, vissa idéer, vissa koncept och viss information till er. Beroende på vad vi önskar förmedla till er vid en särskild tid förändrar det sättet på vilket vi kanske presenterar orden för er.

När vi lägger fram en särskild och specifik information om en kommande händelse, eller förslag som vi kan göra om hur ni kan förbättra era kommunikationer och era uppgifter vid denna tid, kan det vara tillfällen när vi inte skulle presentera uttryck genom användande av metaforer, då dessa fall inte skulle vara en lämplig arena för ett sådant användande av uttryck. Om vi, till exempel, skulle vilja dela våra känslor angående ett visst ämne, då skulle detta vara en lämpligare plats för användande av artistisk och poetisk metafor. Ser ni skillnaden, mina vänner? Ser ni när det är en lämplig plats för en metafor och andra konstnärliga språkanvändningar och när ett mer direkt närmande genom användning av språket behövs?

Vi hoppas att ni kan känna igen skillnaderna och tillämpa denna kunskap när ni läser våra regelbundna kommunikationer till er. Vi har märkt ibland att en del av er läser meddelanden från oss, som presenteras metaforiskt, alltför bokstavligt. Detta kan orsaka en hel del förvirring, och det är förvirring vi vill undvika när vi går framåt mot vissa händelser i er framtid. Vi önskar inte att någon av er blir vilseledd genom metaforiska uttryck när de bara presenteras för att ni skall bättre förstå vissa tankar och idéer som vi önskar få dela med er. Var snälla och gör inte misstaget att ta metaforer för löften eller försäkringar om vad ni kommer, eller inte kommer, att uppleva, för detta är inte vår avsikt med sådana uttryck.

Vi tycker att vi gör ett bra jobb med att presentera ett mer okomplicerat synsätt när det gäller att tala om händelser ovan och under nivån av er medvetenhet i er värld. Vi kommer att göra vårt bästa för att göra helt klart när vi talar metaforiskt eller när ett speciellt meddelande vi vill dela med er kräver ett mer enkelt och affärsmässigt synsätt i språket och stilen i vår kommunikation. Vi skulle också vilja att de som läser våra kommunikationer tar lite extra tid om det behövs och bromsar upp lite grann medan ni läser våra budskap och tänker på vad det är vi säger och vad det är vi försöker förmedla till er.

Vi har märkt att ibland rusar några av er igenom dessa budskap alldeles för snabbt för att tillräckligt kunna förstå vad det är vi försöker dela med er på en viss dag. Vi känner också att det finns de bland er som hoppar över vissa passager helt och hållet i ett visst budskap, och även några som bara läser de kommentarer som andra lämnar om ett meddelande, för att få en idé om vad innehållet i budskapet var. Detta är inte ett lämpligt sätt att lära sig vad vi har att dela med oss av till er på en given dag, och vi skulle vilja att ni alla som kommenterar under våra meddelanden åtminstone tar sig tid att läsa budskapet innan ni erbjuder era tankar om det.

Det är allt vi ber om, och vi påminner er att alla synpunkter alltid är respekterade och hedrade av oss. Vi vill också säga att antingen ni håller med om vad som sägs i våra kommunikationer eller inte, känn er fria att delta i diskussionerna som följer på dessa inlägg. Varje och alla åsikter och synpunkter är viktiga för oss, då ingens synpunkt och åsikt är mer värdefull än någon annans, oavsett om den är negativ eller positiv. Den hjälper oss i vårt uppdrag att förstå bättre nivåerna i det mänskliga medvetandet och expansionen av det vid denna tid.

Vi skulle vilja ta en stund och tala till er om vad vårt uppdrag är här på denna planet vid just den här tiden. Det är många som har visat förvirring över varför vi är här och vi vill klargöra vad vårt syfte är här och skingra en del ogrundade rykten som vi känner leder till förvirring, misstänksamhet, misstro och till och med rädsla över hela er värld. Vi, Galatiska Federationen av Ljus, är här vid denna tidpunkt i tjänst till vår Skapare, som också är er Skapare och som är Skaparen av hela detta Universum och allting som finns i det. Vår Skapare har påbjudit att vi i de högre rikena skall hjälpa er, folket på den planet ni kallar Jorden, vid denna tid, en tid av stora förändringar i er värld.

Vad ni har fått är en möjlighet att acceptera vår assistans eller att undanbe er den. Ingen tvingar er att välja det ena eller det andra. Detta är er rättighet, och vi kommer att hedra och respektera vilket val ni än gör. När vi säger ni, så menar vi folket på er planet som en kollektiv helhet, som en enhet, för det är verkligen, på ett mycket meningsfullt och viktigt sätt så, att ni är en entitet eller en enhet, och detta behöver klargöras för er då det är viktigt att varenda en av er förstår detta.

Ni är Ett, och som sådan, vad som sker här på er planet beror på ett kollektivt val som ni har gjort. Även om det finns miljarder individer på den här planeten så ingår era tankar och handlingar i det kollektiva sinnet i er planetariska struktur. Det är den kollektiva vibrationen i energin som går in i denna planetariska struktur som bestämmer de händelser som ni kommer att uppleva när ni går vidare på er resa.

Således är det den totala vibrationsfrekvensen av energierna som var och en av er för in i det kollektiva medvetande hos er värld som avgör vad vi kan och inte kan göra för er vid den här tiden. Vad vi skulle vilja göra för er är en sak, och vad ni kommer att tillåta oss att göra för er är en helt annan sak. Detta är ett mycket viktigt koncept för er alla att förstå, och det är därför vi säger till er att dela informationen om vår närvaro här, våra hederliga intentioner att hjälpa er, och vad era alternativ är just nu som är så oerhört viktiga för er framtid och de händelser som ni kommer att uppleva. Kan ni förstå detta? Låter detta förnuftigt för er? Det är därför vi föreslår att ni som har vaknat och som förstår dessa val och alternativ vid denna tidpunkt, och som förstår vem vi är och varför vi är här, gör vad ni kan för att dela denna information så vitt och brett det bara går.

Återigen, ert jobb är inte att försöka övertyga någon om någonting. Ert jobb är att enkelt göra denna information tillgänglig för dem som är villiga att acceptera den som en sanning och agera på denna information så som det passar dem. Detta är er uppgift, och detta är allt som krävs av er inom detta område. Var snälla och känn det inte som att ni behöver vinna över någon till vår fördel, för detta är inte uppgiften ni har tilldelats. Det är upp till varje individ att bestämma för sig själv om den vill acceptera det faktum att vi är här och att välja att tro på det eller inte, och att vi är här i kärlek och till tjänst för vår Skapare och er, våra bröder och systrar.

Det är vid den tidpunkten när tillräckligt höga vibrationer uppnås, när ett val har gjorts och lämpliga händelser matchar denna vibrationella frekvens, de kommer att schemalägga sig själva på er framtida tidslinje, Varje ögonblick av varenda dag är en möjlighet för er som ett kollektiv att välja de händelser som ni önskar få uppleva tillsammans.

Vi hoppas att vi gjort denna punkt mycket klar för er idag, och vi kommer att fortsätta att övervaka ert online sociala nätverk för att samla data och avgöra hur många av er som till fullo förstår detta viktiga koncept just nu. Vi tackar för er tid idag och talar om att dagens budskap inte har presenterats som en metafor utan lagts fram på ett enkelt sätt, för det vi har diskuterat med er idag har inte varit något poetiskt uttryck.

När vi säger att varenda tanke och handling ni gör under er dag förs in i det kollektiva medvetandet, som sedan väljer de framtida händelser som ni kommer att uppleva tillsammans, så är detta precis det vi menar. Vi skulle önska att ni alla väljer mer noggrant och klokt era tankar under dagen, då de har större betydelse än många av er förstår just nu, och vi vill att fler av er till fullo förstår detta koncept. Tack för er tid idag, och vi ser fram emot att tala med er igen inom kort.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish