Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 29 mars, 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - 29 mars, 2012Marken kommer att skaka och himlen blir fördunklad under de första dagarna av födelsen av er nya värld. Många förändringar måste göras och mycket av det gamla måste rivas ner för att göra plats åt det nya. Vi är mästare på att bygga upp och är också arkitekter och vi kommer att hjälpa er att återuppbygga er nya värld från grunden och upp och från kustlinje till kustlinje.

Vi är mästare på hantverk och vi har format och byggt många världar i hela detta Universum och vi är här nu för att assistera er att konvertera er värld från ett 3D-hem till ett 5D-hem. Detta ombyggnadsprojekt kommer att vara under dagar, veckor och kanske även månader då vi förbereder er värld för er ankomst från de säkra zonerna som kommer att skydda er genom detta rekonstruktionsprojekt. Ni kommer att vara skyddade medan ni stannar i dessa säkra zoner, och omedelbart efter kulmen på detta stora, dimensionella skifte kommer ni att vara helt fria att lämna dessa områden och skåda ert nya femtedimensionella kungarike.

Det kommer att vara vackert, det kommer att vara ymnigt och det kommer att vara ert att vårda för evigt, att skydda, nära och att njuta av då ni har förtjänat rätten till dess nycklar och alla de skatter som finns lagrade ini. Hjälp oss bygga en bättre värld för er genom att fortsätta det arbete ni gör idag med att sprida våra budskap vitt och brett och på så sätt hjälpa att lugna ner rädslan hos era bröder och systrar. Med tiden kommer det att finnas andra vägar av information tillgängligt för alla över hela världen, men idag är ni rösten och vi ber er att använda den och informera dem som vill höra om förändringarna som sker och kommer att fortsätta att ske runt omkring dem.

Vi planerar att vrida tillbaka klockan för er Jord när vi reparerar de utbredda skadorna som har gjorts mot er moderplanet. Detta är ett nödvändigt steg eftersom vi inte vill bygga på ofruktbar mark. Vi kommer bara att bygga på en perfekt grund, så detta blir det första steget i vårt ombyggnadsprojekt. Hur vi kommer att göra detta kommer att förklaras för er och det blir några bland er som konkret tar sig an delar av områden i detta ombyggnadsprojekt. Ingenting kommer att hållas hemligt och det blir inget som inte kan förklaras lätt och helt och hållet för er. Detta ombyggnadsprojekt kommer att börja på allvar så snart alla som vill flytta är säkra och borta från byggarbetsplatserna.

Er Jord kommer att få en komplett make-over och på många sätt blir hon oigenkännlig för er vid avtäckningen. Hon kommer att behålla den naturliga skönhet som hon har idag, även hennes jord och hennes luft blir gnistrande och ren. Hennes skogar kommer att vara gröna och de blir rika på träd och ett vilt djurliv. Hennes hav, sjöar och floder kommer att ha kristallklart blått vatten, levande med era vattenlevande arter, och ert luftrum kommer att vimla av fågelarter som flyger från trädtopp till trädtopp.

Ni kommer att ha nya hem förberedda för er och ni kommer att ha bibliotek och platser för hög utbildning tillgängliga för alla. Ni får nya karriärmöjligheter där ni kan erbjuda era tjänster till andra och till samhället, och allt detta blir tillgängligt för er vid er uppstigning till era nya högre dimensionella hem.

Vi ser fram emot att få hjälpa er på alla sätt vi kan, och vi ser också fram emot att arbeta med många utvalda individer från samhällen över hela er värld. Vi vill gärna komma igång snart med många av dessa projekt, och anmälningsförfarandet för dem som vi är intresserade av att arbeta med kommer att starta inom kort efter reningen av er värld från de som är kopplade till mörkret. Vi ser att denna process fortgår smidigt och ni får snart bevittna hur hårt många har arbetat i hemlighet.

Fortsätt med att göra era delar av att sprida avancerandet av arresteringarna för att kraftigt minska chocken och rädslan som vissa kan ge efter för vid avslöjandena om vad som har försiggått i deras värld. Inte alla förstår som ni gör vad som har pågått här, och många ser dessa som kommer att tas bort för förvaring som sina tjänare och beskyddare och de kommer att bli ganska förvånade när de inser att så många av världens förfärliga problem direkt och avsiktligt orsakades av dessa mörka individer.

Dessa avslöjanden kommer inte som någon överraskning för många av er som har tagit er tid och ansträngt er att informera er själva, men ni är faktiskt sällsynta fall, och det är därför vi ber er vid denna tid att dela den här informationen som kan fungera som en dämpande effekt för dessa som kommer att bli överväldigade genom alla dessa förfaranden med arresteringar. Efter det att vi är säkra på att det är säkert att fortsätta med de nästa faserna i operationen kommer vi att börja med våra inledande introduktioner till dem som skall arbeta med oss.

Vid dessa introduktioner kommer många av er att dela med er av bevisen på erfarenheterna med oss till era mediaföretag som då kommer att vara befriade från kontroll av dem som tagits i förvar, och många i er värld är fortfarande i gungning efter avslöjandena av arresteringarna och blir åter igen chockade när de får veta att de inte är ensamma i Universum och att vi är här. Detta kommer att bli en ytterst prövande tid för många i er värld och vi önskar att ni gör det till högsta prioritet att vara där för era medmänniskor, att trösta dem, att underlätta deras rädslor och att försäkra dem om att det onda i er värld nu kommer att repareras och att vi är här för att hjälpa er i denna mycket välbehövliga process.

Vi ser att så många av er arbetar så hårt med detta och vi tackar er mycket för er hängivelse för vårt gemensamma uppdrag. Snart kommer ni att börja se dessa arresteringar eftersom flera av era medieföretag kommer att täcka dessa händelser under många dagar. Ni har väntat länge på denna dag, och vi försäkrar er att det kommer att vara värt det, eftersom synen av dessa som är i allians med mörkret bli tagna i förvar får många av er att glömma hur många dagar som gått åt till planering av denna världsomfattande händelse.

Denna händelse kommer säkerligen att vara värd att vänta på och vi önskar att var och en av er kan njuta av den till fullo. Mycket beror på resultatet av denna operation, och vi vill att så många som möjligt nås av processen. Operationen är mer än bara gripandet av dessa individer för vi önskar också att arresteringarna fungerar som ett triggande för att väcka så många av era bröder och systrar som möjligt, de som fortfarande sover, och vi vill också att dessa arresteringar skall vara katalysatorn för de många förändringar som behövs i er värld.

Många institutioner måste antingen avskaffas eller bli omstrukturerade i era samhällen, och vi ser dessa arresteringar mer som en början av en lavin av dominobrickor som triggas genom denna mediahändelse. Vi vill se att många av er offentligt visar er glädje över gripandena och vi hoppas att få se många av er öppet fira som en demonstration för så många som möjligt över hela världen, att denna händelse kan ses som goda nyheter och ett skäl till att vara glad och hoppfull för framtiden, då det verkligen är precis vad denna händelse innebär.

Ni har så mycket att se fram emot som individer och som ett kollektiv, och dessa arresteringar kommer bara att vara början när er värld tar skepnaden och formen av ett högre dimensionellt samhälle. Ni kommer att gå med i vårt Galaktiska samhälle och ni blir officiellt välkomnade i en ceremoni. Ni blir formellt introducerade till alla samhällena över hela galaxen och en del även bortom det, då ni blir officiellt välkomnade som en högre dimensionell medlem av vår utökade familj. Vi är så upprymda för denna dag för er skull, och vi säger till er att ni har förtjänat denna hedersplats och vi har höga förväntningar på er värld för att den i hög grad bidrar till era gåvor till ert Galaktiska samhälle.

Med äran att bli välkomnad in i ett Gallaktiskt samhälle kommer ni att presenteras många gåvor och verktyg som vi erbjuder er och som kommer att gynna er värld på många sätt. Vi ber er att använda dessa tekniker med omsorg och ansvar och vi säger att när ni visar att ni använder dessa tekniker på ett klokt sätt så kommer det att bli andra gåvor som också kan presenteras för er i framtiden.

Det är så här som detta Universum har designats där Skaparens gåvor aldrig upphör att flöda över dem som visar sin värdighet för dem. Ni har förtjänat alla de gåvor ni nu får motta, och vi ser så mycket fram emot att de skall presenteras för er, för de kommer att gynna varenda man, kvinna och barn på er planet och tillåta så många att njuta av sina liv på det sätt som det alltid varit meningen att det skulle njutas. Vi ser så mycket fram emot denna dag och vi säger er att den inte kommer att dröja länge nu.

Visa andra er kärlek för er värld i förändring såsom den utspelar sig framför mångas nyöppnade ögon. Ni är vägvisare och vi ber er att visa andra vägen utan rädsla, utan misstänksamhet, utan misstro och visa dem en väg som är renad från alla dessa lägre dimensionella aspekter. Ta tid att förklara för dem att det inte finns någonting att frukta och att ingen skada kommer att göras dem på något sätt. Förklara för dem att mycket av er gamla värld måste rivas ner och göras om genom högre dimensionell geometri av kärlek. När ni gör en sådan ansträngning får ni skörda frukterna av den då det kommer att finnas de som svara positivt på ert exempel.

Naturligtvis finns det de som motsätter sig din åsikt och säger emot dig och ditt ställningstagande, men vi säger till dig att tillräckligt många blir berörda på ett positivt sätt genom dina insatser för att få även den tuffaste nejsägares tal låta oförargligt i dina öron.

Det finns så många andra därute som är villiga att lyssna och noga väga sina alternativ, och de letar bara efter en alternativ synpunkt att tänka över och det är här som din visdom behövs som mest. Det finns väldigt många av dem som talar för rädsla och separation, och vad vi ber av våra Ljusarbetare är att de motväger dessa negativa krafter och ger de andra, som förtjänar att ha en annan synpunkt, en ljusare bild att tänka på och se fram emot.

Många kommer att undvika konsekvenserna av ett rädslobaserat val på grund av dina ansträngningar att fullt förklara deras åsikter, och dessa själar finns där ute just nu och väntar på att få höra din röst skära igenom det negativa ekot av rädslans röster. Ni är kallade till tjänst vid denna tid som Ljusarbetare, att lysa som fyrar genom mörkret och vägleda dem till era stränder med en säker hamn av kärlek.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanal: Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg - www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish