Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Ashtar Command Möjligheter genom utmaningar! 20 juni, 2012
Meddelande från Ashtar Command Möjligheter genom utmaningar! 20 juni, 2012Det kommer att ges fler bevis till er att vi arbetar med er vid denna tid och allt eftersom vi går vidare tillsammans. Det är vid den här tiden som vi skulle vilja förklara lite mer för er vad vårt uppdrag består av. Vårt uppdrag innebär ett samarbete med er, våra bröder och systrar på er planet, som vi känner kan dra fördel av vår assistans på många sätt, och i en del områden som vi ser som mycket viktiga för hälsan och välfärden på er planet och ert folk. Det kommer att komma en dag i er nära framtid där er planet upplever händelser som kan beskrivas som tumultartade, händelser som kommer att bli en utmaning för människor att övervinna.

Ni kanske inte önskar att se det som en ren akt av naturen, en olycka, utan istället väljer att se det som en händelse som presenteras för er för att ni som individer, och som ett kollektiv, skall hitta lösningen inom er för att övervinna detta hinder som placerats framför er av gudomliga händer, som älskar er och önskar att ni söker och upptäcker ert högre jag, högre goda och högre syfte.

Ser ni det genom andra ögon nu? Ser ni att vad som kommer att visa sig själv för er inte är en olycklig handling av en okontrollerbar natur, utan en händelse som är noggrant utformad och iscensatt för ert större goda? Det är så vi föredrar att ni ser på dagarna längre fram som ni kommer att uppleva, men vi lämnar det till er att själva välja hur ni önskar se på dessa dagar och hur ni vill uppleva dem.

Vi, era vänner i de högre dimensionerna och familjen från Ashtar Command, talar till er vid denna tid i kärlek och till tjänst för vår Skapare av detta härliga Universum. Vi talar inte till er just nu för egna syften, bara för att tjäna vår Skapare och att tjäna er, våra bröder och systrar.

Vad vi får ut av allt detta är att upptäcka för oss själva precis vad vi är gjorda av och vad vi är kapabla till när vi tillsammans sätter upp vissa mål och uppnår dem genom manifestationen av våra kreativa tankar och kreativa insatser. Det är det som ligger i hjärtat av hela detta företag och varför vi alla är här vid denna tid på denna lilla planet, långt borta från centralsolen i denna galax, som är långt från centralsolen i detta Universum.

Vi har alla kommit hit på den här resan tillsammans och det är vår plan att lämna Jorden tillsammans med alla när vårt arbete här är färdigt. Det kommer att vara de som stannar kvar här för att kalla denna planet sitt hem, dock finns många bland våra lagkamrater som kommer att återvända till de platser som de kallar sitt hem, tillsammans med oss. Innan den dagen kommer har vi emellertid ett arbete att utföra. Vi har tänkt ut vissa utmaningar för oss själva, vilka naturligtvis inkluderar er också, utmaningar, hinder och lektioner för att lära oss här i er värld och vi har avsikten att utnyttja denna otroligt mångfasetterade möjlighet till dess högsta potential innan detta fönster av möjligheter stängs för oss alla.

För att vi skall använda våra krafter och gå in och avsluta allt detta för er skulle också vara att avsluta allt för oss, och slösa bort denna möjlighet för oss alla att växa och stärka vår varelse och stärka våra band tillsammans. Varför skulle vi göra det? Varför skulle vi stiga in vid någon tid innan vi måste, och förstöra på något sätt denna möjlighet för oss alla, som har skapats av oss alla, för så många eoner sedan? Vi önskar inte göra något sådant, och vi skulle inte heller förstå om det fanns någon bland er som skulle önska göra det om ni fullt förstod vad detta gudomliga uppdrag handlar om och varför det har skapats i första hand.

Försök att förstå detta, och försök att förstå att vi inte kan avslöja allt som det inte är dags för er att lära er om allting som rör vårt projekt här. Lita på Universum och ha tillit till er Skapare och lita på era familjemedlemmar och vänner i de högre dimensionerna när de säger att det är bättre för er så här. Och det kommer att leda till många fler möjligheter och många fler belöningar för er om ni inte vet om allt, som vissa av er har försökt så hårt att räkna ut.

Detta som vi skall hänvisa till som hemligheter just nu, är inte nödvändigt för er att känna till för det ni har kommit hit för att utföra. Och, i många fall, att lära er om dessa hemligheter i förväg skulle vara skadligt för ert uppdrag och för era möjligheter här. Vi önskar er, våra nära och kära, att få allt ni kan få ut från denna fantastiska möjlighet här på planeten ni kallar Jorden. Och vi vill göra allt vi kan för att se till att ni gör just det, och skördar fördelarna och får alla de belöningar ni kan från det hårda arbetet genom planeringsstadiet och genomförandet av vårt gudomliga uppdrag, i tjänst till vår Skapare och till varandra.

Det kommer en dag, och det kommer inte att dröja länge nu, speciellt i ljuset av hur länge ni alla har befunnit er på era särskilda resor, då alla de hemligheter och alla de säregenheter som finns i ert syfte för att vara här, kommer att bli fullt uppenbarade för er. Och sedan kommer det en dag när ni tullkomligt minns att det var ni och det var vi tillsammans som planerade allting som ni för närvarande upplever, antingen det är en positiv eller negativ upplevelse, då alla upplevelser ger er lärdomar som kommer att hjälpa er att upptäcka ert högre syfte och ert högre jag. Och det är det yttersta målet för ert uppdrag, att upptäcka vem det är du verkligen är och vad som ligger i hjärtat av den varelse du alltid varit.

Detta är en fantastisk tid, detta är en underbar tid, detta är en utmanande tid, detta är på något sätt en smärtsam tid, men det är på alla sätt en tid att arbeta tillsammans i, att stå emot alla frestelser att sluta, och att söka och finna metoder och sätt och vägar att besegra och erövra alla utmaningar, hinder och svårigheter framför oss. Detta är vad det är tid för nu, och det är inte tid för något annat än detta. Snälla ni, förstå detta och håll det i åtanke varje ögonblick av varje dag, för dessa dagar är mycket, mycket korta och mycket, mycket få för er vid denna tid.

Och som många av er har upptäckt, dessa dagar försvinner i en allt snabbare takt. Ni kommer inte att bli presenterade en möjlighet som den här för många, långa år, om någonsin igen, i detta Universum, och ni är bara skyldiga er själva att krama ut varenda droppe från denna läckra nektar av möjligheter.

Vi är här med er, vi har alltid varit här med er, dock har vi, som en del av vårt uppdrag, varit avsiktligen dolda för er, men detta ändras nu lite i taget, ett steg i taget, när vi introducerar oss själva för er igen, våra vänner och vår familj från längesedan. Vi ser så fram emot vår återförening med er, kära bröder och systrar, och påminner er att ni inte har så många steg att ta innan ni når tröskeln till allt det där som ni kommit hit för att upptäcka, att nå, att hålla om och att göra till ert eget.

Ge inte upp nu! Låt inte ditt ljus dämpas, inte nu efter att du kommit så väldigt långt och har så få steg kvar till att korsa igenom den där dörren som en gång var så väldigt långt från dig. Och en del trodde att du aldrig skulle nå den dörren, men den dagen kommer nu och låt inte någonting stoppa dig från att få se med dina egna ögon gryningen av den där strålande morgonen.

Vi ber dig att ta den här tiden och spendera den klokt och börja förbereda dig själv och förbered dina bröder och systrar runt om dig för dessa eventualiteter som kommer att ge er utmaningar som ni skall övervinna under de kommande dagarna. Med utmaningar refererar vi till världsvida förändringar på Jorden som kommer att skapa jordbävningar som kommer att resultera i höjda havsnivåer, som i sin tur orsakar översvämningar i flera kustområden runt om på planeten. Detta är ingenting som många på er värld inte redan har upplevt och även har blivit vana vid. Dessa individer har, genom erfarenhet, finslipat sina färdigheter att hantera sådana motgångar.

Vad vi skulle vilja få se hos många av er är att utveckla någon sorts skicklighet och tänka ut någon typ av plan för att hantera vad vi ser nu som oundvikliga Jordförändringar, och på det viset vara bättre förberedda genom att följa några enkla regler. Som t ex inte råka i panik, inte springa iväg eller fly från situationen, inte skylla på andra som orsaken till hela situationen samt inte lämna det till andra att rensa upp röran för er. Detta är några av metoderna som många av er har handskats med vid problem och hinder tidigare i er förflutna historia, och ni har kommit hit till denna värld för att lära er att mer effektivt handskas med svårigheter som kommer i er väg.

För oss att stiga in och helt utrota dessa omständigheter från er erfarenhet skulle vara detsamma som att ta bort från er skälet till varför en del av er har kommit hit i första hand. Det har inte varit en lätt uppgift för er att komma hit genom metoden för fysisk inkarnation. Detta har varit en stor ansträngning för många av er, bara att vara här, leva och andas på den här planeten vid den här tiden, och skapandet av detta scenario för er var till och med en större utmaning. Den uppnåddes bara genom oerhörda insatser av många individer och kollektiv i alla de många dimensionerna av detta Universum.

Tillbringa era återstående stunder här klokt, och använd denna tid till att utföra det ni kommit hit för att utföra, och ingenting annat, då ingenting annat har någon betydelse för er vid den här tidpunkten. Det kommer att finnas massor av tid efter att er tid här har kommit till sitt slut. Tid att delta i de många konstutövningarna, hobbies, fritidssysselsättningar och flydda tider, som några av er för närvarande är involverade i, och vi säger till er att dessa intressen inte är viktiga vid den här tiden och de är inte vad ni kommit hit för att uppleva.

Vi kan se underbara nya äventyr och upplevelser som väntar er så snart ni rensar bort de nuvarande hindren som ligger framför er. Och tappa inte någonsin anblicken av detta, för genom mörkret finns det ljus och det skiner klart och kommer att leda er igenom på er väg till er nya början.

Vi är er Familj av Ljus från stjärnorna.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish