Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus 4 juni, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus 4 juni, 2012Det är ditt jobb att nöjaktigt behärska de känslor som kan väckas inom dig och som kan leda dig till avslappning som inte tjänar ditt högre goda och ditt syfte med att vara här. Vi ser att ett antal av er deltar i användandet av sinnesförändrande substanser och vi säger till er: ”Tjänar detta ditt högre goda, och tjänar denna avslappning vårt uppdrag här i denna värd vid den här tidpunkten?”

Vad vi ber er, våra Ljusarbetare, är att ni avstår från sådana aktiviteter som främjar negativa gensvar inom era kroppar och som negativt påverkar er hälsa, era vibrationsnivåer och ert arbete här. Vad vi skulle vilja se är att ni som ägnar er åt dessa avslappnande, och även vissa receptbelagda droger, att avsevärt minska eller till och med avstå helt från denna användning som gör så stor skada på era fysiska, emotionella och mentala kroppar.

Användandet av dessa sinnesförändrande substanser är inte, i sig själv, vad vi i Galaktiska Federationen av Ljus oroar oss för. Vad vi är bekymrade över är de effekter dessa ämnen kan ha och har på er, våra lagkamrater, som har belastats med vissa uppgifter som behöver åstadkommas här i vårt gemensamma uppdrag. Vi ser att användandet av vissa av dessa ämnen hindrar er prestationsförmåga på flera olika nivåer. Vad vi skulle vilja se är att prestationerna av er uppgifter förbättras kraftigt under de dagar som ligger framför er, eftersom tiden är knapp och det är dags att lägga undan alla dessa begränsande distraktioner som tar upp er tid och istället blir mer delaktiga i det arbeta som ni har kommit hit för att göra.

Det finns många individer som är här på den här planeten vid denna tid av olika orsaker. Om du har hittat fram till detta meddelande, och även andra som liknar detta, är det med all sannolikhet så att du är här för ett specifikt syfte. Du är här för att utföra uppgifter som är en del av vårt stora uppdrag här. Ni har valts ut bland oräkneliga andra som uttryckte sitt intresse för detta uppdrag, och ni har färdats hit från platser som ligger långt borta, bara för att vara här under en kort stund och hjälpa till i vårt uppdrag att återställa denna planet till sitt ursprungliga skick, och stödja henne och hennes folk i deras tid för stora förändringar. Får vi påpeka att det inte längre finns tid för att anamma dessa sinnesförändrande substanser. Tiden som ni har haft att vandra i denna värld och tagit in hennes skönhet, hennes charm och många saker som var nya för er är, för denna gång, över för er.

Vad det är dags för nu är inte sightseeing och umgänge på fester och nattklubbar och även sådant i era hem. Vad det är dags för är att ni förenar er med era lagkamrater, som är här av samma anledning som ni, och samordnar era insatser och slutför era uppdrag på lämpligt sätt och inom loppet av den tid som är kvar. Förstår ni hur viktiga era roller är här i vårt uppdrag? Förstår ni hur viktigt vårt uppdrag i sin helhet är i den här världen? Inser ni att det inte bara är den här världen som kommer att påverkas av vårt uppdrag och om det lyckas eller inte? Utan att också världar över hela denna galax och där bortom över hela detta Universum påverkas?

Med tanke på hur enorma effekterna av vårt uppdrag här är, skulle ni kunna hitta ett sätt att begränsa er användning av sinnesförändrande ämnen och finna mer tid till att bli upptagna med uppgifterna som ni har registrerat er för att utföra, och som har anförtrotts er innan er nuvarande inkarnation? Om ni kunde finna ett sätt att göra detta så skulle vi, era lagkamrater, vara överlyckliga och era ansträngningar i detta avseende skulle vara så väldigt uppskattade.

Vi är många här på den här sidan av detta enorma projekt och vi har också varit tvungna att göra vissa uppoffringar för att vara en del i det här uppdraget. Vi har också lämnat bakom oss våra nära och kära, våra karriärer, hobbies och intressen och färdats hit för att kretsa i banor runt eller i närheten av er nuvarande planet under många, långa år. Vi har varit borta från världarna som vi kallar våra hem och människorna som vi kallar familjer och vänner. Ni har också blivit ombedda att göra vissa uppoffringar, för tiden för era experiment med många av de saker som en tredimensionell, fysisk värld har att erbjuda är, för nu, en sak i det förflutna, för tiden har kommit att fokusera på era uppdrag för många dagar sedan.

Tiden för genomförandet av många av dessa för närvarande oavslutade uppgifter har passerat, och det är säkert att säga att en del av uppgifterna som är ert ansvar har nu trätt in i övertid och det är nu dags att slutföra dem. Vi ber om att ni allvarligt anstränger er och har totalt fokus på de aktuella frågorna i operationen, för vi kan inte ha råd med att halka efter då det finns många viktiga och inblandade uppgifter som väntar just nu för oss. Och vi behöver rensa rent innan vi tar på oss nya ansvarsområden som kommer att hjälpa till med ett framgångsrikt genomförande av vår gemensamma uppgift.

Vad vi ser i flera fall är droganvändning som gränsar till missbruk. Detta är en mycket allvarlig sak, och detta måste åtgärdas av de bland er som upplever svårigheter med uppdragen på grund av dessa vanor och tendenser. Det är ert ansvar att komma på ett sätt att begränsa dessa laster och gör det så snabbt ni kan, för vi har inte lyxen att vänta på att ni skall växa ur detta genom tid och erfarenhet. Vad vi ser som nödvändigt är ett abrupt slut på detta och början på ett nytt, nyktert och bättre fokuserat sätt att leva, vilket skulle låta er fokusera mycket bättre på era uppdrag och slutföra dem i tid och på ett tillfredsställande sätt.

Var och en av er som läser dessa ord är en del i vårt uppdrag, och som sådan krävs det av dig, enligt dina överenskommelser med oss, att en dag vakna upp till ditt ansvar och ta på dig själv att släppa vad det än är du är fördjupad i, och börja fokusera mycket av din tid och din energi på din uppgift. Och också fokusera helt på ditt uppdrag, beroende på vad ditt speciella uppdrag är och hur mycket ansvar ditt speciella uppdrag kräver. Tiden har nu förflutit fär att göra detta. Mental klarhet är av största vikt för dig och för vårt uppdrag vid denna tid. Användandet av sinnesförändrande ämnen fördunklar dina sinnen. Användandet av sådana medel tar bort din uppmärksamhet och leder ditt fokus in i riktningar där du inte kommer att hitta ditt syfte eller vårt uppdrag här.

Användandet av sinnesförändrande ämnen är mycket vanebildande och denna vana växer stadigt och kräver mer av din tid, energi och fokus, och detta är vad vi inte kan ha inom våra besättningsmedlemmars led, de som har blivit tilldelade rollerna av inkarnerade Ljusarbetare. Grundat på era tidigare historier, era arbetsregister, era framgångar och era prestationer blev ni utvalda från oräkneliga andra från ett oräkneligt antal andra världar som önskade att få ett uppdrag i vårt uppdrag, och färdas hit genom inkarnering och upplevelser i den fysiska kroppen på Jorden, och fullfölja det ansvar som ingår i uppdraget. Det var du som valdes bland många av dem och det är en ära och det är också ett privilegium att ha valts för att gå med i vårt team och utföra detta uppdrag.

Du har välsignats med möjligheten att inkarnera som en människa här i denna vackra och utmanande värld, som har begåvat dig med så mycken ny kunskap och erfarenhet som kommer att ta dig till sådana stora distanser på din resa genom hela detta multidimensionella Universum. Du är inte skyldig någon någonting för detta, förutom dig själv. Du är skyldig dig själv att ta med dig allting som du möjligen kan från denna erfarenhet, och en av de minst värdefulla upplevelser som du kommer att omhulda i evighet är förekomsten av din droganvändning. Detta är inte en uppskattad erfarenhet, och det är mer ett slöseri med värdefull tid, energi, ansträngning och pengar.

Vi dömer er inte, eller ser ner på någon av er som har valt att delta i dessa sinnesförändrande rekreationer, inte alls. Vi gör inga fördömanden överhuvudtaget om någon av er i något avseende. Vi vill bara göra det fullständigt klart för er att det har funnits en tid här på Jorden för er, då det var mer lämpligt att experimentera och delta i sådana aktiviteter, för ni är på en personlig resa såväl som här på uppdrag som en medlem av de organisationer som är här. Vi säger bara till er att tiden att experimentera och att se och uppleva allt vad denna värld har att erbjuda är över för den här gången. Det är nu dags att sätta igång med den viktigaste anledningen till att ni är här, och har valts ut att vara här. Vi hoppas att ni kan förstå detta och se det från vår synvinkel.

Vi skulle inte dra upp detta med er och diskutera detta med er om vi inte såg det som ett problem för ett antal av er. Vi vill inte blanda oss i och störa ert sätt att leva, då det är bortom våra önskemål och begär. Vi talar bara till er idag om det här problemet därför att vi ser att det hämmar era uppdrag som ni har åtagit er, och vi känner att era liv håller på at förändras nu och ni kommer att få se stora förbättringar av era prestationer i jobbet och även er mentala, fysiska och emotionella kapacitet. Vi tackar er vid denna tid för att ni läser vårt budskap idag och vi tackar också de av er som upplever utmaningarna inom detta område att tänka på vad vi har sagt idag, och fatta ett beslut huruvida ni vill fortsätta med ert uppdrag här, eller om ni vill fortsätta med vanor och tendenser som inte ger er det resultat som vi skulle kalla tillräckligt bra.

Vi tackar er för att ni överväger vad vi tycker är ett lämpligt steg för er vid den här tiden och vi ser fram emot att få se förbättringar inom de områden som ni har tilldelats. Vi förstår mycket väl att göra en livsförändring sådan som den här inte är en lätt uppgift alls, och vi erbjuder vårt stöd till er på alla sätt vi kan. Och vi påminner er också om att ni har många bröder och systrar runt om er som också är era teammedlemmar och som också har färdats hit med er och som ger er support, sin expertis och sin visdom. Allt för att hjälpa dig att göra denna förändring inom dig själv, som i sin tur kommer att få se en förändring i det sätt som du genomför ditt uppdrag av kärlek och service till denna planet och alla hennes invånare.

Vi kommer att göra allt vi kan för att se till att du går igenom denna period i ditt liv, som kan vara utmanande, och vi tackar de av er som tar beslutet och göra ansträngningen att söka den förändring som vi känner är så viktig för er och vårt uppdrag vid den här tiden. Tack så mycket.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish