Followers

Friday, 29 June 2012

Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - Fria energizoner 28 maj, 2012Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus - Fria energizoner 28 maj, 2012


Fria energizoner kommer att vara områden som betecknar att man sörjer för att leverera energi, ren och utan kostnad, till dem som bor i dessa områden och är villiga att delta i dessa projekt. Vad vi skulle vilja göra är att lägga åt sidan ert nuvarande sätt för att förse era hushåll med energi, och installera en ny teknologi som bättre kommer att öka effektiviteten och tillgången på ren energi i era hem. Dessa projekt kommer att utföras på en global nivå och det kommer en tid när vartenda hushåll på er planet kommer att utrustas med dessa tekniska framsteg som skall leverera ren energi utan någon kostnad till de som tecknar sig för denna teknologi.

För att delta i detta program ber vi de av er som är villiga att göra vissa förändringar i sitt hushåll att göra sina namn tillgängliga för oss, antingen telepatiskt eller genom att publicera eller kommentera det över hela ert online, sociala nätverk och vi kommer att ange ert namn i vår databas, avseende detta framsteg i ert hem. Vad denna teknologi medför är ett helt nytt sätt att utnyttja energi från atmosfären som omger er planet. Detta område runt er planet är känt för er som stratosfären, och det är här som den energin finns tillgänglig för den här typen av användning genom att man installerar en apparat i ett hem. Denna apparat kommer att plocka upp strålningsenergi som cirklar runt er planet. Den kommer sedan att rena energin innan användningen i elutrustningen för upplysning och uppvärmning i ert hem. Vad det inte kommer att göra är att driva era bilar, tåg, bussar och flygplan, men vi har andra sätt att driva dessa system för transport som just nu är viktiga för er värld.

Vi skulle vilja börja med genomförandet av dessa energikällor i hemmen hos de av er som är villiga att delta i våra inledande program för att introducera denna teknologi i er värld. Vi kommer att övervaka de allmänna, tillgängliga områden som finns i ert online sociala nätverk för att övervaka era svar på vårt erbjudande. Vi hoppas få se ett stort antal av er som är villiga att delta i detta program, då vi känner att om ett stort antal av er använder den här teknologin så kommer det att fungera som en isbrytare för många av våra andra projekt som vi önskar genomföra, som också kommer att i stort lyfta upp er värld till fördel för så många.

Vi vill inleda genomförandet av dessa energikällor under de kommande månaderna, inte senare än september. Dock, håll alltid i minnet att tidslinjerna är flytande och oförutsebara, schemaändringar uppstår av myriader olika skäl, och komplikationer när det gäller er kriminella Kabal. De kommer naturligtvis inte att bli särskilt glada av att upptäcka att vi nu går vidare med distributionen av dessa enheter för fri energi.

Detta är en av de större punkterna i deras diskussioner sinsemellan, eftersom de uppfattar detta som et hårt slag mot deras makt. Vi uppskattar möjligheten att få ta bort så mycket vi kan av deras stulna makt och slå ett slag mot deras illegala och grundlagsvidriga imperium. Dessa fraktioner av era kriminella organisationer kommer att få se början på förstörelsen av sin maktstruktur omedelbart efter genomförandet av dessa apparater för fri energi, då det är hamstringen av energi och dess lösensumma, som försäljning till er, folket, som har fyllt fickorna hos många medlemmar av er kriminella Kabal med rikedomar.

Genom att ta tillbaka er rätt till ren energi tar ni tillbaka er rätt till att finnas till på er planet utan att tvingas betala hyra, skatt eller tribut på något sätt. Detta är ett av våra viktigaste mål här i er värld, och vi, Galaktiska Federationen av Ljus, kommer inte att lämna er här förrän ni, våra bröder och systrar på Jorden, är befriade från den tyranniska kontrollen av dessa mörka mästare.

Att bryta loss er från slaveriet av tunga skatter och utpressning för energi som lätt kan ges till var och en på er planet totalt gratis, är en uppgift vi har åtagit oss att åstadkomma, för vi ser detta som en viktig brytpunkt för vem som skall dela ut elkraften i er värld. Vi vill ge kraften tillbaka till er, folket, och sätta upp vissa regler och riktlinjer för att säkerställa att folket för alltid har kraften här, innan vi avgår igen för att hjälpa en annan värld att bryta sig loss från begränsningarna som för närvarande binder dem till liv av slit, möda och begränsad frihet, rättigheter och yttrandefrihet.

Vårt jobb här är långt ifrån färdigt, för det finns mängder av arbete som skall göras av oss såväl som av er själva. Hjälp oss att hjälpa er att göra dessa förändringar över hela ert samhälle genom att dela ut den här informationen så vitt och brett som ni bara kan. Låt inte fnissandet och käbblandet. från några som ännu inte har fattat den större bilden. avskräcka er på något sätt från er uppgift att vara en fontän av information av dessa nya idéer och koncept. Som vi har sagt förut så kommer ni att bli sedda som pionjärer i den nya världen, för under dagarna som ligger framför er kommer alla att se att vad ni talade om idag är en smygtitt in i framtiden för alla som kallar denna förtjusande planet sitt hem.

Vilken glädje detta kommer att bli för era familjer som kan slå på strömbrytaren eller en apparat och få kraft och ljus med vår teknologi som vi är mycket glada över att få dela med våra vänner. Vi ser på detta delande av teknologi som en bro som kommer att byggas mellan våra två civilisationer, er på Jorden och vår från stjärnorna. Känner ni redan hur glädjande det kommer att vara för er att kunna riva upp era avtal med dem som för närvarande förser era hem med elektricitet, eldningsolja, propan eller gas? Kan ni redan se hur mycket av era surt förvärvade pengar som kan användas till något bättre för er och era familjer?

Vi är mycket glada över att få presentera vår första gåva av teknik till er, och vi ser fram emot att få många av era namn, antingen telepatiskt eller publicerade i forum på Internet. Vi har personal redo att börja övervaka dessa online webbplatser för er reaktion på vårt erbjudande om att förse er med dessa nya, fria energienheter som kan och kommer att vara lätt installerade i era hem.

Hur dessa apparater kommer att presenteras för er från oss är en fråga som vi kommer att avslöja vid ett senare datum, när vi känner det mer bekvämt med läget av er kriminella Kabal och deras många undersåtar. Vid denna tidpunkt strövar de ännu fritt i er värld, men detta kommer att förändras och det kommer att ändras för alltid. Vi ser på arresteringarna av dessa individer som ett mycket viktigt steg för er värld och ert folk, och vi uppmanar era medlemmar i teamen att ta hand om denna stora uppgift att öka ansträngningarna för att göra händelsen verklig. Återigen, vi vill klargöra att vi förblir fullt beredda att backa upp er med skyddande från dessa i er världs militärväsende som kan välja att försöka störa dessa förfaranden på något sätt.

Som vi har sagt, vi vill göra allt vi kan för att försäkra att era insatser inte skadas av några militärer eller fraktioner som fortfarande håller fast vid era kriminella organisationer. Detta är vad vi kommer att göra för er, men vi kan inte göra dessa arresteringar för er, för det är er värld och ni måste ta den tillbaka från dem som har stulit den från er. Det är så det måste vara, och vi hoppas att folket i er värld kan förstå detta och se varför det är så viktigt för er själva att ta tillbaka er rätt till suveränitet och er rätt att leva i en värld som är fri från dessa som bara förstår konceptet av mer makt, mer pengar, mer kontroll och mer kamp och svårigheter för dem som de känner att de äger, precis som så många andra tillgångar de har på sina konton.

Vi är här för att hjälpa dig att bryta dig loss från deras slaveri, men vi kan inte och kommer inte att göra allting för er. Vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa dig att göra dessa förändringar här, och vi väntar på ditt drag eller din begäran om ytterligare underrättelser från oss som kommer at hjälpa dig i din uppgift. Vi väntar på ett svar från er, våra bröder och systrar vid fronten, och vi önskar er det allra bästa i era ansträngningar med att återställa till människorna på er planet dras suveräna rätt till frihet, den som har tagits ifrån dem av dessa individer.

Vi vill snart se handling från er, för det finns många program och projekt som vi börjat genomföra i er värld som kommer att vara till stor fördel för er alla på så många nivåer. Era nuvarande liv kommer inte att kännas igen från era nya liv av frihet från de mödor som idag är en nödvändig komponent för er överlevnad. Ert folk kommer att ta ett stort hopp från liv som först och främst grundar sig på att överleva, till liv som är baserade på en inre önskan att få uttrycka sig själv, konstnärligt, kreativt och akademiskt, och dela alla de gåvor de skapar med andra över hela världen, utan kostnad för dem. Detta är vad som är möjligt för er värld och de bara väntar på att ni skall ta dem i besittning.

Välj nu sättet som du önskar lämna på den här gången. Välj det sätt som du önskar avsluta verkligheten du har lärt känna som ditt enda alternativ. Det finns andra alternativ tillgängliga för dig, som kommer att låta dig få uppleva mer frihet och mer lyx än du just nu upplever här. Det finns många dörrar som kan och kommer att öppnas för dig på din knackning, och de kommer att leda in dig i korridorer som leder till en ny existens, en ny verklighet bortom de nuvarande begränsningarna i denna tredimensionella konstruktion av sinne och materia.

Det har alltid funnits dessa dörrar som är öppna för dig. Det har alltid funnits ett sätt för dig att avsluta det som inte längre tjänar dig och ditt högre syfte i detta Universum. Du, som en suverän själ på en resa av val, har aldrig varit knuten till en enda verklighet som du inte önskat uppleva vidare. Denna lag gäller för dig och din verklighet idag, precis som varje annan dag och period i din existens. Vi vill erbjuda dig möjligheten att avsluta denna verklighet enligt dina egna villkor och enligt din egen tidtabell, som du har låtit dig själv spendera här.

Inte alla kommer att välja att lämna detta paradigm. Inte alla är förberedda på den frihet som väntar bortom den här illusionen. Inte alla har lärt sig de lärdomar som varit tillgängliga här i det fysiska. Kom ihåg detta, och kom ihåg att det inte finns något rätt eller fel val, eftersom alla är personliga preferenser, och det är ingens rätt att tvinga sina preferenser på någon annan, för ingen av oss vet bättre vad man behöver eller önskar att uppleva, än vi själva.

Hur en varelse väljer att lämna Jorden är också en fråga om personlig preferens. Vissa kan välja att lämna här genom att dö så som vi känner det. Detta är okej, då det valet för många och den metoden för avgång kommer att leda dem till de högre dimensionerna och den nya erfarenhet som de söker. För andra passar inte denna metod att lämna Jorden, och de har valt ett alternativt sätt att lämna denna verklighet och börja en ny bortom dess begränsningar. För dessa själar är en uppstigning med kroppen den metod de önskar använda som sitt sätt att gå in till de högre rikena i detta Universum. För dessa själar har gjort ett val att de inte vill uppleva döden och återfödelsen igen utan önskar en kontinuerlig inkarnation utan några stopp och nystarter som stör det stadiga och vackra flödet på deras resa.

Allt är en fråga om personlig smak och valmöjlighet, och vi säger till dig att tillåta alla andra, oavsett hur nära de är till dig, ta den tid som de behöver för att själva bestämma hur de önskar fortsätta sin resa. Kom alltid ihåg att deras resa absolut kommer att fortsätta, det är bara sättet på vilket de fortsätter den som kanske skiljer sig från din resa. Om du kunde göra det så skulle du göra dina medmänniskor en stor tjänst, för var och en av oss behöver finna ut precis vad det är som vibrerar våra hjärtesträngar och gör att vårt hjärta sjunger i harmoni.

Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.seAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish