Followers

Google+ Followers

Sunday, 1 July 2012

Greg Giles 29 juni 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 29 juni 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus

Ni representerar många världar!


Den stora och vackra spiralgalaxen M81, belägen i den
norra konstellationen Ursa Major


Om vi har lyckats med att komma så här långt, tror ni då inte att vi tillsammans kan färdas den sista biten dit som vi föresatte oss att nå för så väldigt länge sedan? Vad vi hittills har åstadkommit här tillsammans är inget mindre än ett mirakel, och vad vi har gjort har redan förändrat till det bättre så mycket av detta vårt gemensamma Universum. Vi har, tillsammans med er, redan byggt broar mellan världar som kanske inte har setts förut öga mot öga i vissa områden. Och vi har konstruerat en färdväg som förenar världar som en gång inte såg något samband med varandra och inte hade någon önskan att skapa några sammanlänkande idéer, projekt eller filosofier, men som idag är förenade på grund av er och på grund av oss och vad vi tillsammans har åstadkommit.

Vi vill inte stanna med detta, dock. Vi önskar fortsätta med att konstruera banor och vägar för gemensamma visioner och drömmar och fortsätta att bygga vidare på vårt projekt som har förenat så många världar som nu finns som prickar på denna interstellära färdplan av vänskap, teamwork och samarbete. Vi ber er att fortsätta med era insatser och er strävan att stå fast vid, bortom varje illusion av begränsning och blockering, att driva igenom vartenda hinder ni kan hitta, varje gång, mot en formidabel fiende. Det finns ingenting och det finns ingen som kan stoppa oss när vi alla arbetar tillsammans som ett team, och detta är den viktigaste skatten vi själva kommer att upptäcka, medan vi arbetar mot de avslutande faserna i vårt gemensamma uppdrag.

Att för första gången föra samman världar som kanske inte har enats om flera viktiga punkter i denna universella infrastruktur, och hissa flaggan för vapenvila, fred, kärlek och vänskap för första gången är det få världar som har gjort, världar som en gång kämpade och stred mot varandra på grund av att överenskommelser inte kunde nås i godo med andra mer fredliga medel. Detta är vad vi har åstadkommit hittills tillsammans med er och vi vill att ni skall veta detta, och vi hoppas att det kan ge er styrka och mod och engagemang för att fortsätta med era ansträngningar och bryta igenom varje mur som står framför er och mellan alla världar inom hela detta Universum.

Idag finns representanter i er värld från många olika planeter, stjärnsystem och galaxer som fyller och lyser upp vad som annars skulle vara ett mörkt Universum. Dessa representanter är ni. Detta är vad ni är. Vi ser så många av er som försöker att lura ut och minnas vem ni egentligen är och vi vill att ni skall veta att ni är våra representanter för världarna som vi, som är medlemmar i Galaktiska Federationen av Ljus, kommer ifrån och kallar våra hem. Ingen av oss är främlingar för någon av er.

Vi är ni och ni är vi. Ni har bara inget minne av detta, men vi säger att ni kommer att få tillbaka era minnesbankar, fullt återställda, när ert uppdrag här når sin fullbordan. Och det kommer att bli vid den tidpunkten som ni minns att ni är vi och att det inte finns något dem eller de, och det blir vid den tidpunkten som de av er som känner rädsla för oss, eller de som väljer separation och väljer att tro att vi är inkräktare och oinbjudna främlingar som kommer till era hem, inser det meningslösa i, och slöseri med, sådana improduktiva tankar och känslor.

Vi har inte kommit hit för att söka efter föda, utforskning, gruvdrift, stöld, spioneri eller att locka någon med avsikten att värva någon för att fylla våra led. Vi har kommit hit med er och ni har kommit hit med oss. Vi har kommit hit tillsammans, och vi har kommit hit på ett uppdrag i kärlek och till tjänst för vår Skapare och för varandra. Och detta inkluderar alla världarna i hela detta Universum och inkluderar även alla de representanter som finns i dessa världar som är här i er värld vid denna tid. Vi är alla tillsammans i detta. Vi spelar alla i samma team.

Vi skulle uppskatta om fler av er förstår detta, för det kommer inom kort att bli så att vi börjar med nästa fas i vår operation, där vi kommer att börja arbeta mer personligen, antingen direkt eller indirekt, med många av er som vi vet är beredda på att arbeta med oss och som skulle utgöra ett positivt tillägg till teamen som nu håller på att bli organiserade för att börja de många projekten som vi anser är nödvändiga för att lyfta fram den här världen till normen för ett intergalaktiskt samhälle.

Detta är vad som kommer att bli slutresultatet för vårt uppdrag här. Denna värld, som ni kallar Jorden, kommer att få genomgå många modifieringar, förändringar, uppgraderingar, reningar, utrensningar och strukturella förstärkningar, som kommer att stärka hennes rötter och stärka effekten för hennes fortsatta tillväxt och färd genom detta Universum. Ni är frukten som växer från er planets grenar. Det är ni som nu växer er starkare och friskare, som mognar i solskenet, där det en gång inte fanns något annat än mörker. Det är denna växt och mognad, stärkande och blomstring som är själva roten till vårt uppdrag här. Och dessa rötter växer djupt, inte bara genom denna enskilda planet, utan genom alla världar och genom alla galaxer som spinner och skiner genom hela detta Universums skogar.

Hjälp oss med vårt gemensamma uppdrag genom att fortsätta att göra ert bästa för att komma överens med varandra, att respektera andras synpunkter och hedra de val de kanske gör som kanske skiljer sig lite från era. Det är inte nödvändigt att alla tror på samma saker om sig själva eller om vårt gemensamma uppdrag här. Vad som är viktigt är att ni, representanterna från alla världarna som vi kommer från, kan umgås på ett fredligt och artigt sätt när vi nu går vidare till de nästa faserna av vår övergripande operation. Ert samarbete är mycket uppskattat och mycket välbehövligt i detta avseende, och vi tackar er alla för att ni går in med stort allvar i dessa områden av era uppdrag. Vi tackar er, och vi ser så mycket fram emot att få arbeta med många av er i en eller annan form så snart som det är möjligt under dagarna som ligger framför oss.

Vi är er familj och era vänner hemifrån. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.


Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


Bildadress:http://2.bp.blogspot.com/-r7mxcHbUfY4/T-37kvC4fLI/AAAAAAAABtk/KOmpq44MEyc/s1600/m81.jpgAs channeled through Greg Giles
Translator:
Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish