Followers

Google+ Followers

Monday, 9 July 2012

Greg Giles 8 juli 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 8 juli 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Stjärn-DNA!

Genetiska egenskaper är sömlösa processorer av DNA och relaterat material som hyser genetiska infusioner av det material som kommer att bygga och skapa en levande organism, såsom den mänskliga kroppen. Var och en av er har dessa genetiska markörer inom era DNA-strängar och det är dessa markörer som bestämmer den matris som din kropp tar form i. Dessa genetiska egenskaper skiljer sig, naturligtvis, från individ till individ och dessa genetiska markörer går i arv, inte bara genom generationer av en nedärvd familj, utan är också nedärvda från de högre rikena ovanför er i vissa fall.

Dessa genetiska egenskaper hos en del av er har begåvats er från varelser i de högre rikena. Inte all den DNA ni har vid den här tiden har ni fått ärva från era mänskliga, biologiska föräldrar. En del av den DNA som några av er bär har fyllts in i er mänskliga DNA för att ge er egenskaper, förmågor och en personlighet av något mer, något större och man så vill, än vad ni skulle ha ägt utan denna interaktion och infusion.

Vi vill vid denna tidpunkt börja med program där vi kommer att återinföra era verkliga, biologiska föräldrar till er. Många av er har föräldrar som existerar inom de högre rikena, och det är dessa föräldrar som har skänkt er en del av denna stjärn-DNA som ni äger. Forskarna i er värld har identifierat dessa, som för dem är oidentifierade strängar av kodade meddelanden, och har dragit slutsatsen att det är oidentifierbart och de har satt på etiketten ”skräp-DNA”, men skräp är inte tillnärmelsevis vad denna värdefulla resurs är för er.

Vad de har märkt ut som skräp är något oskattbart bortom mätning. Det är ditt förflutna, dina minnen av ditt förflutna, den varelse som du i verkligheten är och den genetiska markören av ditt universella arv och dina anor. Denna kod som går på djupet inom dig är oerhört värdefull för dig vid denna tid, eftersom den är det som leder dig tillbaka till vem du i sanning är och varifrån du kommer.

Studier av mänskligt DNA har gett fördelar, framgångar, genombrott, och har uppnått vissa nivåer av förståelse hos ert folk, era forskare och vetenskapsmän. Men vi vill säga att nivån av förståelsen av DNA och all dess kraft, förmågor och processer är långt bortom den nuvarande förståelsen av även era största, skarpaste och mest visionära sinnen hos den mänskliga arten å er planet. Vi skulle vilja börja med att rulla ut program för utbildning där de av er som vill ta nästa steg och lära er så mycket mer av den vetenskap som ni har studerat kan göra så under ledning av några av våra främsta, vetenskapliga sinnen och lärare inom detta område.

Den kunskap som är tillgänglig genom dessa program är obegränsad, och de av er som önskar delta i de programmen och föreläsningarna kan göra det. Det finns inga minimikrav och naturligtvis finns det aldrig en monetär avgift. Var och en av er som är intresserad av något av programmen som vi erbjuder är fri att gå med i dem, att lära från dem och att dela med sig av den informationen med andra, om de tycker att det är upplysande, intressant, lärorikt och värt tiden och ansträngningen.

Ert DNA är ett av de områden av vetenskapen som vi tycker är en bra plats att börja med era högre dimensionella studier på, då så mycket kan förklaras för er så snart ni har en fast grund av förståelse av denna vetenskap och de vetenskaper som relaterar till den och vissa fältstudier. En av de egenskaper i DNA som ni för närvarande inte förstår är att DNA pulserar i en takt som ibland är bortom er frekvensnivå i er nuvarande tredje dimension.

För att förstå detta skulle vara som att föreställa sig att något av ert DNA existerar bortom er nuvarande dimensions begränsning och något av det existerar inom er nuvarande dimension. Det är som om en del av ert DNA som färdas nerför en sträng skulle försvinna från er verklighet och sedan återigen uppträda i en annan sektion av era DNA-strängar. Detta har gjort era vetenskapsmän och forskare förbluffade under många år nu och skulle ha fortsatt att förvirra och förbrylla dem och undertrycka deras forskning om det inte blev förklarat för dem i detalj vad som orsakar förvirringen.

Vi tycker inte att det vid den här tiden är ett område eller ett medium att dela med oss och att diskutera detta mer detaljerat, men vi vill fråga er att, när en del av ert DNA existerar i en högre dimension, kan då inte en del av er också existera i en högre dimension? Skulle inte detta låta vettigt för varför en del av ert DNA, innehållet inom er fysiska kropp, försvinner och återuppträder vid olika tidsangivelser och frekvenser? Detta är en nyckel till att öppna upp för en större förståelse för era verkligheter. Vi önskar att ni tänker på detta och tänker på hur många alternativa verkligheter du som en individuell varelse kanske existerar inom vid just den här tiden, när du tar ditt nästa andetag.

Den varelse som du är, är mulidimensionell till sin natur. Detta betyder att du existerar i flera dimensioner, inte genom olika tidsperioder eller intervaller, utan vid ett ögonblick i vad du förstår som tid, vilket vi förstår som bara ett ögonblick – nuögonblicket. Du har många liv, många identiteter och många personligheter. Du har många vänner och många familjer, du har många olika upplevelser och erfarenheter, karriärer, kärlekar, vänner, drömmar, hem, stjärnskepp och –kryssare, allting och vadsomhelst som en varelse är eller upplever äger du på många olika nivåer och även tider för existens, för även tidslinjer är en mycket viktig del av förståelsen i det hela.

Vi kommer vid lämplig tidpunkt, när vi kan tala med varandra mer personligt, förklara i detalj allt ni önskar lära er och förstå om detta DNA och hur du existerar inom flera dimensioner, tidsramar och platser över hela detta Universum. För idag vill vi säga att vi vet att du är mycket större än du kanske tror. Vi kanske, på en nivå, står med dig just nu när vi talar till er genom vår kanal idag. Detta är vad vi skulle vilja att ni tänker på. Vi skulle vilja att ni tänker på hur ni kan vara där och ni kan vara här i samma ögonblick.

Och vi vill att ni tänker på precis vad denna återförening mellan vårt folk och ert folk och sammanslagningen av våra två dimensioner verkligen betyder för er i en större mening, i en klarare och ljusare bild. Vi ser så framåt till den dagen av många skäl och vi känner att denna återkoppling är ett av de viktigaste och mest avgörande resultaten för hela vårt uppdrag här. Och vi önskar att ni har en klar insikt i vad vi menar när vi säger att detta verkligen kommer att bli en återförening på många fler nivåer än vad som kanske är uppenbart för er just nu.

Tills vi möts igen, låt oss säga att vara skilda från er har varit som om en del av oss har varit förlorad under en mycket lång tid. Vi är era högre dimensionella vänner och familj. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


Bildadress:http://2.bp.blogspot.com/-7pz6mpM1cvo/T_n2OP1--lI/AAAAAAAAB3w/-lScy7-ME7Y/s1600/dna3.jpg


As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish