Followers

Google+ Followers

Thursday, 19 July 2012

Greg Giles 16 juli 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 16 juli 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


”Vi hyllar de fallna”

En stor offensiv har utförts av ljuskrafterna som verkar vid frontlinjerna i ett försök att utrota fästet för den kriminella kabalen här i er värld. Ett frontalangrepp har utförts och man har tagit till fånga många hundra medlemmar av kabalen och några av deras underhuggare här, i städer såsom Atlanta i Georgia, Pittsburgh i Pennsylvania, Harrisburg i Pennsylvania, Dayton i Ohio, Bloomington i Minnesota, Aspen i Colorado, Peoria i Illinois, Sacramento i Kalifornien samt i Delaware.

Dessa företrädare för kabalen satte igång en fientlig kamp på några av dessa platser. Man fick uppleva dödsoffer på båda sidor av striderna. Vi, Galaktiska Federationen av Ljus, övervakade alla dessa situationer och vi kunde avvärja ett försök från skurkaktiga militärstyrkor som ville ingripa, i varje fall på en viss nivå, med ett eller flera av deras förfaringssätt. Vi införde ljusteknologier och försvar och stoppade deras framfart och mörklade deras kommunikationer till, och igenom, deras satelliter till kaballedare och andra militära enheter.

Vi har försäkrat era män och kvinnor på fälten och vid frontlinjerna för dessa aktioner att vi kommer att göra vad som måste göras och vad vi kan göra för att skydda dem från dessa militära fraktioner som svurit sin lojalitet till kabalen. Vi har hållit vårt ord, men tyvärr måste vi rapportera att det blev en del dödsoffert bland era modiga män och kvinnor som deltog i eldstrider medan man gjorde några av dessa arresteringar. Vi kunde inte blanda oss i den där speciella situationen, då det finns begränsningar för vad vi kan göra ibland och mängden av skydd vi kan erbjuda.

Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar på alla fronter för att erbjuda den högsta nivån av skydd som vi kan, och vi vill säga till er: ha förtroende för oss och ha tron och vet att många fler liv kunde ha gått förlorade om det inte var för våra insatser som lyckades stoppa ytterligare skurkaktiga militärstyrkor från att bli inblandade i konflikterna som nu är utspridda över hela USA, såväl som över stora delar av er värld. Vi kommer att fortsätta med att ge er uppdateringar av dessa utvecklingar så ofta vi kan, för vi känner att det är mycket viktigt för er, människorna på Jorden, att hållas à jour och göras medvetna om vad som faktiskt är den mest betydelsefulla händelsen i historien i er moderna värld.

Vi hyllar de modiga och tappra män och kvinnor som är vid frontlinjerna och som sörjer förlusten av dessa som gav sina liv i tjänst till deras bröder och systrar, till kärlek, till ljus, till frihet, till dekret av deras Skapare, som nu har hälsat genom sina öppna armar av de högre dimensionerna. För det är dit som dessa varelser nu har anlänt, genom slöjan på den andra sidan där det endast finns ljus och där deras älskade, som är deras familj och deras vänner, väntade på dem och som nu har anslutit sig till dem i en glädjerik och munter återförening.

Vi vill säga till er alla, människorna i er värld, att detta är det öde som väntar er. Och även om det kan tyckas för era sinnen här, i denna illusion av en lägre dimensionell värld, att den upplevelse som ni förstår som död är en typ av dödligt slut, som en slags final, inte tillnärmelsevis är sanningen om vad det är en varelse upplever så snart den är befriad från de begränsningar som utgörs av era mänskliga kroppar. Vad som väntar er är strålande, viktigt, fantastiskt, det är befriande, frigörande, glädjerikt, spännande, lycksaligt och i väldigt många fall ytterst överraskande. Men en sak är säker: döden för den mänskliga farkosten är inte slutet! För den levande anden hos en varelse är evig, och denna ande slutar aldrig sin resa bortom och genom murar av dimensioner som endast visar sig medan den är innesluten i en fysisk farkost av lägre dimension.

När anden väl är befriad från sin farkost kan den ta form bortom detta rike, återkomma hem om man säger så, till den plats den kommer ifrån, där den hör hemma, dit den har saknat och längtat, i vissa fall under eoner av tid. Detta är ett tillfälle att se fram emot, inte att frukta och inte att ångra. De modiga män och kvinnor som gav sina liv i skottlossningen vid gripandet av medlemmarna inom er kriminella kabal kommer att vara saknade, för en tid, detta kan inte förnekas, men de kommer inte att vara saknade under en lång tid, då många av deras vänner och familj kommer att återförenas med dem inom mycket kort tid under de kommande dagarna. Detta är en av överraskningarna som väntar så många av er som har till synes förlorat en älskad i det förflutna, för när våra två dimensioner smälter samman kommer det inte att finnas någonting – inte tid, inga väggar eller murar – som separerar er från en glad omfamning och ni är tillsammans igen. Detta kan vi lova er!

Detta är vad några av er har att se fram emot vid kulmineringen av detta stora skifte, som arresteringarna är en betydelsefull del av. Vi vill att ni alla skall veta att de män och kvinnor som gav upp sina fysiska kroppar vid denna tid i kärlek och service till ljuset och till er, deras bröder och systrar, har blivit rikt belönade för sina heroiska insatser. Och deras belöning kommer inte som en lögn i en medalj, överräckt till dem av medlemmar av kabalen, utan deras belöning har skänkts dem av deras Skapare, Skaparen av alla ting, ”goda” eller ”dåliga”, stora eller små, mörka eller ljusa i detta, hans magnifika kungarike, där vi färdas för att uppleva oss själva i varje aspekt av oss själva, i varje skuggad eller upplyst dag av oss själva.

Dessa upplevelser där skottsalvor gick och liv till synes förlorades är en aspekt av vad vi har kommit hit för att uppleva. Inte ett enda ögonblick är någonsin rättmätigt för sörjande då varje ögonblick i varje upplevelse skall uppskattas och skall erkännas som en erfarenhet som har gjort det möjligt för oss att lära oss mer om oss själva och att förstå bättre vem vi verkligen är, så snart den är reflekterad på bakgrunden av detta underbara Universum.

Stunder som dessa, som för familjer och vänner kan verka som tragedier när en själ avgår härifrån, är inte alls stunder för sorg eller tragedi. De är stunder som mer definierar skarpt och tydligt vem vi är och förstorar vad det är vi är gjorda av i form och substans och i ande. Var snälla och ta en stund för att hedra dessa män och kvinnor som osjälviskt offrade sig för allas frihet. Ge dem respekt för vad de gav, vilket var att avgå tidigt och lämna familj och vänner bakom sig att sörja, då många av dem inte har nått en förståelse för att deras separation endast är tillfällig och några av dessa individer känner det som att de förlorat en älskad för alltid, även om de inte har det.

Vi kommer alla att få uppleva en dag när vi får möjligheten att återförenas med varje själ som har berört våra liv, har varit en del av våra liv och som vi kanske saknar mycket idag. Detta är ett av de glädjeämnen som väntar varenda en av er, och under de närmaste dagarna kommer det att finnas de av er som ännu en gång står ansikte mot ansikte i glad återförening med de saknade personerna från ert förflutna, de som har gått vidare före er in i de högre rikena i detta mångdimensionella Universum.

Det är där som vi, de uppstigna varelserna som talar till er genom dessa kommunikationer, finns. Det är här, inom etern i de högre rikena som vi kallar hem, där vi också väntar på vår återförening med er. Har ni nu en tydligare förståelse av var vi är och var det är som ni finns? Ser ni varför mycket arbete behöver göras för att riva ner denna mur som separerar oss, separerar det fysiska från det andliga? Nu när många av er har en bättre förståelse av hur fantastisk vår uppgift tillsammans är, så ber vi er att göra vad ni kan för att komma överens med varandra, för vi närmar oss dag för dag och steg för steg räddningen av hela detta uppdrag som vi har tillsammans med er.

Dessa män och kvinnor som befinner sig vid frontlinjerna kämpar inte och offrar sig inte utan orsak. De deltar i händelser som förändrar Jorden, de är livsförändrande och den framtida kursen ändras för er planet och hela er civilisation. Vad de kämpar för kan knappast tillfredsställande beskrivas genom användande av ord, och vi vill säga till er att en klarare bild kommer att bli tillgänglig för er så snart ni kan komma bortom dessa begränsande ramar som finns i er dimension, när större förståelse kommer att upplevas av er. Den dagen kommer, detta kan inte förnekas nu. Den slutliga striden har börjat. Det har skrivits i era forntida texter som profetior för många tusentals år sedan, att denna strid skulle utkämpas och den har nu börjat och kommer inte att avslutas förrän det finns en segrare, antingen ljuset eller mörkret, och vi är här för att försäkra att det är ljuset som är segraren och lyser på er nya dag och belyser er väg till de högre rikena i detta Universum.

Vi är era uppstigna vänner och familj, här på den andra sidan med de som nyligen har avgått från er dimension. De är säkra, de är sunda och de är nu med oss, väntande på er ankomst under de kommande dagarna. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.

Kanaliserat genom Greg Giles.s


Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


Bildadress:http://4.bp.blogspot.com/-6skg7UT-mO0/UARuVWRk8mI/AAAAAAAACIc/1mBxSu6LKoI/s1600/21.jpgAs channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish