Followers

Monday, 9 July 2012

Greg Giles 5 juli 2012 Meddelande från Galaktiska Federationen av LjusGreg Giles 5 juli 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus


Arresteringarna tar fart!

Plikt, heder, mod. Detta är attributen för de män och kvinnor som idag finns på de främre linjerna och gör arresteringarna som ert folk från Jorden har begärt, och som öppnar dörren till frihet, suveränitet och välstånd för varenda man, kvinna och barn – de som kallar er planet Jorden sitt hem. Vad vi ser i er värld nu, de sista få dagarna är en monumental plats att skåda, då dörrar bryts ner som har stått mellan er och den värld ni alla förtjänar, en värld som skulle ha varit möjlig för er alla under en mycket lång tid. Vi är förtjusta över att kunna rapportera att arresteringarna av medlemmarna i er kriminella Kabal fortsätter framåt och går smidigt och effektivt, utan problem, förseningar eller hinder som uppstår och som kan sakta ner eller hindra på något sätt leveransen av den nya värld som, genom dekret, människorna på er värld krävt för sig själva och sina familjer.

Vi inom Galaktiska Federationen av Ljus är också involverade på vårt eget sätt i dessa arresteringar. Vi utfärdar uppdateringar i form av bulletiner till era trupper och tjänstemän inom polisen som är vid frontlinjerna, och vi håller dem, genom vår teknologi, à jour med rörelser och vistelseorter av de inom Kabalen som kanske försöker, men som inte lyckas, försena det oundvikliga, vilket är deras gripande och fängslande in i de samma interneringsläger som de har konstruerat och byggt genom snatteri av era surt förvärvade pengar, avsedda till att arrestera er och fängsla er inom en mycket snar framtid, om ni inte hade lytt vartenda kommando som de väljer att ge er.

Så ironiskt livet kan vara, eller hur mina kära? Ser ni lärdomen i detta för de som har intrigerat och konspirerat mot ert folk? Vi hoppas att de ser denna ironi och vi hoppas att från allt detta de kan dra någon form av lärdom som kommer att hjälpa dem på deras fortsatta resa, oavsett vart den tar dem, vilket i många fall kommer att vara till någon plats långt bort från er och er nya värld.

Dessa män och kvinnor inom er kriminella Kabal har mycket tuffa lektioner att uppleva framför sig nu. Det är på det sättet som det måste vara, och detta är sättet som de har valt för sig själva för att lära sig vad som är nödvändigt för att en varelse skall kunna blomstra, att växa och mogna, gå vidare till nya och mer glädjerika, mer lärorika och mer fruktbara erfarenheter. Känn er inte för ett ögonblick ledsna för dessa varelser, då alla varelser genomgår de erfarenheter och de lektioner de behöver, och dessa varelser är inte annorlunda än andra varelser i detta Universum och i detta avseende.

De har bäddat sina sängar och nu måste de ligga i dem, detta är grundlinjen, och det finns andra linjer också att läsa från i denna underbara skrift. Där finns lektioner i det här spelet som handlar om kärlek, om tolerans, om förståelse, om jämlikhet, rättfärdighet, att göra fel mot andra, om girighet, fred, välstånd, beslutsamhet, mod, vägledning, vänskap, hopp, drömmar, framtider. Och vårt Universum som helhet och som en entitet i sig själv, som lever och andas, tänkande och levererande just vad en varelse behöver för sig själv för att förbättra sig själv, att stärka sig själv och att växa, få visdom, kunskap och erfarenheter som kommer att lyfta dem upp och ut ur en nuvarande existens som de växer ur, precis som ett gammalt par skor, när det är dags att uppleva mer av vad detta Universum har att erbjuda.

Vad som erbjuds många av er vid den här tidpunkten är en ny början, en fräsch start, en ny värld att kalla ert hem, fri från blodbaden, våldet, föroreningarna och från de aldrig sinande problemen och svårigheterna, bristerna, konflikterna, kamper och strider. En ny värld som är skapad och designad från grunden, helt från de renaste drömmar, hopp, intentioner och böner från dessa barn som nu kommer att kalla denna nya värld sitt hem. Är ni, vår Skapares barn, redo nu att uppleva blommandet av ert nya hem, nu när Kabalens dagar är räknade? Och snart blir spelfältet klart för oss i de högre rikena att komma mer från våra positioner i era skyar och få möta er ansikte mot ansikte och börja återställa er planet till det oklanderliga och rena tillstånd hon hör hemma i, förtjänar och har förtjänat. Om du är redo, då är vi också redo. Det är så här det är, och detta är hur det alltid har varit. Vi kommer inte att låta er vänta ett enda ögonblick mer än nödvändigt

Vi vill säga till era män och kvinnor vid frontlinjen, som rensar vägen för denna återförening, att fortsätta sina modiga insatser och fortsätta med att slå ner de hinder som står framför mänskligheten och deras nya, vackra, välmående och fria, globala samhälle som kommer att tillgodose behoven för varje man, kvinna och barn, oavsett var någonstans de lever. En värld som låter varenda dröm en varelse har att få vingar och flyga, en värld som kan föda alla hungriga munnar och en värld som kommer att släcka törsten hos varje varelse, oavsett om det är en törst efter vatten, kunskap, frihet, välstånd eller efter ett konstnärligt uttryckssätt.

Vad än en varelse behöver eller önskar sig för att kunna blomstra och njuta av sin värld kommer att tillhandahållas. Det finns inget tak, det finns inga gränser för vad som nu kommer att erbjudas er så snart dessa, som har arbetat och konspirerat så hårt under så lång tid för att neka er det mesta ni någonsin kunnat behöva eller velat ha, är borttagna från ert samhälle till en plats där de inte längre kan smida ränker eller planer emot er. Detta är vårt löfte till er, vi kommer aldrig att tillåta dessa varelser att promenera fritt omkring på er Jord, tills den tid kommer när de är fullt och totalt renade och rehabiliterade. Detta är sättet som det måste bli på och det skall inte bli något annat sätt, ni har vårt ord, ordet från era vänner, familjer och medsponsorer på er nya och obegränsade värld.

Med beaktande av vad som händer vid frontlinjerna vill vi rapportera till er att vi nu ser många arresteringar som sker samtidigt, där det ibland är få, spridda och långt emellan. Vi ser styrkor plockas upp när fler trupper och fler instanser fångar in sitt byte och går in för att fånga men inte döda, och detta är viktigt, då dessa varelser förtjänar sin rätt till rättvis och just rehabilitering, precis som alla de män, kvinnor och barn som idag försmäktar i era fängelser förtjänar en andra chans till rätt rehabiliteringsprogram och inte det barbari från medeltidsliknande fängelser bakom galler och i små celler, omgivna av ingen som kan lysa med sitt ljus på dem och leda dem ut ur mörkret som är deras nuvarande sinnestillstånd. Bland många dyrbara gåvor, vill vi erbjuda ett förbättrat rehabiliteringsprogram som kommer att effektivt ändra en varelses önskan att begå de brott som de har spärrats in för.

I de fall där brott inte har begåtts mot en annan individ så kommer dessa varelser att släppas från sin fångenskap efter att en undersökning har utförts på dem för att vara säker på att de inte har dukat under mentalt eller emotionellt till den vibration som pulserade runt om dem under, som i många fall, en mycket lång inspärrning. En sådan förebyggande åtgärd måste företas, då er nya värld kommer att vara en värld av frid, av säkerhet och lugn, där varje varelse, oavsett var de lever, kan promenera på gatorna vid varje timma på dygnet utan att tveka och utan att ta en risk för sin säkerhet eller sitt välbefinnande. Detta är ett enormt projekt som vi vill ta på oss tillsammans med er. och precis som alla våra andra projekt krävs assistans från ett stort antal av er som är rörda i sina hjärtan av platsen för så många män, kvinnor och även barn som är inlåsta bakom galler för misstag de har gjort, ett misstag som i många fall har kostat dem friheten för resten av deras naturliga liv.

Vi i de högre världarna tar inte lätt på vad några av dessa varelser har gjort mot andra, var snälla och förstå det, då alla brott mot andra är allvarliga. Vi har dock olika sätt att se på rehabilitering och rättvisa, och vi ser mycket fram emot att dela med oss av dessa metoder och praxis med er under kommande dagar, som nu ser ut att närma sig mycket snabbt, när vi fortsätter att se ett stigande antal av arresteringar av Kabalen och deras medarbetare som så många i er värld har längtat efter med stor iver och förväntan. Som vi har sagt, vi skulle vilja se er, folket på Jorden, fira dessa arresteringar som en signal till era bröder att dessa gripanden är goda nyheter och nyheter som ert folk har väntat en hel livstid på och även bortom denna till många tidigare livstider.

Er värld har inte upplevt den sortens frihet som nu väntar er, inom bara en kort tid, under många eoner av tid. Er värld har inte varit fri från dessa varelser under många tusentals år, bortom er nuvarande förståelse av början av era forntida civilisationer. Vi skall dela med er i detalj den sanna historien om er planet, och ni kommer att upptäcka själva hur lång tid det verkligen har gått i mörker tack vare dessa varelser och deras skadliga agenda för att kontrollera varenda aspekt i hela denna värld, inklusive tankar, hälsa, handlingar, välstånd, känslor och drömmar hos varje varelse som inte var en av dem. Vi säger till er att det kommer att vara snart som dessa arresteringar når en topp och fler av de som kommer att bli gripna är redan fängslade, de befinner sig bakom galler och stängsel i interneringsläger som de hade konstruerat och byggt för er.

Tills vi möts igen säger vi ”Lycka till” till de män och kvinnor vid frontlinjerna som gör sin del och gör allt de kan för ert folk, så att allt detta kan bli verklighet. Ni har vår största uppskattning för det arbete ni gör, och vi vill att ni kommer ihåg att vi är här till stöd för er och vi kommer att göra allt vi kan för att försäkra att ingen skada kommer till er från några yttre krafter som kanske önskar störa dessa förfaranden på något sätt.

Vi är era vänner och er familj till stöd för ert uppdrag att rena er värld från dem som under så lång tid har smitt planer och ränker och har lyckats med att förtrycka ert folk. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.


Kanaliserat genom Greg Giles.

Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


Bildadress:http://4.bp.blogspot.com/-j9htMwJHf3U/T_X2j8shphI/AAAAAAAAB0s/Uc0oPwzuff0/s1600/phoenix1.jpg

As channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish