Followers

Google+ Followers

Monday, 2 July 2012

Greg Giles 1 juli 2012Greg Giles 1 juli 2012
Meddelande från Galaktiska Federationen av Ljus

Den ”Gyllene Spiken”


Indrivandet av den Gyllene Spiken!
Stormöte vid Promontory i Utah 1889.

Initiativ måste tas för dessa arresteringar, som så många hoppas på, som slutfasen i deras gamla livsstil som inte längre tjänar det högsta goda. Det är samtidigt början på deras nya livsstil som kommer att låta dem få uppleva mer av vad detta Universum och dess Skapare erbjuder dem som hans barn som förtjänar alla de gåvor som han har skapat och som han har delat med sina andra barn från andra världar. Ni är inte Skaparens enda barn. Vår Skapare har många barn som lever i hela den långa räckan av hans magnifika hem, och alla dessa barn, utan undantag, njuter av hans kärlek, hans beskydd, hans gåvor, hans vägledning och den underbara upplevelsen av att få växa upp och lära sig och leka i detta glada sagoland av kärlek, äventyr och spänning, glädje och lycka, utmaningar och vänskap.

Er Skapare önskar inte att ni går en enda dag till utan de gåvor han så noggrant har valt ut för er, och han har personligen slagit in gåvorna för er och har bett oss att ladda vårt rymdskepp med dem och leverera dem till er, precis som jultomten laddar sin släde med julklappar för alla barnen i den här världen. Ni är alla barnen i er värld, oavsett hur länge sedan det var som ni föddes in i det fysiska. Vi är alla, i Skaparens ögon, hans barn, även då en del av oss är miljoner år gamla. Detta är ett faktum. Några av oss inom Galaktiska Federationen av Ljus, som en del av er kommer att möta inom kort, är över en miljon år gamla, och några av oss är även mer än två miljoner år gamla. Dock är det naturligtvis så att vi inte nödvändigtvis åldras på det sättet som ni kanske tror att vi måste åldras på, då de flesta av er på er planet vid den här tiden ser på åldrandet som ett måste och har lärt er att se på åldrande som en snabb nedgång i hälsa, vitalitet, entusiasm, outtröttlighet, skärpa och fokus och er estetiska skönhet.

Detta behöver definitivt inte alls vara fallet, och ni kommer att själva kunna se det när ni möter oss och lär er att många av oss är hundratusentals och även miljoner år gamla. Ändå äger vi alla de attribut och den skönhet som en del av er skulle tycka, enligt er uppfattning om ålder, ser ut som ungefär tjugo till tjugofem år gamla. Detta är en gåva som inte är helt utom räckhåll för er också. Inte alla av er kommer att få denna gåva, detta måste göras helt klart, då inte alla av er kommer att graduera till högre dimensioners världar, där en sådan gåva är möjlig. Vi vill emellertid tillägga att åtminstone på någon nivå kommer hälsa och vitalitet och ett mer ungdomligt utseende att göras tillgängligt för er alla, oavsett var det är er destination ligger vid kulmen av det kommande stora dimensionsskiftet som ni känner som uppstigning.

Det är vid denna uppstigning som det finns de bland er som kommer att bli fria att resa till nya länder och nya riken bortom gränserna av den tredimensionella planet som ni kallar Jorden. Vart det är du kommer att gå är egentligen en fråga som har lämnats till dig att besvara, men vi vill säga att för några av er var er färdplan redan planerad för er av er själva innan den nuvarande inkarnationen. Och vi vill också säga att många av er har skapat er färdplan genom hela den här inkarnationen och många av er är just nu i färd med att dra upp riktlinjerna på kartan och er destination har ännu inte bestämts av er. Vi inom Galaktiska Federationen av Ljus håller inte på med att välja och vraka vem som skall stiga upp och vart ni skall stiga upp till. Vi vill absolut göra detta helt klart. Vad vi, den högre dimensionens medlemmar i era egna familjer gör, är att hjälpa er på er färd, men det är er resa och inte vår, det är själva grunden här.

Vi har också vår egen resa, och vi får också hjälp av högre dimensionella varelser längs med vägarna som vi har valt. Oavsett vilken dimension ni kallar hem så finns det alltid en hjälpande hand i form av en guide, eller till och med mer än en guide, för att hjälpa er, för att leda er, att erbjuda er vägledning när ni gör det känt att ni önskar en sådan vägledning. Vi är nu vid denna tid här för att erbjuda er vägledning, våra bröder och systrar, medan på samma gång vi får vägledning från de som finns i dimensioner som är högre än våra. Detta kommer att bli er erfarenhet efter att många av er upplevt uppstigning, eftersom det kommer att bli er uppgift en dag att erbjuda vägledning till dem som finns i en dimension under er. Och ni kan mycket väl välja att fortsätta att få vägledning från dem som kommer att finnas i dimensioner över er.

Vi skulle vilja att ni föreställer er detta som en hjälpande hand som genomkorsar dimensionerna för att nå varandra och lyfter upp varandra och hjälper varandra för att lära och växa på så många olika sätt. Vi tror att så snart många av er kan visualisera vad vårt uppdrag här handlar om, och hur varelser i en dimension hjälper varelser i andra dimensioner, så känner vi att många fler av er helt förstår våra motiv, vårt syfte för att vara här och hur vi, fast vi kan skilja oss från er på vissa sätt, alla är samma familj.

Under de kommande dagarna, som vi kan försäkra er närmar sig er, och närmar sig snabbt, kommer vi att kunna räcka ut vår hand i vänskap och vägledning direkt till er utan att nödvändigtvis gå ner till en lägre dimension, då det kommer att bli en sammanfogning av våra två dimensioner, inte olikt era två stora järnvägsrälsar som förenades vid Promontory Summit och förenade ert folk från en kust till en annan i ert USA.

Denna sammanfogning av dimensioner och förenandet av varelser kommer också att bli historiskt, då den här typen av erfarenhet aldrig tidigare har inträffat i hela detta Universum. Vad vi är engagerade i här, och avser att åstadkomma, är någonting som inte bara aldrig har åstadkommits förut, utan någonting som många varelser med stor visdom och erfarenhet aldrig trodde kunde genomföras med framgång. Vi önskar så att ni skall förstå magnituden av denna utmaning och se att det kommer att ta allt ni har, och allting som vi har arbetat tillsammans med er, för att se oss lyckas med detta.

Vi har haft stora hinder som dykt upp framför oss och även för er genom hela detta uppdrag redan, och vi har, tillsammans med er, framgångsrikt tagit bort vartenda hinder som funnits framför oss. Och det är vår avsikt att inte tillåta något hinder, oavsett hur formidabelt, att stoppa oss och vi säger också att vi aldrig kommer att tillåta något hinder att stoppa oss, för vi måste fortsätta framåt och lägga dessa spår i en sektion åt gången tills vi når den dagen när den Gyllene Spiken av kärlek, beslutsamhet och universellt samarbete drivs djupt in i den sista järnvägsrälsen som förenar våra två magnifika dimensioner.

Hjälp oss med vår uppgift att fortsätta med att lägga dessa spår. Låt inte någonting sakta ner er och överväg aldrig ens att låta något hinder, någon utmaning eller några svårigheter stoppa er. Ingen kommer någonsin att lyckas med att hindra er att lägga spåren på er sida av vår stora, universella strävan att förena våra två världar i enhet, kärlek och i tjänst till vår Skapare och till vårt magnifika och gemensamma Universum som vi kallar vårt hem och kommer att kalla hem för miljoner år framåt.

Vi är era medarbetare som bygger denna stora järnväg. Vi är Galaktiska Federationen av Ljus.


Kanaliserat genom Greg Giles


Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se


Bildadress:http://2.bp.blogspot.com/-TGXnRbjtHg4/T_CrRW5TVeI/AAAAAAAABws/jRRP7yByKiw/s1600/goldenspike11.jpgAs channeled through Greg Giles

Originals and translations of Galactic Messages available at

No comments:

Post a Comment

inv


Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
In Swedish

SALUSA BY MIKE QUINSEY

SALUSA BY MIKE QUINSEY
In Swedish

SHELDAN NIDLE

SHELDAN NIDLE
In Swedish

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
In Swedish

MONTAGUE KEEN

MONTAGUE KEEN
In Swedish

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
In Swedish